Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Postanak vazdušnih strujanja lj đ

1,129 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Postanak vazdušnih strujanja lj đ

  1. 1. ПОСТАНАК ВАЗДУШНИХ СТРУЈАЊА Љубица Ђукић, децембар 2014.
  2. 2. Општа циркулација атмосфере
  3. 3. • Кретање - струјање ваздуха настаје услед различитог ваздушног притиска, који је, у крајњој линији, резултат различитог загревања појединих делова Земље. Циркулација атмосфере је веома сложен процес - због ротације Земље и трења ваздуха о подлогу.
  4. 4. • Систем кретања сталних ваздушних струјања ваздуха често се назива планетарном циркулацијом. • У појединим већим областима, услед различитог загревања и хлађења пространих континенталних и океанских површина, у току године долази до тзв. регионалне циркулације. • На мањим територијама, опет услед њиховог различитог загревања и хлађења долази до тзв. локалне циркулације.
  5. 5. Општом циркулацијом атмосфере се преноси топлота између појединих делова Земљине површине и омогућава се кружење воде у природи, а тиме, посредно и живот на планети.
  6. 6. Хвала на пажњи.

×