Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

G6 cai sangkap ng kaunlaran

4,207 views

Published on

 • Be the first to comment

G6 cai sangkap ng kaunlaran

 1. 1. Magandang araw!
 2. 2. Sa araw na ito, pag-aaralan pa rin natin ang paksa tungkol sa kaunlaran. Ngunit, dako tayo sa mga sangkap na mahalaga para sa kaunlaran ng bansa. Pero bago ang lahat, balikan muna natin ang ating napag-usapan noong nakaraang aralin. Magbalik-aral muna tayo.
 3. 3. Kung handa na, kunin ang kwaderno at bolpen. Simulan na ang pagbabalik-aral.
 4. 4. Pagtugmain ang mga sanhi sa hanay A sa mga epekto sa hanay B. Hanay A Hanay B ____ 1. Pagbutihin ng mga prodyuser a. paglunsad ng ng kanilang produkto Pilipinas 2000 ____ 2. upang maging industriyalisadong b. inilunsad ang programa bansa ang Pilipinas sa liberalisasyon ____ 3. pagpapatibay ng General Agreement c. Napalawak ang malayang on Tariff and Trade kalakalan ng bansa ____ 4. upang mapapabuti ang kalagayan d. itinatag ang National ng mga mahihirap Resettlement and Rehabilitation Administration ____ 5. upang mabigyang lupain ang mga e. inihanda ang higit na Taga-Mindanao at Palawan pinabuting programa ng OFW
 5. 5. Kung tapos na, ihanda ang blue ballpen para iwasto ang mga sagot. Opps..huwag kalimutang maging matapat…
 6. 6. Pagbabalik-aral: (Mga sagot) <ul><li>Hanay A Hanay B </li></ul><ul><li>__ B _ 1. Pagbutihin ng mga prodyuser a. paglunsad ng ng kanilang produkto Pilipinas 2000 </li></ul><ul><li>__ A 2. upang maging industriyalisadong b. inilunsad ang programa </li></ul><ul><li>bansa ang Pilipinas sa liberalisasyon </li></ul><ul><li>_ _C _ 3. pagpapatibay ng General Agreement c. Napalawak ang malayang </li></ul><ul><li> on Tariff and Trade kalakalan ng bansa </li></ul><ul><li>__ _E 4. upang mapapabuti ang kalagayan d. itinatag ang National </li></ul><ul><li>ng mga mahihirap Resettlement and Rehabilitation Administration </li></ul><ul><li>_ _D 5. upang mabigyang lupain ang mga e. inihanda ang higit na Taga-Mindanao at Palawan pinabuting programa ng OFW </li></ul>
 7. 7. Ngayong alam n’yo na kung ano-ano ang mga programang inilunsad ng mga dating pangulo ng bansa at ang mga layunin nito, simulan nating pag-aralan ang susunod nating paksa.
 8. 8. Pamukaw Sigla: Tungkol saan ang larawan? Ano ibig sabihin ng NAT? Sino-sino ang pinakukuha nito? Bakit ito ibinibigay sa mga mag-aaral?
 9. 9. Paglalahad ng Paksang Aralin: Ang National Aptitude Test (NAT) ay isa sa mga programang ipinapatupad ng pamahaaan upang mapabuti ang edukasyon ng Pilipinas. Sa araw na ito, pagtutuunan natin ng pansin ang ilan pang programa ng pamahalaan para sa pagpapabuti ng mga sangkap na mahalaga para sa kaunlaran ng ating bansa .
 10. 10. Mga Layunin: 1. Natutukoy ang mga programa ng pamahalaan para sa mga sangkap na mahalaga sa pagpapaunlad ng bansa 2. Naibibigay ang bunga ng mga programa na nailunsad ng pamahalaan patungkol sa pagpapabuti ng edukasyon, kalusugan at agham at teknolohiya  
 11. 11. Simulan Natin: <ul><li>Ano-ano sa palagay ninyo ang mga sangkap na dapat tingnan o tutuunan ng pansin ng ating pamahalaan upang maging maunlad ang ating bansa? </li></ul>
 12. 12. I-click ang bawat lobo upang makita ang sagot
 13. 13. Talakayin natin ang paksa : Gamit ang mga larawan, alamin natin ang mga programang nailunsad ng pamahalaan. Tukuyin kung sa anong sangkap ng kaunlaran ang mga ito nauugnay. I-klik lamang ang pagpipiliang sangkap ng kaunlaran upang makita ang sagot.
