Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Protista

46,938 views

Published on

 • Be the first to comment

Protista

 1. 1. ЦАРСТВО ПРОТИСТА
 2. 2. ОПШТЕ ОДЛИКЕ <ul><li>Једноћелијски или колонијални еукариотски организми </li></ul><ul><ul><li>Покретни </li></ul></ul><ul><ul><li>Причвршћени </li></ul></ul><ul><ul><li>Колоније са поделом рада </li></ul></ul><ul><li>Хетеротрофи и аутотрофи </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ГРАЂА </li></ul><ul><li>Ћелија </li></ul><ul><ul><li>Танка и еластична ћел . мембрана , чврста опна или љуштурица </li></ul></ul><ul><ul><li>Цитоплазма – </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ектоплазма </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ендоплазма </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Број и облик једара варира (1-100). Некада са различитим улогама (велико и мало једро) </li></ul></ul>
 4. 4. Цитоплазма <ul><li>ЕКТОПЛАЗМА – спољашњи, гушћи, прозрачнији и хомогенији слој. Садржи контрактилне миофибриле (актин, миозин); базална тела трепаља и бичева, контрактилне вакуоле </li></ul><ul><li>ЕНДОПЛАЗМА – унутрашњи, ређи, зрнасти слој. Хромопласти, хранљиве вакуоле, једра </li></ul>
 5. 5. Цитоплазма
 6. 7. ЈЕДРО <ul><li>Углавном једно једро </li></ul><ul><li>Трепљари : </li></ul><ul><ul><li>Два типа једара: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Макронуклеус – вегетативно једро </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Микронуклеус – генеративно једро </li></ul></ul></ul>
 7. 8. <ul><li>Локомоторни органи: </li></ul><ul><li>лажне ножице (псеудоподије) цитоплазматични изврати који настају преливањем цитоплазме са једног места на друго </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Локомоторни органи: </li></ul><ul><ul><li>бичеви (флагеле) – дуги цитоплазматични наставци (1-8) </li></ul></ul>
 9. 10. <ul><li>Локомоторни органи: </li></ul><ul><ul><li>трепље (цилије) – многобројни кратки цитоплазматични наставци </li></ul></ul>
 10. 11. <ul><li>Исхрана </li></ul><ul><li>Узимање хране: </li></ul><ul><ul><li>Аутотрофно : зелени бичари </li></ul></ul><ul><ul><li>Холозојски : у раствореном стању читавом површином тела (паразити и неки непаразити) </li></ul></ul><ul><ul><li>ендо- и егзоцитоза било којим делом мембране </li></ul></ul><ul><ul><li>ћелијска уста </li></ul></ul><ul><li>Варење </li></ul><ul><ul><li>Хранљиве вакуоле </li></ul></ul>
 11. 12. <ul><li>Излучивање </li></ul><ul><ul><li>Контрактилне вакуоле </li></ul></ul><ul><li>Размена гасова </li></ul><ul><ul><li>Површином тела </li></ul></ul><ul><li>Осетљивост </li></ul><ul><ul><li>Хемијске, механичке, топлотне и светлосне дражи </li></ul></ul>
 12. 13. <ul><li>Размножавање </li></ul><ul><li>Бесполно </li></ul><ul><ul><li>Бинарна, проста деоба </li></ul></ul><ul><ul><li>Вишеструка, милтипна деоба: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>шизогонија, агамогонија </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>гамогонија, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>спорогонија </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Плазмотомија </li></ul></ul><ul><ul><li>Пупљење </li></ul></ul><ul><li>Полно </li></ul><ul><ul><li>Сингамија </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Изогамија </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Анизогамија </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Коњугација </li></ul></ul><ul><ul><li>Аутогамија </li></ul></ul><ul><li>Преживљавање </li></ul><ul><ul><li>Цисте </li></ul></ul>
 13. 14. Бесполно размножавање <ul><li>Бинарна, проста деоба: деоба родитељске јединке на две приближно једнаке ћерке ћелије. </li></ul><ul><ul><li>Код бичара је деобна раван уздужна, а код трепљара попречна </li></ul></ul>
 14. 15. Бесполно размножавање <ul><li>Вишеструка, мултипна деоба : код спорозоа, саркодина и бичара. Најпре се једро вишеструко дели, па цитоплазма </li></ul><ul><ul><li>Шизогонија или агамогонија- формирање вегетативних јединки </li></ul></ul><ul><ul><li>Гамогонија- формирање полних ћелија </li></ul></ul><ul><ul><li>Спорогонија ( Sporozoa)- мултипна деоба оплођене јајне ћелије </li></ul></ul>
