Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strukturētais dialogs

Prezentācija par Strukturēto dialogu. Starptautiska konference
“Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”. /Vilis Brūveris, Latvijas Jaunatnes padomes Starptautisko sadarbības programmu direktors, prezidentūras trio Strukturētā dialoga nacionālais fasilitators/

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Strukturētais dialogs

  1. 1. http://youtu.be/puiUB8mWqGU
  2. 2. http://youtu.be/Mzm2DjnRpj4
  3. 3. YOUTH EMPOWERMENT for political participation Luxembourg JAUNIEŠU IESPĒJOŠANA politiskai līdzdalībai
  4. 4. 10 Informatīvie semināri 15 Vietējā līmeņa konsultācijas Provizoriskās aktivitāšu 2 Nacionālās konferences 5 Reģionālā līmeņa konsultācijas norises vietas
  5. 5. VILIS BRŪVERIS vilis.bruveris@ljp.lv 26132223 Vairāk par strukturēto dialogu: www.ljp.lv Pieteikšanās pasākumiem: dialogs@ljp.lv

×