Successfully reported this slideshow.
Phylum Platyhelminthes - Pljosnati crvi
Opšte karakteristike <ul><li>Bilateralna simetrija </li></ul><ul><li>Cefalizacija </li></ul><ul><li>Triploblastični </li><...
Bilateralna simetrija <ul><li>Tri ravni </li></ul><ul><li>Samo jedna deli telo na dve simetrične strane LEVU I DESNU </li>...
Cefalizacija <ul><li>Formiranje glavenog regiona </li></ul><ul><li>Koncentracija čula u nervnih ćelija u glavenom regionu ...
Triploblastični <ul><li>Javljaju se tri embrionalna sloja </li></ul><ul><li>Ektoderm daje telesni zid – epidermis </li></u...
Acelomate <ul><li>Životinje bez telesne duplje </li></ul><ul><li>Prostor između ektoderma i endoderma ispunjava parenhim <...
Telesne duplje <ul><li>PSEUDOCELOM  </li></ul><ul><li>se javlja prvi put kod oblih crva. Primarna blastulina duplja ostaj...
Građa <ul><li>Ko žno-mišićni sloj </li></ul><ul><li>Nervni sistem </li></ul><ul><li>Čula </li></ul><ul><li>Varenje </li>...
Ko žno-mišićni sloj <ul><li>Ispod pokožice leže snažno razvijeni mišići koji obavijaju telo </li></ul><ul><li>Epidermis (o...
Nervni sistem <ul><li>Nervni sistem je prvi put u evoluciji VRPČAST </li></ul><ul><li>Nervne ćelije su koncentrisane na pr...
Čula <ul><li>Mnogobrojna kod Turbelaria i larvalnih stadijuma parazita, redukovana kod adultnih parazita </li></ul><ul><l...
<ul><li>Neki pljosnati crvi poseduju sistem za varenje koji se sastoji od </li></ul><ul><ul><li>usnog otvora i ždrela (pr...
Disanje <ul><li>Nema posebnih organa </li></ul><ul><li>Celom površinom tela </li></ul>Cirkulacija <ul><li>Celom površinom ...
Izlučivanje <ul><li>Protonefridije </li></ul><ul><li>Sistem kanalića koji se granaju kroz parenhim, a završavaju se jedno...
Razmnožavanje <ul><li>Većina je sposobna za neke forme bespolnog razmnožavanja </li></ul><ul><li>Mnoge turbelarije se razm...
Klasifikacija <ul><li>Classis: Turbellaria </li></ul><ul><li>Classis :  Trematoda - Metilji </li></ul><ul><li>Classis...
Classis: Turbellaria <ul><li>Kretanje: većina se kreće pomoću trepalja i sluzi. Kontrakcije mišića omogućavaju okretanje...
Kaburakia excelsa
Acanthozoon  sp . P seudoceros  goslineri P seudoceros  ferrugineus
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phylum Platyhelminthes

7,888 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Phylum Platyhelminthes

