Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Pwo Games4Specials

402 views

Published on

Voorstelling van een PWO-project Games4Specilas met als onderzoeksvraag:

Welke methodieken dragen bij tot een leerbevorderend gebruik van van commerciële ‘off-the shelf’ (COTS) games binnen het buitengewoon basisonderwijs (type 1/8, en type 3)?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Pwo Games4Specials

 1. 1. PWO Games4Specials Tom Vandries Lieven Jacobs
 2. 2. Mediabezit bij jongeren…
 3. 3. En in de klas?
 4. 4. HET GEBRUIK VAN GAMES IN HET ONDERWIJS…
 5. 5. 1. Educatieve Games
 6. 6. 1. Educatieve Games
 7. 7. 2. Het samen maken van games
 8. 8. 2. Het samen maken van games
 9. 9. 3. COTS-games Ofwel het gebruik van ‘Commercial off the shelf’- games
 10. 10. Over welke toestellen gaat het?
 11. 11. Onderzoeksvraag? Welke lessequensen dragen bij tot een leerbevorderend gebruik van van commerciële ‘off-the shelf’ (COTS) games binnen het buitengewoon basisonderwijs (type 1/8, en type 3)?
 12. 12. Timing Jaar 1 Semester 1  In kaart brengen van de huidige stand van zaken Jaar 2 Semester 2 Ontwikkelen en testen van lessequensen
 13. 13. Timing Jaar 2  Het uitvoeren van de lessen en de dataverzameling.
 14. 14. 13 Principes achter game-based learning…
 15. 15. AAN DE SLAG
 16. 16. Aan de slag! • Test de apparaten eens uit… • Wat valt je op? • Positieve aspecten/mogelijkheden • Negatieve aspecten/mogelijkheden
 17. 17. GRAAG HOREN WE JULLIE STEM!!!
 18. 18. Welke (on)mogelijkheden zie je voor het gebruik van zo’n bestaande games in je lespraktijk?
 19. 19. Hoe zou een lesverloop met een game eruit moeten zien?
 20. 20. Aan welke randvoorwaarden zou moeten voldaan worden zodanig dat je dit zou gebruiken in jouw klaspraktijk?
 21. 21. Wat verwacht je als reactie wanneer je met dit toestel aan de slag zou gaan in je klas?
 22. 22. Contact us… Tom Vandries & Lieven Jacobs Tom.vandries@khlim.be Lieven.jacobs@khlim.be http://www.esocialwork.eu/

×