Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

All10 150401050632-conversion-gate01

311 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

All10 150401050632-conversion-gate01

 1. 1. Πείτε ΟΧΙ σε Προλήψεις και Δεισιδαιμονίες Σελίδα 3 Θετικές Σπουδές και Επαγγελματική Σταδιοδρομία ΕΝΤΥΠΟ-σεις 5ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Βενιαμίν ο Λέσβιος» Ραφαήλ Ψυρούκης Θοδωρής Κόκκορης: Διακρίσεις στα Μαθηματικά και την Πληροφορική Μάρτιος 2015 Διαβάστε: 8η Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Σελίδες 6-7 Σελίδα 5 Τεύχος 10 Σελίδα 4 Σελίδα 8 Σκίτσο: Γιουσμά Κατερίνα & Καρακλάς Νίκος Ειδικό Σχολείο: Ευκαιρία Ζωής στα Παιδιά με Ιδιαιτερότητες
 2. 2. Πλησιάζοντας το Πάσχα, όλοι καθηγητές και μαθητές νιώθουμε την ανάγκη να ξεκουραστούμε από τη μια από τα μαθήματα στο σχολείο και να συντονίσουμε τις επαναλή- ψεις μας - οι μαθητές όλων των τά- ξεων και ιδίως της Γ΄ Λυκείου - καθώς οι εξε- τ ά σ ε ι ς είναι κοντά. Ανακοινώθηκε ήδη ότι οι Πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν στις 18 Μαΐου. Βεβαίως οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου είναι πιο ήρεμοι, αφού η Τράπεζα θεμά- των εγκαταλείφθηκε, η εξεταστέα ύλη τους μειώθηκε στα 2/3 της δι- δακτέας ύλης και ο βαθμός προαγω- γής είναι 9,5. Εν τω μεταξύ οι μαθητές στο σχο- λείο μας βρίσκονται σ’ έναν αναβρα- σμό δράσεων. Πιο συγκεκριμένα δώδεκα μαθητές μας συμμετείχαν στο διαγωνισμό φυσικής. Δέκα μα- θητές επίσης θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό χημείας. Καλή επιτυχία! Και πώς να μη νιώσουμε περήφα- νοι για τους δύο μαθητές από την Α΄ Λυκείου που διακρίθηκαν σε πανελ- λήνιους διαγωνισμούς, τον Ραφαήλ Ψυρούκη και το Θοδωρή Κόκο- ρη. Παιδιά, καλή συνέχεια! Αλλά και στον αθλητισμό δεν πά- με πίσω. Στους σχολικούς αγώνες στίβου που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Μαρτίου μαθητές από το Λύκειό μας διακρίθηκαν, ο Ιακώ- βου Χρήστος 2ος στα 3 km, ο Ανα- γνώστου Νικήτας 2ος στο ακόντιο, η Τζερεμέ ΄Εφη 3η στο μήκος. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά! Δεν μπορούμε να μην παρατηρή- σουμε πως τον τελευταίο καιρό το σχολείο «μεταμορφώνεται». Δύο περιποιημένα παρτεράκια με πολύ- χρωμα λουλούδια εμφανίστηκαν στην αυλή του σχολείου, μετά από ομαδική εργασία του προγράμμα- τος «Περιβαλλοντικός Όμιλος». Ένας μουντός τοίχος , τις τελευταίες μέρες φιλοξενεί το καλλιτεχνικό ταλέντο έξι μαθητών (Γιουσμά Κα- τερίνα, Γιουσμά Θεραπία, Βαριά- μη Μυρτώ, Δεληγιάννη Μελπομέ- νη,Ταμβάκη Μαργαρίτα, Ταμβά- κης Στράτος). Πάντα τέτοια… Άκρως ενδιαφέρουσες επισκέψεις πραγματοποίησαν οι μαθητές των δύο περιβαλλοντικών προγραμμά- των του σχολείου μας. Οι μαθητές Σελίδα 2ΕΝΤΥΠΟ-σεις 5ο εν δράσει 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ» Ταχ. Δ/νση: Γ. Μούρα 10 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πληροφορίες: Βαμβακίτου Σταυρούλα Τηλέφωνο : 22510-27727 Φαξ :22510-45514 e-mail : mail@5lyk-mytil.les.sch.gr Ιστοσελίδα: http://schoolpress.sch.gr/5gelykmytilene/ ΕΝΤΥΠΟ-σεις εφημερίδα του 5ου Γενικού Λυκεί- ου Μυτιλήνης ISSUU ΕΝΤΥΠΟ-σεις Επιμέλεια Έκδοσης : Τζίνη Ευθυμία, Φιλόλογος Λινάρδου Χρυσούλα, Φιλόλογος Κοτσώνης Ελευθέριος, Πληροφορικός Σίμου Νικόλαος, Μαθηματικός Συντακτική Ομάδα: Βαριάμη Μυρτώ, Δεληγιάννη Μελπο- μένη, Γιουσμά Θεραπία, Γιουσμά Κατερίνα, Μπόλκα Φωτει- νή, Τσαμουρά Έλενα, Δώρα Χατζηηλία, Ραφαέλα Τσολάκη, Τσιμάρας Αντώνης, Σωτηρχέλλης Γιώργος, Σαμαράς Νίκος, Μπαζίνα Φραντζέσκα, Τζιτζίνα Σταυρούλα, Τζερεμέ Έφη, Τσουμπανέλλη Γεωργία, Βασίλαρου Βάσω, Αγριτέλλης Φά- νης, Χατζηδημητρίου Καλλιόπη, Μπόλκα Φωτεινή του περιβαλλοντικού ομίλου παρακο- λούθησαν διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου- τμήμα Γεωγραφίας Θα- λάσσης, με θέμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Οι μαθητές του «Αειφόρου Αιγαί- ου» επισκέφτηκαν το βιολογικό α- γρόκτημα της Αχλαδερής και το Βιο- μηχανικό μουσείο της Αγίας Παρα- σκευής, στα πλαίσια της επίσκεψής τους στο ΚΠΕ Ευεργέτουλα. Πέρα από τις γνώσεις που αποκόμισαν για τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέρ- γειας της ελιάς και παραγωγής ελαιο- λάδου, είχαν την ευκαιρία να γευτούν τα προϊόντα του αγροκτήματος : βρα- στό αυγό, φέτα, ελιές, που τους προ- σφέρθηκαν ως δεκατιανό. Μοναδική εμπειρία! Σε μια δεύτερη εξόρμηση τους, φωτογράφισαν ομορφιές και αδυναμίες της πόλης μας. Και βεβαί- ως δεν πρέπει να παραλείψουμε τη θαυμάσια γιορτή – αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου που πραγματοποιήθηκε από την Α΄ Λυκείου. Τελειώνοντας τις «ατελείωτες» δράσεις των συμμαθητών μας νιώ- θουμε την ανάγκη να επιδοκιμάσουμε κάθε υγιή δράση των παιδιών του σχολείου μας και όχι μόνο. Παιδιών που έχουν όνειρα και συμβιώνουν αρμονικά σ’ ένα σχολείο που αγκα- λιάζει τις προσπάθειες όλων, μακριά από τις μάστιγες του ρατσισμού και του σχολικού εκφοβισμού… Τα εν οίκω … εν δήμω!
