Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JNO-markkinat 2010 - Google valvoo myös sinua

1,039 views

Published on

Lasse Leponiemen (Mediatalo Opiskelupaikka Oy) esitys Mindtrekin Johan nyt on -markkinoilla Tampereella 27.8.2010.

 • Be the first to comment

JNO-markkinat 2010 - Google valvoo myös sinua

 1. 1. Google valvoo myös sinua! Mitä se merkitsee? Jno-markkinat 27.8.2010
 2. 2. MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY <ul><li>IR Visual Works Oy </li></ul><ul><li>hallituksen neuvonantaja </li></ul><ul><li>Web Analytics Association Finland </li></ul><ul><li>hallituksen jäsen (koulutus) </li></ul>Lasse Leponiemi, toimitusjohtaja puh. 040 7711 123 [email_address] Twitter : lasselepo <ul><li>Mediatalo Opiskelupaikka on nuorisoon erikoistunut viestintätalo. Suunnittelemme ja toteutamme maineenhallintaan panostavien asiakkaiden viestinnän kokonaisratkaisuja. </li></ul><ul><li>Perustettu vuonna 2008, työllistää 4 henkeä täysipäiväisesti </li></ul><ul><li>Liikevaihtoluokka 200 – 250 keur </li></ul><ul><li>15 hengen freelancer-verkosto ympäri Suomea </li></ul><ul><li>Oma opiskelupaikka.fi –verkkopalvelu tavoittaa 50 000 käyttäjää kuukaudessa </li></ul><ul><li>Ura- ja koulutusvalinnan ohjaustapauksia n. 2500 vuodesta 2008 </li></ul><ul><li>Asiakkaita yli 140, mm. Akava, STTK, AKL, Energiateollisuus, HAMK, IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy </li></ul>
 3. 3. REFERENSSIT
 4. 4. LÖYDETTÄVYYS <ul><li>Verkon hakuominaisuudet ovat tulleet koko ajan tärkeämmiksi </li></ul><ul><li>SUOMI ON GOOGLE MAA </li></ul><ul><li>37% Google avaussivuna </li></ul><ul><ul><li>Ikäryhmässä 15-24 vuotta 51% </li></ul></ul><ul><li>96% käyttää Googlea säännöllisesti </li></ul><ul><ul><li>Ikäryhmässä 15-24 vuotta 99% </li></ul></ul><ul><li>LÖYDETTÄVYYDELLÄ ON MERKITTÄVÄ RAHALLINEN ARVO </li></ul><ul><li> tunne asiakkaiden hakukäyttäytyminen </li></ul>
 5. 5. Taloussanomat 14.8.2010 ” Kirkpatrickin kirjan mukaan Zuckerberg näkee yksityisyydensuojan ilmiöksi, jota Facebookin on tarjottava kunnes ihmiset pääsevät eroon yksityisyydensuojan tarpeestaan .”
 6. 6. Keski-Uusimaa 4.6.2009
 7. 7. MITEN GOOGLE TOIMII? http://ppcblog.com/how-google-works/ (26.8.2010)
 8. 8. http://ppcblog.com/how-google-works/ (26.8.2010)
 9. 9. ” Ja kaikki tämä tapahtuu alle sekunnissa ja yli 300 miljoonaa kertaa päivässä mahdollistaen Googlelle yli 20 miljardin dollarin liikevaihdon.” http://ppcblog.com/how-google-works/ (26.8.2010)
 10. 10. Verkko on kuin kaupunki http://www.visionmax.com.hk/blog/wp-content/uploads/2009/07/rgltools_bblock_05.jpg (27.8.2010)
 11. 12. INTERNET ON MONEN YRITYKSEN TÄRKEIN VIESTINTÄKANAVA ” Companies make things for two reasons: to make more money or to save it.”
 12. 13. INTERNETIN MERKITYS <ul><li>Internetistä on tullut keskeinen markkinointi- ja tiedonvälityskanava. (Tilastokeskus 2008, Internetin käyttötarkoitukset keväällä 2008, ONLINE 21.7.2009) </li></ul><ul><li>Yrityksellä on kaksi intressiä verkkosivujen tekemiseen </li></ul><ul><li>1. Lisätä myynnin määrää </li></ul><ul><li>2. Säästää olemassa olevaan kulutasoon verrattuna </li></ul><ul><li>Verkon kautta tapahtuvaa kaupankäyntiä voidaan lisätä kahdella eri tavalla: </li></ul><ul><li>1. Lisäämällä sivustolla vierailevien potentiaalisten asiakkaiden määrää </li></ul><ul><li>2. Saamalla sivustolla jo vierailevat potentiaaliset asiakkaat tulemaan asiakkaiksi (Jackson, Cult of Analtytics, 2009, 99-102) </li></ul>
