Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Strukturētā dialoga process Latvijā un Eiropā

More Related Content

More from Latvijas Jaunatnes padome

Strukturētā dialoga process Latvijā un Eiropā

 1. 1. STRUKTURĒTAIS DIALOGS ir process, kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.
 2. 2. DALĪBNIEKI > Jaunieši > Lēmumu pieņēmēji DALĪBNIEKI > Jaunieši > Lēmumu pieņēmēji REZULTĀTS > Priekšlikumi politikas attīstībai nacionālā un Eiropas līmenī > Padomes dokumenti REZULTĀTS > Priekšlikumi politikas attīstībai nacionālā un Eiropas līmenī > Padomes dokumenti TĒMA Eiropas jaunatnes politikas jautājumi TĒMA Eiropas jaunatnes politikas jautājumi Tiek iesaistīti VISI līmeņi: vietējais, reģionālais, nacionālais un Eiropas
 3. 3. Youth empowerment for political participation Jauniešu iespējU VEICINĀŠANA politiskai līdzdalībai
 4. 4. Politiskā līdzdalība
 5. 5. Politiskās līdzdalības veidi Vēlēšanas Politiskās partijas Biedrības Protesti, Demonstrācijas, Mītiņi Petīcijas Viedokļa paušana klātienē un internetā Tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem Sabiedriskās apspriešanas Pašpārvalde Jaunatnes lietu konsultatīvā padome
 6. 6. jauniešu uzskata, ka viniem̧ nav nekadū vai ir nelielas iespejas̄ lidzdarboties̄ politisko lemumū pienemšana̧ ̄ 68% Avots: IZM jauniešu iespēju, attieksmju un vērtību pētījums, 2013.gads
 7. 7. Eiropas jaunatnes konference
 8. 8. Jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai Kas būtu jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību? Kas būtu jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību? Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem (valsts, pašvaldību amatpersonas) pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos? Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem (valsts, pašvaldību amatpersonas) pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos? Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti? Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti? Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību? Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību? Kā jauniešus ar atšķirīgām pieredzēm un zināšanām vajadzētu informēt, iedrošināt un motivēt iesaistīties politiskos un demokrātiskos procesos, un kā jaunās un alternatīvās tehnoloģijas un rīki var tikt izmantotas šiem procesiem? Kā jauniešus ar atšķirīgām pieredzēm un zināšanām vajadzētu informēt, iedrošināt un motivēt iesaistīties politiskos un demokrātiskos procesos, un kā jaunās un alternatīvās tehnoloģijas un rīki var tikt izmantotas šiem procesiem?
 9. 9. ES jaunatnes konfernece
 10. 10. JAUNIEŠU IESPĒJU VEICINĀŠANA POLITISKAI LĪDZDALĪBAI Vietējais līmenis Kafija ar politiķiem Kopā 12 diskusijas visā Latvijā Reģionālais līmenis Reģionālās konfereneces Kurzeme – 30.janvāris, Aizpute Vidzeme – februāris, Valmiera Zemgale – 11.februāris, Jelgava Latgale – 19.februāris, Daugavpils Rīgas reģions – 13.februāris, Ogre Nacionālais līmenis Nacionālā konfernece 26.-27.februāris Rīga ES Padomes rezolūcija – rekomendācijas dalībvalstīm Eiropas Savienības līmenis ES jaunatnes konfernece 23.-25.marts Rīga
 11. 11. 2 Nacion l s konferencesā ā 10 Informat vie semin riī ā 5 Re ion l l me aģ ā ā ī ņ konsult cijasā 15 Viet j l me aē ā ī ņ konsult cijasā Pl not s aktivit šuā ā ā norises vietas Ogre 07.01.2015. Tukums 28.01.2015. Ogre 13.02.2015. Rīga 08.12.2014. Rīga 26.-27.02.2015. Salacgrīva 10.12.2014. Saldus 13.12.2014. Liepāja 09.12.2014. Liepāja 20.02.2015. Talsi 14.01.2015. Aizpute 09.01.2015. Aizpute 30.01.2015. Jelgava 15.12.2014. Jelgava / Jelgavas novads 14.01.2015. Jēkabpils 16.12.2014. Bauska 13.01.2015. Pļaviņas 15.01.2015. Jelgava 12.02.2015. Cēsis 16.12.2014. Alūksne 17.12.2014. Burtnieki 16.01.2015. Velmiera 26.01.2015. Gulbene 29.01.2015. Madonas nov. 27.01.2015. Valmiera 20.02.2015. Preiļi 09.12.2014. Kārsava 15.01.2015. Rēzeknes novads 23.01.2015. Līvāni 11.02.2015. Daugavpils 19.02.2015. Daugavpils 12.12.2014. Sigulda 05.02.2015.
 12. 12. %1 Pj ra Frankaē “Rezonanses likums” Norises viet , kur m tā ā ī 1000 iedz vot ju,ī ā var ietekm tē 1 cilv ksē
 13. 13. Vilis Br verisū vilis.bruveris@ljp.lv 26132223 Vair k par struktur to dialogu:ā ē www.ljp.lv dialogs@ljp.lv