 14. 14. SOCIAL NETWORKING A. Kalusugan B. Edukasyon C. Agham at Teknolohiya
 15. 15. Pambansang Programa Laban sa Tigdas A. Edukasyun B. Kalusugan C. Agham at Teknolohiya
 16. 16. Brigada Eskwela A. Edukasyun B. Kalusugan C. Agham at Teknolohiya
 17. 17. Feeding Program A. Agham at Teknolohiya B. Kalusugan C. Edukasyon
 18. 18. Pagbabasa nang Tahimik: Kunin ang aklat. Buksan ito sa pahina 318. Basahin ito nang tahimik hanggang pahina 340-342.
 19. 19. Subukan natin: <ul><li>Mga tanong: </li></ul><ul><li>Ano-ano ang mga sangkap na mahalaga para sa pagpapaunlad ng bansa? </li></ul><ul><li>Ano-ano ang mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan o mapabuti ang mga sangkap na ito? </li></ul><ul><li>Ano-ano ang mga programa para sa pagpapabuti ng edukasyon/ kalusugan? Agham at teknolohiya? </li></ul><ul><li>Ano-ano ang mga layunin ng mga programang ito? </li></ul><ul><li>Sa alam n’yo naging matagumpay ba ang mga programang ito? Bakit oo? Bakit hindi? </li></ul>
 20. 20. Column notes Mga Programa: Sangkap ng Kaunlaran: Mga nilalayong bunga ng programa: Blood Donation 1. 2. Doctor to the Barrios Program 3. 4. Cyber education 5. 6. Intellectual Property 7. 8.
 21. 21. <ul><li>Tapos ka na ba? Kung tapos nang sumagot, humanda para sa pagwawasto. </li></ul><ul><li>I-klik lamang ang larawan upang makita ang mga tamang sagot sa pagsasanay sa column notes. </li></ul>
 22. 22. sangkap ng Kaunlaran <ul><li>Synthesis: </li></ul><ul><li>Buuin ang graphic organizer bilang paglalahat sa paksang natutunan. Kopyahin sa kwaderno at sagutin. </li></ul>
 23. 23. Pagmumuni-muni: May naitulong ka ba para naging matagumpay ang mga programa ng pamahalaan? Ano-ano ang mga ito? Ano pa ang iyong maaaring gawin upang maging matagumpay ang mga programa ng pamahalaan? Isulat ang sagot sa kwaderno.
 24. 24. Sa kasalukuyang panahon, ano sa palagay mo ang bagay na dapat unang bigyang-pansin ng pamahalaan para sa kaunlaran ng bansa? Isulat kung bakit dapat unahin ito. (Isulat ang sagot sa isang buong papel) Aksiyon:
 25. 25. Maraming salamat sa kooperasyon! Huwag kalimutang mag-aral. Paalam.
 26. 26. <ul><li>Ibalik sa dating slide </li></ul>Edukasyon
 27. 27. Kalusugan Ibalik sa dating slide
 28. 28. Agham at Teknolohiya Ibalik sa dating slide
 29. 29. Sagot: Ibalik sa dating slide Mga Programa: Sangkap ng Kaunlaran: Mga Nilalayong bunga ng mga programa: Blood Donation 1. Kalusugan 2. Magkaroon ng sapat na suplay ng dugo sa mga nangangailangan Doctor to the Barrios Program 3. Kalusugan <ul><li>Magkaroon ng mga doktor sa mga nayon upang mapangalagaan ang mga kalusugan ng mga tao </li></ul>Cyber education 5. Edukasyon 6. Ang lahat ng paaralan ay maiuugnay sa isang pambansang network Intellectual Property 7. Agham at Teknolohiya 8. Pagbibigay proteksiyon sa karapatan sa mga ipag-aari ng mga imbentor
 30. 30. Ibalik sa dating slide Tama ka !
 31. 31. Ibalik sa dating slide Ay, mali !
 32. 32. Ibalik sa dating slide
 33. 33. Ibalik sa dating slide Wow! Ang galing !
 34. 34. Ibalik sa dating slide Hmmm, mukhang mali …
 35. 35. Ibalik sa dating slide Hmmmm… mali sagot mo.
 36. 36. Ibalik sa dating slide May tama ka !
 37. 37. Ibalik sa dating slide Aray! Mali…
 38. 38. Ibalik sa dating slide Aray! Mali…
 39. 39. Wow! Ang galing… Ibalik sa dating slide
 40. 40. Ay mali ka! Ibalik sa dating slide
 41. 41. Ay mali ka… Ibalik sa dating slide

×