Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strukturētā dialoga konsultācijas Vidzemes reģionā

Kopsavilkums par Strukturētā Dialoga aktivitātēm Vidzemes reģionā.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Strukturētā dialoga konsultācijas Vidzemes reģionā

  1. 1. Strukturētā dialoga konsultācijas Vidzemes reģionā
  2. 2. Vietējās konsultācijas • Burtnieku novads • Gulbenes novads • Madonas novads • Valmieras pilsēta
  3. 3. Reģionālā konference • Valmieras pilsēta, Valmieras integrētā bibliotēka
  4. 4. Galvenie secinājumi • Jātiekas biežāk – formāli un neformāli. • Jaunieši piedalās domes sēdēs, ziņo pārējiem. • Deputāti ēno jauniešus, jaunieši - deputātus! • Atskata pasākumi par paveikto. Lai ietekmētu procesus, jāiesaistās ABĀM pusēm! Mēs - ietekmes aģenti!

×