Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kicmena mozdina

26,517 views

Published on

Published in: Education

Kicmena mozdina

 1. 1. Kičmena moždina - medulla spinalis
 2. 2. • Kičmena moždina je filogenetski najstariji i po funkcijama najjednostavniji deo CNS; • Najduža je kod riba jer zalazi u rep, dok kod kopnenih kičmanjaka završava u predelu prvog krsnog pršljena; • Uloga kičmene moždine je ostvarivanje refleksnih reakcija i pokreta kao i sprovođenje informacija
 3. 3. Zadnji rogovi Bela masa Siva masaPrednji rogovi Senzorna ganglija Periferni (mešoviti) nerv
 4. 4. Somatske funkcije • Kičmena moždina daje celokupnu senzornu i motornu inervaciju za trup i ekstremitete. Ona se obavlja posredstvom 31 para kičmenih živaca.
 5. 5. Motorne funkcije • Motorne funkcije kičmene moždine vezane su za izvođenje voljnih i nevoljnih pokreta. • tela motornih neurona koji inervišu sve skeletne mišiće za pokretanje glave, vrata, trupa i ekstremiteta. • Na ovim neuronima se završavaju aksoni neurona koji iz motorne kore velikog mozga nose komande za izvođenje voljnih pokreta.
 6. 6. Spinalni refleksi 1. refleks na istezanje skeletnih mišića (Goldžijev tetivni refleks) ili refleksi ekstenzije (opružanja); – Ne dozvoljava preterano istezanje mišića 2. refleksi fleksije (savijanja) – Ne dozvoljava preterano istezanje mišića 3. refleks sklanjanja – Sklanjanje dela tela od izvora povrede – Savijanje nožnih prstiju usled češkanja tabana 4. Refleks češanja – Sklanjanje izvora koji iritiraju kožu 5. refleks ukrštene ekstenzije (obrnuti refleks na istezanje) – Kontrakcija ekstenzora suprotne strane tela radi podržavanja težine – Održava telo u uspravnom položaju – kada jednom nogom stanemo na ekser, težina se prebacuje na drugu nogu i sklanjamo povređenu nogu 6. refleks hodanja.
 7. 7. refleksi fleksije (savijanja)
 8. 8. refleks na istezanje skeletnih mišića (Goldžijev tetivni refleks)
 9. 9. refleks ukrštene ekstenzije (obrnuti refleks na istezanje)
 10. 10. Senzorne funkcije • sastoje se u prenošenju signala od receptora do njihovog odredišta u CNS. • U zadnjim rogovima sive mase smeštena su tela sekundarnih neurona nekih senzornih puteva • Sve senzorne informacije sa ekstremiteta i trupa slivaju se u kičmenu moždinu, a specifičnim putevima stižu do pojedinih nervnih centara
 11. 11. Autonomne funkcije • U bočnim rogovima sive mase određenih segmenata kičmene moždine nalaze se tela neurona koji pripadaju autonomnom nervnom sistemu • Centri autonomnih spinalnih refleksa: 1. refleksa pražnjenja mokraćne bešike (mikcije) 2. refleksa pražnjenja debelog creva (defekacije) 3. seksualni refleksi, erekcija i ejakulacija kod muškarca.
 12. 12. Nervni putevi u kičmenoj moždini • Prolaze kroz belu masu • Bela masa predstavlja spoljašnji deo i rogovima sive mase je izdeljena na tri parne trake: – prednju – bočnu – zadnju • Sa prednje i bočne vrpce polaze tzv. nishodni (motorni) putevi, odnosno, nervna vlakna koji nadražaj prenose od CNS-a ka periferiji. – Piramidalni put koji prenosi informacije iz kore velikog mozga do kičmene moždine. • Omogućava ostvarivanje voljnih, finih i naučenih pokreta. • Piramidalni putevi se ukrštaju na prednjoj strani produžene moždine tako da svaka hemisfera velikog mozga kontroliše rad mišića suprotne strane tela • Sa zadnje vrpce polaze ushodni (senzitivni) putevi koji nadražaj prenose od periferije ka CNS-u. • Npr. anterolateralni put koji prenosi informacije sa kožnih receptora za bol u talamus • Osim njih postoje i asocijativni putevi koji spajaju različite delove kičmene moždine
 13. 13. Spinalni šok • Gubljenje svih refleksa ispod mesta prekida (povrede) kičmene moždine • Nekoliko nedelja posle presecanja kičmene moždine čoveka dolazi do vraćanja refleksnih reakcija ali se zauvek gubi sposobnost ostvarivanja voljnih pokreta (paraliza)
 14. 14. Literatura • Plećaš B.- Priručnik iz fiziologije, Farmaceutski fakultet, Beograd • Gajton i Hol- Medicinska fiziologija • Radomir Konjević, Gordana Cvijić, Jelena Đorđević, Nadežda Nedeljković – Biologija za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, ZUNS, Beograd

×