Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edulugu TMHG

466 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Edulugu TMHG

 1. 1. Teid tervitab Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
 2. 2. <ul><li>Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi keelekümbluse edulugu aastast 2000 </li></ul><ul><li>Keelekümblusprogrammi piirkondlik nõupidamine 04.03.2010 </li></ul><ul><li>Tatjana Lüter </li></ul>
 3. 3. <ul><li> Klasside Õpilaste arv </li></ul><ul><li> komplekte kk / üldarv </li></ul><ul><li>2000/2001 1 28/694 </li></ul><ul><li>... … … </li></ul><ul><li>2005/2006 12 242/686 </li></ul><ul><li>2006/2007 12 277/666 </li></ul><ul><li>2009/2010 17 434/729 </li></ul>Eduloo 1.samm Statistika
 4. 4. Keelekümblusklasside õpilaste osakaal protsentides õpilaste üldarvust
 5. 5. Eduloo 2. samm Õpilaste õppeedukuse kvaliteet 2008/09. õa
 6. 6. Põhiainete õppeedukuse kvaliteet 9. klassides 2008/09. õa
 7. 7. 2008 – 2010 koostöö <ul><li>Koolisisene </li></ul><ul><li>Õppeprotsessis rühmatöö kui klassi juhtimisstrateegia </li></ul><ul><li>Ühine projekttegevus </li></ul><ul><li>Seminarid ja koolitused </li></ul><ul><li>Õpetajate nõustamine </li></ul><ul><li>Lapsevanem abiõpetaja rollis </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Kooliväline </li></ul><ul><li>Koostöö Tallinna ja Tartu Ülikooliga (üliõpilaste praktika juhendamine ja täiendõppeseminaride läbiviimine) </li></ul><ul><li>Koostöö koolieelsete lasteasutustega (eelkool, külaskäigud ja üritused, keelekümblusmetoodikat tutvustavad ühisseminarid) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>3. Koostöö teiste koolidega, sh keelekümblus ja eesti õppekeelega koolidega (õpilasvahetus, ühisüritused, lahtised tunnid, seminarid ja ümarlauad). </li></ul><ul><li>4. Osalemine projektides, sh rahvusvahelistes. </li></ul>
 10. 10. Tulevikuplaanid <ul><li>Kooli arengukava näeb ette, et tulevikus on Mustamäe Humanitaargümnaasiumi lõpetaja mitmekülgne, konkurentsivõimeline tööturul ja kõrgkooli astumisel ning valmis elukestvaks õppeks. </li></ul><ul><li>Selleks, et seda teostada, jätkame varajase keelekümblusprogrammi rakendamist </li></ul><ul><li>ja </li></ul><ul><li>lähitulevikus (järgmisel õppeaastal) on kavas sisse viia põhikoolis hiline keelekümblusprogramm. </li></ul>
 11. 11. Üleminek eestikeelsele õppele <ul><li>Põhikoolis eesti keeles õpetatavad ained : </li></ul><ul><li>Kunst </li></ul><ul><li>Loodusõpetus </li></ul><ul><li>Inimeseõpetus </li></ul><ul><li>Kehaline kasvatus </li></ul><ul><li>Muusika </li></ul><ul><li>Ühiskonnaõpetus </li></ul><ul><li>Bioloogia </li></ul><ul><li>Geograafia </li></ul><ul><li>Tüdrukute tööõpetus </li></ul><ul><li>Gümnaasiumis eesti keeles õpetatavad ained : </li></ul><ul><li>Eesti kirjandus </li></ul><ul><li>Muusika </li></ul><ul><li>Geograafia </li></ul><ul><li>Ühiskonnaõpetus </li></ul><ul><li>Inimeseõpetus </li></ul><ul><li>Kehaline kasvatus </li></ul><ul><li>Kunst </li></ul>
 12. 12. <ul><li>“ Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav” </li></ul><ul><li>Jenny Craig </li></ul>

×