Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

τευχος 11

1,424 views

Published on

τευχος 11

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

τευχος 11

 1. 1. ΕΝΤΥΠΟ-σεις 5ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Βενιαμίν ο Λέσβιος» Μάιος 2015 Τεύχος 11 ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΝΤΥΠΟ σεις Διαβάζω μέσα στο νερό το άλφα το βήτα και το ρω Τα δυο γυμνά σου πόδια τους κήπους με τα ρόδια Ελύτης
 2. 2. Καθώς η άνοιξη βρίσκεται στο απο- κορύφωμα της, όλοι νιώθουμε αισιο- δοξία και θετική διάθεση μάς διακα- τέχει. Η σχολική χρονιά μπορεί να φαίνεται ότι οδεύει στο τέλος της και πως οι ρυθμοί τώρα δεν είναι τόσο έντονοι, όμως οι επόμενες μέ- ρες είναι κρίσι- μες, καθώς οι καθηγη- τές μας αγω- νίζονται είτε να τελειώσουν την ύλη είτε να κάνουν τις επαναλήψεις, αφού οι εξετάσεις είναι κοντά. Στις 18 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις και στις 19 Μαΐου οι προαγωγικές των υπόλοι- πων τάξεων. Η δική μας συγκίνηση είναι έντονη αυτήν την περίοδο, μιας και άλλο ένα τεύχος ετοιμάζεται και κα- τευθύνεται στο «δικό μας τυπογρα- φείο», εννοούμε το φωτοτυπικό μη- χάνημα του σχολείου, προκειμένου κι αυτό να εκτυπωθεί και να μοιρα- στεί σε όλους τους μαθητές του σχο- λείου. Δεν είναι και μικρό κατόρθω- μα, αλήθεια, το τελευταίο τεύχος μιας άλλης πετυχημένης δημοσιο- γραφικά σχολικής χρονιάς! Κατόρ- θωμα, που οι τεχνικές δυσκολίες, η γενικότερη οικονομική κρίση και οι αντιξοότητες δεν ανέκοψαν. Αντίθε- τα, οι δυσκολίες μας έδιναν θάρρος να συνεχίζουμε ! Άλλο ένα γεγονός του Απρίλη μάς συγκίνησε και μας έκανε να αισθαν- θούμε περήφανοι. Πρόκειται για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του ιδρύματος Παπαδημητρίου, που έλαβε χώρα την περσινή χρονιά και αφορούσε την εικαστική ή με οποι- ονδήποτε άλλο τρόπο έκφραση των μαθητών για το Λέσβιο ζωγράφο Γεώργιο Ιακωβίδη ή για το αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης. Αρκετοί μαθη- τές μας διακρίθηκαν. Η Μαίρη Σάκ- κη από την Γ΄ Λυκείου πρώτευσε με την έκθεσή της για το αρχαίο θέα- τρο Μυτιλήνης. Η ομάδα των Πανα- γιώτας Κατζανού, Νικόλα Γιαννακί- δη και Μάνου Δαγλή από τη Β΄ Λυ- κείου πρώτευσε στην παρουσίαση για το ίδιο θέμα. Η Όλγα Γιακμή και ο Αλέξανδρος Σιταράς από τη Β΄ Λυκείου με την εικαστική τους έκφραση έλαβαν τιμητική διάκριση. Μπράβο σε όλους ! Στο μεταξύ, στη διάρκεια της Λαμπροβδομάδας πραγματοποι- ήθηκε η ημερίδα Euroscola στο Στρασβούργο, όπου δύο μαθητές μας, ο Νικόλας Γιαννακίδης και η Θάλεια Κελαϊδίτη μαζί με άλλους 22 μαθητές από το Β. Αιγαίο με συνοδό την καθηγήτρια Αγγλικών του σχολείου μας κ. Πελαγία Ζαννί- δου έλαβαν μέρος εκπροσωπώντας επάξια την ευαίσθητη περιοχή μας, αλλά και την χώρα μας εκφράζο- ντας με επιχειρήματα τις θέσεις τους για όλα τα κρίσιμα θέματα, όπως το φυσικό περιβάλλον, το μέλ- λον της Ευρώπης, την οικονομία κ.α. Επιπροσθέτως, πραγματοποιή- θηκαν Σελίδα 2ΕΝΤΥΠΟ-σεις 5ο εν δράσει 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ» Ταχ. Δ/νση: Γ. Μούρα 10 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πληροφορίες: Βαμβακίτου Σταυρούλα Τηλέφωνο : 22510-27727 Φαξ :22510-45514 e-mail : mail@5lyk-mytil.les.sch.gr Ιστοσελίδα: http://schoolpress.sch.gr/5gelykmytilene/ ΕΝΤΥΠΟ-σεις εφημερίδα του 5ου Γενικού Λυκεί- ου Μυτιλήνης ISSUU ΕΝΤΥΠΟ-σεις Επιμέλεια Έκδοσης : Τζίνη Ευθυμία, Φιλόλογος Λινάρδου Χρυσούλα, Φιλόλογος Κοτσώνης Ελευθέριος, Πληροφορικός Σίμου Νικόλαος, Μαθηματικός Συντακτική Ομάδα: Βαριάμη Μυρτώ, Δεληγιάννη Μελπο- μένη, Γιουσμά Θεραπία, Γιουσμά Κατερίνα, Μπόλκα Φωτει- νή, Τσαμουρά Έλενα, Ραφαέλα Τσολάκη, Βασίλαρου Βάσω, Αγριτέλλης Φάνης, Χατζηδημητρίου Καλλιόπη, Μπόλκα Φω- τεινή, Γιαννακίδης Νικόλας, Χατζηδημητρίου Καλλιόπη, Κα- τζανού Παναγιώτα,Σάκκη Ελένη, Χατζηγιάννη Χριστίνα, Τσαμουρά Αγγελική, Χάνου Παναγιώτα οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών των προγραμμάτων της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου στο πλαίσιο των προ- γραμ- μάτων «Αειφόρο Αιγαίο» και «Περιβαλλοντικός Όμιλος» επισκέ- φθηκαν στα τέλη Μαρτίου τη Θεσσα- λονίκη, την Έδεσσα, τη Βεργίνα. Μια περιβαλλοντική πολυήμερη εκδρομή με πολλές εμπειρίες. Εντυπωσιακοί οι καταρράκτες της Έδεσσας, η Βεργίνα και το Πλανητάριο στη Θεσσαλονί- κη… Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου επι- σκέφθηκαν στα τέλη Απριλίου τον Βόλο, το Πήλιο, την Αθήνα στα πλαί- σια του προγράμματος «Ο Θεόφιλος στις δύο πλευρές του Αιγαίου». Πολύ ενδιαφέρον το μουσείο του Θεόφιλου στην Ανακασιά, αλλά και οι μυρω- διές και το πράσινο που σκέπαζαν όλη τη φύση. Καθώς νιώθουμε κοντά μας την ανάσα του καλοκαιριού, αποχαιρετά- με αυτή τη σχολική χρονιά δίνοντας στο τελευταίο μας τεύχος καλοκαιρι- νή νότα και γεμάτοι προσμονή για το καλοκαιράκι που έρχεται ! Παιδιά καλή επιτυχία στις εξετάσεις του Μαΐου !!! Τα εν οίκω … εν δήμω!
