Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Integracioni procesi u evropi i svetu lj đ

1,319 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Integracioni procesi u evropi i svetu lj đ

 1. 1. Интеграциони процеси у Европи и свету Љубица Ђукић, фебруар 2015.
 2. 2. Г л о б а л н и п р о ц е с • Повезивање је одлика новог светског поретка • Развијене земље желе да повећају свој утицај • Неразвијене земље желе да стекну што боље позиције
 3. 3. Г- 8  Група најразвијенијих и привредно најјачих земаља света  Заједно имају 66,5% укупног светског капитала
 4. 4. Русија је члан од 1998. г.
 5. 5. Г–20  клуб најразвијенијих земаља, основан 1999. у Берлину  бави се питањима финансијске политике
 6. 6. Бризбејн, 2014. Вашингтон Санкт Петерсбург, 2013. 2012.г.
 7. 7. ОЕЦД Организација за економску сарадњу и развој  Планирање и подстицање привредног развоја чланица  Унапређење међусобне трговине  Пружање помоћи земљама у развоју
 8. 8. “софтвер развијеног света”
 9. 9. ЕФТА Европско удружење за слободну трговину
 10. 10. Цефта Централно-европска зона слободне трговине застава Цефте Чланице: земље Западног Балкана и Молдавија
 11. 11. ЕУ ЕФТА ЦЕФТА Да поновимо.
 12. 12. НАФТА Северноамерички споразум о слободној трговини  Највећа слободна зона трговине на свету – око 380 милиона потрошача Треба да обухвати целу западну хемисферу са: Слободним протоком робе и капитала Заштитом интелектуалне својине Усклађивањем еколошких стандарда.....
 13. 13. АСЕАН Асоцијација држава Југоисточне Азије Циљ:  развој међусобних политичких,привредних и културних односа  унапређивање регионалног мира и стабилности  да прерасте у економску унију
 14. 14. АПЕК Азијско-пацифичка економска кооперација
 15. 15. Циљ: • слободна трговина • повезивање држава Пацифика у виду заједничких инвестиција
 16. 16. ОПЕК Организација земаља извозница нафте
 17. 17. Беч
 18. 18. Циљ:  да усклађује производњу и продају нафте на светском тржишту  да обезбеди редовно снабдевање потрошача
 19. 19. СТО Светска трговинска организација чланице (160) Чланице које заступа Еу посматрачи нису чланице чланице које заступа ЕУ
 20. 20.  основана под називом GATT 1947.г.
 21. 21. Циљ: • либерализација трговине – постепено укидање царина • усаглашавање трговинске политике између чланица • сарадња са другим организацијама • помоћ земљама у развоју....
 22. 22. Светска банка - основана 1944.
 23. 23. Једна од најмоћнијих финансијских организација Има 188 чланица Око 50% капитала припада Г8 Циљ:  подстицање привредног развоја мање развијених разним облицима финансијске подршке, саветовањем, пружањем техничке подршке...
 24. 24. ММФ Међународни монетарни фонд  основана 1945. са циљем да спречи понављање светске економске кризе - водећа светска финансијска организација 188 чланица
 25. 25. - Свака земља има одређену квоту која одређује: њен допринос у ММФ, колико има гласова и колико може да позајми.
 26. 26. Намена ММФ је да: унапређује међународну сарадњу у монетарној политици, подстиче привредни раст, усклађује функционисање светске берзе и девизни курс, осигурава финансијска средства земљама чланицама за покривање дефицита у платном билансу, пружа савете и техничку помоћ....
 27. 27. Хвала на пажњи.

×