Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strukturētā dialoga konsultācijas Zemgales reģionā

Kopsavilkums par Strukturētā Dialoga aktivitātēm Zemgales reģionā.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Strukturētā dialoga konsultācijas Zemgales reģionā

  1. 1. Strukturētā dialoga konsultācijas ZEMGALES reģionā
  2. 2. Vietējās konsultācijas • INFO semināri 15.decembris 16.decembris • KAFIJA ar POLITIĶIEM 13.janvāris 14.janvāris 19.janvāris
  3. 3. https://www.youtube.com/watch?v=f4OoGUm9PdE&feature=youtu.be
  4. 4. Reģionālā konference • 12.februāris • Jelgava, novads, Ozolnieki, Pļaviņas, Dobele, Viesīte + Armēnija, Ukraina, Gruzija  • 40% lēmumu pieņēmēji • 60% jaunieši/speciālisti
  5. 5. Galvenie secinājumi • >160 dalībnieki • Pieteikumi  • Jaunieši IR jāizglīto par līdzdalību • Izrādās (!!!) – deputāts ir cilvēks!  • Nepieciešamas REGULĀRAS tikšanās

×