 3. 3. Η αρχική συντακτική ομάδα των ΕΝΤΥΠΟ– σεων, ύστερα από δύο χρόνια κοινής πορείας μάς αποχαιρετά και ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της, για να περάσει το κατώφλι της φοιτητικής ζωής! Η συγκίνησή μας δικαιολογημένη… Μυρτώ, Μελπομένη, Κατερίνα, Θεραπία, σας ευχόμαστε να είναι ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι στη ζωή σας και να περιστοιχίζεστε από ανθρώπους που θα αναγνωρίζουν την αξία σας!!! Σελίδα 3 ΕΝΤΥΠΟ-σεις «Αυτό που λέμε αρχή είναι συχνά το τέλος Και τελειώνοντας θα πει πως κάνεις μιαν αρχή. Το τέλος είναι εκεί που ξεκινούμε.» T. S. Eliot Είναι τέλος για μας η ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης θητείας ως μαθήτριες του 5ου Λυκείου, αλλά και ως δη- μοσιογράφοι και συντάκτριες της εφημερίδας όλων μας. Όμως, μια νέα αρχή μας περιμένει, ελπίζουμε, ως φοιτή- τριες, για να επιβεβαιώσουμε τον κανόνα «κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή» Ήταν, πράγματι, επιτυχημένα αυτά τα δύο χρόνια ενα- σχόλησής μας με την εφημερίδα. Ανι- χνεύσαμε τά-σεις και ενδιαφέ-ροντα που πιθανώς δεν είχαμε εντο-πίσει, αλλά και καλλιεργή- σαμε δε-ξιότητες που ούτε είχαμε φανταστεί ότι έχουμε. Αρθρογρα- φήσαμε, πήραμε συνεντεύξεις, μυη- θήκαμε στα μυστικά και τις τεχνικές της σελιδοποίησης και αναπτύξαμε την καλαισθησία και την κρίση μας. Αποφασίζαμε συζητώντας με όλους τους συνεργάτες για το κεντρικό θέμα αλλά και τα επιμέρους κάθε τεύχους, την τοποθέτησή τους στην κατάλληλη θέση, καθώς και την πλαισίωσή τους με το κατάλληλο φωτογραφικό υλι- κό. Μεταμορφώσαμε το σχολείο από έναν τόπο ξερής γνώσης και μάθησης σε ένα κέντρο, όπου καλλιεργού- νται η συνεργασία και η υγιής άμιλλα. Αποδείξαμε ότι το σχολείο δε μας θέλει άδεια δοχεία, που πρέπει να πα- ραγεμίσουν οι καθηγητές με αρχαία ρήματα, εξισώσεις ή χημικούς τύπους. Βαριάμη Μυρτώ, Γιουσμά Κατερίνα, Γιουσμά Θεραπία, Δεληγιάννη Μελπομένη Αντίθετα, μας αντιμετωπίζει ως ξεχωριστές προσωπικό- τητες ικανές να δώσουν το δικό τους στίγμα αλλάζοντας την όψη του κόσμου μέσα από τα άρθρα τους. Η εφημερίδα, βέβαια, μας έμαθε και κάτι άλλο, κάτι που δύσκολα ο άνθρωπος το μαθαίνει σε όλη του τη ζωή, τη συνεργασία. Ξεπεράσαμε τον εγωκεντρισμό μας, ανταλλάξαμε απόψεις, συμφωνήσαμε αλλά και διαφωνή- σαμε. Όμως, καταφέραμε όλοι μαζί και κανένας μόνος του να πετύχουμε κάτι όμορφο. Μάθαμε, να ξε-περνάμε και τις δυσκολίες που συ- ναντούσαμε μπρο- στά μας. Πολλές φορές υπήρχε έλ- λειψη γραφίτη ή ήταν χαλασμένο το φωτοτυπικό. Ελλεί- ψει χρόνου νιώθαμε βαθιά την πίεση αλλά και άγχος να προλάβουμε να βγάλουμε έγκαιρα το κάθε τεύχος. Δυστυχώς, αυτή η εμπειρία έφτασε στο τέλος της. Νιώ- θουμε έντονα συ- γκινημένες που α- ποτελέσαμε βασικά μέλη αυτού του εξαιρετικού προ- γράμματος και που μας δόθηκε η ευκαιρία να αφήσουμε ένα κομμάτι μας στο σχολείο. Δεν πρέπει, εντούτοις, να λησμονήσουμε τις υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμ- ματος, κ. Τζίνη Ε. και κ. Λινάρδου Χ., οι οποίες μας προσέφεραν απλόχερα τις γνώσεις και τη βοήθειά τους, αλλά και όλους τους καθηγητές που μας διευκόλυναν, για να εργαστούμε. Θα θυμόμαστε τον καθένα απ’ αυ- τούς με αγάπη. Καλή Επιτυχία στις εξετάσεις!!! Καλό Καλοκαίρι σε όλους μας!!!
 4. 4. Βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και απο- φασίσαμε να αποχαιρετήσουμε την Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας με μία συνέντευξη. Μας μίλησαν οι μα- θητές Ραφαέλα Σταυράκη, Μαργαρίτα Ταμβάκη και Παναγιώτης Βλουτέλλης. - Η φετινή χρονιά ήταν μία δύσκολη χρονιά για σας. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε; Ραφαέλα: « Αντιμετώπισα πολύ άγχος που ήταν ο χει- ρότερος εχθρός, πίεση, τρέξιμο και πολύ διάβασμα για τις Πανελλήνιες.» Μαργαρίτα: «Για μένα δεν ήταν δύσκολη χρονιά, επει- δή δεν δίνω Πανελλήνιες.» Παναγιώτης: «Οι ασχολίες ήταν πολλές, οι απαιτήσεις αυξημένες και γενικά οι υποχρεώσεις ήταν πολλές σχε- τικά με το διάβασμα.» - Τι ευχάριστο και τι δυσάρεστο θα θυμάστε από τα χρόνια σας εδώ στο Λύκειο; Τι θα θέλατε να αλλάξει σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα; Ραφαέλα: «Έχω μόνο ευχάριστα, όπως το έργο της Λίμνης των Κύκνων που ανεβάσαμε, γιατί συνεργαστή- καμε όλοι μαζί για αυτό το στόχο. Θα ήθελα να μπουν κι άλλες ώρες με τις οποίες θα ασχολούμαστε με άλλες δραστηριότητες όπως καλλιτεχνικά, ψυχολογία και άλλα.» Μαργαρίτα: «Κάτι ευχάριστο που θα θυμάμαι είναι η Α΄ Λυκείου, ήταν μια χρονιά πολύ δημιουργική. Θα ήταν καλύτερα να υπάρχει μία ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε σχολείο, να υπάρχουν περισσότερες ώρες γυ- μναστικής για να μπορούν τα παιδιά να εκτονώνονται και να ξεφεύγουν από τα μαθήματά τους και να γίνο- νται πολλές δραστηριότητες ώστε τα παιδιά να εκφρα- στούν και να νιώθουν ελεύθερα.» Παναγιώτης: «Οι ευχάριστες στιγμές είναι αναρίθμη- τες αναφορικά με το πέρασμά μου από το 5ο ΓΕΛ, οι στιγμές με τους συμμαθητές μου ήταν ιδιαίτερα ευχάρι- στες και γενικά όλη η παραμονή μου στο σχολείο μας μου προξένησε ευχάριστα συναισθήματα. Ωστόσο υ- πήρξαν κάποιες δύσκολες στιγμές τις οποίες κατόρθω- σα να ξεπεράσω και να συνεχίσω αυτό το όμορφο ταξί- δι από το 5ο . Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται μία αναδιοργάνωση προκειμένου να γαλουχεί τους μαθητές ώστε Σελίδα 4ΕΝΤΥΠΟ-σεις Συνέντευξη Γ΄ Λυκείου να μετατραπούν σε ηθικούς ανθρώπους. Η στείρα απο στήθιση γνώσεων πρέπει να εξαλειφθεί προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν ανεπτυγμένες κριτικές ικανότη- τες και να πάψουν να αποτελούν άβουλα όντα.» - Πώς νιώθετε τώρα που θα αποχωριστείτε το σχολικό περιβάλλον και τους καθηγητές σας; Ραφαέλα: «Νιώθω μεγάλη θλίψη, γιατί θεωρώ πως αυτά είναι τα καλύτερα χρόνια για έναν άνθρωπο.» Μαργαρίτα: «Στεναχωριέμαι που θα τελειώσει όλο αυτό. Θα μου λείψει πολύ το πρωινό ξύπνημα, να έρχομαι και να με βγάζει ο καθηγητής επειδή έχω αργήσει, τα παιδιά που προσπαθούν να διαμορφώσουν την συμπεριφορά τους και να γίνουν καλύτεροι για το αύριο.» Παναγιώτης: «Τα συναισθήματα είναι αμφιθυμικά. Αφε- νός νιώθω μια ευχαρίστηση που ολοκλήρωσα τη φοίτηση μου στο 5ο Λύκειο, διότι μια επίπονη πορεία έφτασε στο τέλος της. Από την άλλη νιώθω μια θλίψη, καθώς οι σχέ- σεις που είχα αναπτύξει με τους μαθητές και τους καθηγη- τές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ήταν στενές, θα χαθούν.» - Ποια όνειρα έχετε για το μέλλον; Ραφαέλα: «Να τελειώσω τις σπουδές μου και από εκεί και πέρα να βρω κάτι ανάλογο που να έχει σχέση με το πτυχίο μου.» Μαργαρίτα: «Το όνειρό μου είναι να περάσω στη σχολή που θέλω (Καλών Τεχνών) και να είμαι ένας ολοκληρω- μένος άνθρωπος που θα προσφέρει στους γύρω του.» Παναγιώτης: «Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας δεν μου αφήνει πολλά περιθώρια για το επαγγελματι- κό μου μέλλον. Παρόλα αυτά κι εγώ, ως νέος, έχω κάποια όνειρα για το μέλλον μου. Με άλλα λόγια, θα ήθελα να αποκτήσω ένα επάγγελμα μέσα από το οποίο θα συνέβαλ- λα στη επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν την κοινωνία μας.» Μας συγκίνησαν η Ραφαέλα, η Μαργαρίτα και ο Πανα- γιώτης με την αγάπη που νιώθουν για το σχολείο μας. Ευχόμαστε, παιδιά, να πραγματοποιήσετε όλα τα όνειρά σας και να προχωράτε στη ζωή σας με την αγνότητα, ανιδιοτέλεια και τον οραματισμό που χαρακτηρίζει τις απαντήσεις σας!!! Ζωή Σοάρες, Ραφαέλα Τσολάκη
 5. 5. Για αρκετά παιδιά οι εξετά- σεις είτε αυτές είναι ενδοσχο- λικές (διαγωνίσματα, τεστ) είτε είναι Πανελλήνιες (συνήθως αυτές είναι και οι πιο απαιτητικές) ή στα πλαί- σια σπουδών σε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σημα- τοδοτούν και ενισχύουν έντονο άγχος. Βεβαίως το άγχος μέχρι ενός σημείου είναι και δημιουργικό, παραγωγικό, μας κινητοποιεί. Όταν όμως ξεπερνά τα όρια του φυσιολογικού συνοδεύεται από αρνη- τικά συναισθήματα και καταστάσεις. Συνήθως το άγχος είναι μασκαρεμένος φόβος για μια ενδεχόμενη αποτυχία και διογκώνεται από διά- φορους ενισχυτικούς παράγοντες: τους ανέφικτους στόχους, τις υπερβολικές προσδοκίες που τρέφουν οι γονείς και οι μαθητές, το φόβο και την αγωνία μην απογοητεύσουν οι μαθητές τους γονείς τους, τη λανθασμένη σύνδεση της επιτυχίας στις εξετά- σεις με την προσωπική επιτυχία και την συνολική επάρκεια των εφήβων, τη βαθμοθηρία, το σχολικό ανταγωνισμό, τις προσωπικές ανασφάλειες και τη χαμηλή αυτοπεποίθηση. Σημαντικό στοιχείο είναι να αλλάξει το παιδί τρόπο σκέψης όσον αφορά τις εξετάσεις. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται να αλλάξει και ο τρό- πος σκέψης των ίδιων των γονιών. Οι εξετάσεις δεν είναι το εισιτήριο για επαγγελματική αποκατά- σταση, αλλά ούτε και μοναδικός τρόπος επιβεβαί- ωσης των ικανοτήτων του παιδιού τους. Προτάσεις για τα παιδιά: - οργανώστε όσο μπορείτε καλύτερα την ύλη για διάβασμα. - κρατάτε σημειώσεις και επισημαίνετε τα βασικά σημεία ώστε στην επανάληψη να τα βρίσκετε εύ- κολα. – κάνετε επαναλήψεις μόνοι ή μαζί με φίλους για να λύσετε απορίες. - Αποφεύγετε να διαβάζετε με εξαντλητικούς ρυθ- μούς κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και να μένετε ξύπνιοι μέχρι αργά – το βασικό διάβασμα έχει προη- γηθεί και τώρα απλά κάνετε επαναλήψεις. - διαβάστε αυτά που σας δυσκολεύουν λίγο πριν τις εξετάσεις και μην κουράζεστε με αυτά που ήδη ξέ- ρετε καλά. - αποφύγετε να συζητάτε λίγο πριν τις εξετάσεις τι γνωρίζετε και τι δε γνωρίζετε – ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή να αγχωθείτε ότι δε θυμάστε τίποτα. - μην ξεχνάτε τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια της μελέτης. - προτιμήστε να τρώτε, να κοιμάστε καλά, να ξεκου- ράζεστε και να ασκήστε (βόλτα με ποδήλατο, περί- πατος). - σε περίπτωση άγχους και πανικού κατά τη διάρκεια των εξετάσεων σταματήστε τις αρνητικές σκέψεις. (και κυριολεκτικά λέγοντας στον εαυτό σας σταμάτα ή stop) και αντικαταστήστε με θετικές, πάρτε βαθιές αναπνοές, σκεφτείτε κάποια όμορφη εικόνα. Προτάσεις για τους γονείς: - προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατό πιο ήρεμοι – αν εσείς είστε ήρεμοι αυτό θα νιώθουν και τα παιδιά κοντά σας. - χρησιμοποιήστε και εσείς την τεχνική των ανα- πνοών για να σας βοηθά να αποφορτίζεστε. - εκτονωθείτε και εσείς με κάποιο τρόπο, όπως γυ- μναστική, περίπατο, συνάντηση με φίλους. - μην πιέζετε το παιδί να διαβάσει ή του το υπενθυ- μίζετε σε κάθε περίπτωση που το βλέπετε να κάθε- ται (και να μη διαβάζει) – ξέρει το ίδιο τους ρυθ- μούς του – αν νιώσει πίεση από εσάς μπορεί να κά- νει και ακριβώς το αντίθετο, να διαβάζει ελάχιστα. - μην φροντίζετε το παιδί περισσότερο από όσο. χρειάζεται, δεν είναι άρρωστο απλά εξετάσεις δίνει. – σταθείτε διακριτικά κοντά του και όταν θελήσει κάτι θα το ζητήσει. - αυτό που έχει ανάγκη το παιδί σε αυτή τη φάση είναι να είστε εκεί και να το ακούσετε, να μοιραστεί μαζί σας τις ανησυχίες και τους φόβους του. Σελίδα 5 ΕΝΤΥΠΟ-σεις Τσαμουρά Έλενα, Χατζηδημητρίου Καλλιόπη Άγχος: Φίλος ή Εχθρός;
 6. 6. «Ο κήπος ήταν ένα πανέμορφο κτήμα, σαν να ήταν κήπος βασιλικός. Είχε μάκρος ένα στάδιο και πλάτος τέσσερα πλέθρα… Είχε δε όλα τα δέντρα, μηλιές, μυρτιές, αγριαπιδιές, ροδιές, συκιές και ελιές. Αλ- λού είχε μία ψηλή κληματαριά που απλω- νόταν πάνω από τις μηλιές και τις αγρια- πιδιές σκεπάζοντάς τες, σαν να τις αντα- γωνιζόταν στον καρπό.» Λόγγος, Δάφνις και Χλόη, Βιβλίο τέταρτο. Μπορεί να έχουν περάσει δεκαοκτώ αιώνες, από τότε που ο Λόγγος περιέγρα- φε ένα οπωρώνα «τριάντα στάδια» μα- κριά από την πόλη της Μυτιλήνης, αλλά ακόμη και σήμερα στο νησί υπάρχει μία τεράστια ποικιλία φρούτων. Παράδεισος βιοποικιλότητας με δεκάδες ντόπιες ποι- κιλίες όπως κατέγραψε πρόσφατη μελέ- τη. Τα φρούτα διαδραμάτισαν στο παρελ- θόν σημαντικό ρόλο στην οικονομία του νησιού. Τα σύκα, τα πορτοκάλια, και τα αχλάδια εξάγονταν εκτός νησιού, στις αγορές της Κωνσταντινούπολης, της Μαύρης Θάλασσας, της Μικράς Ασίας και της Βόρειας Ελλάδας . ΉπιεςμορφέςΑνάπτυξης:Αειφορία Σελίδα 6 Σήμερα, εξακολουθούν και διαμορφώνουν την τοπική γαστρονομία και καθορίζουν, μαζί με τους ελαιώνες, το τοπίο της Λέσβου. Ο κόλπος Καλλονής είναι ένας ευλογημέ- νος κήπος. Γύρω απ’ την πλούσια