Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital presentasjon pp

980 views

Published on

Foredrag om bruk av sosiale medier og digitale samarbeidsverktøy i undervisningen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital presentasjon pp

 1. 1. ELEVANE SKRIV<br /> Liv Marie Schou<br />
 2. 2. Elevane ER på Facebook<br />
 3. 3. ”Facebookgjer at eg skriv”<br />
 4. 4. Facebook: det er der elevane ER lesing - dialog - diskusjon - interaksjon <br />
 5. 5. Norsksida til 2STE- St. Hallvard videregående skole, Lier<br />
 6. 6. Norsksida til 3ste<br />
 7. 7. 1STA Norskgruppe på facebook<br />
 8. 8. Elevane - aktive språkbrukarar -<br />
 9. 9.
 10. 10. Norsksida på Facebook<br />
 11. 11.
 12. 12. Læraren:”Gå på Facebook!”<br />
 13. 13. Hindringar<br />
 14. 14. ELEVANE AKTIVE SKRIBENTAR<br />
 15. 15. DIGITALE SAMARBEIDSVERKTØY<br />
 16. 16. SMS-TIME<br />
 17. 17.
 18. 18. Google Docs og iEtherpad- systematiser, publiser, presenter -<br />
 19. 19. google dokument<br />
 20. 20. iEtherpad<br />
 21. 21. iEtherpad<br />
 22. 22. iEtherpad.com<br />http://ietherpad.com/<br />Lettvint og gratis<br />Klikk på: «Ceate public pad», skriv!<br />Ei nettadresse blir automatisk oppretta.<br />Oppdateringane kjem med ein gong.<br />Fleire skriv samstundes, alle i kvar si farge.<br />Berre tekst, ikkje bilde. <br />Også mogleg med chat.<br />Test lenkja; <br />http://ietherpad.com/F0ei2J0oyb<br />
 23. 23. Elevane produserer tekstar, gjerne av stuttare art, på blogg, Facebook, MSN og SMS.<br />Elevane brukar ulike nettstader for å hente informasjon der og da.<br />Internett er ikkjeeit blaff, men har kome for å bli.<br />Elevane er alltid pålogga, anten ved at dei sjølve skriv eller lyttar til musikk, til dømes Spotify.<br />Hører radio og ser TV uavhengig av sendetider.<br />Elevane er alltid pålogga, det er på nettet dei ER.<br />Prosjektbloggen for St. Hallvard videregående skole, Lier<br /> ALLTID PÅLOGGA<br />

×