Inima spirituala - Slide Kamala

1,987 views

Published on

O prezentare a ceea ce reprezinta Inima Spirituala in traditiile lumii

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Inima spirituala - Slide Kamala

 1. 1. INIMA SPIRITUALA – ESENTA A CEEA CE ESTI @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 2. 2. Dupa atatea veniri si plecari, dupa atatea jocuri, ai aflat ca exista doar un singur JOC demn de a fi jucat. Şi …Ai inceput să te cauti pe tine insuti. @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 3. 3. Singura frumusete care dainuie este frumusetea Inimii -Rumi- @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 4. 4. In Inima ta este o lumanare gata sa fie aprinsa. Este un vid in sufletul tau, gata sa fie umplut. Simti asta, nu-i asa? Simti separarea de Cel mult iubit. Cheama-l sa te umple, Imbratiseaza focul; Aminteste-le celor care iti spun altceva Ca Iubirea vine la tine din propria ei dorinta, Si dorul de ea Nu se poate invata in nici o scoala. -Rumi- @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 5. 5. @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 6. 6. Ce este Inima Spirituală?   “ În tradiţiile spirituale din India, ca şi în alte părţi, “Inima” se referă nu atât la organul fizic cât l a structura psiho - spirituală corespunzând muşchiului inimii în plan fizic . Această Inimă Spirituală este celebrată de yoghini şi mistici ca Sălaşul S inelui t rans - cendent. Este numită hṛd, hṛdaya, Sau hṛt-padma (lotusul Inimii). Deseori e ste denumită „peştera” secretă (guhā) în c are yoghinul trebuie să îşi menţină mintea. În unele şcoli, cum ar fi śaivismul kaşmirian, cuvântul hṛdaya se referă totodată şi la Realitatea ultimă.” Georg Feurstein   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 7. 7. Simplitatea absolută este natura Inimii !   Orientaţi-vă atenţia asupra pieptului. Acea vibraţie fină şi discretă care este trezită acolo, în absenţa oricăror gânduri, când mintea este tăcută, acea vibraţie este începutul freamă - t ului sacru, cea mai directă experienţă a Inimii Spirituale. Relaxaţi-vă, închideţi ochii pentru câteva secunde şi lăsaţi să apară vibraţia... O simţiţi?   Această chemare directă a infinitului radiind din zona pieptului este cea mai elocventă şi intimă semnificaţie a Inimii şi totodată mărturie a existenţei acesteia. În simplitatea acestei vibraţii se găseşte prospeţimea revelaţiei. Cufundaţi-vă în această intimitate, în acest freamăt sacru al Inimii pentru că acolo este revelat Adevărul. Realitatea a CINE SUNTETI in esenta. Fără această trăire, tot ceea ce urmează în această prezentare nu ar fi decât “hrană pentru minte”, informaţie fără viaţă.   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 8. 8. Semnificatia Inimii Spirituale Calatoria noastra spirituala poarta amprenta semnificației simbolice pe care o atribuim fiecare dintre noi Inimii Spirituale 1. P rincipala semnificaţie a Inimii Spirituale : Ea este natura noastră esenţială şi cea mai profundă; dimensiunea inefabilă a fiinţei noastre. Este un alt nume pentru Sinele suprem , ātman , cum este numit în tradiţia yoghină. Inima Spirituală este Conştiinţa Supremă , Subiectul suprem al Cunoaşterii , purul Eu .  Este C onştiinţa martor , observatorul ultim al tuturor gândurilor , emoţiilor, senzaţiilor, minţii, a tot ceea ce e interior şi a ceea ce este universul exterior.   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 9. 9. 2) Inima Spirituală este Realitatea ultimă, realitate atât transcendentă, cât şi imanentă a oricărui aspect al macrocosmosului. Este esenţa ultimă a tot. Este o trăire dincolo de dualitate. “Inima omului şi Inima cosmosului sunt una”. Prin maturizarea spirituală, Inima se revelează a fi mult mai mult decât dimensiunea individuală a fiinţei. Ea nu poate fi exprimată în termenii dualităţii. Reprezintă totalitatea în care Subiectul şi obiectul, martorul care observă şi ceea ce este observat sunt una.   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 10. 10. 3) Înţeleasă ca şi conştiinţă supremă, Inima este nelimitată. Este Lumina infinită . Este de asemenea libertatea absolută şi spontaneitatea acestei Lumini a conştiinţei, ce ne apare în diferitele forme ale manifestării. Inima, ca şi conştiinţă supremă, este precum oceanul care ia diferitele forme ale valurilor sale. De aceea, conştientizarea Inimii S pirituale este ea însăşi o cale completă. Ea poate să conducă spre c unoaşterea directă, integrând toate energiile, întreaga manifestare, dar în acelaşi t imp este o cale a revelării Transcendenţei Supreme .   