 13. 14. VERKKOPALVELUN SYYT HALUTTU tulos
 14. 15. <ul><li>Verkkoa hyödyntävän yrityksen muistilistaa: </li></ul><ul><li>mitkä ovat verkkopalvelun tavoitteet </li></ul><ul><ul><li>kaupan määrä </li></ul></ul><ul><ul><li>myyntileadit </li></ul></ul><ul><ul><li>asiakastieto </li></ul></ul><ul><ul><li>kontaktit </li></ul></ul><ul><li>miten niiden toteutumista mitataan </li></ul><ul><li>minkälainen rooli verkkosivuilla on myynnissä </li></ul>
 15. 16. WUPS! MITEN KÄSITELLÄ NEGATIIVISET ASIAT www.google.fi www.lehtovaararavintola.fi/ http://www.cs.helsinki.fi/u/hxhietan/lehtovaara.html
 16. 19. Liiketoiminnallisen win-win tilanteen muodostaminen Asiakaskokemuksen selkeä ymmärtäminen Optimaalisen käyttäytymisen rohkaiseminen <ul><li>2. KÄTTÄYTYMINEN </li></ul><ul><li>Asiakkaiden kertoman käyttäytymisen todentaminen web-analytiikalla </li></ul><ul><li>Segmentointi </li></ul><ul><li>Tärkeiden mitattavien asioiden seuraaminen </li></ul><ul><li>1. KÄYTTÖKOKEMUS </li></ul><ul><li>Asiakkaiden palautteet </li></ul><ul><li>Asiakastyytyväisyyden mittaaminen </li></ul><ul><li>Palvelun käytöstä kysyminen </li></ul><ul><li>Interaktio asiakkaan kanssa </li></ul><ul><li>3. LOPPUTULOS </li></ul><ul><li>Tilausten määrä tuotekohtaisesti </li></ul><ul><li>Yhteydenottojen määrä </li></ul><ul><li>Web-palvelun muodostama liikevaihto </li></ul><ul><li>Kauppaan johtaneet käynnit suhteessa kaikkiin käynteihin (konversio) </li></ul>Syvällinen ymmärrys asiakkuuden rakentumisesta Tieto sovellettavissa toimintaan Kolminaisuusstrategiaa (mukailtu Kaushik, 2007, 19)
 17. 20. <ul><li>Käyttäjien selaustieto </li></ul><ul><li>tallentuu koneellisesti: </li></ul><ul><li>evästeet </li></ul><ul><li>lokitiedostot </li></ul><ul><li>Seulottu otos kerätystä tiedosta </li></ul><ul><li>rekisteri </li></ul><ul><li>henkilöiden toimintaa </li></ul>
 18. 21. Direktiivi 2002/58/EY henkilötietojen käsittelystä
 19. 22. Ensimmäinen tietosuojadirektiivi ( 95/46/EY) on annettu vuonna 1995. Sen tarkoituksena on poistaa tiedon vapaan liikkumisen esteitä vaarantamatta yksilön tietosuojaa. Jokaisen jäsenvaltion on pitänyt muokata lainsäädäntönsä direktiivin mukaiseksi 24.10.1998. Suomessa tätä vastaa henkilötietosuojalaki. Direktiivi (2002/58/EY) Käsittelee yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnässä. Direktiivin keskeinen sisältö on, että kaikenlainen luvaton tiedon tallentaminen tai valvominen on laitonta. Suomen sähköisen viestinnän tietosuojalaki täyttää tämän direktiivin ehdot.
 20. 23. Miksi?
 21. 24. SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAKI (2004) <ul><li>” Lain tarkoituksena on turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen sekä edistää sähköisen viestinnän tietoturvaa ja monipuolisten sähköisen viestinnän palvelujen tasapainoista kehittymistä”. (Oikeusministeriö, 2009) </li></ul><ul><li>Lain 2§ määritellään laissa tarkoitetut tunnistamistietojen ja paikkatietojen kerääminen, jotka määritelmiltään vastaavat web-analytiikassa käytettäviä tunnistetietoja. </li></ul><ul><li>Tunnistetiedot ovat muodoltaan luottamuksellisia eikä palveluntarjoaja saa käyttää niitä käyttäjän tunnistamiseen ilman käyttäjän suostumusta. (Oikeusministeriö, 2009)  </li></ul>
