Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Facebook i timane lillehammer

636 views

Published on

Presentasjon for Oppland Fylkeskommune om min bruk av sosiale medium, med fokus på Facebook, i undervisninga og tilpassing til LMS.

  • Be the first to comment

Facebook i timane lillehammer

  1. 1. Digitale samarbeidsverkty; SMS, Google Drive og Etherpad, men mest: Liv Marie Schou
  2. 2.  OPPRETTA EIGNE FAGSIDER PÅ FACEBOOK.  Norsksida til 2STE- St. Hallvard videregående skole, Lier  Norsksida til 3STE – St. Hallvard videregående skole, Lier  1STA Norskgruppe, St. Hallvard vgs, Lier
  3. 3.  Facebook som tillegg til læringsplattforma.  Legg ut aktuelle lenkjer elevane kan kommentere.  Viser til program med fagleg relevans frå t.d. NRK.  Påstand/lenkje i statusfeltet som elevane diskuterer og kommenterer.  Skriv lekser, påminningar og meldingar i statusfeltet.  Elevane skriv stutte tekstar; referat og refleksjonar.
  4. 4.  Bruk Facebook som del av undervisninga.  Gje oppmuntrande og positive kommentarar.  Unngå personlege attendemeldingar.  Ver eintydig positiv.  Legg ikkje ut karakterar til elevane på Facebook.  Vis god haldning og lær elevane det same.
  5. 5.  OPPNÅ EIN GOD OG TRIVELEG DIALOG MED ELEVANE  AUKE OG IVARETA SKRIVEGLEDA HOS ELEVANE  SKRIVING OG AKTUALITET HAND I HAND
  6. 6. Lyrikk på SMS (eigenprodusert tekst) Nynorsk på SMS (send ei melding) «Ord for dagen» på SMS (på nynorsk)
  7. 7. Éin opprettar eit dokument og deler lenkja på Facebook Hugs å trykkje på knappen «alle kan korrigere» før deling. Deltakarane får tilgang til lenkja på t.d. Facebook og skriv i det same dokumentet.
  8. 8. Nettadresse Felles side Create public pad •Inviter andre inn i det same dokumentet ved å sende lenkja på Facebook, chat, Skype. •Deltakarane skriv direkte inn på den same sida i kvar si farge, brukar sitt eige namn. •Dokumentet blir oppdatert umiddelbart. •Opne lenkja •Skriv •Chat •Automatisk lagring
  9. 9.  Tekst avgjerande for læring.  I dei uformelle tekstane lærer elevane av kvarandre.  Elevar og lærarar produsentar i ein aktiv delingskultur.  Mengdetrening: nynorsk som bruksspråk.  Når tekstane blir offentlege, vil elevane skrive riktig.  Innlegga blir skrivne for dialog  aukar skrivemotivasjonen. Skriv og les sjølv! Få kommentarar og gje kommentarar! Språkmedvetne og skrivande elevar i det digitale klasserommet!

×