Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tutoretza eta orientazioa web

Upcoming SlideShare
Mapa conceptual de Ergonomia
Mapa conceptual de Ergonomia
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 5 Ad
1 of 5 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Tutoretza eta orientazioa web

  1. 1. TUTORETZA ETA ORIENTAZIOA Pasaia – Lezo Lizeoaren Orientazio Departamentua 2012 Gaur egungo Hezkuntza legediaren arabera, ORIENTAZIOA etengabeko laguntza prozesua da eta helburu du ikasleei oinarrizko konpetentziak eskuratzen eta bere proiektu pertsonala garatzen laguntzea. Hau dela-eta, gure Lizeoko ORIENTAZIO ZERBITZUAREN eginkizun nagusia Hezkuntza Orientazioa sustatzea da, curriculum osoan eta ikasle guztiekin. Zerbitzu honen jarduna bi programetan gauzatzen da gehienbat: Jarduera multzo bat da, bai gela barruan, bai kanpoan TUTORETZA landuko dena, eta ikasleari bere garapenean lagunduko EKINTZA diona, hain zuzen ere: bere burua ezagutzen eta onartzen (garapen pertsonala), sozializazio prozesua hobetzen PLANA (garapen soziala), ikasketak aurrera eramaten (TEP) (ikaskuntza prozesuak) eta etorkizunerako erabakiak hartzen (lanbide orientazioa) Ikasleen behar desberdinei erantzun ahal ANIZTASUNAREN izateko egon daitezkeen neurri edo programa multzoa da, oinarrizko konpetentziak ahalik TRATAERA eta gehien garatzen laguntzeko eta diskriminazio egoerak saihesteko
  2. 2. HH TUTORETZA EKINTZA PLANA 2012 Pasaia – Lezo Lizeoaren Orientazio Departamentua TUTORETZA ETA ORIENTAZIOAREN OINARRIZKO KONPETENTZIAK  Ikasten ikasteko konpetentzia  Gizarte- eta hiritar- konpetentzia  Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentzia GARAPEN PERTSONALA GARAPEN SOZIALA  Harrera. Ezagutza. Aniztasuna  Loa. Elikadura. Ariketa fisikoa. Norberaren higienea. Arriskuen  Arauak. Autonomia vs Heteronomia. prebentzioa. Teknologia berriak Erabakiak. Konpromezuak. Gatazkak. Gatazken konponketa  Auto-ezagutza. Auto-kontzeptua. Alderdi sendoen sozializazioa.  Komunikazio trebetasunak. Ondoko Adierazpena. Entzumena. Enpatia. Autonomia (funtzionala, morala, emozionala). Aukerak, iritzi edukien Asertibitatea ezberdinak, erabakiak. Pigmalion bidez  IHPko Baloreak. Autonomia morala lantzen  Kontzientzia emozionala, emozioen erregulazioa, autonomia emozionala, dira giza abileziak, bizitzeko trebetasunak  Genero-, kultura-, arraza-identitatea LANBIDE ORIENTAZIOA IKASKUNTZA PROZESUAK  Ikus. Garapen Pertsonala: iritzi desberdinak, aukeraketa…  Egutegia. Lan-banaketa. Lan-  Lanarekin lotutako baloreak ohiturak  Lanbide ezberdinak  Motibazioa, ahalegina, borondatea eta errendimendua  Sormena. Atentzioa. Kontzentrazioa. Memorizazioa. Autonomia intelektuala
  3. 3. 2012 LH TUTORETZA EKINTZA PLANA Pasaia – Lezo Lizeoaren Orientazio Departamentua TUTORETZA ETA ORIENTAZIOAREN OINARRIZKO KONPETENTZIAK  Ikasten ikasteko konpetentzia  Gizarte- eta hiritar- konpetentzia  Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentzia GARAPEN PERTSONALA GARAPEN SOZIALA  Autokontzeptua, norberaren itxaropenak  Talde-azterketak. Harrera. Talde- eta besteenak. Erlaxazioa norberaren integrazioa ezagutza eta autokontrol gisa  Elkarbizitza-arauak eta diziplina.  Nor bere buruarekin eta gainerakoekin Eskola-antolaketa eta funtzionamendua. lotutako sentimenduen eta emozioen Talde gelaren indartzea ezagutza eta identifikazioa. Sentimenduen  Harreman-estiloa. Oldarkortasuna eta eta emozioen adierazpena. Ondoko indarkeria. Konponketa estrategiak Autoerregulazioa edukien  Komunikazio-trebetasunak. Gizarte-  Genero-, kultura-, arraza-identitatea bidez jokabidea. Enpatia  Loa, elikadura, ariketa fisikoa, norberaren lantzen  IHPko Baloreak. Autonomia morala higienea, arriskuen prebentzioa. Teknologia dira berriak  Hainbat motako ahalmenak eta adimenak. Motibazioa. Ahalegina eta errendimendua IKASKUNTZA PROZESUAK  Lan-ohiturak: agenda eta ingurumen- LANBIDE ORIENTAZIOA baldintzak. Alorretan lan egiteko arauak  Erabakiak hartzea  Motibazioa, ahalegina, borondatea,  Lanarekin sortutako balioak esfortzua eta errendimendua  Helburuak eta horiek lortzeko  Problemak ebazteko urratsak. Sormena. bideak Metakognizioa. Arrazonamendua. Kontzentrazioa. Memorizazioa. Autonomia intelektuala