 3. 3. ΣυνέντευξηΟι μαθητές της Α΄ Λυ- κείου, Ραφαήλ Ψυ- ρούκης και Θοδωρής Κόκκορης, συζητούν με τη μαθήτρια Βάσω Βασί- λαρου για τις πρόσφατες επιτυχίες τους στα Μαθηματικά και την Πλη- ροφορική. Συνολικά 12 μαθητές από την Ελλάδα θα πάρουν εισιτήριο για τη μαθηματική Βαλ- κανιάδα, το τελευταίο στάδιο πριν από τον κορυφαίο θεσμό της Μαθηματικής Ολυ- μπιάδας και θα αποτελέσουν την εθνική ομάδα της χώρας. Δεν πρέπει να παρα- λείψουμε την τεράστι- α επιτυχία του μαθητή της Α΄ Λυκείου Θεό- δωρου Κόκκορη, ο οποίος κατόρθωσε να προκριθεί στην τρίτη φάση του διαγωνι- σμού πληροφορικής και ετοιμάζεται για το camp που θα διοργα- νωθεί στην Αθήνα τον Απρίλιο. Οι μαθητές που διακρίθηκαν θα παραμείνουν για μία εβδομάδα στο Μετσό- βιο Πολυτεχνείο. Ο ίδιος είπε: «Έκανα σχετικά λίγη προε- τοιμασία και κυρίως ασκήσεις. Παράλληλα, πήγαινα φροντιστήριο για καλύτερη εμπέ- δωση. Ωστόσο, δεν είχα άγχος και ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα περάσω.» Από εδώ και πέρα, στόχος του είναι με εντατικότερη προετοιμασία να κα- ταφέρει να προκριθεί και μελλοντικά ευελ- πιστεί να συνεχίσει να συμμετέχει σε δι- αγωνισμούς και να εισαχθεί στην σχολή ηλεκτρολόγων μηχα- νικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπο- λογιστών στο Με- τσόβιο ή σε μία ανώ- τερη σχολή πληρο- φορικής στο εξωτερι- κό. Καλή Επιτυχία, παι- διά, και στις επόμε- νες φάσεις των δια- γωνισμών!!! ΕΝΤΥΠΟ-σεις Διακρίσεις Μαθητών μας Ραφαήλ:«Ήταν μία ωραία εμπειρία, καθώς γνώρισα παιδιά από όλη την Ελλάδα.» Θοδωρής: «Έκανα σχετικά λίγη προετοιμασία και κυρίως ασκήσεις. Δεν είχα άγχος και ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα περάσω.» Σελίδα 3 Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 διεξήχθη με επιτυ- χία ο 75ος μαθη- ματικός διαγωνι- σμός «ΘΑΛΗΣ». Δεκάδες ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες Γυμνα- σίων και Λυκείων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό από όλα τα σχο- λεία του Νομού Λέσβου. Ωστόσο, μόνο 41 από αυτούς κατάφεραν να διακριθούν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Ανάμεσά στους διακριθέντες ήταν και οι μαθητές της Α΄ Λυκείου του σχολείου μας, ο Ραφαήλ Ψυρούκης, ο Θεόδωρος Κόκκορης και η Φωτεινή Μπόλκα. Στην συνέχεια, οι επιτυχόντες κλήθηκαν για ακόμη μία φορά να διεκδικήσουν την πρόκριση στην δεύτερη φάση του διαγωνι- σμού. Πέντε νέοι από το νησί μας κατάφε- ραν να περάσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων και οι Ρα- φαήλ Ψυρούκης και Θεόδωρος Κόκκορης. Εκπροσώπησαν επάξια το σχολείο μας στην 32η εθνική μαθηματική ολυμπιάδα «Αρχιμήδης» που διοργανώθηκε στην Αθή- να και ο Ραφαήλ Ψυρούκης πέτυχε την πο- λυπόθητη πρόκριση κερδίζοντας αργυρό βραβείο. Ο Ραφαήλ είχε προκριθεί και τις προηγούμενες χρονιές στον διαγωνισμό. Ο τελευταίος δήλωσε: «Ήταν μία ωραία εμπειρία, καθώς γνώρισα παιδιά από όλη την Ελλάδα και είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ την Αθήνα. Για τον διαγωνισμό ήταν απα- ραίτητη η καλή κατανόηση της σχολικής ύλης, ενώ συγχρόνως χρησιμοποίησα το Internet για εξάσκηση.» Μελλοντικά ο Ραφαήλ στοχεύει να ασχο- ληθεί με τα μαθηματικά. Ωστόσο, δε θέλει να περιοριστεί στο επίπεδο της διδασκαλίας. Τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί ο προκρι- ματικός για την Βαλκανιάδα, η οποία φέτος θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Βάσω Βασίλαρου
 4. 4. Οι Θετικές Επι- στήμες είναι κα- τά κύριο λόγο τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χη- μεία και η Βιολο- γία. Οι μαθητές που ειδικεύονται σε αυτά τα μαθήματα μπορούν αργότερα να επιλέ- ξουν από μια πληθώρα επαγγελμάτων. Η ιατρική και φαρμακευτική επιστήμη πάντα βρίσκονται στην κορυφή προτιμήσε- ων τους. Αν και στον τομέα της βιολογίας η επαγγελματική αποκατάσταση είναι δυ- σκολότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα, κα- θώς είναι ερευνητικό μάθημα και η έρευνα δεν είναι ανεπτυγμένη στην Ελλάδα, υ- πάρχουν και πάλι αρκετές επιλογές, όπως για παράδειγμα η μοριακή βιολογία. Οι πολυτεχνικές σχολές μπορεί να έχουν και αυτές μία μειωμένη απορρόφηση στην αγορά εργασίας στη χώρα μας. Ωστόσο, για τους πτυχιούχους μηχανικούς υπάρχει η προοπτική του εξωτερικού, οπότε και αυτές εξακολουθούν να επιλέγονται από αρκετούς μαθητές. Δύο από τους σημαντικότερους τομείς των θετικών επιστημών, τα Μαθηματικά και η Φυσική παρεξηγούνται συχνά από τους γονείς. Αυτό συμβαίνει, επειδή πι- στεύουν ότι όποιος σπουδάσει Μαθηματι- κά ή Φυσική πρέπει απαραίτητα να γίνει εκπαιδευτικός. Η αντίληψη αυτή όμως εί- ναι εντελώς λανθασμένη, αφού τα μαθημα- τικά αποτελούν βάση πολύ σημαντικών αντικειμένων απασχόλησης, της πληροφο- ρικής και των χρηματοοικονομικών. Συμπερασματικά, από αυτούς τους δύο κλάδους μπορεί κανείς να γίνει προγραμ- ματιστής, μετεωρολόγος, λογιστής, α- στρονόμος κ.