Attistibas_programma_1red_prezent

689 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Attistibas_programma_1red_prezent

 1. 1. Marika Rudzīte-Griķe SIA «ArGaumi» projektu vadītāja 2011.gada septembris Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1.redakcija
 2. 2. Dokumenta saturs <ul><li>Saturs </li></ul><ul><li>Saīsinājumi </li></ul><ul><li>Terminu skaidrojums </li></ul><ul><li>Kopsavilkums </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>I DAĻA: „PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS” </li></ul><ul><li>Ievads </li></ul><ul><ul><li>Līvānu novada vispārīgs fizioģeogrāfiskais raksturojums </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>SOCIĀLĀS VIDES raksturojums </li></ul><ul><ul><li>Iedzīvotāji </li></ul></ul><ul><ul><li>Līvānu novada demogrāfiskais modelis </li></ul></ul><ul><ul><li>Nodarbinātība </li></ul></ul><ul><ul><li>Izglītība un tālākizglītība </li></ul></ul><ul><ul><li>Veselības aprūpe </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociālie pakalpojumi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultūrvide, bibliotēkas, sports un aktīvās atpūtas iespējas </li></ul></ul><ul><ul><li>Publiskā pārvalde </li></ul></ul><ul><li>Galvenie secinājumi </li></ul><ul><li>DABAS VIDES raksturojums </li></ul><ul><ul><li>Ģeoloģiskā uzbūve </li></ul></ul><ul><ul><li>Derīgie dabas resursi </li></ul></ul><ul><ul><li>Klimatiskie apstākļi </li></ul></ul><ul><ul><li>Dabas vērtības </li></ul></ul><ul><ul><li>Dabas vides riski </li></ul></ul><ul><ul><li>Publiskās teritorijas </li></ul></ul><ul><ul><li>Vides komunikācija un vides pārvaldība </li></ul></ul><ul><li>Galvenie secinājumi </li></ul><ul><li>EKONOMISKĀS VIDES raksturojums </li></ul><ul><ul><li>Uzņēmējdarbība </li></ul></ul><ul><ul><li>Tūrisms </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomikas pamata infrastruktūra un komunālie pakalpojumi </li></ul></ul><ul><ul><li>Transporta un sakaru infrastruktūra </li></ul></ul><ul><ul><li>Investīciju vide </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzņēmējdarbības atbalsts </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociālā uzņēmējdarbība </li></ul></ul><ul><li>Galvenie secinājumi </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Sociālās, dabas un ekonomiskās vides SVID analīze </li></ul></ul>
 3. 3. Dokumenta saturs <ul><li>II DAĻA: „STRATĒĢISKĀ DAĻA” </li></ul><ul><ul><li>Ievads </li></ul></ul><ul><ul><li>Plānošanas konteksts un tiesiskais ietvars </li></ul></ul><ul><ul><li>Līvānu novada VĪZIJA 2020 </li></ul></ul><ul><ul><li>Līvānu novada funkcionālās ietekmes zona un ekonomiskā specializācija </li></ul></ul><ul><ul><li>Līvānu pilsētai pieguļošās industriālas teritorijas nākotnes attīstības scenāriji </li></ul></ul><ul><ul><li>Līvānu novada attīstības STRATĒĢIJA </li></ul></ul><ul><ul><li>RĪCĪBU PLĀNS – prioritātes, rīcību virzieni, rīcības, pasākumi, sasniegumu indikatori, pasākumu realizācijas laiks un atbildīgie </li></ul></ul><ul><ul><li>Valsts loma Rīcību plāna izpildē </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>III DAĻA: „INVESTĪCIJU PLĀNS” </li></ul><ul><ul><li>Ievads </li></ul></ul><ul><ul><li>Investīciju plāns 2012-2014 (investīciju projekti, to paredzamās izmaksas, finansēšanas avoti un plānotie rezultāti) </li></ul></ul><ul><ul><li>2012-2018.gadu periodam ieteicami projekti privātajā sektorā </li></ul></ul>