θάλασσα που γεννά στην κυριολεξία πλούτο, απλώνο- νται εύφορες γαίες φορτισμένες με ιστορία. Εδώ, στα ανατολικά αυτού του μαγικού κόλ- που, που μέχρι σήμερα μας προσφέρει μέχρι και το «άλας της γης» χάρη στις αλυκές του, βρίσκεται και το Κτήμα Σημαντήρη, στην Α- χλαδερή. Το όνομα και μόνο της περιοχής μαρτυρά πως εδώ τα αχλάδια ήταν ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα και εξακολουθούν φυσικά να είναι ως τις μέρες μας. Επισκεφτήκαμε όλοι οι μαθητές του προ- γράμματος «Αειφόρο Αιγαίο» στα πλαίσια του προγράμματος « το μονοπάτι της ελιάς» από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα, το Κτήμα Σημαντήρη στην Αχλαδερή, και μάθαμε για την ιστορία του. Θαυμάσαμε τις εγκαταστάσεις του και συ- νειδητοποιήσαμε τι σημαίνει «αειφορία», βλέ- ποντας τη γη να καρπίζει διαρκώς με μια εξω- φρενική ποικιλία και γενναιοδωρία, παρόλο που δυστυχώς δεν μπορούμε ακόμα να το ε- κτιμήσουμε δεόντως ! ΕΝΤΥΠΟ-σεις Σελίδα 6 Νικόλας Γιαννακίδης
 7. 7. Η ιστορία του κτήματος ξεκινά από τον 19ο αιώνα, τότε που το νησί ήταν ακόμα υπό Οθωμανική κατο- χή. Η εποχή ωστόσο αυτή ήταν καλή για πλουτισμό. Το εμπόριο ανθούσε και οι Οθωμανοί που έτσι κι αλλιώς δεν επιδίδονταν σε εμπορικές δραστηριότη- τες , άφησαν το προνομιακό αυτό πεδίο σε κάποιους «πολυμήχανους» Λέσβιους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Απόστολος Σημαντήρης. Ακολουθώντας λοιπόν τον δρόμο και των υπολοί- πων που έγιναν πλούσιοι εκείνη την εποχή, μάζεψε και αυτός κτήματα πάνω στο νησί αλλά και απένα- ντι, έγινε έμπορος λαδιού, σαπουνιού και λοιπών προϊόντων, και α- σχολήθηκε με τρα- πεζικές εργασίες και δανεισμό. Ση- μειωτέον ότι για τους Οθωμανούς που τότε κατείχαν το νησί ήταν απα- γορευμένο από την θρησκεία να δανεί- ζουν χρήματα με τόκο, οπότε όλη η υποτυπώδης ακόμα την εποχή εκείνη τραπεζική δραστη- ριότητα, ασκήθηκε από τους χριστια- νούς. Μετά τον θάνατό του ο Απόστολος Σημαντή- ρης κληροδότησε 7000 στρέμματα γης με 23000 ελιές, το αρχοντικό του και τέσσερα μαγαζιά στην αγορά της Μυτιλήνης στην Εκκλησία. Όρος του ήταν η διαχείριση της περιουσίας του να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε από τα έσοδα να σπουδάζουν άποροι και ευσεβείς Λέσβιοι την τέχνη της γεωργί- ας. Το 1957 με βασιλικό διάταγμα το Κληροδότημα Σημαντήρη αυτονομήθηκε από την υπόλοιπη περι- ουσία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλή- νης , και στο αγρόκτημα του δωρητή στην Καλλονή (6500 στρ.) ιδρύθηκε με την συνδρομή του Υπ. Γε- ωργίας, πρότυπος γεωργική σχολή. Η γεωργική σχολή εκπαίδευσε πολλούς Λέσβιους αγρότες, τόσο στην γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία. Η οικία στο κτήμα είναι πλήρως ανακαινισμένη και αποτελεί δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Σήμερα μάλιστα είναι επισκέψιμη. Το κτήμα σήμερα περιλαμβάνει έκταση 6000 στρεμμάτων με μεγάλη ποικιλία καλλιεργειών και ελέγχεται από την ΔΗΩ, που είναι ο μεγαλύτερος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης στην Ελλά- δα. Στο κτήμα βρίσκεται τυποποιητήριο ελαιόλαδου και τυροκομείο, βουστάσια και ποιμνιοστάσιο. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνουν στους επισκέπτες οι εγκαταστάσεις παραγωγής ελαιόλαδου ψυχρής έκθλιψης και οι χώροι αποθήκευσης, διήθησης και εμφιάλωσης ελαιόλαδου κορυφαίας ποιότητας διε- θνώς αναγνωρισμένης. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι τα ελαιόδεντρα καλλιεργούνται με απολύτως βιολογι- κό τρόπο. Άλλωστε, αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς ύπαρξης του «Κτήματος Σημα- ντήρη» σήμερα. Στους χώρους του δίνεται η ευκαιρία σε νέους αγρότες αλλά και σε άτομα που αγαπούν τη δουλειά με τη γη, να ωφεληθούν από την τεχνογνωσία των καλύτερων γεωπόνων της Βιολογικής Γεωργίας και παράλληλα να κάνουν ακόμα και τις καλοκαιρι- νές τους διακοπές σε ένα από τα ομορφότερα μέρη του Αιγαίου, μέσω εβδομαδιαίων σεμιναρίων που διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Περιφερειακή Διεύθυνση Λέσβου και την ΔΗΩ. Στους χώρους του κτήματος ξεναγούνται καθημε- ρινά και νεαροί μαθητές αλλά και φοιτητές του Πα- νεπιστημίου Αιγαίου. Έτσι οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται για την καλλιέργεια της γης, γίνονται κτήμα όλων και –γιατί όχι;- προσφέρουν ιδέες για μελλοντικό επαγγελματικό προσανατολισμό σε κά- ποιους. Τι σημαίνει άλλωστε «αειφορία»; Είναι στην ου- σία μια διαρκής, αέναη προσφορά όχι μόνο σε πλού- το γεννημάτων αλλά και ιδεών. Μια ευλογία πραγ- ματική στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, χώρα, σα γενιά. Σελίδα 7 ΕΝΤΥΠΟ-σεις
 8. 8. Ενόψει του καλοκαιριού, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα γύρω από το τόσο σημαντικό θέμα των ακτινοβολιών που δέχεται ο άνθρωπος: Τι είναι η Ακτινοβολία; Γενικά, ακτινοβολία ονομάζουμε κάθε είδος ενέργει- ας (π.χ. ηλεκτρομαγνητική, ηλιακή), που εκπέμπεται με τη μορφή κυμάτων. Είναι επικίνδυνη η Ηλιακή ακτινοβολία; Ο Ήλιος είναι αντιπροσωπευτικό αστέρι του γαλαξί- α μας, που εκπέμπει ενέργεια με την μορφή ηλε- κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή ς α κ τ ι ν ο β ο λ ί α ς . Το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης είναι κατά:  42,1 % η υπέρυθρη περιοχή  51,8 % η ορατή περιοχή  6,1 % η υπεριώδης περιοχή Η τελευταία ενοχοποιείται για: Ρυτίδες, ξηρότητα –καρκίνο δέρματος, εμφάνιση κηλίδων, μειωμένη παραγωγή κολλαγόνου, βλάβες DNA. Πώς θα προφυλαχθώ από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία; Σωστή εφαρμογή αντηλιακού και γυαλιά ηλί- ου!! Το αντηλιακό πρέπει να εφαρμόζεται 20΄- 30΄ πριν την έκθεση στον ήλιο και επαναλαμβάνεται κάθε δύο ώρες και οπωσδήποτε μετά το κολύμπι και την χρήση πετσέτας. Τα γυαλιά ηλίου προσφέρουν 99-100% προστασία από ακτίνες και μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο βλάβης στα μάτια από την έκθεση στον ήλιο. Η χρήση γυαλιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα παιδιά, επειδή η διαπερατότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας μέσα από το μάτι είναι υψηλότερη στα παιδιά από ό,τι στους ενήλικες. Είναι λογικό λοιπόν να χρησιμοποιούνται γυαλιά με προστατευ- τικά φίλτρα της υπεριώδους ακτινοβολίας. Ποιες οικιακές συσκευές εκπέμπουν βλαβερή για τον οργανισμό μας ακτινοβολία:  Router Το θαυματουργό κουτάκι που διαμοιράζει internet ασύρματα (και ενσύρματα) σε όλο το σπίτι εκπέ- μπει υψηλής συχνότητας ακτινοβολία και δεν θα πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον χώρο που κοιμό- μαστε ή περνάμε αρκετή ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.  