Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strukturētā dialoga konsultācijas Rīgas reģionā

214 views

Published on

Kopsavilkums par Strukturētā Dialoga aktivitātēm Rīgas reģionā.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Strukturētā dialoga konsultācijas Rīgas reģionā

  1. 1. Strukturētā dialoga konsultācijas Rīgas reģionā
  2. 2. Informatīvie pasākumi ES māja, 08.12.2014, Rīga Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs „Bāka”, 10.12.2014, Salacgrīva
  3. 3. Konsultācijas novadu pašvaldībās Ogres novada Izglītības un sporta pārvalde, 2015.gada 7.janvāris, Ogre Tukuma novada dome, 2015.gada 27.janvāris, Tukums Siguldas JIC «Mērķis», 2015.gada 5.februāris, Sigulda
  4. 4. Reģionālā konference Ogres kultūras centrs, 13.02.2015. Ogre
  5. 5. Galvenie secinājumi • Kopā Rīgas reģiona pasākumos piedalījās 142 dalībnieki, t.sk.25 deputāti • Atsevišķas pašvaldības īpaši ieinteresētas strukturētā dialoga pasākumu īstenošanā un atzina šo jautājumu lielo aktualitāti • Nepieciešams turpināt šādu pasākumu īstenošanu, organizējot tos visās novadu pašvaldībās
  6. 6. Ieguvumi Kopā Neformāla vide Lieliskas idejas Vienā līmenī Mācīšanās process
  7. 7. Īpašs Paldies! Rīgas reģiona pasākuma moderatoriem: Evijai Rudzītei, Madarai Peipiņai, Kristīnei Ļeontjevai un Vilim Brūverim Atbalstītājiem reģionos: Dacei Laukmanei no Tukuma, Ilzei Vilciņai no Siguldas, Martai Dancei no Salacgrīvas un Rinaldam Rudzītim no Ogres Latvijas Jaunatnes padomei!

×