Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

кOntrolni geografska karta

2,023 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

кOntrolni geografska karta

  1. 1. Контролни рад – ГЕОГРАФСКА КАРТА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, РАЗРЕД ______________________________________ 2. Преко која ДВА континента прелази почетни меридијан? а) Аустралија б) Азија в) Африка г) Јужна Америка д) Антарктик 3. Сва места у Србији налазе се __________________ од почетног меридијана и __________________ од екватора. 4. Заокружити слова испред тачних тврдњи о меридијанима. Четири тврдње су тачне. а) Ако их уцртавамо на сваких 1° има их 360. б) Почетни меридијан је најдужи. в) Почетни меридијан и екватор се секу у Атлантику. г) Географски положај неког места може бити источно или западно од почетног меридијана. д) Сва места кроз која пролази почетни меридијан имају подне по локалном времену. 5. Удаљеност неке тачке (места) од почетног меридијана може бити од 0° до највише_______° према _______________ или __________________. Удаљеност неке тачке (места) од екватора може бити 0° до највише _______° према ________________ или _______________. 6. Према садржају који приказују географске карте делимо на _________________________ и ______________________________ карте. 2 2 2 3 3 2 1.а) Појмове означене стрелицама упиши у нацртане правоугаонике. б) Како се зове умањени приказ Земље?________________
  2. 2. 7. На зидној карти света низије су приказане ______________________ бојом, а мора и воде на копну __________________ бојом. 8. На приказу Земље нацртани су меридијани и паралеле на сваких 10° удаљености. Подебљај (оловком у боји): а) меридијан који се налази 30° западно од Гринича; б) паралелу која се налази 60° јужно од Екватора. 9. Заокружите слова испред географских карата које убрајамо у тематске карте. Тематским картама припадају четири од наведених карата. а) топографска карта б) туристичка карта в) саобраћајна карта г) историјска карта д) општа карта ђ) политичка карта 10. Испод картографских знакова упиши њихово значење, а последњи нацртај. ___________ ___________ _________________ __БАЊА___ 2 3 3 3
  3. 3. 11. Напиши главне и споредне стране света на ружи ветрова. 12. У квадратиће на приложеним картама упиши одговарајуће слово (које се налази испред назива карте) за врсту карте. А) политичка Б) саобраћајна В) план Г) топографска . 13. На исечку топографске карте прецртај графички размер, а бројчани размер заокружи. 3 3 2
  4. 4. 14. Колико износи удаљеност измерена шестаром који је прислоњен на размерник? Удаљеност износи______________________________ километара. 15. На небеском своду се оријентишемо помоћу звезде _____________________ која се налази у сазвежђу ___________________________. број бодова оцена 0 - 15 1 16 - 21 2 22 - 27 3 28 - 32 4 33 - 37 5 2 2 број бодова оцена

×