α. ΕπαγγελματικήΣταδιοδρομία Σελίδα 4 Θετικές Επιστήμες Αν, δε, αποκτηθεί και μεταπτυχιακό με βά- ση τομέα όπως η Φυσική, ανοίγονται στον νέο ακόμα περισσότερες προοπτικές εύρεσης επαγγέλματος και απασχόλησης με τομείς όπως η Γεωργία, η Ναυτιλία, ο Τουρι- σμός… Επίσης είναι δυνατή η απασχόληση με ε- ρευνητικά επαγγέλματα ή και με τον τομέα της υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική). Τέλος και ο τομέας της Χημείας προσφέρει πολλές επιλογές όπως Ιατρική Χημεία και Νανοτε- χνολογία. Αλλά και θετικές σχολές που αφορούν το περιβάλλον και την ενέργεια μοιάζουν να έχουν προοπτικές: Τεχνικός φωτοβολταϊκών συστημάτων, εξει- δικευμένο στέλεχος σε θέματα εξοικονόμη- σης ενέργειας, εξειδικευμένο στέλεχος στον βιοκλιματικό σχεδιασμό και στις κτιριακές εφαρμογές, τεχνικός αιολικών συστημάτων είναι μερικές μόνο τέτοιες ειδικότητες !!! Βασικό είναι, ο κάθε νέος, να επιλέξει τον κλάδο με τον οποίο θέλει να ασχοληθεί με γνώμονα και την επαγγελματική αποκατάστα- σή του, αλλά και τα ενδιαφέροντα και τις κλί- σεις του. Μόνο έτσι θα καταφέρει να διακρι- θεί και να είναι ευτυχισμένος σε ό, τι κάνει! ΕΝΤΥΠΟ-σεις Νίκος Σαμαράς, Γιώργος Σωτηρχέλλης, Αντώνης Ταιμάρας
 5. 5. Με αφορμή το κύριο θέμα του τεύχους της εφημε- ρίδας μας, σχετικά με τη σχολική βία και τον εκφο- βισμό, πήραμε την απόφαση να επισκεφθούμε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, ώστε να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά και τους καθηγητές που βιώνουν έντονα πολλές φορές τον κοινωνικό ρατσισμό. Συνομιλήσαμε με τη διευθύντρια και όλο το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό (κοινωνικός λειτουργός, φυσικοθεραπευτής, λογο- θεραπεύτρια, γυμνάστρια, ψυχολόγος, εργοθερα- πεύτρια, νοσηλευτής, εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε.). Σύμφωνα με το εκπαι- δευτικό προσωπικό, τα ειδικά σχολεία δεν έχουν προσωπικό με συγκεκρι- μένες ειδικότητες, όπως υφίσταται στα σχολεία Γενικής Αγωγής Εκπαί- δευσης. Τα παιδιά με ανα- πηρίες συναντούν δυσκο- λίες στο να ενταχθούν ο- μαλά στην κοινωνία, τις οποίες επιχειρούν να αντι- μετωπίσουν οι εκπαιδευτι- κοί των ειδικών σχολείων. Το ειδικό βοηθητικό προσωπικό βοηθάει τα παιδιά να αυτονομηθούν, οι φυσικοθεραπευτές, οι γυμνα- στές και λογοθεραπευτές συμβάλλουν στη βελτίωση της κίνησης και της ομιλίας αντίστοιχα, οι παιδοψυ- χολόγοι βλέπουν την κύρια διαταραχή αλλά και τις συνοδευτικές που χρειάζονται ειδική υποστήριξη. Τα ειδικά σχολεία αποτελούνται από τρεις βαθμί- δες, την Κατώτερη (2 τμήματα), τη Μεσαία (3 τμή- ματα) και την Ανώτερη (2 τμήματα). Η κατάταξη των παιδιών σε αυτές γίνεται με βάση το λειτουργι- κό και νοητικό επίπεδό τους και τα τμήματα είναι ολιγομελή. Για τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται σύγχρονα κι εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα, που εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες κάθε παιδιού, όπως ειδικοί Η/Υ για τα τετραπληγικά παιδιά και η μηχα- νή Perkins για τα άτομα με τύφλωση. Όσον αφορά τον αυτισμό - ή καλύτερο το αυτι- στικό φάσμα – δεν υπάρχει ορισμός, αλλά και θερα- πεία. Δεν εντοπίζεται με την παρακέντηση, αλλά γίνεται αντιληπτός μετά τα δύο έτη, όταν η έλλειψη επικοινωνίας με το παιδί είναι ορατή. Τα άτομα ε- κείνα δε δέχονται την επαφή και δεν την αποζητούν. Η διαταραχή αυτή δεν εξαλείφεται αλλά γίνονται Επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Μυτιλήνης προσπάθειες να μετριαστεί. Βασικός άξονας του ειδικού σχολείου είναι η νοητική υστέρηση με μεγα- λύτερο αριθμό εκπροσώπων τα παιδιά με σύνδρομο Down. Ωστόσο δέχεται και παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, λόγω έλλειψης δομών Ε.