 4. 4. Dokumenta saturs» <ul><li>IV DAĻA: „IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS PLĀNS” </li></ul><ul><li>Ievads </li></ul><ul><li>Ieviešanas uzraudzības kārtība un institucionālais ietvars </li></ul><ul><li>Līvānu novada teritorijas attīstības rādītāji </li></ul><ul><li>Attīstības programmas ieviešanas izvērtējuma rādītāji </li></ul><ul><li>Uzraudzības ziņojumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>V DAĻA: „PĀRSKATS PAR LĪVĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012.-2018.GADAM IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU” </li></ul><ul><ul><li>Ievads </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabiedrības līdzdalības procesa raksturojums </li></ul></ul><ul><ul><li>Iesniegtie priekšlikumi un atbildes, ziņojums par publisko apspriešanu </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>PIELIKUMI </li></ul><ul><li>1.pielikums: Līvānu novada domes struktūra </li></ul><ul><li>2.pielikums: Pašvaldības izpildvaras vispārējā struktūra </li></ul><ul><li>3.pielikums: Pašvaldības administrācijas struktūra </li></ul><ul><li>4.pielikums: Līvānu novada pašvaldības pēdējos 5 gados realizēto projektu saraksts </li></ul><ul><li>5.pielikums: Naktsmītnes Līvānu novadā </li></ul><ul><li>6.pielikums: Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi Līvānu novadā </li></ul><ul><li>7.pielikums: Velo maršruti un laivošanas maršruti Līvānu novadā </li></ul><ul><li>8.pielikums: Sabiedrības iesaistes kampaņas AP izstrādē „... un nesaki, ka Tu nezināji!” skrejlapa </li></ul><ul><li>9.pielikums: Sabiedrības iesaistes kampaņas uzsākšanas ievadraksta „Līvānos atvērta jauna ražotne” kopija </li></ul><ul><li>10.pielikums: Sabiedrības iesaistei izmanoto aptaujas anketu paraugi: iedzīvotājiem (latviešu un krievu valodās), uzņēmējiem, blakus esošajām pašvaldībām, ārējiem ekspertiem (latviešu un angļu valodās) </li></ul>
 5. 5. Demogrāfiskie scenāriji <ul><li>Inertais scenārijs (dzimstības, mirstības, migrācijas rādītāji 2010. g. līmenī) – 12179 iedzīvotaji 2020.gadā </li></ul><ul><li>Secinājums: pat ar augstu dzimstību iedzīvotāju skaits sarūk, jo zemas dzimstības rezultātā (1990.-2010.gadu periodā) ir izveidojies cilvēku iztrūkums, attiecīgi turpmākos gadus būs mazāk ‘māmiņu’ (pat ja viņas visas dzemdētu 3 bērnus katra). Pie tam, iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā nenovēršami krītas. </li></ul><ul><li>Scenārijs „Bērni un iebraukšana” (lai ‘izlabotu’ demogrāfisko situāciju, būtu nepieciešams ‘kompensēt’ zemu dzimstību 1990.-2010.gadu periodā. ‘Vienkāršākais’ veids ir palielināt iedzīvotāju skaitu vecumā no 0 līdz 19 gadiem, kur ir iedzīvotāju iztrūkums) </li></ul><ul><li>Lai nākotnē nodrošinātu darbspējas vecuma iedzīvotāju saglābāšanu esošajā līmenī (ap 9300 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 61 gadam), papildus augstākam dzimstības līmenim , būtu nepieciešama apmēram 1700 iedzīvotāju ienākšana. </li></ul>