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 11. 11. 4) E un sui-generis organ spiritual de cunoaştere directă.   Uneori Inima este înţeleasă ca fiind un mijloc de obţinere a revelaţiei. Ea este totodată un organ de purificare, de reintegrare şi transfigurare a fiinţei noastre. De exemplu, pentru un adept al sistemului Hridaya-Yoga tot ceea ce îi provoacă plăcere îi face Inima să cânte, Inima fiind înţeleasă în acest caz ca un instrument cosmic al conştiinţei. Prin detaşarea de orice aspect individual se ajunge la o spontană sublimare în Inimă a acestor energii. În felul acesta, fiecare senzaţie este purificată şi oferită apoi spaţiului infinit al Inimii.   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 12. 12. 5 ) Un punct de inflexiune.   Inima este puntea dintre finit şi infinit, dintre personal şi transpersonal, dintre prezent şi eternitate. Este deschiderea către totalitate. În acest aspect, Inima este principala noastră şansă de a ne transcende limitele individualităţii. Această calitate a Inimii face din ea un tărâm de graniţă pentru c ă ea participă în acelaşi timp atât la caracteristicile realităţii ultime, cât şi la cele ale realităţilor finite. Inima interioară este un portal către trăirea directă a ceea ce numim „spirit”, conştiinţă, concepte ce transcend orice definiţie.   ffffffff @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 13. 13. 6 ) Inima Spirituala este G hid ul interior ce revelează Adevărul U ltim.   A urma impulsuril e sale este o cale de eliberare.   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 14. 14. 7 ) Sursa întregii creaţii şi punctul final al tuturor energiilor.   Inima a fost de multe ori văzută ca fântâna nemuririi. Preaplinul Inimii, exprimat ca Iubire pură şi Existenţă pură este el însuşi un semn al realizăr i i spirituale. @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 15. 15. 8 ) Inima este s ălaşul tuturor misterelor profunde.   Inima iradiază o taină a suveranităţii sale mistice. Ea este sursa unei spontane minunări generată de intuirea existenţei lui Dumnezeu. @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 16. 16. gggg 9) Vidul absolut:   “ Nu există un alt Buddha decât Inima. Toate fenomenele nu sunt altceva decât Inima.” Tao-sin   René Guénon a spus că acea “ Pace a vidului”, acea “Mare pace” (Es-Sakînah) a esoterismului islamic, privită ca prezenţă divină a Centrului fiinţei, este reprezentată simbolic, în toate tradiţiile, de Inimă. În tradiţia yoghină este exprimată de hṛd ākāṣā, spaţiul infinit al Inimii.   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 17. 17. 10) Freamătul sacru, expresia u nei pure, absolute aspiraţii.   Sufiţii, vedanticii, isihaştii, a depţii tradiţiei śaiva etc. răspund toţi chemării Inimii şi exprimă acelaşi pur impetuos dor de Dumnezeu, dincolo de orice formă de adoraţie, dincolo de concepte şi numele atribuite Realităţii. Toţi o percep ca pe un freamăt sacru, vibrând în ei ş i pretutindeni.   Din Inimă emană un sentiment al Adevărului, al purei Existenţe. Făcând din Inimă simbolul sacralităţii, religiile au e xprimat chiar această idee.   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 18. 18. Inima Spirituala este sursa, obiectul cunoasterii, cunoscatorul si cunoasterea insasi In meditatia de revelare a Sinelui (Inimii Spirituale) sunt implinite conditiile unei perfecte si simultane identificari între ”Subiect” (cel ce mediteaza), ” Obiect” (inima spirituala) şi ”Cunoasterea” revelatoare. @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 19. 19. Importanta ”vegherii Inimii” Pentru părinţii deşertului, nipsis, „ vegherea Inimii” reprezintă claritatea spirituală, vigilenţa. Ea semnifică o atitudine plină de atenţie în care suntem continuu conştienţi de Inima Spirituală. Tratatul principal al acestei tradiţii este Filocalia (“iubirea Frumuseţii”). Frumuseţea înţeleasă ca sursă transcendentă a vieţii şi revelaţie a Adevărului. (Filocalia este o colecţie de texte referitoare la rugăciunea creştină şi la viaţa consacrată lui Dumnezeu). Numele grec al Filocaliei este “ Philokalia părinţilor niptici”, adică a părinţilor care practică virtutea vigilenţei.   