Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph pembentangan

1,190 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rph pembentangan

  1. 1. Tarikh : 7 OKTOBER 2011 (Jumaat)Masa : 0720-0820Tema : PertanianTajuk : Hasil Ternakan KitaTahun : 5 CikuBilangan murid : 48 orangHasil Pembelajaran :Fokus Utama : 2.2. aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan teFokus Sampingan :6.6 Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untukmembuat ramalan. :6.6. Aras 3(i) Menganalisis maklumat yang terdapat di dalam teks untukmendapat kewajaran ramalan.OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Membina satu paparan slaid tentang tanaman dan ternakan yang terdapat di Malaysia. ii. Mencari, mengumpul, mensintesis dan menganalisis maklumat yang diperoleh daripada internet dan bahan bacaan. iii. Membentang paparan slaid kumpulan masing-masing.PENGISIAN i. Ilmu: Sains pertanianKURIKULUM ii. KBT: Kecerdasan pelbagai – verbal linguistik, kinestetik dan Interpersonal, natural, spatialBBM Buku teks Bahasa Melayu Tahun 5, slaid power point ternakan lembu, gambar tanduk rusa
  2. 2. Langkah Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan / masa Set Guru menayangkan paparan slaid 1.Guru bersoaljawab tentang BBM: induksi Ternakan Lembu paparan slaid yang ditayangkan. Gambar tanduk rusa(5 minit)Langkah Pembentangan 1. Murid membentang hasil BBM: 1 kerja kumpulan masing- Rubrikpenilaian(40 minit) masing. Computer riba 2. Kumpulan lain akan LCD membuat penilaian hasil kerja kumpulan yang Ilmu: membentang Pertanian menggunakan rubrik penilaian yang disediakan. KBT: Kecerdasan pelbagai -kinestetik -verbal linguistik -natural -spatialLangkah Penilaian dan rumusan hasil kerja 1. Guru menilai hasil kerja BBM : 2 murid murid secara keseluruhan Rubrik penilaian(10 minit) 2. Murid juga diberi peluang KBT : untuk memberi pandangan Kecerdasan pelbagai tentang pencapaian ahli : kumpulan yang lain. -intrapersonal 3. Borang penilaian murid dikumpul.Penutup Hasil ternakan negara telah banyak Guru menbuat rumusan bersama- Nilai murni:
  3. 3. Langkah Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan / masa(5 minit) membantu negara terutama jumlah sama dengan murid. - Kerajinan import bahan makanan seperti - Berbakti daging lembu dan ayam daging. kepada tanahRefleksi:Pengajarandanpembelajaranhariiniberjalanlancardansangatbermakna.Muriddapatmembinamenghasilkantugasan yang sangatmenarik.Semuakumpulanmampumembinapaparanslaidmengikuttajukyang diberi.Untuktajuktanaman di Malaysia, akandibentangkanpadaminggu yangberikutnya.Malah, murid yangsebeluminimengakutidakpandaimembuattugasantersebutmampumenyiapkantugasandengan baik.

×