 6. 6. GALVENIE SECINĀJUMI – SOCIĀLĀ VIDE <ul><li>Pat ar augstu dzimstību iedzīvotāju skaits sarūk, jo zemas dzimstības rezultātā (1990.-2010.gadu periodā) ir izveidojies cilvēku iztrūkums </li></ul><ul><li>Lai nākotnē nodrošinātu darbspējas vecuma iedzīvotāju saglābāšanu esošajā līmenī (ap 9300 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 61 gadam), papildus augstākam dzimstības līmenim, būtu nepieciešama apmēram 1700 iedzīvotāju iebraukšana Līvānu novadā </li></ul><ul><li>Līvanu novada iedzīvotaji izceļas ar savu radošumu un daudzpusību – arī pagastos blakus iegūtajām zināšanām, apgūtajai profesijai iedzīvotājiem piemīt vērtīgas kulinārijas, mūzikas, amatniecības u.c. prasmes </li></ul><ul><li>Kopējais dzīves vides un sabiedriskās drošības līmenis Līvānos un Līvānu novadā vērtējams kā apmierinošs. </li></ul><ul><li>Līvānu pilsētas un novada uzņēmējdarbībai ir nozīmīgas rūpnieciskās un lauk­saim­nie­ciskās ražošanas tradīcijas un pieredze </li></ul><ul><li>Lai gan bezdarba līmenis joprojām ir augsts, pēdējā gada laikā tam ir tendence samazināties </li></ul>
 7. 7. GALVENIE SECINĀJUMI – SOCIĀLĀ VIDE <ul><li>Aptuveni tikai 28% no komercsabiedrībām ir darba devēji - lielākā daļa komersantu ir viena cilvēka uzņēmumi vai tās ir pašnodarbinātās personas. Lai radītu jaunas darba vietas, jāsniedz iespējamais atbalsts esošo uzņēmumu paplašināšanai un jaunu uzņēmumu dibināšanai </li></ul><ul><li>Novadā tiek nodrošinātas plašas un kvalitatīvas izglītības (formalās, interešu un neformalās), garīgās pilnveidošanās, kā arī fiziskās attīstības iespējas, tomēr pagastu iedzīvotājiem tās nav pietiekošas </li></ul><ul><li>Līvānu novadā nav nevienas vidējās profesionālās un augstākās mācību iestādes, taču novada iedzīvotāji var izmantot reģionā esošās mācību iestādes </li></ul><ul><li>Veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu Līvānu novadā var vērtēt kā apmierinošu, taču ne pilnībā pietiekamu. Ņemot vēra pēdējo gadu sociāli ekonomiskās situācijas sekas, sevišķi svarīgi plānot sociālās aprūpes infrastruktūras attīstību </li></ul><ul><li>Publiskās pārvaldes struktūras nepieciešamie uzlabojumi galvenokārt saistīti ar e-pārvaldes attīstību, kā arī Attīstības plānošanas komisijā varētu iekļaut plašāku sektorālo un vecuma pārstāvniecību, lai nodrošinātu vispusīgu skatījumu uz attīstības jautājumiem </li></ul>
 8. 8. GALVENIE SECINĀJUMI – DABAS VIDE <ul><li>Līvānu novada dabas vide ir ievērojams resurss, kas veic iedzīvotaju eksistences nodrošināšanas funkciju, ļauj attīstīties uzņēmējdarbībai un sniedz rehabilitacijas un atpūtas iespējas </li></ul><ul><li>Pateicoties pēdējo gadu pasīvai ražošanai, Līvānu novadā ir laba gaisa kvalitāte </li></ul><ul><li>Pietiekoši līdzenais novada reljefs ir pateicīgs velotūrisma, nūjošanas attīstībai </li></ul><ul><li>Novadā ir plaša un skaista dabas un ainaviskā pamatne: Daugavas un Dubnas ielejas, Natura 2000 dabas liegumu teritorijas mikroliegumi, vairāki kultūrvēsturiskie pieminekļi, kas var tikt izmantots pievilcīgas dzīves vides, lauku