Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rotacija zemlje

4,082 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rotacija zemlje

  1. 1. Ротација Земље Љубица Ђукић, децембар 2014.
  2. 2. Кретања Земље: ротација и револуција • Геоцентрични систем • Хелиоцентрични систем
  3. 3. 1. Опишите кретање Земље. Земљина оса 2. Кроз које две тачке пролази замишљена земљина оса? Како се зову те тачке? Северни пол (S) Јужни пол (N) 3. У ком смеру се окреће Земља? 4. Колико је сати потребно Земљи за један окрет? 5. Које тачке се не окрећу? 6. Које тачке се најбрже окрећу? Екватор
  4. 4. Последице ротације: 1. смена обданице и ноћи, 2. привидно дневно кретање Сунца и 3. разлике у времену.
  5. 5. Смена обданице и ноћи Граница осветљености
  6. 6. Привидно дневно кретање Сунца Ово си тиисток запад
  7. 7. Часовне зоне
  8. 8. Хвала на пажњи.

×