 1. 1. Phylum Platyhelminthes - Pljosnati crvi
 2. 2. Opšte karakteristike <ul><li>Bilateralna simetrija </li></ul><ul><li>Cefalizacija </li></ul><ul><li>Triploblastični </li></ul><ul><li>Acelomate </li></ul>
 3. 3. Bilateralna simetrija <ul><li>Tri ravni </li></ul><ul><li>Samo jedna deli telo na dve simetrične strane LEVU I DESNU </li></ul><ul><li>Druga ravan deli telo na leđnu (dorzalnu) i trbušnu (ventralnu) stranu </li></ul><ul><li>Treća ravan deli telo na prednji (anteriorni) i zadnji (posteriorni) kraj </li></ul><ul><li>Samo jedna ravan deli telo na dve simetrične strane LEVU i DESNU </li></ul>
 4. 4. Cefalizacija <ul><li>Formiranje glavenog regiona </li></ul><ul><li>Koncentracija čula u nervnih ćelija u glavenom regionu </li></ul><ul><li>Usni otvor lokalizovan u glavenom regionu </li></ul>Samo napred!!!
 5. 5. Triploblastični <ul><li>Javljaju se tri embrionalna sloja </li></ul><ul><li>Ektoderm daje telesni zid – epidermis </li></ul><ul><li>E n doderm daje crevnu duplju </li></ul><ul><li>Srednji sloj - MEZODERM </li></ul><ul><li>Kod pljosnatih crva mezoderm formira PARENHIM – vrstu gustog tkiva koje sadrži ćelije i vlakna </li></ul>PARENHIM EPIDERMIS ENDODERM
 6. 6. Acelomate <ul><li>Životinje bez telesne duplje </li></ul><ul><li>Prostor između ektoderma i endoderma ispunjava parenhim </li></ul>
 7. 7. Telesne duplje <ul><li>PSEUDOCELOM </li></ul><ul><li>se javlja prvi put kod oblih crva. Primarna blastulina duplja ostaje prazna, tj. oko creva ostaje šupljina </li></ul><ul><li>CELOM </li></ul><ul><li>sekundarna telesna duplja. Potpuno nov prostor koji nastaje razmicanjem ćelija središnjeg sloja. Poseduje svoj epitel – peritoneum. Visceralni peritoneum naleže na unutrašnje organe, a parijetalni naleže na telesni zid. Sustiču se iznad i ispod creva pružaju ći mu potporu. Prvi put se javlja kod člankovitih crva </li></ul>
 8. 8. Građa <ul><li>Ko žno-mišićni sloj </li></ul><ul><li>Nervni sistem </li></ul><ul><li>Čula </li></ul><ul><li>Varenje </li></ul><ul><li>Disanje </li></ul><ul><li>Cirkulacija </li></ul><ul><li>Izlučivanje </li></ul><ul><li>Razmnožavanje </li></ul>
 9. 9. Ko žno-mišićni sloj <ul><li>Ispod pokožice leže snažno razvijeni mišići koji obavijaju telo </li></ul><ul><li>Epidermis (ovde: pokožica, koža) sastoji se od jednog sloja trepljastih ćelija (Turbelarija) ili sincicijalnog epitela kod parazitskih vrsta </li></ul><ul><li>Mišići su građeni od glatkih mišićnih vlakana raspoređenih u slojeve </li></ul>
 10. 10. Nervni sistem <ul><li>Nervni sistem je prvi put u evoluciji VRPČAST </li></ul><ul><li>Nervne ćelije su koncentrisane na prednjem kraju tela u obliku grudvica – GANGLIJA </li></ul><ul><li>Od ganglija polaze nervne vrpce i protežu se celom dužinom tela. Dve bočne su najrazvijenije </li></ul>oči ganglije nervne vrpce
 11. 11. Čula <ul><li>Mnogobrojna kod Turbelaria i larvalnih stadijuma parazita, redukovana kod adultnih parazita </li></ul><ul><li>TAKTILNE čulne ćelije razbacane po celom telu </li></ul><ul><li>OČI – pigmentisane ocele </li></ul><ul><li>CILIJATNE JAMICE – za prijem hemijskih draži </li></ul><ul><li>STATOCISTI – organi za ravnotežu </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Neki pljosnati crvi poseduju sistem za varenje koji se sastoji od </li></ul><ul><ul><li>usnog otvora i ždrela (prednje crevo) </li></ul></ul><ul><ul><li>i jako razgranatog srednjeg creva </li></ul></ul><ul><li>Slepo se završava, što znači da analni otvor ne postoji </li></ul><ul><li>Razgranato crevo ima ulogu varenja ali i slično gastrovaskularnoj duplji dupljara raznosi hranu u sve delove tela </li></ul>Varenje
 13. 13. Disanje <ul><li>Nema posebnih organa </li></ul><ul><li>Celom površinom tela </li></ul>Cirkulacija <ul><li>Celom površinom tela </li></ul>
 14. 14. Izlučivanje <ul><li>Protonefridije </li></ul><ul><li>Sistem kanalića koji se granaju kroz parenhim, a završavaju se jednom zvezdastom ćelijom </li></ul><ul><li>Od zvezdastih ćelija ka unutrašnjosti cevčice pruža se pramen trepalja koje se neprekidno pokreću i na taj način pospešuju izlučivanje ekskreta koji iz okolnih tkiva osmotskim putem dospevaju u cevčice </li></ul><ul><li>Sitni ekskretorni kanalići ulivaju se u krupnije koji se sabiraju u dva bočna kanala u telu, a oni se preko ekskretorne pore (nefridiopore) izlivaju u spoljašnju sredinu </li></ul>zvezdasta ćelija ekskretorna cevčica
 15. 15. Razmnožavanje <ul><li>Većina je sposobna za neke forme bespolnog razmnožavanja </li></ul><ul><li>Mnoge turbelarije se razmnožavaju fisijom </li></ul><ul><li>Velika sposobnost regeneracije </li></ul><ul><li>Većina pljosnatih crva su hermafroditi. </li></ul>
 16. 16. Klasifikacija <ul><li>Classis: Turbellaria </li></ul><ul><li>Classis : Trematoda - Metilji </li></ul><ul><li>Classis : Cestoda - Pantljičare </li></ul>
 17. 17. Classis: Turbellaria <ul><li>Kretanje: većina se kreće pomoću trepalja i sluzi. Kontrakcije mišića omogućavaju okretanje, uvrtanje i folding tela </li></ul><ul><li>Ishrana : karnivore, hrane se drugim životinjama ili ostacima uginulih životinja. Izuzetno razvijeno srednje crevo. </li></ul><ul><li>Čula: </li></ul>
 18. 18. Kaburakia excelsa
 19. 19. Acanthozoon sp . P seudoceros goslineri P seudoceros ferrugineus

×