Editor's Notes

 • TĒMAS:
  Jaunatnes nodarbinātība (1.cikls)
  Jauniešu līdzdalība pārstāvnieciskajā demokrātijā (2.cikls)
  Sociālā iekļaušana (3.cikls)
 • 1.Young people in political decision-making processes
  This workshop will look at the existing legal and institutional frameworks at national and
  at European levels that enable young people to efficiently participate in political
  decision-making processes. It will question the space and the roles given to young
  people in political decision-making processes as well as the roles of elected youth
  representatives and the roles of policy makers. A further question would be to identify
  the different interests of the stakeholders and to see if they are contradictory. The
  workshop could also deal with all kinds of existing barriers that prevent young people to
  effectively have their say in decision-making processes
  2. Information, outreach and engagement for political participation
  This workshop will examine how much information is available to young people
  regarding the existing means and possibilities for political participation with a special
  emphasis on equal access to information and how the inclusion of less participatory
  groups can be ensured. Another question is about the availability of opportunities for
  young people to participate in the provision of information themselves. Do they have the
  possibilities to make visible what they have to say and do they have possibilities to
  participate in opinion building processes?
  3. Education towards political participation
  Political participation is also strongly linked with education, namely shaping the
  knowledge, skills and attitudes of young people in getting politically involved. From what
  age should democratic citizenship and political participation education be provided? In
  the field of formal education, civic education is part of the school curricula in many
  countries; does it fulfill its role sufficiently? In the field of youth work and non-formal
  education, active citizenship projects and activities also aim to guide young people on
  their way to becoming active citizens..
  4. Means, forms and stakeholders of political participation
  In order to understand how young people can be empowered, it is also crucial to look at
  the existing means and instruments for participation and to see if they still meet the
  needs of young people in the current context where the use of new technologies is part
  of their daily life. The workshop will look into traditional methods of political participation
  such as youth councils, youth parliaments and youth organizations on the one hand, as
  well as new and alternative forms of participation (such as e-participation and the
  spontaneous creation of collectives and flashmobs) and how to make best use of them.
 • Politiskajās aktivitātēs regulāri piedalās 2% jauniešu
  Ne reizi politiskajās aktivitātes nav piedalījušies 60% jauniešu
  Iespējas, kuras jaunieši novērtē kā sev nepieejamas – 1.vieta (33%) – līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā, 2.vieta (24%) – iesaistīties politisko organizāciju, partiju darbībā
 • 1.Young people in political decision-making processes
  This workshop will look at the existing legal and institutional frameworks at national and
  at European levels that enable young people to efficiently participate in political
  decision-making processes. It will question the space and the roles given to young
  people in political decision-making processes as well as the roles of elected youth
  representatives and the roles of policy makers. A further question would be to identify
  the different interests of the stakeholders and to see if they are contradictory. The
  workshop could also deal with all kinds of existing barriers that prevent young people to
  effectively have their say in decision-making processes
  2. Information, outreach and engagement for political participation
  This workshop will examine how much information is available to young people
  regarding the existing means and possibilities for political participation with a special
  emphasis on equal access to information and how the inclusion of less participatory
  groups can be ensured. Another question is about the availability of opportunities for
  young people to participate in the provision of information themselves. Do they have the
  possibilities to make visible what they have to say and do they have possibilities to
  participate in opinion building processes?
  3. Education towards political participation
  Political participation is also strongly linked with education, namely shaping the
  knowledge, skills and attitudes of young people in getting politically involved. From what
  age should democratic citizenship and political participation education be provided? In
  the field of formal education, civic education is part of the school curricula in many
  countries; does it fulfill its role sufficiently? In the field of youth work and non-formal
  education, active citizenship projects and activities also aim to guide young people on
  their way to becoming active citizens..
  4. Means, forms and stakeholders of political participation
  In order to understand how young people can be empowered, it is also crucial to look at
  the existing means and instruments for participation and to see if they still meet the
  needs of young people in the current context where the use of new technologies is part
  of their daily life. The workshop will look into traditional methods of political participation
  such as youth councils, youth parliaments and youth organizations on the one hand, as
  well as new and alternative forms of participation (such as e-participation and the
  spontaneous creation of collectives and flashmobs) and how to make best use of them.
 • TĒMAS:
  Jaunatnes nodarbinātība (1.cikls)
  Jauniešu līdzdalība pārstāvnieciskajā demokrātijā (2.cikls)
  Sociālā iekļaušana (3.cikls)
 • Šo būtu svarīgi parādīt un mēģināt izskaidrot pēc iespējas vienkāršāk

×