Α.Ε. Τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από αργό ρυθμό μάθησης, που παλαιότερα στηριζόταν στην εξατομικευμένη διδασκαλία, όμως σήμερα αυτό το μοντέλο έχει α- ντικατασταθεί από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Υπάρχει η αντίληψη πως είναι μία ψυχοφθόρα και δύσκολη εργασία. Σύμφωνα, όμως, με το εκπαιδευ- τ ι κ ό π ρ ο σ ω π ι κ ό : ''Καθημερινά διαπιστώνεις ότι οι μαθητές είναι όμοιοι με εσένα και τους αντιμε- τωπίζεις ανάλογα, απλώς ο τρόπος μάθησης, διδασκα- λίας κι αγωγής είναι ιδιαί- τερος και κατάλληλα προ- σαρμοσμένος. Άλλωστε, τα δικά σου τα πιο δύσκολα προβλήματα τα θεωρείς μηδαμινά, γίνεσαι άλλος άνθρωπος, παίρνεις μαθή- ματα ζωής και σου δίνουν θάρρος και κουράγιο να συνεχίζεις. Είναι πολύ γενναιόδωρα και το χαμόγε- λο όταν γυρίζουν να σε κοιτάξουν είναι η μεγαλύτε- ρη πληρωμή που έχεις ενός εκπαιδευτικού." Εν κατακλείδι, τα παιδιά με αναπηρίες βιώνουν τον κοινωνικό κι εκπαιδευτικό ρατσισμό, για αυτό και πρέπει να ευαισθητοποιηθεί όλος ο κόσμος. Αποκομίσαμε πολλά από την επίσκεψή μας στο ειδικό σχολείο: Μπήκαμε στη θέση του παιδιού με ιδιαιτερότητες. Άραγε πώς βιώνει την ιδιαιτερότητά του; Μπήκαμε στη θέση του γονέα του. Άραγε ποιες αγωνίες βιώνει για το μέλλον του παιδιού του; Μπή- καμε στη θέση των εκπαιδευτικών. Άραγε πόσο σθένος ψυχής απαιτείται για να ανταποκριθείς στις ανάγκες της δουλειάς σου; Σελίδα 5ΕΝΤΥΠΟ-σεις Και καταλάβαμε: ότι η απαίτηση για αξιοπρέπεια κάθε ατόμου, όσο ξεχωριστό κι αν είναι, πρέπει να γίνει αίτημα και φωνή όλων μας. Και συνειδητοποιήσαμε: ότι όλοι εμείς οι «συνηθισμένοι» άνθρωποι έχουμε πολλά να μάθουμε από την επαφή μας με αυτά τα ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ άτομα! Βαριάμη Μυρτώ, Γιουσμά Θεραπία, Γιουσμά Κατερίνα, Δεληγιάνη Μελπομένη
 6. 6. ΜΙΛΑ τόσο κοινωνικά. Το bullying δεν αφορά έναν τσακωμό μεταξύ "τσαμπουκάδων". Κλείνει μέσα του μια ασυμμετρία δύναμης - οι δυνα- τοί εκφοβίζουν εκείνους που θεωρούν πιο α- δύναμους. Συνήθως τα περιστατικά bullying είναι με- μονωμένα στο Δημοτικό, ίσως επειδή υπάρχει καλύτερος έλεγχος των δασκάλων και των γονέων επάνω στα παιδιά. Στο Γυμνάσιο όμως, σε συνδυασμό με τη δύσκολη φάση της εφηβείας, τα περιστατικά αυξάνονται. Στη δίνη της κρίσης μάλιστα που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας, συχνά οι γονείς, προσηλωμένοι στο πώς θα εξασφα- λίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωση της οικογένειάς τους, είναι απόντες από την εφη- βεία των παιδιών τους. Αν το παιδί είναι θύ- μα σχολικού εκφοβι- σμού υποφέρει σωμα- τικά και συναισθημα- τικά και η απόδοσή του στο σχολείο σίγου- ρα θα το δείξει. Οι βαθμοί σταδιακά πέ- φτουν καθώς δεν είναι συγκεντρωμένο σε αυ- τά που λέει ο δάσκα- λος ή καθηγητής του. Αν ο εκφοβισμός επιμείνει τότε μπορεί ακόμα και να φοβάται να πάει στο σχολείο. Οι θύτες επηρεάζονται εξίσου στην προσω- πική τους ζωή υιοθετώντας τέτοιες συμπερι- φορές. Συναντούν δυσκολίες στο να δημιουρ- γήσουν θετικές και ήρεμες διαπροσωπικές σχέσεις σε κάθε επίπεδο και είναι πιο επιρρε- πείς στο κάπνισμα και το αλκοόλ. Επίσης έχουν συχνά προσβλητική συμπεριφορά απέ- ναντι σε κόσμο. Κάποιες μελέτες έδειξαν επί- σης και συσχέτιση με μετέπειτα εγκληματικές ενέργειες. Οφείλουμε να δείχνουμε μηδενική ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, καθώς μπορεί να κοστί- σουν πολύ σοβαρά στην ψυχική αλλά εν τέλει και στη σωματική υγεία των θυμάτων στο μέλλον. S T O P B U L L Y I N G ! Σελίδα 6 Το bullying είναι μια μορφή κακοποίησης, πιο συγκεκριμένα εκφοβισμού ή εξαναγκα- σμού. Αυτή συνεπάγεται περιοδικά επανα- λαμβανόμενες πράξεις που σκοπό έχουν την επιβολή ενός ατόμου ή μιας ομάδας πάνω σε ένα άλλο άτομο ή ομάδα, επομέ- νως μια «ανισορροπία δυνάμεων». Η εν λόγω ανισορροπία μπορεί να είναι κοινω- νική ή/και σωματική. Το θύμα του εκφοβι- σμού αναφέρεται και ως στόχος. Το bullying αποτελείται από τρία βασι- κά είδη κακοποίησης – συναισθηματική, λεκτική και σωματική. Συνήθως, πρόκειται για ανεπαίσθητες μεθόδους εξαναγκασμού όπως η ψυχολογική χειραγώγηση. Ο εκφοβισμός μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε περιβάλλον στο οποίο ανθρώ- πινα όντα αλληλε- πιδρούν μεταξύ τους. Αυτό περι- λαμβάνει το σχο- λείο, το στρατό, την οικογένεια, το χώρο εργασίας, το σπίτι και τις γειτο- νιές. Oι ειδήμονες επί του θέματος ση- μειώνουν ότι τα περιστατικά φαί- νεται να αυξάνο- νται - πιθανότατα πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για άλλη μία «παρενέργεια» της κρίσης, που πρωτίστως είναι κοινωνική και έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεση των παιδιών κάνοντάς τα επιθετικά, καθι- στώντας τα θύτες απίστευτων πράξεων αλ- λά και ταυτόχρονα θύματα ενός συστήμα- τος το οποίο σίγουρα δεν δημιούργησαν τα ίδια και δεν ευθύνονται για αυτό. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο φαινόμενο που δίνει λανθασμένα μηνύματα, με κυριό- τερο το ότι δεν είμαστε καθόλου ανεκτικοί στη διαφορετικότητα, όποια και αν είναι αυτή - είτε αφορά φυλή και χρώμα, είτε παιδιά με καλύτερες επιδόσεις από εμάς, τα οποία είναι και από τα κύρια θύματα του bullying, είτε παιδιά που δεν είναι ΕΝΤΥΠΟ-σεις Έλενα Τσαμουρά, Δώρα Χατζηηλία
 7. 7. ΜΗΦΟΒΑΣΑΙ!!! Οι γονείς και οι δάσκαλοι οφείλουν να ανα- γνωρίζουν το bullying, ώστε να σώσουν ε- γκαίρως τα παιδιά. Επίσης όλοι οι άνθρωποι, όταν αντιλαμβάνονται τέτοια φαινόμενα, οφείλουν να αντιδρούν. Δεν πρέπει να μέ- νουν απαθείς ακόμη κι αν αφορά άλλους αν- θρώπους κι όχι τους ίδιους. Είναι αναγκαίο να παίρνουν θέση και να προστατεύουν τα θύματα, έστω κι αν κινδυνεύουν να αντιμε- τωπίσουν κι οι ίδιοι bullying. Τραγικό παράδειγμα των συνεπειών του bullying, στη χώρα μας είναι ο θάνατος του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ας αναλογιστούμε όλοι μας την ευθύνη που έχουμε για τον κά- θε Βαγγέλη κι ας κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε ο Βαγγέλης να είναι το τελευταίο θύμα του bullying. Αλλά, και τα θύματα του bullying θα πρέ- πει να απευθυνθούν σε ανθρώπους που μπο- ρούν να τους βοηθήσουν: γονείς, εκπαιδευτι- κούς και όποιον άλλο εμπιστεύονται. Επίσης στη ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1056. Μιλώντας για το bullying, διαπιστώνεις ότι θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Πρέ- πει, επομένως, τα θύματα να μην ενοχοποι- ούν τον εαυτό τους και να μιλούν για το πρό- βλημα!!! Μας συγκίνησε η δυνατή εξομολόγηση του δημοσιογράφου Στάθη Τσαγκαρου- σιάνου, στο Διαδίκτυο, όπου περιγράφει συναισθήματα πικρά, από δύσκολα παιδι- κά χρόνια. «Τo πιο καθοριστικό πράγμα της ζωής μου ήταν το μπούλινγκ που δέχτηκα μικρός. Πρώτον, διότι μου στέρησε την παιδική μου ηλικία. Δεύτερον, γιατί μου προκάλεσε ένα απέραντο φόβο, που ποτέ δεν ξεπέρασα και κατά καιρούς καταλύει ό,τι κερδίζω. Tο φό- βο που σου κληροδότησε το μπούλινγκ, δύ- σκολα τον σκεπάζεις, πόσο μάλλον τον σβή- νεις. Γιατί έρχεται από τη ρίζα του εαυτού σου – τότε που διαμορφωνόταν. Σελίδα 7ΕΝΤΥΠΟ-σεις Η αίσθηση ότι δεν σε θέλουν – επειδή είσαι σεξουαλικά, φυλετικά, σωματικά, ή ψυχικά ασυνήθιστος, είναι σαν ξαφνικός θάνατος. Ει- δικά αν ζεις σε ένα απλοϊκό περιβάλλον (επαρχία ή οικογένεια) που συσχετίζει κουτά. Δεν ξέρεις από πού να κρεμαστείς. Πολλά βράδια αποκοιμιόμουν κλαίγοντας κάτω από τα σκεπάσματα. Ζήλευα τα παιδιά που ποτέ δεν σκέφτηκαν τι είναι και πού πάνε. Πρέπει να ειπωθεί απλά και καθαρά: άπαξ και σε τραμπούκισαν μικρό, την έβαψες! Το μπούλινγκ είναι έγκλημα πρώτου βαθμού, όπως ο βιασμός κι η κακοποίηση ανηλίκων, διότι επιφέρει κάτι οριστικό, και μη αναστρέ- ψιμο. Δεν αποζημιώνεσαι μετά την απομά- κρυνση από το ταμείο. Προσπαθώ να σκεφτώ συχνά τα πρόσωπα εκείνων που μου έκαναν μπούλινγκ, τόσα χρό- νια μετά. Μερικούς τους συναντώ ακόμα. Δεν υπάρχει λόγος να τους ρωτήσω γιατί το έκαναν. Ξέρω. Φοβόντουσαν και αυτοί. Αν όμως είναι έτσι η φύση του μπούλινγκ, οριστι- κή και μη αναστρέψιμη, τότε γιατί καθόμαστε και μιλάμε; Μιλάμε για τους επόμενους – εμείς σχεδόν γεράσαμε. Καθώς η κοινωνία (ελπίζω) εξελίσ- σεται, το μπούλινγκ πρέπει να οριστεί ως πρά- ξη βίας, να αναχαιτίζεται, να τιμωρείται, κυρί- ως να προλαμβάνεται. Και πρέπει να εκπαι- δευτούν τα παιδάκια (με την έμφυτη σκληρό- τητα) στην αναγνώριση του διαφορετικού, στην ισονομία του συνηθισμένου με τον ασυ- νήθιστο. Θέλει πολλή δουλειά. Ας μην γελιόμαστε: Αν και περάσανε τα χρόνια και κάποια πράγματα έχουνε βελτιω- θεί, το μπούλινγκ μαίνεται. Κυρίως ψηφιακά. Είναι καιρός να το αντιμετωπίσουμε!»