 15. 16. Бесполно размножавање <ul><li>Плазмотомија : вишеједарне јединке се деле на две или више без деобе једра </li></ul><ul><li>Пупљење : формирање спољашњих (егзогено пупљење) или унутрашњих израштаја (ендогено пупљење). Ако се “пупољци” не одвајају од мајке ћелије настају колоније </li></ul>
 16. 17. Полно размножавање <ul><li>Сингамија : формирање гамета мејозом (редукционом деобом) и њихово спајање </li></ul><ul><ul><li>Изогамија- формирање једнаких гамета </li></ul></ul><ul><ul><li>Анизогамија, хетерогамија- формирање различитих гамета: микрогамети су мушки, ситнији са бичевима; макрогамети су женски, крупнији, без бичева </li></ul></ul><ul><li>Аутогамија (трепљари): </li></ul>
 17. 18. Коњугација: <ul><ul><li>Привремено спајање две јединке цитоплазматичним мостићем </li></ul></ul><ul><ul><li>Распадање и ишчезавање макронуклеуса </li></ul></ul><ul><ul><li>Микронуклеуси обе јединке се деле 2 пута (мејоза) </li></ul></ul><ul><ul><li>Формирају се прво два, а затим по 4 хаплоидна микронуклеуса од којих 3 ишчезавају </li></ul></ul><ul><ul><li>Преостало једро се дели на 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Једно је мушко (миграторно), а друго женско (стационарно) </li></ul></ul>
 18. 19. Коњугација: <ul><ul><li>Миграторно једро преко цитоплазматичног мостића прелази у другу јединку и спаја се са стационарним и тако настаје СИНКАРИОН </li></ul></ul><ul><ul><li>Затим се синкарион дели на пола, па још два пута на пола </li></ul></ul><ul><ul><li>Тако настаје 8 нуклеуса од којих се 4 диференцирају у МАКРОНУКЛЕУСЕ, а 4 у МИКРОНУКЛЕУСЕ </li></ul></ul><ul><ul><li>После коњугације се јединке деле два пута бинарном деобом при чему новонастале јединке по један макро- и микронуклеус </li></ul></ul>
 19. 21. <ul><li>Распрострањење </li></ul><ul><ul><li>Морски </li></ul></ul><ul><ul><li>Слатководни </li></ul></ul><ul><ul><li>Влажна земља </li></ul></ul><ul><ul><li>Други организми </li></ul></ul><ul><ul><li>Паразити </li></ul></ul><ul><li>Значај </li></ul><ul><ul><li>Важне карике у ланцима исхране </li></ul></ul>
 20. 22. Класификација <ul><ul><li>64.000 врста, више од половине фосилне </li></ul></ul><ul><ul><li>4 велике групе </li></ul></ul><ul><li>Хетеротрофни протисти са бичевима (бичари) </li></ul><ul><li>Хетеротрофни протисти амебоидног изгледа </li></ul><ul><li>Хетеротрофни протисти који образују споре </li></ul><ul><li>Хетеротрофни протисти са трепљама </li></ul>
 21. 23. Класификација
 22. 24. <ul><li>Subphyllum : Mastigophora </li></ul><ul><li>Хетеротрофни протисти са бичевима (бичари) </li></ul><ul><li>Classis : Phytomastigophora </li></ul><ul><li>Classis : Zoomastigophora </li></ul><ul><li>Trichomonas vaginallis , Trypanosoma sp ., Leichmania sp . </li></ul>Phyllum : Sarcomastigophora
 23. 25. Trichomonas vaginallis
 24. 26. Trypanosoma sp.
 25. 27. <ul><li>Subphyllum : Sarcodina </li></ul><ul><li>Хетеротрофни протисти амебоидног изгледа </li></ul><ul><li>Classis : Amoebida </li></ul><ul><li>Amoeba limax , A. proteus , Entamoeba histolitica </li></ul><ul><li>Classis : Testacea </li></ul><ul><li>Arcela sp ., Diflugia sp . </li></ul><ul><li>Classis : Foraminifera </li></ul><ul><li>Globigerina sp . </li></ul><ul><li>Classis : Heliozoa </li></ul><ul><li>Acantosphaerium sp . </li></ul><ul><li>Classis : Radiolaria </li></ul><ul><li>Acantometra sp . </li></ul>
 26. 28. Leichmania sp.
 27. 29. Amoeba limax
 28. 30. Amoeba proteus
 29. 31. Amoeba proteus
 30. 32. Entamoeba histolitica
 31. 33. Arcela sp.
 32. 34. Difflugia sp.
 33. 35. Globigerina sp.
 34. 36. Acantosphaerium sp.
 35. 37. Acanthometra sp.
 36. 38. <ul><li>Subphyllum : Sporozoa </li></ul><ul><li>Subphyllum : Gregarinida </li></ul><ul><li>Gregarina sp . </li></ul><ul><li>Classis : Coccidia </li></ul><ul><li>Eimeria sp . </li></ul><ul><li>Classis : Haemosporidia </li></ul><ul><li>Plasmodium sp. </li></ul>Phyllum : Apicomplexa Хетеротрофни протисти који образују споре
 37. 39. <ul><li>Classis : Ciliata </li></ul><ul><li>Paramecium sp ., </li></ul><ul><li>Vortichella sp ., </li></ul><ul><li>Stentor sp . </li></ul><ul><li>Classis : Suctoria </li></ul><ul><li>Acineta sp . </li></ul>Phyllum : Ciliophora Хетеротрофни протисти са трепљама
 38. 40. Gregarina sp.
 39. 41. Eimeria sp.
 40. 42. Plasmodium sp.
 41. 43. Paramecium sp.
 42. 44. Vorticela sp.
 43. 45. Vorticela sp.
 44. 46. Stentor sp.
 45. 47. Acineta sp.

×