Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Formació telemàtica sobrelEnsenyament Protegit (SIOP)    Ferran Medina i Restoy , Mestre i Psicopedagog - fmedina@xtec...
Què és l’Ensenyament Protegit (SIOP)?  • És un model educatiu creat als EEUU.  • SIOP: Sheltered Instruction Observation...
Què és el SIOP (EP)?    • Inicialment: un instrument d’observació i     avaluació de les pràctiques educatives.  ...
SI: Sheltered instruction  Concepte introduït per Stephen Krashen als anys 80.    Shelter: nom que es tradueix per r...
Fonaments teòrics que avalen el model SIOP• Teories de l’ensenyament-aprenentatge.• Teories de l’adquisició de segones lle...
Fonaments teòrics que avalen el model SIOP• Altres aspectes:  • Factors que afecten l’aprenentatge de   segones llengüe...
Estructura de l’Ensenyament Protegit (SIOP)   • El model educatiu de l’EP s’organitza en 8 blocs,    amb un total de ...
Els 8 blocs de componentsBloc 1: Planificació i programació (Objectius de contingut i d’ús de la llengua)Bloc 2: Construcc...
Curs pilot telemàtic sobre L’EP• Adaptació del model SIOP a partir de la realitat educativa de Catalunya.• Combina la for...
Curs pilot telemàtic                 sobre    l’EP.      A qui va dirigit?            ...
Estructura del curs telemàtic• Organitzat en 5 mòduls + presentació i guia Mòdul 0 i 1:  Documentació del curs.  Bases ...
Participants en la formació telemàtica                         • Un total de 36         ...
Com s’organitza el funcionament del curs.           • Lectura dels materials            del curs. ...
Els materials del curs       • Cada mòdul desenvolupa      1        component de l’EP.       • Cad...
Com s’organitza el funcionament del curs.   • A cada mòdul del curs s’han de realitzar 3 activitats.    UNA activitat...
La interacció entre els participants               `• Diferents espais d’interacció lliure entre els partic...
Gràcies
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