 8. 8. Δεισιδαιμονίες και προλήψεις Σελίδα 8ΕΝΤΥΠΟ-σεις Οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες ήταν δημιουργήματα της α- μάθειας, της ανασφά- λειας, και του φόβου των απλοϊκών ανθρώ- πων. Ήταν όμως κι ένα αποτελεσματικό μέσο, για να μεταδίδουν τρόπους συμπεριφοράς, όχι μόνο στα μικρά παιδιά αλλά και στους μεγάλους. Αν και η επιστήμη στις μέρες μας έχει κάνει τεράστια άλματα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν έχουν απελευθερωθεί από τις προλήψεις και δεισιδαιμονίες του παρελθόντος. Μερικές από αυτές είναι : Ο αριθμός 13: Η πεποίθηση πως το νούμερο 13 είναι άτυχο είναι τόσο διαδεδομένη, που οι ρίζες της είναι ασαφείς. Διαφορετικές θεωρίες την συνδέουν με την Χριστιανική παράδοση (για μία ακόμα φορά σχετίζοντάς την με το Μυστικό Δείπνο, όπου ο Ιού- δας λέγεται πως κάθισε στην δέκατη τρίτη θέση στο τραπέζι), την λαϊκή παράδοση των Βίκινγκ (ο κα- τεργάρης θεός Λόκι που είναι ο δέκατος τρίτος) και τον Περσικό ζωδιακό κύκλο (στον οποίο υπάρχουν δώδεκα ζώδια, αφήνοντας το νούμερο δεκατρία να αντιπροσωπεύει το χάος). Ο συγκεκριμένος φόβος της Παρασκευής και 13ης κρατάει από τον 19ο αιώ- να, συνδυάζοντας δύο παλιές προλήψεις: το φόβο του αριθμού 13 και την πεποίθηση πως οι Παρα- σκευές είναι άτυχες μέρες. Οι μαύρες Γάτες: Τις μαύ- ρες γάτες τις θεωρούσαν α- πό παλιά στις Δυτικές κουλ- τούρες ως σημάδι κακής τύ- χης και τις έχουν συνδέσει με μάγισσες, ενώ πολλές κουλτούρες πιστεύουν πως όταν μία μαύρη γάτα διασχίζει τον δρόμο σου, αυτό σημαίνει πως θα σε βρει κάποια καταστροφή ή ακό- μα και θάνατος. Ωστόσο σε κάποιους πολιτισμούς, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, ισχύει το αντίθετο, οι μαύρες γάτες θεωρούνται πως φέρνουν τύχη. «Οι κάθε είδους προλήψεις και δεισιδαιμονίες, τα οποιαδήποτε είδωλα είναι εντελώς αντίθετα και ασυμβίβαστα με τη χριστιανική πίστη και συνάμα προσβάλλουν την ελευθερία του ανθρώπου. Όποιος πιστεύει στις προλήψεις και στους κάθε είδους αγύρτες και «φωτισμένους» δεν μπορεί να πάρει υπεύθυνες και σωστές αποφάσεις για τη ζωή του και το μέλλον του. Αντίθετα η πίστη στο Θεό ελευθερώνει τον άνθρωπο και του δίνει τη δυνατό- τητα για μια υπεύθυνη και δημιουργική ζωή.» Μπόλκα Φωτεινή, Μπαζίνα Φραντζέσκα Ρωτήσαμε τον Θεολόγο μας, κ. Ματζουράνη Βα- σίλη, για τη θέση της Εκκλησίας σχετικά με τις προλήψεις και δεισιδαιμονίες. Μας είπε: Οι σπασμένοι καθρέφτες: Είναι συνηθισμένη πρό- ληψη πως ένας σπασμένος καθρέφτης θα φέρει επτά χρόνια κακής τύχης. Πιστεύεται ως αυτή πεποίθηση έχει τη βάση της στην ιδέα πως ένας καθρέφτης μπορεί να «παγιδεύσει» ένα μέρος της ψυχής σου. Έτσι όταν ένας καθρέφτης σπάει, μέρος από την ψυχή σου σπάει κι αυτή. Αυτός είναι και ο λόγος που σε ορισμένες κουλτούρες καλύπτουν όλους τους καθρέφτες και τις επιφάνειες που αντανακλούν σ’ ένα σπίτι όταν κάποιος έχει πεθάνει, έτσι ώστε η ψυχή τους να μπορεί να φύγει από το κτίριο χωρίς να παγιδευτεί στον καθρέφτη. Η ανοιχτή ομπρέλα μέσα στο σπίτι: Η προέλευση αυτής της πρόληψης είναι απλή: Ό, τι σχεδιάστηκε για έξω πρέπει να παραμένει έξω. Παρόλο που η σημερινή εκδοχή της παλιάς δεισιδαιμονίας με την ομπρέλα περιορίζεται μόνο στην «κακή τύχη», όμως υποστηρίζεται πως τα παλιά χρόνια ήταν πολύ πιο σκοτεινή. «Τα παλιότερα χρόνια, το άνοιγμα της ομπρέλας μέσα στο σπίτι ήταν οιωνός θανάτου» όπως αναφέρεται σε σχετικά κείμενα.
 9. 9. Ένα από τα πιο διαδεδο- μένα έθιμα του Πάσχα είναι το βάψιμο των αυ- γών τη Μεγάλη Πέμπτη, προχριστιανικό σύμβολο της ζωής, ενισχυμένο με τον συμβολισμό του κόκ- κινου χρώματος από το αίμα της θυσίας του Χρι- στού και αποτελεί για το Πάσχα απαραίτητο σύμβολο. Το αυγό συμβολίζει τον τάφο του Χρι- στού που ήταν ερμητικά κλειστός - όπως το περί- βλημα του αυγού, αλλά έκρυβε μέσα του τη «Ζωή», αφού από αυτόν βγήκε ο Χριστός και α- ναστήθηκε! Τα τελευταία χρόνια το αυγά βάφο- νται σε διάφορα χρώματα, όμως η παράδοση τα θέλει κόκκινα. Η μαθήτρια Ραφαέλα Τσολάκη μας προτείνει τρόπους βαφής των πασχαλινών αυγών: Όλοι σχεδόν σήμερα έχουμε υιοθετήσει έναν διαφορετικό, πιο φιλικό τρόπο ζωής. Είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τα τρόφιμα τα οποία επιλέγουμε. Προσπαθούμε να επιλέγουμε προϊόντα χωρίς συντηρητικά και πρόσθετες ουσί- ες που βλάπτουν τον οργανισμό μας. Γιατί λοιπόν να βάφουμε το Πάσχα τα αβγά μας με τα τοξικά χρώματα του εμπορίου; Με απλά υλικά που υ- πάρχουν στο ψυγείο ή στα ντουλάπια της κουζί- νας μπορούμε να δώσουμε στα αβγά μας χρώμα με φυσικό τρόπο. Κόκκινο λάχανο για μπλε χρώμα. Ψιλοκόβουμε το λάχανο και το βράζουμε σε νερό, στο οποίο έχουμε ρίξει λευκό ξύδι. Μό- λις πάρει μερικές βράσεις, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και τη βάζουμε στην άκρη να κρυώσει. Βυθίζουμε στο υγρό τα ήδη βρασμένα