Σεσουάρ Μπορεί να μην είναι για… δολοφόνους, όμως εκ- πέμπει ισχυρή ακτινοβολία, αφού δημιουργεί θερ- μότητα με τη βοήθεια του ηλεκτρισμού μέσα από το σπείρωμα του, το οποίο υπερθερμαίνεται. Ιδανι- κά, δεν θα πρέπει να στεγνώνουμε τα μαλλιά μας με τις ώρες και αν κάτι τέτοιο επιτάσσεται από την πλούσια κόμη μας, τουλάχιστον να το κρατάμε λίγο μακριά από το κεφάλι μας. Σελίδα 8ΕΝΤΥΠΟ-σεις Μπόλκα Φωτεινή, Βασίλαρου Βασιλική
 9. 9. ΕΝΤΥΠΟ-σειςΣελίδα 9 Είναι αποτελεσματικά τα διάφορα προϊόντα προ- στασίας από την ακτινοβολία των κινητών; Προϊόντα «ουδετεροποίησης» της ηλεκτρομαγνητι- κής ακτινοβολίας», «ενεργειακά προϊόντα εφοδια- σμένα με τις κατάλληλες πληροφορίες» και διάφορα παρεμφερή προϊόντα που τοποθετούνται πάνω στα κινητά τηλέφωνα έχουν κατακλύσει την αγορά. Τα περισσότερα προϊόντα δεν επιτυγχάνουν καμία με- τρήσιμη μείωση της ακτινοβολίας των κινητών τη- λεφώνων. Οι θήκες για τα κινητά από υλικό ηλε- κτρομαγνητικής θωράκισης, θεωρητικά περιορίζουν την απορρόφηση της ακτινοβολίας από την πλευρά του ανθρωπίνου σώματος. Ωστόσο, κάποιοι αμφι- σβητούν την αποτελεσματικότητα τους επει- δή δυσχεραίνουν τη λήψη σήματος από το κινητό αναγκάζοντας το να εκπέμψει με μεγαλύτερη ισχύ. Γιατί τα παιδιά και οι έγκυοι πρέπει να ελαχιστο- ποιήσουν τη χρήση κινητού; Λόγω του λιγότερο ανεπτυγμένου ανοσοποιητι- κού τους συστήματος οι αναπτυσσόμενοι οργανισμοί είναι πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις των τεχνητών α- κτινοβολιών. Πολλοί επιστήμονες πλέον συνδέουν την μεγαλύτερη έκθεση των παιδιών και των γονιών τους στις ασύρ- ματες ακτινοβολίες με την έξαρση των παιδικών κρουσμάτων καρκίνου του εγκεφάλου και των προ- βλημάτων νόησης και συμπεριφοράς. «Πειραματόζωα» …!  Κινητό Είτε το θέλουμε είτε όχι, το κινητό αποτελεί μέρος της ζωής μας και όσοι αποφαίνονται ότι «προκαλεί καρκίνο» μπορούν κάλλιστα να το…. ξεφορτω- θούν και να επαναφέρουν τη χρήση των καρτοτη- λεφώνων. Αρχικά, όταν κοιμόμαστε καλό είναι να μην το έχουμε δίπλα στο μαξιλάρι μας, αλλά στο απέναντι κομοδίνο. Επίσης, να προτιμούμε τη χρή- ση hands free και όχι Bluetooth το οποίο επίσης εκπέμπει ακτινοβολία .Τέλος, όταν έχουμε χαμηλό σήμα ή βλέπουμε ότι η επικοινωνία μας με την άλλη γραμμή είναι διακεκομμένη καλό θα ήταν να κλείσουμε το κινητό και να μιλήσουμε από το στα- θερό μιας και η «προσπάθεια» που γίνεται για να αποκτήσει η συσκευή σήμα την κάνει να εκπέμπει ακόμα μεγαλύτερη ακτινοβολία και να αυξάνει την ισχύ εκπομπής του. Το ίδιο ισχύει και στο αυτοκί- νητο, το οποίο όταν βρίσκεται εν κινήσει κάνει τη συσκευή μας να μεταβάλλει το ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο, αφού προσπαθεί να «πιάσει» σήμα από διαφορετικούς σταθμούς εκπομπής.  Ασύρματο τηλέφωνο Το χρησιμοποιούμε συχνά μέσα στο σπίτι, μας πα- ρέχει ευκολία κινήσεων και συνήθως το έχουμε στη διάρκεια της ημέρας. Η ακτινοβολία που εκπέ- μπει είναι συνήθως συχνότητας 2,4 GHZ και καλό θα ήταν είτε η ασύρματη συσκευή είτε η βάση της να απέχει κάποια μέτρα από το σημείο που κοιμό- μαστε ή εργαζόμαστε.
 10. 10. Συνέντευξη Ευχαριστούμε τον κ. Κατζα- νό Γεώργιο (αντιδήμαρχο και υπεύθυνο καθαριότητας του Δήμου Λέ- σβου) για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώ- ρησε, στη μαθήτρια της Β΄ Λυκεί- ου, Κατζανού Παναγιώτα. χωματερές, αφού γεμίσουν σκεπάζονται με χώ- μα - και γίνεται δεντροφύτευση. Υπάρχει περί- πτωση να δούμε κάτι τέτοιο στον τόπο μας; Θα είναι όντως ένας υγειονομικός τρόπος ταφής των σκουπιδιών; «Ήδη υπάρχει ένας τέτοιος χώρος ο οποίος λει- τουργεί και είναι ο χώρος του ΧΥΤΑ. Ο ΧΥΤΑ φανταστείτε πως είναι ένας μεγάλος λάκκος που αποτελείται εναλλάξ από στρώσεις χώμα- τος και σκουπιδιών. Μόλις γεμίσει τότε πραγ- ματοποιείται η δεντροφύτευση. Αυτός ο τρόπος ταφής των σκουπιδιών είναι υγειονομικός, κα- θώς με τη βοήθεια σωλήνων απομακρύνονται οι βλαβερές ουσίες και δεν περνάνε στον υδροφό- ρο ορίζοντα.» Ερώτ. Σχετικά με την ανακύκλωση. Θα μπο- ρούσε ο δήμος να δημιουργήσει κάποια δημοτι- κή επιχείρηση ξεδιαλέγματος σκουπιδιών και ανακύκλωσή τους από την οποία θα μπορέσει να υπάρξει κέρδος; «Ναι. Μία δημοτική επιχείρηση που ανέφερα και προηγουμένως είναι το ΚΔΑΥ από την ο- ποία σαφώς και μπορεί να υπάρξει κέρδος εάν πουληθούν τα ανακυκλώσιμα προϊόντα.» Ερώτ. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στην οργά- νωση των εργατών σας; «Πολλές. Και αυτό συμβαίνει ακόμη, γιατί δεν υπήρξε ποτέ κάποια μελέτη βελτιστοποίησης της αποκομιδής και σωστή και νόμιμη τοποθέ- τηση των κάδων ώστε πληθυσμιακά να υπάρχει σωστή αναλογία.» Ερώτ. Πως είναι η σχέση σας με τους εργάτες; «Πολύ καλές. Υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας και είμαι δίπλα τους σε αυτήν τη δύσκολη και επίπονη διαδικασία που κάνουν. Το μόνο πρό- βλημα είναι πως δεν έχουν την ανάλογη συμπά- θεια από τους πολίτες καθώς τους θεωρούν αν- θρώπους β' κατηγορίας, ενώ είναι της διπλανής πόρτας!» Ερώτ. Ποιες είναι οι μελλοντικές σας σκέψεις για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος της καθαριότητας; «Η μελέτη βελτιστοποίησης προβλέπει και την υπόγεια τοποθέτηση των κάδων, ώστε να αντι- μετωπίσουμε ευκολότερα το φαινόμενο πληρό- τητας των κάδων αλλά και την τοποθέτηση των σκουπιδιών έξω από αυτούς. Επιπλέον δε θα δίνεται η δυνατότητα στα αδέσποτα ζώα να σκί- ζουν τις σακούλες και να σκορπίζονται τα σκουπίδια .» ΕΝΤΥΠΟ Σελίδα 10 Ερώτ. Το πρόβλημα της καθαριότητας του νησιού μας έχει μειωθεί αισθητά, όμως δεν έχει καταπολεμηθεί ολοκληρωτικά. Αυτό οφεί- λεται στο