26.siop

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

26.siop

 1. 1. Formació telemàtica sobrelEnsenyament Protegit (SIOP) Ferran Medina i Restoy , Mestre i Psicopedagog - fmedina@xtec.cat Tortosa, 22 de gener del 2011
 2. 2. Què és l’Ensenyament Protegit (SIOP)? • És un model educatiu creat als EEUU. • SIOP: Sheltered Instruction Observation Protocol. • Destinataris: Professorat i alumnat. Formació i Implementació programació i pràctica • Objectiu general del model educatiu: Integrar Adquisició de la llengua Continguts del currículum d’instrucció com a L2 Del curs o nivell de l’alumne
 3. 3. Què és el SIOP (EP)? • Inicialment: un instrument d’observació i avaluació de les pràctiques educatives. • Esdevé: una eina de treball pel professorat per planificar i programar les seves classes. • Permet: fer un seguiment i determinar l’extensió d’implementació del model.
 4. 4. SI: Sheltered instruction Concepte introduït per Stephen Krashen als anys 80. Shelter: nom que es tradueix per refugi, protecció, aixopluc... Sheltered: verb transitiu que vol dir donar protecció o refugi a algú davant una situació difícil o perillosa. Sheltered Instruction = Ensenyament Protegit En el sentit de: “donar protecció i refugi” en un ambient de seguretat a l’alumnat que ha d’aprendre simultàniament el català com a L2 i els aprenentatges curriculars del seu curs.SIOP: Sheltered instruction observation protocol Elaborat des dels inicis dels anys 90 per: Jana Echevarria, Mary Ellen Vogt i Deborah J. Short
 5. 5. Fonaments teòrics que avalen el model SIOP• Teories de l’ensenyament-aprenentatge.• Teories de l’adquisició de segones llengües. • Mètodes d’adquisició de segones llengües. • Aportacions de: Stephen Krashen i Jim Cummins.
 6. 6. Fonaments teòrics que avalen el model SIOP• Altres aspectes: • Factors que afecten l’aprenentatge de segones llengües: edat, motivació, accés a la L2, personalitat, desenvolupament de la L1, qualitat de l’ensenyament, habilitats cognitives. • L’ensenyament efectiu o “bones pràctiques” (effective teaching) • L’ensenyament d’estratègies d’aprenentatge. • La interacció (aprenentatge cooperatiu)
 7. 7. Estructura de l’Ensenyament Protegit (SIOP) • El model educatiu de l’EP s’organitza en 8 blocs, amb un total de 30 components.
 8. 8. Els 8 blocs de componentsBloc 1: Planificació i programació (Objectius de contingut i d’ús de la llengua)Bloc 2: Construcció dels antecedents (coneixements i experiències prèvies)Bloc 3: Garantir la comprensió de la informació (input comprensible)Bloc 4: Les estratègies d’aprenentatge (modelar, assajar, autonomia)Bloc 5: La interacció a l’aula (aprenentatge cooperatiu i ús de la llengua)Bloc 6: Garantir la pràctica i l’aplicació (continguts i llengua, paper actiu)Bloc 7: Implementació de la lliçó (ajustada a la planificació però flexible)Bloc 8: Permetre la revisió i l’avaluació (alumnat sobre els aprenentatges)
 9. 9. Curs pilot telemàtic sobre L’EP• Adaptació del model SIOP a partir de la realitat educativa de Catalunya.• Combina la formació d’assessors externs en el domini i ús de l’EP amb l’assessorament per a l’aplicació dels diferents components i estratègies didàctiques a les aules dels centre.• Dissenyat específicament per a lalumnat aprenent de la llengua dinstrucció com a L2 amb un nivell bàsic (A1-A2), (altres alumnes es poden beneficiar d’aquest model)• Etapa de secundària.
 10. 10. Curs pilot telemàtic sobre l’EP. A qui va dirigit? CURS 2010-2011: Assessors i assessores LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social) dels diferents territoris de Catalunya (SSTT)Plataforma moodle del SIUL (Servei Immersió i Ús de la Llengua Certificaciódel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 50 hores.
 11. 11. Estructura del curs telemàtic• Organitzat en 5 mòduls + presentació i guia Mòdul 0 i 1:  Documentació del curs.  Bases teòriques de l’EP. Mòduls 2 al 5: Material d’estudi delscomponents dels blocs 1 al4 del model educatiu. A tots els mòduls:  Fòrums de debat.  Espais de lliurament de les activitats.  Espai per compartir-les.  Models d’aplicació pràctica.
 12. 12. Participants en la formació telemàtica • Un total de 36 d’assessors i assessores LIC GIR 2 (llengua, LLE 3 CAC 4 interculturalitat i MARVOR 6 VOC 6 BCO 4 CEB 4 cohesió social) de tot el territori BLLA 3 de Catalunya. TAR 2TEB 2
 13. 13. Com s’organitza el funcionament del curs. • Lectura dels materials del curs. • Participació als fòrums de debat de cada mòdul. • Espais per lliurar les activitats. • Elaboració d’activitats (individuals i en grups per territori)
 14. 14. Els materials del curs • Cada mòdul desenvolupa 1 component de l’EP. • Cada mòdul té 3 blocs i una proposta pràctica d’aplicació. • Cada bloc desenvolupa una part dels aspectes teòrics del component que es treballa. • Cada bloc conté exemples pràctics d’aplicació dels diferents elements del component que es treballa.
 15. 15. Com s’organitza el funcionament del curs. • A cada mòdul del curs s’han de realitzar 3 activitats. UNA activitat DUES activitats individual en grup (per territori) DISCUTIM-HO AL ELABORACIÓ I PRÀCTICA FÒRUM CREACIÓ D’ASSESSORAMENTAportacions personals Aplicació dels Elaboració de materialsi debat a partir de components de l’EP a per a l’assessoramentl’anàlisi i la reflexió unitats didàctiques i sobre l’EP.sobre alguns aspectes elaboració i creaciódel contingut del de materials demòdul. suport.
 16. 16. La interacció entre els participants `• Diferents espais d’interacció lliure entre els participants  fòrums de dubtes, comentaris, reflexions.  fòrum dels participants.  fòrum per compartir els materials que s’elaboren.  Servei de missatgeria “one2one”.
 17. 17. Gràcies

×