Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engagemangsdriven examination

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Engagemangsdriven examination

  1. 1. Engagemangsdriven examination@livianorstrom
  2. 2. Bakgrund: Hur började förändringen?Från tentor via detaljsoppa till engagemangsdriven examination
  3. 3. Hur kan vi vidareutveckla vår praktik runtöppen utbildning?
  4. 4. SlutinlämningKursslutEn kursvecka
  5. 5.  Uppgifter med verkshöjd så att vi får unika arbeten Verkshöjd ger viljan Lärarens fokus skiftas Målet är inte Disco Portfolion, gränssnitt mot omvärlden Kritiksessioner, reflektion, tonalitet Vokabulär och språk Självvärdering Community-känsla Förväntningshantering Öppet innehåll Vi är där studenterna är Administrativa fördelar Marknadsföring Programsammanhang Externa sammarbetspartners
  6. 6. @livianorstrom“[...] Kursen har samtidigt varit mycket tidskrävande (framförallt för de somverkligen vill lära sig) eftersom man i princip ges möjlighet att förbättra sina arbeten ochutvecklas vidare i det oändliga.”“Informationen och kommunikationen med studenterna (och studenterna emellan) harvarit mycket effektiv och tydlig.”

×