γεγονός πως δεν υπάρχει σωστή ορ- γάνωση από την πλευρά σας ή στην νοοτροπία των πολιτών; «Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο το πρό- βλημα της καθαριότητας δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως οφείλεται στη λανθασμένη νοοτροπία των πολιτών, γιατί παρόλο που τους έχουμε ενημερώσει για τις μέρες και τις ώρες συλλο- γής των απορριμμάτων, εξακολουθούν να μην αφήνουν τα σκουπίδια στους χώρους συγκέ- ντρωσης στις κατάλληλες ώρες. Βέβαια και από την πλευρά μας δεν υπάρχει ακόμη κανο- νισμός καθαριότητας.» Ερώτ. Η χωματερή που λειτουργεί στην κορυ- φή της πόλης είναι νόμιμη ή απλώς ένα αυθαί- ρετο σημείο που διαλέξαμε για να ξεφορτωνό- μαστε τα σκουπίδια μας; Αν το συγκεκριμένο σημείο κορεστεί υπάρχει σχέδιο ανάπλασης της συγκεκριμένης περιοχής ή θα παραμείνει ένας σκουπιδότοπος και ποια θα είναι η επόμε- νη χωματερή που θα επιλέξει ο δήμος; Μήπως θα έπρεπε να αξιοποιούμε περισσότερο τα σκουπίδια μας; «Η χωματερή είναι ένα αυθαίρετο σημείο που επιλέχτηκε για να ξεφορτωνόμαστε τα σκουπί- δια μας και γι' αυτό το λόγω είναι ανενεργή. Έτσι ο δήμος έχει επιλέξει να ξεφορτώνεται τα σκουπίδια στο χώρο του ΧΥΤΑ (υγειονομικός τρόπος ταφής των σκουπιδιών) ο οποίος βρί- σκεται στην Κλεφτόβιλα. Εκεί πάνε τα σκουπί- δια σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγρα- φές. Όσον αφορά το χώρο της χωματερής υ- πάρχει κάποιο σχέδιο ανάπλασης. Συγκεκριμέ- να η χωματερή θα αποκατασταθεί, δηλαδή θα δημιουργηθεί ένας χώρος όπου θα γίνεται η αξιοποίηση των αδρανών υλικών και φυσικά θα είναι επισκέψιμος. Συγχρόνως, η χωματερή θα γίνει ο νέος σταθμός των αυτοκινήτων του δήμου. Τέλος, τα σκουπίδια τα χωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες ώστε να αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: τα ανακυκλώσιμα, τα οποία μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών), τα οργανικά τα οποία αξιοποιούνται με τη μέθοδο της κομποστοποίησης και είναι τα υπολείμματα του φαγητού και η τρίτη και τελευταία κατηγορία είναι τα σκουπίδια.» Ερώτ. Σε κάποιες χώρες του εξωτερικού οι
 11. 11. Τσιφτσής Νίκος, Ματαρά Ρόζα έχει χαθεί ο σεβασμός απέναντί της. Συνεπώς, οι γονείς χρειάζεται να συνδέ- σουν τα παιδιά τους με τη φύση και να τους μάθουν να την αγαπάνε. Επιπλέον, η μόρφωση μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο πρόβλημα αυτό, διότι η μόρφωση δεν αποτελεί στείρα απο- στήθιση γνώσεων αλλά συνδυάζει την υιο- θέτηση νέων στάσεων και συμπεριφορών. Έτσι, είναι αρκετά εύκολο να καταλάβουμε πώς οι έφηβοι, οι οποίοι έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη μέσω του σχολείου, μπορούν εύκολα να αντιληφθούν το πρό- βλημα και ότι χρήζει αντιμετώπισης, αφού θα ξέρουν να ιεραρχήσουν ορθά την προτε- ραιότητά του και να κάνουν τις σωστές επι- λογές. Τέλος, καθώς διανύουμε την εποχή της τεχνολογίας και των μέσων μαζικής ενημέ- ρωσης, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, ώστε όλοι οι άνθρωποι, αλλά ειδικότερα οι νέοι, οι οποίοι κρατάνε το μέλλον στα χέρια τους, να αποκτήσουν οικολογική συνείδη- ση. Χάρη στην συνεχή προβολή, η οποία αποτελεί ένα πανίσχυρο όπλο και με τη βοήθεια κάποιων νεανικών προτύπων, μπο- ρούμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των νέων και πλέον, έχοντας τραβήξει την προ- σοχή τους, είναι εύκολο να τους περάσουμε το μήνυμα πως το περιβάλλον και η φύση είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο, οπότε υπάρχει συλλογική ανάγκη για την προστα- σία τους. Συνοψίζοντας, είναι φανερό πως έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια νεολαία με οικολογική συνείδηση. Υιο- θετώντας τα κατάλληλα μέτρα και αποφά- σεις, η πολιτεία, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά, θα κάνουμε το έργο αυτό πραγ- ματικότητα. ΕΝΤΥΠΟ-σειςΣελίδα 11 Τα τελευταία χρόνια, λόγω της απερίσκε- πτης δράσης του ανθρώπου, έχουν δημι- ουργηθεί πολλά προβλήματα στο περιβάλ- λον , τα οποία αργά ή γρήγορα θα γίνουν μη αναστρέψιμα. Για το λόγο αυτό, καλό θα ήταν οι νέοι, οι οποίοι συχνά, αδιαφο- ρούν για την κατάσταση που επικρατεί, να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Το βασικότερο βήμα, το οποίο έχουμε να κάνουμε, δεν είναι άλλο από την πληρο- φόρησή τους. Οι νέοι πρέπει από μικρή ηλικία να μαθαίνουν για το περιβάλλον, είτε από το σχολείο, είτε από την οικογέ- νεια, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συ- νειδητοποιούν το μέγεθος του προβλήμα- τος προτού να είναι πολύ αργά. Έτσι, η πολιτεία θα έπρεπε να οργανώνει καμπάνι- ες, οι οποίες θα έχουν ενημέρωση και δρά- σεις, όπως αναδάσωση ή συλλογή απορ- ριμμάτων, τα οποία το παιδί μπορεί να θε- ωρήσει ως παιχνίδια. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να προσέξουμε, είναι η απο- μάκρυνση των νέων από τη φύση. Εξαιτίας της έντονης αστικοποίησης και της προό- δου της τεχνολογίας, ο νέος έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την επαφή του με τη φύση. Έτσι, πλέον δεν τη θεωρεί σπίτι του, δεν τον νοιάζει τι γίνεται, αφού,
 12. 12. Σελίδα 12 ΕΝΤΥΠΟ-σεις Ύπνος Εφήβων: Μια παρεξηγημένη έννοια! Ένας έφηβος χρειά- ζεται 10 ώρες ύπνου κά- θε μέρα, για να κατανα- λώσει όλη την υπόλοιπη μέρα κάνοντας διάφορες δραστηριό-τητες. Πά- ραυτα , ένας μέσος έφηβος κοιμάται περί- που 7 ώρες καθημερινά θεωρώντας πως μπορεί να αναπληρώσει τον χαμένο του ύπνο το Σαββατοκύ- ριακο. Επιστημονικά, η θεωρία αυτή είναι αβά- σιμη. Σύμφωνα με τους ειδικούς οι έφηβοι είναι η πληθυσμιακή ομάδα που κοιμάται λιγότερο απ’ ότι χρειάζεται. Βάσει επιστημονικών μελετών, λιγότε- ρο από το 20% κοιμάται 8½ έως 9½ ώρες τις ο- ποίες έχει ανάγκη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό εί- ναι μικρότερο από 6%, μεταξύ όσων έχουν στο υπνοδωμάτιό τους προσωπικές ηλεκτρονικές συ- σκευές, από iPod και κινητά έως τάμπλετ και τηλε- οράσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της συνήθειας είναι οι 2 στους 3 να πάσχουν από σοβαρή έλλειψη ύπνου. Επειδή κοιμούνται τουλάχιστον 2 ώρες λιγότερες από το πρέπον αυτό έχει έντονες επιπτώσεις στην υγεία τους και τις επιδόσεις τους στα μαθήματα. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδια- τρικής(AAP): «Η έλλειψη ύπνου κατά την εφηβική ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης και καρδιο- πάθειας, διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκίας. Επι- πλέον, βλάπτει την κριτική ικανότητα, τη λήψη αποφάσεων και την ικανότητα αντίστασης στις παρορμήσεις», λέει η δρ. Τζούντιθ ΄Οουενς, υπεύ- θυνη των ερευνών, για τον ύπνο στην εφηβεία που εξέδωσε η AAP τον περασμένο Αύγουστο. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι κίνδυνοι που υποβό- σκουν πίσω από την έλλειψη ύπνου. Τα επακόλου- θα στην προσωπικότητα του εφήβου είναι άσχημα, αφού αυξάνεται ο κίνδυνος υιοθέτησης ριψοκίνδυ- νων συμπεριφορών, κατάθλιψης, αυτοκτονικού ιδεασμού και τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς : « Η διαταραχή στις νοητικές λειτουργίες που επιφέρει είναι εφάμιλλη με εκείνη που προκαλεί η μέθη. Ποιος θα άφηνε το γιο ή την κόρη του να πιει 3 ή 4 μπίρες; Κι όμως αυτό βιώνουν τα παιδιά μας κάθε μέρα.» Ο ύπνος, λοιπόν, είναι ανάγκη των εφήβων. Πρέπει πάντα να συνδυάζεται με σωστή διατροφή και επαρκή γυμναστική. Δεν πρέπει να παραλείπε- ται. Είναι χρέος των αρμόδιων φορέων (οικογένεια, σχολείο, γιατροί κ.α.) να επικεντρώ- σουν την προσοχή τους στις ανάγκες των εφήβων. Από το μέρος της οικογένειας θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια απομάκρυνσης των ηλε- κτρονικών συσκευών από το υπνοδωμάτιο των ε- φήβων και η βοήθεια απαλλαγής από περιττά βάρη της καθημερινότητας, όπως λάθος διαχείριση χρό- νου, βεβαρυμμένο εξωσχολικό πρόγραμμα κ.α. Πηγή :Τα Νέα Σάκκη Ελένη
 13. 13. Σελίδα 13 Το αφιέρωμα επιμελήθηκε ο Θεολόγος μας, κ. Ματζουράνης Βασίλης Η καταστροφική μόδα των ημερών, η οποία κα- θόλου αθώα δεν είναι, στα επόμενα χρόνια θα έχει σίγουρα καταστρέψει μεγάλο μέρος του μοναδι- κού πολιτισμού μας! Δυστυχώς, η πλειοψηφία θεωρεί το θέμα μη επικίνδυνο και συνεχίζει να το στηρίζει εφόσον δεν καταλαβαίνει την σημαντικό - τητά του….. Την ίδια ώρα που σε άλλα μέρη του κόσμου η Αρχαία Ελληνική γλώσσα θεωρείται η βάση και το μέλλον των υπολογιστών και ψηφίζεται η θέση της στα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, η νεολαία (κυρίως) της Ελλάδας επιμένει Greeklish- τικα! Το ποσοστό των αποφοίτων σχολών ανωτάτης εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) που χρησιμοποιεί τα Greeklish είναι εκτός από αρκετά μεγάλο και α- παράδεκτο. Δεν είναι δυνατόν ένας απόφοιτος ανωτάτης σχολής -όποια και αν είναι αυτή- να χρησιμοποιεί τα Greeklish και να τα αντικαθιστά έναντι της μητρικής του γλώσσας της Ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας γλώσσας της Αγγλικής. Αν θέλετε να θεωρείστε και να αποκαλείστε «επιστήμονες», θα πρέπει πρωτίστως να μάθετε να γράφετε σωστά στην μητρική σας γλώσσα κα- θώς και στην επίσημη διεθνή γλώσσα. Οι Ελληνι- κές επιγραφές κάνουν την εμφάνισή τους σε πολ- λά πανεπιστήμια του κόσμου καθώς και σε μου- σεία, κάνοντάς μας να αναρωτιόμαστε, για ποιο λόγο γράφουμε σε Greeklish. Λίγα παραδείγματα είναι τα εξής: 1) Το σύμβολο του Boston College της Μασσα- χουσέτης - «αἰὲν ἀριστεύειν ... καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέ- μεν ...» (Ιλιάς Ζ ', στ 208) (μτφρ. Πάντα να αρι- στεύεις ... και να είσαι ανώτερος από τους άλλους, και να μην ντροπιάζεις την γενιά των προγόνων σου ...). 2) ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΡΩΣΙΝ ΟΙ ΜΑΘΟΝΤΕΣ ΓΡΑΜ- ΜΑΤΑ (μτφρ. Διπλά βλέπουν αυτοί που γνωρί- ζουν γράμματα.) Στην είσοδο στο κτίριο της γραμματείας του Πανεπιστημίου του Εδιμ- βούργου. 3)ΠΛΕΩΝ ΕΠΙ ΟΙΝΟΠΑ ΠΟΝΤΟΝ ΕΠ 'ΑΛΛΟΘΡΟΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ» «Μέντης Ἀγχιάλοιο δαίφρονος εὔχομαι εἶναι υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισιν ἀνάσσω. Νῦν δ 'ὧδε ξὺν νηὶ κατήλυθον ἠδ ἑτάροισιν πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ' ἀλλοθρόους ἀνθρώπους, ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ 'αἴθωνα σίδη- ρον.» (Οδύσσεια, Α.180-184) «μτφρ. πως είμαι γιος του Αγχίαλου πέτομαι του καστροπολεμάρ- χου Μέντη με λεν, κι οι καραβόχαροι Ταφιώτες μ’ έχουν ρήγα. Εδώ έχω φτάσει με τους συντρόφους στο πλοίο μου ταξιδεύω για τόπο αλλόγλωσσο, την Τέμεσα, στο πέλαο το κρασάτο, να δώσω σί- δερο, χαλκό να πάρω πίσω». Επιγραφή στην γέ- φυρα Eiserner Steg της Φρανκφούρτης, Γερ- μανία. ΣΤΑΜΑΤΑ να γράφεις Greeklish! Μάθε το γιατί... ΕΝΤΥΠΟ-σεις
 14. 14. Η ιστορία της σοκολάτας στην Ευρώπη ξεκινάει με την ανακάλυψη της Αμερικής, πριν από 500 περίπου χρόνια. Μέχρι τότε οι κάτοικοι της Ηπεί- ρου μας, δεν ήξεραν τίποτα για το συναρπαστικό αυτό φυσικό και απολαυστικό προϊόν, που έμελλε να γίνει με τα χρόνια η πιο αγαπημένη γεύση μι- κρών και μεγάλων. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε για την καλλιέργεια κακαόδεντρων είναι από την εποχή του πολιτισμού των Μάγια κάπου στο 600 .μ.Χ… ΚΑΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Εκτός από το ότι η σοκολάτα περιέχει κάποιες ουσίες και κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για το σώμα, όπως καφεΐνη, πρωτεΐνες, ασβέστι- ο, φωσφόρο, μαγνήσιο, σίδηρο, Βιταμίνη Ε, Φυτικές ουσίες, έχουν γίνει έρευνες που αποδει- κνύουν την ευεργετική επίδραση και τις θεραπευ- τικές ιδιότητες της σοκολάτας στην υγεία μας, γνωστές ήδη από την εποχή των Μάγια και των Αζτέκων, όπως: Αντιοξειδωτική δράση: Το κακάο από το οποίο φτιάχνεται η σοκολάτα περιέχει, μεταξύ άλλων, κάποιες ουσίες που λέγονται φλαβονοειδή και κα- τεχίνες. Οι ουσίες αυτές έχουν ισχυρή αντιοξειδω- τική δράση. Έτσι, καθυστερούν και οι συνέπειες της γήρανσης του οργανισμού. Κατά του βήχα: Η σοκολάτα αποτελεί, μια από τις κύριες φυτικές πηγές της ουσίας theobromine (θεοβρωμίνης) στην οποία αποδίδονται ιδιότητες που καταστέλλουν τον βήχα, έναντι άλλων φαρ- μάκων. Διεγείρει το νου: Μία άλλη δράση της θεοβρωμί- νης, είναι η αύξηση της γνωσιακής λειτουργίας, έτσι η σοκολάτα έχει αποδειχθεί πως βελτιώνει την λειτουργία εγκεφάλου. Χαρίζει