un aktīvā tūrisma attīstībai </li></ul><ul><li>Novadā ir iespējas ilgtspējīgi saudzējošā tūrisma infrastruktūras attīstībai, taču nepieciešams attīstīt cilvēkresursus un pamata infrastruktūru jaunu, netradicionālu, videi draudzīgu tūrisma produktu izveidei un nodrošināšanai. </li></ul><ul><li>Pastāv iespējas un priekšnoteikumi ekonomiskās vides dažādošanai, izmantojot plašo purvu teritorijas (piem., dzērveņu audzēšana Pēternieku (Pētermuižas) purvā vai jaunu kūdras ieguves vietu izveide Jersikas Krievu purvā) </li></ul>
 9. 9. GALVENIE SECINĀJUMI – DABAS VIDE <ul><li>Virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai primārie veicamie pasākumi ir ūdeņu piesārņojuma avotu apzināšana un likvidēšana, individuālo dzīvojamo māju pieslēgšana centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā rezultātā tiks novērsti piesārņojuma infiltrācijas procesi no krājrezervuāriem, neizmantoto artēzisko ūdensapgādes urbumu konservācija, izstrādāto karjeru rekultivācija un ūdens līmeņa atjaunošana purvu teritorijās </li></ul><ul><li>Ievērojamu attīstības potenciālu var sniegt padomju laika ražošanas teritoriju (industriālo zonu) renovācija un atgriešana saimnieciskajai apritei </li></ul><ul><li>Kaut arī Līvānu novada pašvaldība iespēju robežās rūpējas par savas vides ilgtspējīgu attīstību, vides izglītības jautājumi ir ļoti attīstīti novada skolās, taču pašvaldības darbību vides jomā ievērojami uzlabotu vides speciālista kā atsevišķa darbinieka piesaiste </li></ul><ul><li>Lai nodrošinātu visu ilgtspējīgas attīstības aspektu ievērošanu derīgo dabas izrakteņu izmantošanas jomā, īpaša uzmanība jāpievērš iedzīvotāju (sociālaisg aspekts) un derīgo izrakteņu apsaimniekotāju (ekonomiskais aspekts) interešu vienlīdzīgai ievērošanai </li></ul>
 10. 10. GALVENIE SECINĀJUMI – EKONOMISKĀ VIDE <ul><li>Līvānu novadā tikai 9% no esošajiem uzņēmumiem ir ražojošie uzņēmumi. Nepieciešami mērķtiecīgi pasākumi dažāda vecuma iedzīvotājiem, lai attīstītu jaunas biznesa idejas tieši ražošanas sektorā. </li></ul><ul><li>Pašvaldībai veiksmīgi sadarbojoties ar uzņēmējiem, būtu nepieciešams sakārtot industriālo zonu un atjaunot biznesa atbalsta infrastruktūru, kas atbilstu mūsdienu prasībām un nepieciešamajām ražošanas jaudām. Ir nepieciešams atjaunot pievedceļus ar apgaismojumu un inženierkomunikācijas. - Industriālās zonas attīstība ievērojami palielinās Līvānu novada konkurētspēju un veicinās nodarbinātību. </li></ul><ul><li>Biznesa inkubatoru attīstība un tā sniegto pakalpojumu paplašināšana stimulēs jaunu uzņēmumu veidošanos un nodrošinās pāreju uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku novadā, šādi veicinot Lisabonas mērķu sasniegšanu. Līvānu biznesa inkubatoram vajadzētu vairāk atbalstīt uzņēmumus, kas nodrošina preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu ar augstu pievienoto vērtību. </li></ul><ul><li>Līvānu novadā lauksaimniecības nozari vajadzētu attīstīt kā veiksmīgu uzņēmējdarbību, kur papildus atbalstu saņemtu bioloģiskās saimniecības, mājražotāji un lauksaimnieki, kas ražo produkciju ar augstu pievienoto vērtību. Tiešie maksājumi lauksaimniekiem būtu jāpielīdzina tiešo maksājumu apjomā, ka tas ir citās ES valstīs. Jāizskata arī iespēja izstrādāt novada teritorijas lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošanas koncepciju, definējot kritērijus apmežojamām zemēm. </li></ul>
