Bodljokošci

12,462 views

Published on

Published in: Education, Sports, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
12,462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,073
Actions
Shares
0
Downloads
276
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bodljokošci

 1. 1. Phylum: Echinodermata Bodljokošci
 2. 2. Opšte karakteristike <ul><li>Po mnogim karakteristikama jedinstvena grupa životinja </li></ul><ul><li>Petozračna radijalna simetrija </li></ul><ul><ul><li>Jedini celomski organizmi sa radijalnom simetrijom u odraslom stupnju </li></ul></ul><ul><ul><li>Na larvenom stupnju bilateralno simetrični </li></ul></ul><ul><li>Nesegmentisani </li></ul><ul><li>Nemaju glaveni region </li></ul><ul><li>Oralno-aboralna osa – oralna površina sa usnim otvorom i aboralna površina sa analnim otvorom </li></ul><ul><li>Ambulakralni (vodenovaskularni) sistem kanala </li></ul><ul><li>Unutrašnji skelet mezodermalnog porekla </li></ul>
 3. 3. Petozračna radijalna simetrija
 4. 4. Građa <ul><li>SPOLJAŠNJA GRAĐA: </li></ul><ul><ul><li>Trepljast epidermis </li></ul></ul><ul><li>SKELET: </li></ul><ul><ul><li>Unutrašnji, krečnjački, čvrste višeugaone pločice </li></ul></ul><ul><ul><li>Na površini skeletnih ploča kvržice (tuberkule), a na njima pokretno zglobljene bodlje </li></ul></ul>
 5. 5. Ambulakralni sistem <ul><li>Sistem kanala ispunjen tečnošću pod pritiskom </li></ul><ul><li>U vezi sa spoljašnjom sredinom preko poroznih pločica (punjenje i pražnjenje) </li></ul><ul><li>Sistem kanala ima radijalni raspored, od kružnog cevastog suda polaze radijalni sudovi za svaki krak </li></ul><ul><li>Sa kanala ambulakralnog sistema polaze cevasti izraštaji kroz posebne pore na površini tela – AMBULAKRALNE NOŽICE koje se završavaju pijavkom </li></ul><ul><li>Kretanje se izvodi tako što se tečnost pod pritiskom potiskuje u nožicu, ona se izduži i pijavkom se pričvrsti za podlogu. Zatim se nožica kontrahuje i za sobom povlači ostatak tela </li></ul>
 6. 8. <ul><li>NERVNI SISTEM – vrpčastog i difuznog tipa </li></ul><ul><ul><li>Mrežast nervni pleksus ispod epidermisa </li></ul></ul><ul><ul><li>Tri prstena od kojih polaze vrpce </li></ul></ul><ul><li>CELOMSKA DUPLJA - dobro razvijena </li></ul><ul><li>KRVNI SISTEM – dobro razvijen, otvoren </li></ul>
 7. 10. <ul><li>DIGESTIVNI SISTEM </li></ul><ul><ul><li>Crevo je kesastog oblika kod kod zvezda i zmijača, izuvijano kod ježeva </li></ul></ul><ul><ul><li>Zvezde izbacuju želudac na žrtvu i počinju da vare van svog tela </li></ul></ul><ul><ul><li>Morski ježevi imaju poseban sistem za “žvakanje” – Aristotelovu lampu </li></ul></ul>
 8. 12. Aristotelova lampa
 9. 13. <ul><li>DISANJE </li></ul><ul><ul><li>Površinom tela </li></ul></ul><ul><ul><li>Žbunaste kožne škrge kod zvezda i zmijača </li></ul></ul><ul><ul><li>Morski krastavci poseduju respiratorne grane </li></ul></ul><ul><li>IZLUČIVANJE – nemaju organe za izlučivanje </li></ul>
 10. 14. <ul><li>RAZMNOŽAVANJE </li></ul><ul><ul><li>Odvojenih polova </li></ul></ul><ul><ul><li>Razviće preko larvalnog stupnja koji je bilateralno simetričan i slobodnoplivajući </li></ul></ul><ul><ul><li>Larva je pluteus </li></ul></ul>
 11. 15. Rasprostranjenje <ul><li>Isključivo morski organizmi </li></ul><ul><li>6000 recentnih i 20000 izumrlih vrsta </li></ul><ul><li>Na dnu mora </li></ul><ul><li>Kreću se puzanjem ili su zariveni u podlogu, neki sesilni </li></ul>
 12. 16. Klasifikacija <ul><li>Classis: Asteroidea – morske zvezde </li></ul><ul><li>Classis: Echinoidea – morski ježevi </li></ul><ul><li>Classis: Ophiuroidea – morske zmijuljice (zmijače) </li></ul><ul><li>Classis: Holothuroidea – morski krastavci </li></ul><ul><li>Classis: Crinoidea – morski krinovi </li></ul>
 13. 17. Classis: Asteroidea – morske zvezde
 14. 19. Classis: Echinoidea – morski ježevi
 15. 20. Classis: Ophiuroidea – morske zmijuljice (zmijače)
 16. 21. Classis: Holothuroidea – morski krastavci
 17. 22. Classis: Crinoidea – morski krinovi
 18. 23. L iteratura: <ul><li>Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995. </li></ul><ul><li>Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000. </li></ul><ul><li>Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva,Beograd,2005. </li></ul><ul><li>Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005. </li></ul><ul><li>Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986. </li></ul><ul><li>Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001. </li></ul><ul><li>www.bionet-skola.com </li></ul>

×