 22. 28. SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAKI http://bit.ly/sahkoisenviestinnantietosuojalaki
 23. 30. WEB-ANALYTIIKKA LAIN NÄKÖKULMASTA <ul><li>Suomen lainsäädäntö velvoittaa verkkopalvelun ylläpitäjän noudattamaan henkilötietolakia. </li></ul><ul><li>Henkilötietolain tehtävänä on ”toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista” . </li></ul><ul><li>Henkilötietolakia sovelletaan verkossa tapahtuvaan tiedon käsittelyyn . (Oikeusministeriö, 2009) </li></ul>
 24. 31. <ul><li>Web-analytiikassa verkkopalvelun käyttäjistä kerätään tietoja evästeiden ja lokitiedostojen avulla. (Kaushik, 2007, 24-25) (Jackson, Cult of Analtytics, 2009, 136-139). </li></ul><ul><li>Henkilörekisteri syntyy lokitietojen osalta, jos ne sisältävät tunnistettavaa henkilöä koskevaa tietoa. </li></ul><ul><li>Rekisterinpitäjä eli verkkopalvelun ylläpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2003, 3) </li></ul>WEB-ANALYTIIKKA LAIN NÄKÖKULMASTA
 25. 33. Henkilötietolaki (1999) http://bit.ly/Henkilotietolaki
 26. 34. WEB-ANALYTIIKKA ON LAILLISTA KUN… <ul><li>Henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain velvoitteet täyttyvät </li></ul><ul><ul><li>Tietosuojalauseke ja rekisteriseloste kuntoon! </li></ul></ul><ul><li>Web-analytiikalla saatua tietoa (=evästetietoa) ei yhdistetä yksittäisiin henkilötietoihin </li></ul><ul><li>Web-analytiikan käytön pelisäännöt organisaatiossa ovat kunnossa </li></ul><ul><ul><li>Tieto on luottamuksellista </li></ul></ul>
 27. 35. MUISTILISTA <ul><li>Yrityksen verkkosivuilla on kaksi päätarkoitusta: </li></ul><ul><li>Lisätä myyntiä 2) pienentää kuluja </li></ul><ul><li>Käytä web-analytiikkaa apunasi ja huomioi nämä ensin: </li></ul><ul><li>Mieti web-analytiikan käytön tarve ja tavoitteet </li></ul><ul><li>Tehkää organisaatitasossa web-analytiikan pelisäännöt; kuka käyttää ja minkä takia </li></ul><ul><li>Käyttöönoton yhteydessä tietosuojalauseke ja tarvittaessa rekisteriseloste kuntoon sivuille </li></ul><ul><li>Riippuen yrityksen kohderyhmästä muiden verkkoviestintään liittyvien asioiden huomiointi (esim. mainonta ja lapset) </li></ul>
 28. 36. LÄHTEITÄ <ul><li>Web-analytiikka liiketoiminnassa (Leponiemi 2009) </li></ul><ul><li>http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201003063765 </li></ul><ul><li>Ota oppaaksi henkilötietolaki! (tietosuojavaltuutetun toimisto 2004) </li></ul><ul><li>http://www.tietosuoja.fi/uploads/wvzmhnffsvyrhb5.pdf </li></ul><ul><li>Laadi tietosuojaseloste (tietosuojavaltuutetun toimisto 2004) </li></ul><ul><li>http://www.tietosuoja.fi/27983.htm </li></ul><ul><li>Lait: </li></ul>http://bit.ly/sahkoisenviestinnantietosuojalaki http://bit.ly/Henkilotietolaki
 29. 37. MUUTOS ON AINA Wonder is the beginning of wisdom - Socrates Lasse Leponiemi, puh. 040 7711 123 [email_address] Twitter : lasselepo

×