 11. 11. GALVENIE SECINĀJUMI – EKONOMISKĀ VIDE <ul><li>Sociālā uzņēmējdarbība ir perspektīvs saimnieciskās darbības veids, kas potenciāli veiksmīgi varētu attīstīties Līvānu novadā. </li></ul><ul><li>Pašvaldībā nav pietiekošu kvalificētu cilvēkresursu profesionālai investīciju vides attīstības jautājumu risināšanai (t.sk. investīciju alternatīvu analīze, investīciju projektu dokumentācijas izstrāde, investoru meklēšana, izvērtēšana un atlase sarunu vešana ar potenciālajiem investoriem utt.). Nepieciešami cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanas pasākumi, t.sk. investīciju vides un procesa skaidrošana, praktiska modelēšana un profesionālo prasmju un iemaņu attīstība. </li></ul><ul><li>Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ir kritiski svarīga kopējo tūrisma produktu tālākai attīstībai novadā. Pašvaldībai jāveic tūrisma informācijas uzlabošana, norāžu zīmju izvietošana, kā arī jāveicina privātā sektora aktivitāte ēdināšanas, izmitināšanas un tūrisma aktivitāšu organizēšanas jomās. </li></ul><ul><li>Svarīgi pievērst pietiekošu uzmanību novada teritorijas mārketinga pasākumiem, t.sk. atsevišķu teritoriju/zemes gabalu mārketingam investoru piesaistei (piem., sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru), kā arī novada kopējam mārketingam tūristu un jaunu iedzīvotāju piesaistei. </li></ul>
 12. 12. Līvānu novada VĪZIJA 2020 <ul><li>Līvānu novads – </li></ul><ul><li>uzņēmējdarbība, </li></ul><ul><li>modernās tehnoloģijas </li></ul><ul><li>un pievilcīga vide </li></ul><ul><li>ģimenes labsajūtai </li></ul>
 13. 13. Stratēģiskais plāns
 14. 14. Stratēģiskais plāns
 15. 15. Līvānu novada funkcionālās ietekmes zona – EKONOMISKAIS PROFILS
 16. 16. Industrialās zonas attīstības scenāriji - 1
 17. 17. Industrialās zonas attīstības scenāriji - 2
 18. 18. Industrialās zonas attīstības scenārijs 3
 19. 19. Investīciju plāns (2012-2014) <ul><li>Kopējā pašvaldības realizējamo projektu summa 2012.-2014.gadu periodam, neskaitot pašvaldības ikgadējo budžetu, sastāda 9 089 706 LVL , t.sk. </li></ul><ul><ul><li>pašvaldības budžets: 2 229 043 LVL </li></ul></ul><ul><ul><li>ES fondu finansējums: 6 037 060 LVL </li></ul></ul><ul><ul><li>Privātā sektora (t.sk. pašvaldības SIA) ieguldījums: 703 974 LVL </li></ul></ul><ul><ul><li>Cits finansējums: 119 629 LVL </li></ul></ul><ul><li>70 projekti (2 prioritātēs un 6 rīcību virzienos) </li></ul><ul><li>2012.-2018.gadu periodam ieteicamie projekti Privātajā sektorā, kuri nesīs sociāli ekonomisku labumu Līvānu novada attīstībai </li></ul>
