Sivn priekslikumi 25.08.2011.

723 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sivn priekslikumi 25.08.2011.

  1. 1. Ieteikumi un priekšlikumi Attīstības programmas Gala redakcijai, saskaņā ar veikto stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu15.lpp. „Būtisku pilsētas daļu aizņem ražošanas objektu un darījumu apbūvesteritorijas (8% no kopējās pilsētas platības)”- salīdzinājumā ar citām novadāizmantojamajām teritorijām ( dzīvojamā apbūve, zaļās zonas u.c.) 8% zona noteritorijas kopapjoma nav definējama kā būtiska jeb liela apjoma teritorija.16.lpp. „Ūdenstilpņu ūdens kvalitāte ir piemērota gan tā rūpnieciskai izmantošanai,gan rekreācijai”- atbilstoši Sabiedrības Veselības aģentūras datiem (2009. un 2010.gadā) peldēšanās Līvānu ezerā nav ieteicama, tādēļ līdz peldūdens kvalitātesproblēmu novēršanai, ūdens rekreācija pie šīs ūdenstilpnes nav rekomendējama.83.lpp. „Līvānu novada teritorijas dienvidrietumu robežu 8,1 km garumā, tai skaitā4,2 km pilsētā, iezīmē Daugava. Tajā ietek Dubna, kuras lielākās pietekas ir Oša unFeimanka, kā arī nelielā pieteka Dubiņš”- pēc Līvānu novada integrētās attīstībasprogrammas 2008.-2014.Vides pārkata datiem- Dubnas upes pieteka ir Dabiņa.83.lpp. „Līvānu novada teritorijas dienvidrietumu robežu 8,1 km garumā, tai skaitā4,2 km pilsētā iezīmē Daugava”- Daugavas robeža norādīta bez Jersikas pagastarobežas gar Daugavu (31 km).84.lpp.- atsevišķi nodalīt Daugavas palu problēmu no Dubnas palu zonas.85.lpp.- „Ezeri un upes ir nozīmīgi novada vides, tēla un plānojuma struktūraselementi. Līvānu pilsēta būtiski ietekmē Līvānu ezera kvalitāti, jo tajā ieplūstnotekūdeņi no individuālajām mājām, kas nav pieslēgtas centralizētai kanalizācijai,kā arī Daugavas un Dubnas upju ekoloģisko kvalitāti, jo tajās iekļūst piesārņojošāsvielas gan no punktveida avotiem (Līvānu pilsētas un ciematu notekūdeņu attīrīšanasiekārtas).... ”- pēc novadā veiktajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI)rekonstrukcijām, novadīto notekūdeņu kvalitāte atbilst normatīviem, tādējādi NAI navuztveramas kā piesārņojumu punkti.86.lpp.- „Laba vide tūrismam un atpūtai varētu būt Steķu sils (3 km plats mežumasīvs, kas plešas 18 km garumā līdz pat Līvāniem), taču to ievērojami izpostīja2010.gada snieglauzes”- saistībā ar masveida mežizstrādi Steķu sils nav uzskatāmapar attīstāmu rekreācijas zonu.90.lpp.- „Bioloģiskām saimniecībām ir liela loma lauku tūrisma un ekotūrismaattīstībā Līvānu novadā”- nepieciešams bioloģisko saimniecību lomas un ietekmesatkārtots pārvērtējums.
  2. 2. 94.lpp.- Parastā egle (Pice abies), kas atrodas Vucenos „Silagals” Jersikas pag., pēcJersikas pārvaldes vadītāja sniegtās informācijas neeksistē.98.lpp.- vēlams norādīt, ka būtisku lomu novada kurināmā veidu bilancē, īpašiprivātajā sektorā, ieņem arī malka.98.lpp.-nozīmīgs mobilais izmešu avots ne tikai autoceļš, bet arī dzelzceļš.133.lpp.- raksturojot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbību,vēlams norādīt, ka atkritumu izvešanu šis uzņēmums veic ne tikai no Līvānu pilsētas,bet arī novadu pagastos.134.lpp.- sakarā ar to, ka Vides pārskatā ir papildinātas nodaļas 3.2.2., 3.2.3. un3.2.4.2., sniegt komunālo pakalpojumu pieejamības raksturojumu ne tikai Līvānupilsētā, bet arī novada pagastos.136.lpp.- „Līvānu novadā nav centralizētas bīstamo atkritumu savākšanas unuzglabāšanas vietas”- saskaņā ar Dienvidlatgales reģionālo atkritumuapsaimniekošanas plānu, Līvānu novadā šāda atkritumu apsaimniekošanasinfrastruktūras objekta izveide nav paredzēta. Tādējādi uzskatāms, ka ņemot vērā šāduobjektu potenciālo ietekmi uz vides kvalitāti, šādas vietas izveidi novada teritorijā navnepieciešams rezervēt.

×