  4. 4. 2012 BH TUTORETZA EKINTZA PLANA Pasaia – Lezo Lizeoaren Orientazio Departamentua TUTORETZA ETA ORIENTAZIOAREN OINARRIZKO KONPETENTZIAK GARAPEN PERTSONALA  Ikasten ikasteko konpetentzia  Gizarte- eta hiritar- konpetentzia  Norberaren eta besteen itxaropenak. Eragiten duten aldagaiak. Autoezagutza  Norberaren autonomiarako eta GARAPEN SOZIALA  Nork bere buruarekin eta gainerakoekin lotutako ekimenerako konpetentzia  Liderra eta lidergoa.Taldeko zereginak,taldea sentimenduen identifikazioa eta erabilera. eta taldekatzea. Partaidetza sentimendua.Elkar Autoerregulazioa eta erregulazioa. Zereginak ezagutzeko, lasaitzeko eta konfiantza hartzeko  Norberaren irudia. Sexuaren eta generoaren jolasak. Komunikazio- eta adierazpen-jolasak araberako sistemak  Elkarbizitza-arauak. Gelako antolaketa eta  Gizarte trebetasunen garapena. Gizarte-elkarrizketa. funtzionamendua. Elkarrizketak eta Sentimenduen eta emozioen adierazpena hizketaldiak. Berdinen arteko harremanak  Adimen motak. Motibazioa. Ahalegina eta  Harreman-estiloa: lankidetza, lehia, ukapena, errendimendua Ondoko pasibotasuna. Harreman onak izateko:  Homogeneotasun eta aniztasun ideiak. Kultur edukien bitartekaritza, negoziazioa, gelako batzarra. artekotasuna: identitatea, kultura aniztasuna, Komunikazio-trebetasunak. Aurkezpenak. bidez arrazismoa Elkarrizketak. Gizarte-jokabidearen motak. lantzen Enpatia  Elikadura, norberaren higienea, ariketa fisikoa, sexualitatea. Arriskuen prebentzioa: Hiesa, alkohola, dira tabakoa, porroak.Teknologia berriak IKASKUNTZA PROZESUAK LANBIDE ORIENTAZIOA  Kontzeptu nagusiaren identifikazioa. Gaiari buruzko funtsezko kontzeptuak edo hitzak. Kontzeptuen arteko loturak. Kontzeptuen  Xedeak eta helburuak. Prestakuntza-ibilbidea. Prestakuntza taldekatzea. Kontzeptu-taldeen hierarkizazioa. Kontzeptuak adierazpen arautua eta arautu gabea. Lana eta enplegua. Lan-merkatua grafikoa eta haien arteko loturen ezarpena  Informazio bilketa iturri desberdinetatik. Informazio bilketa.  Informazio-edukiaren ideia orokorra. Testu-antolaketa eta ideien hierarkia. Informazioaren antolaketa eta sailkapena. Gordetako Atalak eta azpiatalak. Testuaren ideia nagusiaren idazketa. Xehetasunetara informazioaren eguneraketa. Lortutako informazioaren iristea. Ideien antolaketa eta banaketa logikoa. Ideien antolaketa grafikoa garrantziaren balorazioa  Testuen ulermena. Oharrak idaztea eta funtsezko ideien jasotzea. Ideia  Hartu beharreko erabakiaren identifikazioa eta zehaztapena nagusien eta bigarren mailako ideien arteko bereizketa. Esaldien osaketa Pertsonarentzako eta lortu denerako garrantzitsua denaren hitz garrantzitsuenak erabiliz eta testuaren esanahia kontuan hartuz. identifikazioa. Daukagun informazioaren berrikusketa eta Ardatz nagusiaren aurkikuntza, testuaren antolaketa eta ideien loturak. informazio berriaren bilketa. Alternatiba bakoitza Narrazio-estilo bidezko idazketa, testuari esanahia eta jarraipena emanez aukeratzeak dituen arriskuen eta abantailen balorazioa. Ezarritako helburua lortzeko ekintza-plana. Erabakiaren eta  Ikaste jardueren antolaketa eta planifikazioa. Ikasteko erak eta estrategiak. emaitzaren bereizketa eta balorazioa Proiektuen bidezko ikaskuntza
  5. 5. 2012 Pasaia – Lezo Lizeoaren Orientazio Departamentua Aniztasunaren trataera HPB •Ikasleen Hezkuntza Premia Bereziei, hau da, urritasun fisikoei eta (Heziketa Premia Bereziak) adimenekoei, gaitasun handiei… erantzuteko •Ikasleen inguruan egindako eskaerei erantzuteko, beharrak AHOLKULARITZA identifikatzeko eta soluzioak bideratzeko INDARTZE NEURRIAK •Beharra duten ikasleak mailako ikasketa-erritmora egokitzeko •Gizarte egoera kaltetuetan bizitzeak ekar ditzakeen ondorio latzak ADINTXIKIKOEN BABESA konpentsatzeko •Dagokien ikasketa mailara hurbiltzen laguntzeko eta euskara ETORRIBERRIAK ikasteko •LHko seigarren mailari dagozkion Hizkuntza komunikaziorako HAUTAZKOTASUNA konpetentziak lortu gabe DBHra igaro diren ikasleentzat HBSP •Urtebeteko edo biko programa LHko konpetentziak lortu gabe (Hezkuntza Berriaz Sendotzeko Programa) DBHra igaro diren ikasleentzat DC •Urtebeteko edo biko programa zailtasunak dituzten ikasleek DBHko (Dibertsifikazio Curricularra) graduatu titulua lortzeko ESKOLATZE PROGRAMA •Jatorrizko eskolan egokitzeko arazo larriak dituzten ikasleak bi OSAGARRIA ikastetxetan eskolatzea

×