Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15.florit

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

15.florit

 1. 1. Suport a les aules d’acollida
 2. 2. Suport a les aules d’acollida ESEL-PAIRE -Equip de suport a l’ensenyament de la llengua -Programa d’acollida integració i reforç educatiu
 3. 3. Suport a l’aula ESEL- PAIRE llengua mediació interculturalitat acollida
 4. 4. PREMISSES autoimatge integració Relació social Llengua compartida
 5. 5. Suport a l’aula <ul><li>Protocol d’acollida inicial Suport oral a classe </li></ul><ul><li>Entrevistes a pares Intensius de llengua inicial </li></ul><ul><li>Organització d’aula d’acollida Aplicació de material didàctic </li></ul><ul><li>Programació didàctica d’aula. PALIC </li></ul><ul><li>Avaluació de nouvinguts </li></ul><ul><li>Adaptacions curriculars </li></ul><ul><li>Metodologies en nova immersió ling. </li></ul><ul><li>Fons de recursos d’aula d’acollida </li></ul><ul><li>Proves inicials i de suficiència </li></ul><ul><li>Tutories entre iguals </li></ul><ul><li>Lectures d’aula i adaptacions </li></ul><ul><li>Ús de les TICs </li></ul><ul><li>Treballs d’entorn i sortides </li></ul>acollida
 6. 6. Suport a l’aula <ul><li>Pla Intercultural de Centre : objectius, recursos, avaluació... </li></ul><ul><li>Experiències interculturals : agenda escolar, calendari multilingüe, cinema, cartelleres, debats </li></ul><ul><li>Intercanvis escolars </li></ul><ul><li>Continguts interculturals per àrees curriculars </li></ul><ul><li>Taller de diàleg i coneixença </li></ul><ul><li>Activitats extraescolars Interculturals </li></ul><ul><li>Xarxa de relacions amb l’entorn </li></ul><ul><li>Celebracions i diades </li></ul><ul><li>Fons de recursos interculturals </li></ul><ul><li>Visibilitat: murals, cartelleres, webs </li></ul><ul><li>Estudis, enquestes i estadístiques de la diversitat </li></ul><ul><li>Revisió de documents PEC, PCC, PLC... </li></ul>interculturalitat
 7. 7. Suport a l’aula <ul><li>Revisió i actualització del PLC </li></ul><ul><li>Anàlisi sociolingüística de l’alumnat </li></ul><ul><li>Pla de foment de la llengua </li></ul><ul><li>Tractament de llengües </li></ul><ul><li>Actuacions de normalització </li></ul><ul><li>TICs en català </li></ul><ul><li>CNL </li></ul><ul><li>Experiències de centre - </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gimcana de les llengües </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Pla de voluntariat ling. Apadrinament </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Noticiari lingüístic </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Tractament d’actituds i prejudicis </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- cinema en català </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- concurs de música </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- exposicions de drets lingüístics </li></ul></ul></ul></ul></ul>Català, llengua compartida
 8. 8. Suport a l’aula <ul><li>Escolarització </li></ul><ul><li>Entrevistes inicials </li></ul><ul><li>Informacions escolarització prèvia </li></ul><ul><li>Servei d’interlocució </li></ul><ul><li>Acompanyament familiar </li></ul><ul><li>Relacions Serveis Socials municipals </li></ul><ul><li>Derivacions a centres </li></ul><ul><li>Comissió Tècnica d’Immigració </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>mediació
 9. 9. Suport a l’aula <ul><li>Una tasca: </li></ul><ul><li>el programa d’apadrinament </li></ul>
 10. 10. Suport a l’aula <ul><li>Una altra tasca </li></ul><ul><li>sortir per aprendre llengua </li></ul>
 11. 11. Suport a l’aula <ul><li>Una tercera tasca: </li></ul><ul><ul><ul><li>El seminari PALIC </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Suport a l’aula <ul><li>Tasca que fa quatre: </li></ul><ul><li>les classes d’estiu </li></ul>
 13. 13. Suport a l’aula <ul><li>Cinquena tasca: </li></ul><ul><li>les visites d’aules d’acollida </li></ul>
 14. 14. Suport a l’aula <ul><li>Tasca sisena: </li></ul><ul><li>les exemplificacions </li></ul>
 15. 15. Suport a l’aula <ul><li>Setena tasca: </li></ul><ul><li>Els blocs d’aula </li></ul>
 16. 16. Suport a l’aula <ul><li>I encara una altra tasca: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>L’eina d’ESEL </li></ul></ul></ul></ul>
 17. 17. Actuació: acte a l’ajuntament
 18. 18. Actuació: l’entrevista
 19. 19. Actuació: les pedreres
 20. 20. Actuació: feim olives
 21. 21. Cuinem macarronada
 22. 22. Calendari multicultural
 23. 23. Passeig per la ciutat antiga
 24. 24. Conclusió: quines activitats són eficients: <ul><li>Sortides i visites a l’entorn </li></ul><ul><li>Jocs i esports d’interacció </li></ul><ul><li>Dramatitzacions </li></ul><ul><li>Audiovisuals i TICs </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>CREAR ESPAIS I TEMPS PER COMPARTIR LA LLENGUA DE CONVIVÈNCIA DES DE LA DIVERSITAT </li></ul>
 25. 25. Suport a l’aula en resum, intervencions educatives en: <ul><li>Sensibilització sobre llengua comuna </li></ul><ul><li>Mediació familiar </li></ul><ul><li>Acollida d’alumnat nouvingut </li></ul><ul><li>Pla intercultural de centre. </li></ul><ul><li>Didàctica i recursos de català com a L2 </li></ul><ul><li>Aprenentatge i integració per a l’èxit escolar </li></ul><ul><li>Espais de convivència: trobades, participació, implicació familiar, programes d’entorn... </li></ul>
 26. 26. Suport a les aules d’acollida

×