Aceasta arată că, pentru ei, conştientizarea Inimii Spirituale ocupa un loc central.   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 20. 20.   În spiritualitatea creştină, pentru părinţii deşertului, Inima nu este un simplu organ fizic, ci este Centrul spiritual al fiinţei umane, sinele ei profund, altarul interior, în care se intră doar prin sacrificiul indivi - d ualului. Aici se înfăptuieşte misterul unirii dintre divin şi uman.   În viziunea părinţilor deşertului , există un organ al contemplării, numit “ochiul Inimii” sau Inteligenţa Inimii, ” nous ” . Acest ” nous ” sălăşluieşte “în profunzi - m ea sufletului”; el este cel mai adânc aspect al Inimii. Pentru ei, nous, “inteligenţa Inimii”, este cea mai î naltă aptitudine a omului prin care el Îl cunoaşte pe Dumnezeu cu ajutorul percepţiei spirituale sau înţelegerii directe (Sf. Isaac Sirianul foloseşte t ermenul “simpla cogniţie”). Inteligenţa Inimii nu funcţionează prin formularea unor concepte abstracte şi nu ajunge la concluzii prin deduceri logice. Ea înţelege Adevărul divin prin experienţă directă sau intuiţie.   “ Inteligenţa Inimii” în spiritualitatea creştină @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 21. 21. Ochiul Inimii   Expresia “ochiul Inimii” apare de asemenea şi în tradiţia sufită. Aici reprezintă deschiderea faţă de divin, ochiul prin care profunzimea Inimii poate fi văzută şi prin care Inima poate recunoaşte Suprema Realitate divină. Conform acestor descrieri, ne putem imagina acest ochi al Inimii ca privind în două direcţii:   a) o privire orientată în „interior ”, prin care cel care meditează poate Vedea Infinitul profunzimilor Inimii.   b) o alta orientată spre “ exterior”. Acesta este ochiul prin care Subiectul Suprem, conştiinţa martor, Cunoscă - torul ultim, Dumnezeu priveşte Lumea, este martorul atotcuprinzător al acesteia. Pentru aceste tradiţii, acest loc din adâncul Inimii este simbolul punctului de contact cu Dumnezeu.   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 22. 22. Conştientizarea Inimii Spirituale – o cerinţă spirituală fundamentală Orice şcoală spirituală autentică induce şi predă principiile şi atributele sacre ale regatului Inimii: iubirea pură, dorul, ardoarea, elanul, entuziasmul, însufleţirea, înflăcărarea, fervoarea, freamătul sacru, aspiraţia spre Dumnezeu.   O retragere pentru revelarea Inimii spirituale se poate compara în unele aspecte cu un ritual de iniţiere. Rolul celor mai importante ritualuri din tradiţiile antice era să elimine tendinţele reflexive şi discursive ale minţii şi să dizolve forţa identificării ce ţine vie citadela individualităţii. În astfel de momente e necesară o tăcere deplină a minţii înainte de a intra în sanctuar (care corespunde spaţiului sacru al Inimii). De aceea iniţiaţii erau capabili să se înalţe deasupra propriului ego, a existenţei personale, spre ceea ce ei numeau Fiinţa Fiinţei, spre Esenţa Supremă.     @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 23. 23.   Inima este un organ subtil al înţelepciunii, a ceea ce se numeşte “ intelectul transcendent”.  Se spune că: „Mintea raţională nu poate înţelege raţiunea Inimii”. Pentru că nu poate fi înţeles de mintea raţională, rolul Inimii Spirituale este ignorat şi chiar denigrat. Din cauza respingerii intuiţiei spirituale, care provine de la Inimă, şi a focalizării numai asupra raţiunii, rolul iluminator al Inimii este abolit. Gândirea raţională este numită reflectare deoarece este de fapt o re-flectare a energiei Inimii. De aceea, tradiţiile străvechi consideră raţiunea a fi doar o capacitate mediată, o cunoaştere reflectată.   Mintea cunoaşte printr-un proces de acumulare de informaţii. Inima cunoaşte prin abandon, credinţă şi bucurie.   Cunoaşterea minţii e secvenţială; cunoaşterea Inimii e instantanee şi nedivizată. Ea este revelaţie. Este holistică. Ea revelează advaita, non-dualitatea.   Intuiţie şi re-flectare @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 24. 