Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strukturētā dialoga konsultācijas Kurzemes reģionā

Kopsavilkums par Strukturētā Dialoga aktivitātēm Kurzemes reģionā.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Strukturētā dialoga konsultācijas Kurzemes reģionā

 1. 1. Strukturētā dialoga konsultācijas Kurzemes reģionā
 2. 2. Vietējās konsultācijas
 3. 3. AIZPUTE
 4. 4. TALSI
 5. 5. LIEPĀJA
 6. 6. Vietējās konsultācijas dominējošie viedokļi I • Informācija – sociālie tīkli • Mācību priekšmets + realitāte/aktualitātes • Kopīga pāsākumu organizēšana - Kafija ar politiķiem / Randiņš ar politiķiem u.c. variācijas • Dalīšanās pieredzē- pieredzes stāsti/neformālas tikšanās • Politiķi runā jauniešiem saprotamā valodā • Regulārs kontakts • Politiķi -> pašpārvaldes/līdzpārvaldes
 7. 7. Vietējās konsultācijas dominējošie viedokļi II • Abpusēja interese sadarboties un komunicēt • Nepieciešams aptvert pēc iespējas plašāku jauniešu loku • Jaunieši pagastos – iesaistīt un nodrošināt ar informāciju/telpu • Jaunatnes darbinieks -> piemērs • Aplikācijas izveide ar nolūku informēt • Dalība atvērtajās domes sēdēs • Politiķiem/lēmuma pieņēmējiem līdzdarboties jauniešu iecerēs
 8. 8. Reģionālā konference 1 •Skolās atvērtas stundas, kurās piedalās deputāti/ Stundas, kuras vada politiķi/ Tiešs kontakts ar politiķiem mācību processā (balsu skaits 54) 2 •Aplikācija par aktuālo jauniešiem, iekļaujot aktuālo informāciju un iespēju ieteikt idejas (balsu skaits 38) 3 • Skolas ekskursijas, kuras ir saistītas ar politisko procesu iepazīšanu (balsu skaits 34)
 9. 9. PROJEKTU DIENA • 1 x ceturksnī – gan pamatskolā, gan vidusskolā tiek veidota darbnīca, kuru vada pašvaldības pārstāvji. • Temati tiek veidoti balstoties uz pašvaldības aktualitātēm un mācību vielu Tas nodrošina • Apjausmi par politiskajiem procesiem • Dialoga veidošanu starp jaunieti un politiķi (lēmuma pieņēmēju) • Tiek nojauktas komunikācijas barjeras
 10. 10. APLIKĀCIJA • Pieejama visām OS • Informācija ir viegli pārskatāma un viegli uztverama jauniešiem • Tiek aptvertas aktuālās tēmas – pasākumi/likumu grozījumi, kas attiecas uz jauniešiem/citi • Atsevišķa sadaļa „IDEJU SIENA”, kurā nodrošinātas opcijas – ieteikt, nepiekrist, pievienot pašam savu • Aplikācija ir BEZ MAKSAS (aplikāciju finansē kāds no valsts finanšu instrumentiem)
 11. 11. SKOLU EKSKURSIJAS • 100% finansējums no valsts / pašvaldības • Ekskursijas pakāpeniski uz pašvaldību – valsts aģentūrām – ministrijām – Saeimu- LJP(Latvijas Jaunatnes Padomi)- MK (Ministru kabinetu)-EP (Eiropas parlamentu) • Jaunieši izprot, kā darbojas VALSTS
 12. 12. Galvenie secinājumi Jauno mediju izmantošana Iesaiste mācību saturā

×