Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strukturētā dialoga process Latvijā un Eiropā

Kas ir Strukturētais dialogs? Kādi ir politiskās līdzdalības veidi? Jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strukturētā dialoga process Latvijā un Eiropā

 1. 1. STRUKTURĒTAIS DIALOGS ir process, kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.
 2. 2. DALĪBNIEKI > Jaunieši > Lēmumu pieņēmēji DALĪBNIEKI > Jaunieši > Lēmumu pieņēmēji REZULTĀTS > Priekšlikumi politikas attīstībai nacionālā un Eiropas līmenī > Padomes dokumenti REZULTĀTS > Priekšlikumi politikas attīstībai nacionālā un Eiropas līmenī > Padomes dokumenti TĒMA Eiropas jaunatnes politikas jautājumi TĒMA Eiropas jaunatnes politikas jautājumi Tiek iesaistīti VISI līmeņi: vietējais, reģionālais, nacionālais un Eiropas
 3. 3. Youth empowerment for political participation Jauniešu iespējU VEICINĀŠANA politiskai līdzdalībai
 4. 4. Politiskā līdzdalība
 5. 5. Politiskās līdzdalības veidi Vēlēšanas Politiskās partijas Biedrības Protesti, Demonstrācijas, Mītiņi Petīcijas Viedokļa paušana klātienē un internetā Tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem Sabiedriskās apspriešanas Pašpārvalde Jaunatnes lietu konsultatīvā padome
 6. 6. jauniešu uzskata, ka viniem̧ nav nekadū vai ir nelielas iespejas̄ lidzdarboties̄ politisko lemumū pienemšana̧ ̄ 68% Avots: IZM jauniešu iespēju, attieksmju un vērtību pētījums, 2013.gads
 7. 7. Eiropas jaunatnes konference
 8. 8. Jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai Kas būtu jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību? Kas būtu jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību? Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem (valsts, pašvaldību amatpersonas) pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos? Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem (valsts, pašvaldību amatpersonas) pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos? Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti? Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti? Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību? Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību? Kā jauniešus ar atšķirīgām pieredzēm un zināšanām vajadzētu informēt, iedrošināt un motivēt iesaistīties politiskos un demokrātiskos procesos, un kā jaunās un alternatīvās tehnoloģijas un rīki var tikt izmantotas šiem procesiem? Kā jauniešus ar atšķirīgām pieredzēm un zināšanām vajadzētu informēt, iedrošināt un motivēt iesaistīties politiskos un demokrātiskos procesos, un kā jaunās un alternatīvās tehnoloģijas un rīki var tikt izmantotas šiem procesiem?
 9. 9. ES jaunatnes konfernece
 10. 10. JAUNIEŠU IESPĒJU VEICINĀŠANA POLITISKAI LĪDZDALĪBAI Vietējais līmenis Kafija ar politiķiem Kopā 12 diskusijas visā Latvijā Reģionālais līmenis Reģionālās konfereneces Kurzeme – 30.janvāris, Aizpute Vidzeme – februāris, Valmiera Zemgale – 11.februāris, Jelgava Latgale – 19.februāris, Daugavpils Rīgas reģions – 13.februāris, Ogre Nacionālais līmenis Nacionālā konfernece 26.-27.februāris Rīga ES Padomes rezolūcija – rekomendācijas dalībvalstīm Eiropas Savienības līmenis ES jaunatnes konfernece 23.-25.marts Rīga
 11. 11. 2 Nacion l s konferencesā ā 10 Informat vie semin riī ā 5 Re ion l l me aģ ā ā ī ņ konsult cijasā 15 Viet j l me aē ā ī ņ konsult cijasā Pl not s aktivit šuā ā ā norises vietas Ogre 07.01.2015. Tukums 28.01.2015. Ogre 13.02.2015. Rīga 08.12.2014. Rīga 26.-27.02.2015. Salacgrīva 10.12.2014. Saldus 13.12.2014. Liepāja 09.12.2014. Liepāja 20.02.2015. Talsi 14.01.2015. Aizpute 09.01.2015. Aizpute 30.01.2015. Jelgava 15.12.2014. Jelgava / Jelgavas novads 14.01.2015. Jēkabpils 16.12.2014. Bauska 13.01.2015. Pļaviņas 15.01.2015. Jelgava 12.02.2015. Cēsis 16.12.2014. Alūksne 17.12.2014. Burtnieki 16.01.2015. Velmiera 26.01.2015. Gulbene 29.01.2015. Madonas nov. 27.01.2015. Valmiera 20.02.2015. Preiļi 09.12.2014. Kārsava 15.01.2015. Rēzeknes novads 23.01.2015. Līvāni 11.02.2015. Daugavpils 19.02.2015. Daugavpils 12.12.2014. Sigulda 05.02.2015.
 12. 12. %1 Pj ra Frankaē “Rezonanses likums” Norises viet , kur m tā ā ī 1000 iedz vot ju,ī ā var ietekm tē 1 cilv ksē
 13. 13. Vilis Br verisū vilis.bruveris@ljp.lv 26132223 Vair k par struktur to dialogu:ā ē www.ljp.lv dialogs@ljp.lv

×