24. “ Marile idei vin din Inimă .”Blaise Pascal     Realitatea divină a Existenţei, Prezenţa, Acel “Eu sunt”, rezidă în Inimă; omul cerebral e un om limitat. S-au făcut analogii între Soare şi Lună, pe de o parte, şi Inimă şi minte, de cealaltă parte. În hinduism, mintea e numită chandra maṇḍala, cercul lunii şi Inima este numită sûrya maṇḍala, cercul soarelui. Chiar şi caracteristicile acestor două planuri sunt simbolice în şi prin ele: Prezenţă Pură, radiantă în Inimă; reflectare, inteligenţă discursivă în minte. Intuiţia ce vine din Inimă este divină pentru că reprezintă o participare directă la acea înţelepciune universală. Inima, fiind soarele spiritual, este imagine a Centrului. Ea este considerată locul revelaţiei, centrul vital al fiinţei şi sursa celei mai profunde intuiţii, a ceea ce suntem în realitate. Inima e un organ t eofanic (teofania este o manifestare vizibilă pentru umanitate, a lui Dumnezeu). Este un simbol sacru prin excelenţă.     Raportul dintre M inte şi Inimă   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 25. 25. A cuceri versus a te abandona În general, activitatea minţii este guvernată de intenţionalitate egotică şi implicit este o mişcare condusă de ego. Este o activitate care vrea „să apuce”, „să cucerească”, să acumuleze informaţia, să aibă controlul asupra obiectelor şi asupra procesului cunoaşterii de sine. Când ne rugăm sau medităm şi ne centrăm în zona pieptului, căutând cele mai profunde aspecte ale fiinţei noastre, începem să căutăm interiorul în detrimentul exterio - rului. În acest fel trecem de la atitudinea obişnuită a minţii de “cucerire”, la o predispoziţie receptivă, contemplativă. E un fel de abandon care implică luciditate, discernământ, vigilenţă. Atunci putem vorbi despre acţiune, dar e de o cu totul altă natură. Este mai mult o prezenţă pură ce radiază, nu o acţiune a egoului.   Este o atenţie care pleacă din Inimă şi se întoarce în Inimă. Dar, în această călătorie de la Inima noastră la Inima lui Dumnezeu, în această cunoaştere directă, realizăm că totul este îmbrăţişat: întreaga Creaţie, Absolutul însuşi. În acest abandon trăieşti Revelaţia.   @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 26. 26. Mărturii ” Suntem aici împreuna în lume şi aşa este firesc. Suntem în acelaşi timp Lumina a tot. De aici aspirăm spre lumină, iar Lumina creează continuu jocul lumii. Din lume către Lumină, din Lumină către lume. Şi tot venind una către cealaltă şi tot întorcându-se etern, ochiul de Lumina născând totul şi totul devenind Lumină, rămâne o eternă şi nesfârşită frumuseţe ce le cuprinde pe toate: Lumina, Lumea, misterul… şi Inima mea . Aşa că frumuseţea este totul! ”   ” Viaţa ţâşneşte prin toţi porii, totul e viu, totul e plin de viaţă VIE, care înghite şi d izolvă şi pune la loc în aceeaşi clipă; un clocot de bucurie e în toate secundele şi în albinele şi firele de iarbă şi în praful din razele soarelui, totul dă pe dinafară de bucurie. În fiecare clipă totul se desface în bucăţi şi se reasamblează, mereu altfel şi mereu la fel; am în mine părţi din stele, din flori, din curcubeu şi eu sunt în toate acestea. Cum vei ştii dacă te uiţi la un curcubeu sau la mine? Priveşte in Inima ta!”   Viaţa ţâşneşte prin toţi porii, totul e viu, totul e plin de viaţă VIE, care înghite şi dizolvă şi pune la loc în aceeaşi clipă; un clocot de bucurie e în toate secundele şi în albinele şi firele de iarbă şi în praful din razele soarelui, totul dă pe dinafară de bucurie. În fiecare clipă totul se desface în bucăţi şi se reasamblează, mereu altfel şi mereu la fel; am în mine părţi din stele, din flori, din curcubeu şi eu sunt în toate acestea. Cum vei ştii dacă te uiţi la un curcubeu sau la mine? Nu vei şti, aşa că mă vei privi mereu, în orice, chiar şi în tine. Viaţa ţâşneşte prin toţi porii, totul e viu, totul e plin de viaţă VIE, care înghite şi dizolvă şi pune la loc în aceeaşi clipă; un clocot de bucurie e în toate secundele şi în albinele şi firele de iarbă şi în praful din razele soarelui, totul dă pe dinafară de bucurie. În fiecare clipă totul se desface în bucăţi şi se reasamblează, mereu altfel şi mereu la fel; am în mine părţi din stele, din flori, din curcubeu şi eu sunt în toate acestea. Cum vei ştii dacă te uiţi la un curcubeu sau la mine? Nu vei şti, aşa că mă vei privi mereu, în orice, chiar şi în tine. @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 27. 27. FIE CA FREAMATUL SACRU AL INIMII SPIRITUALE SA NE LUMINEZE VIATA ! @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA www.kamala.ro
 28. 28. Informatii de contact: Telefon: +40 268 360 424;   +40 731 32 42 41;   +40 731 32 42 39   E-mail: contact@kamala.ro   Website: www.kamala.ro , www.hridaya-yoga.com Blog: liviugheorghe.wordpress.com @Centrul de Yoga si Meditatie KAMALA  

×