Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Savremeni političko geografski procesi u svetu lj đ

1,370 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Savremeni političko geografski procesi u svetu lj đ

 1. 1. Savremeni političko - geografski procesi u svetu Ljubica Đukić, decembar 2014..
 2. 2. Savremeni političko – geografski procesi • Proces političko-teritorijalnog usitnjavanja i stvaranja brojnih malih država, i • Proces integrisanja i stvaranja velikih ekonomskih prostora. Politička karta sveta je blic snimak u tački vremena.
 3. 3. U novijoj istoriji politička karta se menjala, pre svega, usled sledećih procesa: 1. Kolonijalno suparništvо zapadnoevropskih zemalja i dekolonizacije koji su bili uzrok Prvom svetskom ratu 2. Ideološko suparništvо tri glavne ideologije: –LIBERALIZMA sa osloncem u SAD-u, –FAŠIZMA sa osloncem u Nemačkoj i –KOMUNIZMA sa osloncem u SSSR-u.
 4. 4. Usledio je Drugi svetski rat. Fašizam je poražen, a saveznice otpočinju “hladni rat”. • period bipolarnog svetskog poretka –Totalitarni režimi Gubi komunizam. Liberalizam pokušava da se nametne kao ideologija novog svetskog poretka. • period uspostavljanja “novog svetskog poretka” na čelu sa jednom supersilom (SAD) i nekoliko regionalnih sila (Evropska Unija, Japan)
 5. 5. Geopolitika u vreme Hladnog rata • Jalta, februar 1945. – bipolarni svetski poredak
 6. 6. • Blokovska podeljenost Evrope – zapadni i istočni blok • NATO PAKT– 1949.g. • VARŠAVSKI UGOVOR– 1955.g. • NESVRSTANI • NEUTRALNE ZEMLJE – Švajcarska, Švedska, Finska, Austrija • Gvozdena zavesa
 7. 7. Deo gvozdene zavese
 8. 8. Gvozdena zavesa u Nemačkoj
 9. 9. Evropa u vreme “hladnog rata”
 10. 10. Bajkonur
 11. 11. Kejp Kanaveral
 12. 12. Raspad SSSR-a i rušenje Berlinskog zida - 1989.g. • Istočna Evropa je pretvorena u nestabilan politički prostor na koji velike sile žele da prošire svoj uticaj. • SAD u saradnji sa Nemačkom širi svoj vojni, politički i ekonomski uticaj.
 13. 13. Berlinski zid
 14. 14. 3. Civilizacijsko suparništvo oslonjeno na religije, koji po nekim prognozama, može uzrokovati novi svetski sukob. * Jedina konstanta u spoljnoj politici je geografija. Bizmark
 15. 15. Novi svetski poredak • princip rešavanja svetskih i nacionalnih problema ne putem konfrontacije i suparništva, nego putem razvoja međunarodne saradnje i sporazumevanja
 16. 16. Karakteristike – liberalna demokratija i tržišna ekonomija Društveno-ekonomska TRANZICIJA
 17. 17. • Liberalnu demokratiju odlikuje: - višepartijski sistem - pravna država - uvažavanje ljudskih prava i sloboda - mirno rešavanje sporova (putem medijacije) - etnička, verska, polna ... tolerancija - pravo na istinite i pravovremene informacije
 18. 18. • Problemi tranzicione privrede: - visoka inflacija - povećana nezaposlenost - privedni kriminal - zagađenost životne sredine - prepreke u međunarodnoj trgovini - ekonomsko raslojavanje stanovništva
 19. 19. Globalizacija (mondijalizacija, planetarizacija) • engl. GLOBE – zemljina kugla Pojave koje obuhvataju celu planetu
 20. 20. Hvala na pažnji!

×