αβγά και τα αφήνουμε μέχρι να πάρουν τη σωστή απόχρωση. TIP: Μπλε χρώμα αποκτούν και με χυμό από «μαύρα» σταφύλια. Σελίδα 9 ΕΝΤΥΠΟ-σεις Αφιέρωμα: Πάσχα Ξερά κρεμμύδια για κόκκινο χρώμα. Βράζουμε σε μια κατσαρόλα τις φλούδες από ξερά κρεμμύδια με ξίδι. Μόλις πάρει μερικές βράσεις, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και α- φήνουμε να κρυώσει. Βυθίζουμε τα ήδη βρασμένα αβγά στο χρωματιστό νερό αρκετή ώρα, για να αποκτήσουν βαθύ και πλούσιο χρώμα. ΤΙΡ: Μια ωραία ιδέα διακόσμησης των αβγών εί- ναι να κολλήσετε στην επιφάνειά τους αυτοκόλλη- τα σε διάφορα σχήματα πριν τα βυθίσετε και τα αφαιρείτε όταν στεγνώσουν. Επίσης τα αρχικά της αλφαβήτου θα ήταν πολύ πρωτότυπο, αφού ο κα- θένας θα έπαιρνε το αβγό με το αρχικό του. Φύλλα μαϊντανού για πράσινο χρώμα. Ψιλοκόβουμε τα φύλλα από ένα ματσάκι μαϊντα- νό, ώστε να βγάλουν περισσότερους χυμούς. Τρί- βουμε τα φυλλαράκια απαλά στην επιφάνεια των ήδη βρασμένων αβγών. Αμέσως τα αβγά θα απο- κτήσουν το χρώμα του γρασιδιού. Κρόκος Κοζάνης για κίτρινο χρώμα. Στο νερό που θα βάλουμε να βράσουν τα αβγά ρί- χνουμε μερικές κλωστές κρόκου Κοζάνης (σαφράν) και ξίδι. Μετά από 10’ αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Βγάζουμε τα κίτρινα, τώρα πια, αβγά προσεκτικά και τα αφήνουμε να κρυώσουν και να στεγνώσουν, χωρίς να τα σκου- πίσουμε. ΤΙΡ: Αν θέλετε πιο απαλό χρώμα, μπορείτε να τα βάψετε τρίβοντας τα με φλούδες πορτοκαλιού ή πέταλα από κίτρινο χρυσάνθεμο. Μόλις κρυώσουν τα αβγά μπορούμε να τα αλεί- ψουμε με λίγο ελαιόλαδο για λάμψη. Καλό θα ήταν τα αβγά που θα επιλέξετε να είναι λευκά, για να είναι πιο έντονο το χρώμα τους. ΦΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΒΑΦΗΣ ΑΥΓΩΝ
 10. 10. Η 87η Απονομή των Βραβείων της Ακαδημίας Κινηματογράφου, γνωστά κυρίως ως Βραβεία Όσκαρ, τίμησε τις καλύτε- ρες ταινίες του 2014. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2015 στο Ντόλμπι στο Χόλυ- γουντ της Καλιφόρνια και οικοδεσπότης της τελετής ήταν ο Νιλ Πάτρικ Χάρις. Οι υποψηφιότητες ανα- κοινώθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2015 από την πρόε- δρο της Ακαδημίας Σέριλ Μπουν Άιζακς, τους σκη- νοθέτες Τζ Έιμπραμς και Αλφόνσο Κουαρόν και τον ηθοποιό Κρις Πάιν. Η «μαύρη» κωμωδία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου «Birdman» αναδείχθηκε κορυφαία, απο- σπώντας το βραβείο καλύτερης ταινίας στην 87η απονομή των Όσκαρ. Κατά πολλούς αναμενόμενη η βράβευση της Τζούλιαν Μουρ με το Όσκαρ Α΄ γυ- ναικείου ρόλου, ως καθηγήτρια πανεπιστημίου, που πάσχει από πρόωρο Αλτσχάιμερ, στο «Still Alice». Ο Βρετανός Έντι Ρέντμεϊν έγινε το νέο μεγάλο αστέ- ρι του Χόλιγουντ παίρνοντας το βραβείο Α΄ ανδρι- κού ρόλου για την ερμηνεία του στη «Θεωρία των Πάντων». Το Όσκαρ εξέπληξε αρκετούς με δεδομέ- νο ότι σε όλες τις προηγούμενες βραβεύσεις των Χρυσών Σφαιρών ή των BAFTA δεν κατάφερε να διακριθεί. «Το Όσκαρ ανήκει σε όλους εκείνους τους ανθρώπους στον κόσμο, που πάσχουν από Α- μυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση. Ανήκει ιδιαίτερα στον Στήβεν, την Τζέιν και τον Τζόναθαν Χόκινγκ», επεσήμανε κατά την παραλαβή του Όσκαρ ο νεαρός ηθοποιός. Επί επτά μήνες ο Ρέντμεϊν προετοιμαζό- ταν για να υποδυθεί τον Στήβεν Χόκινγκ σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς του και της συμπερι- φοράς του διάσημου αστροφυσικού. Για την Πατρίσια Αρκέτ ήταν η πρώτη φορά, που κέρδισε ένα Όσκαρ, για τον ρόλο της μητέρας στην ταινία «Μεγαλώνοντας» και την ανατροφή των δύο παιδιών της. Παρά τις έξι υποψηφιότητες για τον δημιουργό Ρίτσαρντ Λινκλέι- τερ, η βραδιά δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε και περιο- ρίστηκε στο ένα βραβείο. Ο Τζέι Κέι Σίμονς πήρε το βρα- βείο Β΄ ανδρικού ρόλου για τον αυ- ταρχικό καθηγητή της τζαζ, που καθο- δηγεί έναν ντράμερ και τον φτάνει στα όριά του λόγω του απαιτητικού χαρακτήρα του στην ταινία «Whiplash». Πρώτη φορά υποψήφιος και πρώτο Όσκαρ για τον 60χρονο ηθοποιό με την ταινία να βραβεύεται και στους τομείς του μοντάζ και της μίξης ήχου. Το «ξενοδοχείο «Grand Bu- dapest» του Γουές Άντερσον, μπορεί να είχε εννέα υποψηφιότητες και να έφυγε με τέσσερα Όσκαρ, αλλά όλα ήταν σε τεχνικούς τομείς: ενδυματολογι- κού, μακιγιάζ, σχεδιασμού παραγωγής και καλύτε- ρης μουσικής για τον Αλεξάντερ Ντεσπλά, του οποίου η μητέρα είναι Ελληνίδα. Τη βραδιά παρουσίασε ο Νιλ Πάτρικ Χάρις. Στη σκηνή ανέβηκε η Lady Gaga, η οποία πήρε μέρος στο αφιέρωμα για τα 50 χρόνια από τη δημιουργία της ταινίας «Η Μελωδία της Ευτυχίας». Στη σκηνή ως παρουσιαστές εμφανίστηκαν επίσης οι Τζένι- φερ Άνιστον, Έντι Μέρφι, Τζον Τραβόλτα και η Ντακότα Τζόνσον του 50 Shades Of Grey. Η τε- λευταία μάλιστα έφτασε στο Kodak Theatre συνο- δευόμενη από τη διάσημη μαμά της, την ηθοποιό Μέλανι Γκρίφιθ. Σελίδα 10 ΕΝΤΥΠΟ-σεις Χατζηδημητρίου Καλλιόπη, Βασίλαρου Βάσω OSCARS 2015