ενέργεια: Η θεοβρωμίνη προσφέρει επί- σης μυϊκή τόνωση. Η σοκολάτα περιέχει απλούς υδατάνθρακες, ταχείας απορρόφησης, αποτελεί τροφή που προσφέρει άμεσα ενέργεια στο σώμα. Εξ' αιτίας αυτής της περιεκτικότητας σε απλούς υδατάνθρακες η σοκολάτα συνιστάται να κατανα- λώνεται με μέτρο, για να αποφεύγεται η αύξηση του βάρους. Μειώνει την πίεση: Η σοκολάτα έχει αποδειχθεί πως μειώνει την αρτηριακή πίεση. Μελέτη της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας έδειξε πως τα φλαβονοειδή που περιέχονται στην μαύρη σο- κολάτα μπορούν να βοηθήσουν στην ομαλότερη ΕΝΤΥΠΟ-σεις λειτουργία του οργανισμού και στην εξάλειψη κιν- δύνου για την εκδήλωση καρδιακού επεισοδίου. Μειώνει την κακή χοληστερίνη: Η σοκολάτα έχει αποδειχθεί πως βοηθάει στη μείωση της κακής χολη- στερόλης (LDL) και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθήσει και προστατεύσει από καρδιακά επεισόδια. Ρυθμίζει τη διάθεση: Δεν χρειάζεστε την επιστήμη για να σας πει πως η σοκολάτα έχει και αγχολυτική δράση. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνούμε το «μέτρον άριστον», που έλεγαν οι αρχαίοι. ΠΙΤΣΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΑΟΥΛΕΣ Η πίτσα είναι το πιο δημοφιλές φαγητό σε όλο τον κόσμο, φυσικά και στη Βραζιλία.Η Βραζιλιάνικη κουζίνα έχει μεγάλη ποικιλία σε αλμυρές αλλά και γλυκές πίτσες. Pizza de Chocolate com Morango Υλικά 20 γρ.φρέσκια μαγιά 1 φλιτζ. ζεστό νερό 2 1/2 φλιτζ. αλεύρι για όλες της χρήσεις 1/2 κ.γ. αλάτι 1 κ.σ. λευκή ζάχαρη 1 κ.σ. Σογιέλαιο 2 κ.σ. κακάο 1 φλιτζ. τριμμένη κουβερτούρα 1 φλιτζ. τριμμένη σοκολάτα γάλακτος 2 κ.σ. ζαχαρούχο γάλα 1 φλιτζ. φράουλες σε φέτες Διαλύουμε τη μαγιά στο ζεστό νερό. Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το σογιέ- λαιο, το αλάτι και το κακάο, ρίχνουμε και το νερό. ζυμώνουμε καλά για περίπου 10΄ με 15΄ λεπτά. Σκεπάζουμε τη ζύμη με μία υγρή πετσέτα και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30΄ λεπτά. Χωρίζουμε τη ζύμη στη μέση. Αλευρώνουμε μία επιφάνεια και με ένα πλάστη ανοί- γουμε το ένα κομμάτι της ζύμης σε πίτσα πάχος μι- σού πόντου. Αλείφουμε την επιφάνεια της πίτσας με ζαχαρούχο γάλα, ρίχνουμε τα τρίμματα της σοκολάτας και γαρνίρουμε με τα κομμάτια φράουλας Βάζουμε τη πίτσα σε ένα λαδωμένο ταψί. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για 20΄ λεπτά . Σελίδα 14 Ζωή Σοάρες
 15. 15. Σελίδα 15 ΕΝΤΥΠΟ-σεις Φάνης Αγριτέλλης Ελλάδα: Πλούσια δράση σήμερα στα ελληνικά πρωταθλή- ματα με τον Ολυμπιακό να ισοπεδώνει με 5-0 την ΑΕΛ Καλλονής, ενώ μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησε η καθιερωμένη φιέστα των πρωτα- θλητών. Στους Ζωσιμάδες Πας Γιάννενα και Εργοτέλης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, ενώ ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος στο νησί των Φαιάκων κόντρα στην Κέρκυρα. Τέλος για την Α΄ Εθνική η υπόθε- ση παραμονή ξαναφούντωσε με 6 ομάδες να απο- φεύγουν μια θέση για τον υποβιβασμό. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός- ΑΕΛ Καλλονής 5-0, ΠΑΣ Γιάννενα - Εργοτέλης 0-0, Κέρκυρα-Παναθηναϊκός 1-1, Ατρόμητος- Πανιώνιος 3-1, ΠΑΟΚ- Λεβαδειακός 1-0, Βέροι- α- Πανθρακικός 0-1, Ξάνθη-Αστέρας Τρίπολης 0- 0. Στη Β΄ Εθνική είχαμε αγώνες για τα πλέι άουτ υποβιβασμού καθώς η Ερμιονίδα και ο Παναιγιά- λειος εξασφάλισαν την μαθηματική τους παραμο- νή στην κατηγορία και την επόμενη σεζόν. Στη Γ Εθνική εξασφάλισαν την άνοδό τους τόσο ο Κισσαμικός όσο και ο Πανελευσινιακός. Η ομάδα που μας εκπροσωπεί στην κατηγορία αυτή, ο Αιολικός ηττήθηκε με 1-0 από τον Παναργεια- κό. Διεθνή: Στον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου η Αϊντχόφεν έγινε η πρώτη ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλη- μα της χώρας της στην Ευρώπη, ενώ ακολούθησε ο Ολυμπιακός, η Γιουβέντους στην Ιταλία και η Τσέλσι από την Αγγλία. Η Γκρόνιγκεν κατέκτησε το κύπελλο Ολλανδίας νικώντας στον τελικό την Τσβόλε 2-0 κερδίζοντας μια θέση στους ομίλους του Γιουρόπα Λίγκ. Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα με σβηστές μηχα- νές διέλυσε με το εμφατικό 0-8 την Κόρδοβα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 2-3 της Σεβίλλης στο Ramon Sanchez Pijuan με χάτ τρικ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχου ηττήθηκε με 2- 0 στο Λεβερκούζεν από την ομώνυμη ομάδα κάνο- ντας συντήρηση δυνάμεων ενόψει του μεγάλου ημι- τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Μπαρ- τσελόνα.
 16. 16. Σελίδα 16ΕΝΤΥΠΟ-σεις Σελίδα 16 Γκράφιτι Αγγελική Τσαμουρά, Χατζηγιάννη Χριστίνα, Χάνου Παναγιώτα Γκράφιτι, είναι η τέχνη του δρόμου που ξε- κίνησε να αναπτύσσεται το 1971-1974 μία "πρωτοποριακή εποχή", κατά την οποία τα γκράφιτι αναπτύχθηκαν σε ποικίλες μορφές και γνώρισαν δημοτικότητα. Σύντομα, μετά από τη μετανάστευση του, στη Νέα Υόρκη, το Μπρονξ (Μανχάταν) πα- ρήγαγε έναν από τους πρώτους καλλιτέχνες γκράφιτι, που κατάφερε να κερδίσει την προ- σοχή των μέσων στη Νέα Υόρκη. Ο TAKI 183 ήταν ένας ελληνοαμερικανός από την Ουάσιγκτον που χρησιμοποίησε ένα μίγ- μα του ονόματός του dimitris, TAKI, και τον αριθμό της οδού του, 183rd ως tag(ταγκια στα ελληνικα). Λόγω του παράξενου ονόμα- τος και του αριθμού, οι άνθρωποι άρχισαν να παίρνουν το μήνυμά του, γράφοντας στους τοίχους Mary 122, George 21 κτλ. Αυτό κα- ταγράφηκε σε ένα άρθρο του 1971 στο New York Times με τον τίτλο Taki 183 και έτσι ο TAKI 183 έγινε ο πρώτος που αναγνωρίστη- κε από την κοινωνία έξω από την υποομάδα γκράφιτι. Είδη: Τάγκια: η υπογραφή του καλλιτέχνη Wild style: είναι ένα δυσανάγνωστο είδος, καθώς τα γράμματα ενώνονται μεταξύ τους ή είναι παρά πολύ διαφοροποιημένα από το κανονικό. Throwie ή Throw up: το κομμάτι που κάνει ο καλλιτέχνης, όταν «βιάζεται» Blockbuster: τα γράμματα είναι τετραγωνι- σμένα, συνήθως, και πολύ μεγάλα, ώστε να φαίνονται από μακριά. Χρησιμοποιούν αση- μένιο χρώμα και μαύρο περίγραμμα (αυτό το είδος γίνεται συνήθως σε πινακίδες μεγάλων αυτοκινητοδρόμων ). Χαρακτήρες: κάποιες φορές ο καλλιτέχνης προσθέτει στο έργο του έναν χαρακτήρα πολ- λές φορές κωμικοποιημένο.

×