Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mali mozak

13,111 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mali mozak

 1. 1. Mali mozak Cerebellum
 2. 2. <ul><li>Mali mozak se nalazi u zadnjoj lobanjskoj jami </li></ul><ul><li>Dve hemisfere (hemispherium cerebelli) malog mozga su međusobno spojene malomoždanim crvom (vermis). Površina mu je izbrazdana brojnim žlebovima (fissurae cerebelli) u folio cerebelli. </li></ul><ul><li>Cerebelum je povezan sa moždanim stablom peko tri para nožica malog mozga </li></ul>
 3. 5. <ul><li>Cerebellum se sastoji iz sive (substantia grisea cerebelli) i bele mase (substantia alba cerebelli). </li></ul>
 4. 6. Substantia grisea cerebelli <ul><li>Spoljašnji sloj </li></ul><ul><li>Siva masa malog mozga se sastoji iz kore malog mozga (cortex cerebellaris) i jedara malog mozga – nuclei cerebelli. </li></ul><ul><ul><li>Cortex cerebellaris se sastoji iz tri sloja. Ima brojna dovodna vlakna, a jedina odvodna vlakna su aksoni Purkinijeovih ćelija. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jedra malog mozga su: nucleus dentatus, nucleus globosus, nucleus embolifdormis i nucleus fastigii. </li></ul></ul>
 5. 7. Substantia alba cerebelli <ul><li>Središte </li></ul><ul><li>Bela masa malog mozga pored nožica malog mozga obuhvata i corpus medulare cerebelli. </li></ul><ul><li>Veze malog mozga sa ostalim delovima CNS se ostvaruju preko pedunculi cerebellares. </li></ul>
 6. 8. FUNCIONALNA PODELA MALOG MOZGA <ul><li>Na osnovu podataka iz filogeneze i podataka o vezama corpus cerebelli se može podeliti na tri funkcionalne celine: </li></ul><ul><li>Archaeocerebellum ( vastibulocerebellum ) </li></ul><ul><li>Palaeocerebellum ( spinocerebellum) </li></ul><ul><li>Neocerebellum ( pontocerebellum) </li></ul>
 7. 9. (Archaeocerebellum) (Palaeocerebellum) (Neocerebellum)
 8. 10. Archaeocerebellum <ul><li>Najstariji deo malog mozga </li></ul><ul><li>Javlja se najpre kod riba </li></ul><ul><li>Reguliše održavanje ravnoteže tela </li></ul>
 9. 11. Palaeocerebellum <ul><li>Stari deo malog mozga </li></ul><ul><li>Javlja se prvi put kod reptila </li></ul><ul><li>Regulacija </li></ul><ul><ul><li>tonusa mišića, </li></ul></ul><ul><ul><li>automatskih pokreta i </li></ul></ul><ul><ul><li>održavanje stava tela </li></ul></ul>
 10. 12. Neocerebellum <ul><li>Najmlađi deo </li></ul><ul><li>Najveći deo malog mozga </li></ul><ul><li>Kontroliše i koordiniše pokrete tela i ekstremiteta, naročito brzih pokreta </li></ul>
 11. 13. Funkcija malog mozga <ul><li>Koordiniše, usklađuje i ispravlja voljne pokrete mišića </li></ul><ul><li>Kora velikog mozga zadaje program (algoritam) izvođenja voljnog pokreta </li></ul><ul><li>Piramidalnim putem naredba dolazi do mišića, ali i do jedara malog mozga (drugim silaznim putem) </li></ul><ul><li>Mali mozag prima i informacije sa periferije o položaju tela, ekstremiteta, zglobova, istegnutosti mišića </li></ul><ul><li>Podatke sa periferije mali mozak usklađuje sa programom koji je dao veliki mozak, sređuje ih i obrađuje </li></ul><ul><li>Zatim tako sređene podatke šalje na periferiju tj. mišićima </li></ul><ul><li>Ako se mišići ne pokrenu onako kako je isplanirano, mali mozak ispravlja program pokreta i šalje informaciju velikom mozgu koji sada tako ispravljen program šalje opet mišićima </li></ul>

×