 11. 11. Σελίδα 11 ΕΝΤΥΠΟ-σεις Φάνης Αγριτέλλης Αθλητικά Νέα Μυτιλήνη: Στο λεσβιακό ποδόσφαιρο η ΑΕΛ Καλλονής ηττήθηκε με 1-0 από τον Πλατανιά μέ- νοντας στους 37 βαθμούς, στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα μας να μείνει στην Σούπερ Λιγκ. Η άλλη ομάδα του νησιού, που μας αντιπροσωπεύει στις εθνικές κατηγορίες και συγκεκριμένα στην Γ΄ Εθνική, ο Αιολικός έχασε στη Ζάκυνθο από τον Ζακυνθιακό με 2-0. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Αιολικός βρίσκεται στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας του 3ου ομίλου με 37 βαθμούς μόνο με… θαύμα προλαβαίνει το τρένο της ανόδου. Ελλάδα: Διακοπή στα πρωταθλήματα μας λόγω εθνικών ομάδων. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα φιλοξε- νείται στο νεόκτιστο Groupama Arena στη Βου- δαπέστη από την Ουγγαρία( 21:45) σε ένα παιχνί- δι τελικό για την Εθνική μας αφού χρειάζεται μό- νο νίκη για να πάρει το εισιτήριο για το Euro 2016 στη Γαλλία. Η Ελλάδα είναι ουραγός του 6ου ομίλου έχοντας 1 βαθμό σε 4 αγώνες. Ευρώπη: Άνοιξε προχθές η αυλαία για τα προ- κριματικά του Euro 2016 με αγώνες πλούσιους σε θέαμα. Για τον 1ο όμιλο η εξαιρετική φέτος Ισ- λανδία επικράτησε εύκολα του Καζακστάν με 3- 0, η πρωτοπόρος του ομίλου Τσεχία ήρθε ισόπαλη με την Λεττονία (1-1) εντός έδρας και η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Τουρκία. Για τον 2ο όμιλο η Ουαλία επικράτησε με 0-3 του Ισραήλ χάρη σε 2 γκολ του Γκάρεθ Μπέιλ. Η Κύπρος δεν τα κατάφερε κόντρα στο πανίσχυρο Βέλγιο η ο- ποία ηττήθηκε με 5-0 ενώ η Βοσνία Ερζεγοβίνη νίκησε 3-0 την Ανδόρρα με χατ-τρικ του Έντιν Τζέκο. Για τον 3ο όμιλο η Σλοβακία συνέχισε το απόλυτό της μετρώντας 5 νίκες σε ισάριθμα ματς. Οι Σλο- βάκοι επικράτησαν με 3-0 του Λουξεμβούργου, η Ισπανία νίκησε δύσκολα με 1-0 την Ουκρανία ενώ η Λευκορωσία πέρασε από τα Σκόπια με 1-3. Στον 5ο όμιλο η Αγγλία κάνει επίδειξη δύναμης διασύροντας με 4-0 τη Λιθουανία. Η Ελβετία νί- κησε την Εσθονία με 3-0 ενώ η Σλοβενία κέρδισε με 6-0 το αδύναμο Σαν Μαρίνο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που διεξήχθησαν το Σάββατο ξεχωρίζει το Κροατία – Νορβηγία 5-1 σε ένα ματς που σκό- ραραν οι «πράσινοι» Ντάνιελ Πράνιτς και Γκόρ- ντον Σίντελφελντ. Η αγωνιστική δράση συνεχί- στηκε με τα ματς: Αλβανία - Αρμενία (2-1), Γε- ωργία - Γερμανία (0-2), Β. Ιρλανδία - Φινλανδία (2-1), Σκωτία - Γιβραλτάρ (6-1), Ρουμανία - Ν. Φερόε (1-0), ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (0-0), Πορτογαλία - Σερβία (2-1) και Ιρλανδία - Πολω- νία (1-1).
 12. 12. Σελίδα 12ΕΝΤΥΠΟ-σεις Σελίδα 12 8η Μαρτίου : Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Γεωργία Τσουμπανέλλη, Έφη Τζερεμέ, Σταυρούλα Τζιτζίνα Αυτή η ημέρα δεν είναι μία γιορτή. Είναι μία ημέρα, που ξεσηκώνει τις γυναίκες του κόσμου, για τα δικαιώματα των γυναικών όλου του κόσμου. Ρίξτε μία ματιά στον πλανήτη και στην καθημερινότητα των γυναικών και θα διαπιστώσετε πως δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ας γυρίσουμε όμως στο μακρινό τότε… Ήταν 8 Μαρτίου του 1908, όταν χιλιάδες εργά- τριες των εργοστασίων υφαντουργίας απαίτησαν δικαίωμα ψήφου, κλείσιμο των φρικτών κάτεργων εργασίας, και διακοπή της εμπορίας παιδιών. Οι συ- γκεντρώσεις αντιμετωπίστηκαν με βιαιότητα, όμως η «εξέγερση των 20.000 » ήταν μία νίκη. Την αρχή έκαναν Εβραίες και Ιταλίδες εργάτριες των εργοστασίων ιματισμού, η συντριπτική πλειο- ψηφία των οποίων ήταν κάτω των 20 ετών. Οι γυ- ναίκες εκείνης της εποχής που, για να επιβιώσουν, εργαζόντουσαν το ίδιο σκληρά με τους άνδρες, «σήκωσαν» το κεφάλι για να κερδίσουν σεβασμό, ισότητα και καλύτερες συνθήκες ζωής. Το 1909 γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας με πρωτοβουλία του Σοσιαλι- στικού Κόμματος των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο χρόνια αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή. – Η φεμινίστρια Αλεξάνδρα Κολοντάι, μετά την επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία, έπεισε τον Λένιν να καθιερώσει την 8η Μαρτίου ως επίσημη αργία. – Η Γερμανίδα σοσιαλίστρια Clara Zetkin πρότεινε τον παγκόσμιο εορτασμό της ημέρας το 1910 κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Διεθνούς, και ο πρώτος επίσημος εορτασμός της έγινε το 1911. Σήμερα, σε πολλές περιοχές, η ημέρα έχει χάσει το πολιτικό της υπόβαθρο, και έχει γίνει απλώς μια ευκαιρία για τους άνδρες να εκφράσουν την αγάπη τους για τις γυναίκες. Σε άλλες περιοχές, ωστόσο, παραμένει ισχυρή η αρχική πολιτική σημασία της ημέρας για την υποστήριξη της ενδυνάμωσης και της ισότητας των γυναικών. Ας μη γελιόμαστε : έχουν ακόμα να γίνουν πολλά προκειμένου να μιλάμε για ισότητα των δύο φύλων!

×