 20. 20. VALSTS LOMA RĪCĪBU PLĀNA IZPILDĒ <ul><li>DEMOGRĀFIJA: </li></ul><ul><li>Bērnu un ģimenes pabalstu saglabāšana un palielināšana </li></ul><ul><li>IZGLĪTĪBA un KULTŪRA: </li></ul><ul><li>Izglītības iestādēs atbalsta personālam (t.sk. bibliotekāri, direktoru vietnieki audzināšanas darbā, sociālie pegadodi u.c.) pieļaujamā un pieejamā finansējuma palielinājums </li></ul><ul><li>Finansiāls atbalsts zēnu un meiteņu mājturības kabinetu modernā aprīkošanā </li></ul><ul><li>Dzīves un darba pamatprasmju apguves programmu, uzņēmējdarbības izglītības programmu integrācija izglītības pamatprogrammās, t.sk. uzņēmējdarbības mācību materiālu, mācību moduļu un jaunu apmācību metožu izstrāde skolotājiem un izglītojamiem atbilstoši vecumam un piesaistot uzņēmējus un biznesa vides speciālistus </li></ul><ul><li>Iespējamā „reālģimnāzijas” statusa izvērtēšana, definēšana un ieviešana Latvijā </li></ul><ul><li>Valsts un ES atbalsta pieejamība materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai (gan publiskām, gan privātām personām) </li></ul>
 21. 21. VALSTS LOMA RĪCĪBU PLĀNA IZPILDĒ <ul><li>UZŅĒMĒJDARBĪBA un NODARBINĀTĪBA: </li></ul><ul><li>Stabila nodokļu politika, galveno energoresursu izmaksu prognozējamība </li></ul><ul><li>Speciālo industriālo zonu/industriālo parku nozares (t.sk. statusa piešķiršanas nosacījumu) skaidra definēšana, atbalsts un priekšrocību noteikšana industriālo parku nomniekiem – ražotājiem </li></ul><ul><li>Palielinātas pašvaldības juridiskās (likumiskās) iespējas veikt reālus vieējās uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšanas pasākumus, ko šobrīd ierobežo komercdarbības atbalsta ierobežojošie normatīvie akti </li></ul><ul><li>Pilsētvides prioritates finansejuma turpmaka pieejamība reģionālas nozīmes attīstības centriem </li></ul><ul><li>NVA vai citas valsts atbalsta programmas ar izdevīgākiem nosacījumiem uzņēmējiem, kuri nodarbina (t.sk. kā praktikantus) jauniešus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām </li></ul><ul><li>Valsts atbalsta instrumenti (t.sk. finansiāls atbalsts) sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai </li></ul><ul><li>Īpašs atbalsts bioloģiskai lauksaimniecībai </li></ul><ul><li>Tiešos maksājumu saglabāšana un pielīdzināšana tiešo maksājumu apjomam citās ES valstīs </li></ul><ul><li>Mazo ražotāju, lauksaimnieku iekļaušana tiešo maksājumu atbalsta saņēmēju lokā (maksājumus saglabāt no 1 ha kā minimālās platības) </li></ul><ul><li>Valsts un ES atbalsta pieejamība jaunu produktu un pakalpojumu izveidei, eksporta veicināšanai </li></ul><ul><li>Valsts un ES atbalsta pieejamība jaunu tūrisma produktu izveidei un attīstībai (gan publiskām, gan privātām personām) </li></ul><ul><li>Skaidra valsts prioritāro nozaru definēšana </li></ul>
 22. 22. VALSTS LOMA RĪCĪBU PLĀNA IZPILDĒ <ul><li>ENERGORESURSI: </li></ul><ul><li>Jaunu dabas gāzes maģistrālo tīklu izbūve </li></ul><ul><li>Energoresursu izmaksu stabilitates nodrošināšana </li></ul><ul><li>Valsts un ES atbalsta pieejamība alternatīvās enerģijas izmantošanai veicināšanai (gan publiskām, gan privātām personām) </li></ul><ul><li>TRANSPORTS: </li></ul><ul><li>Sabiedriskā transporta reisu skaita nesamazināšana, biļesu cenu necelšana </li></ul><ul><li>Reģionālā autoceļa P76 (Jēkabpils – Aizkraukle) un tā turpinājumā (pilnā apjomā Rīga – Daugavpils) rekonstrukcija </li></ul><ul><li>Tilta pār Daugavu pie Līvānu pilsētas būvniecība </li></ul><ul><li>Visu valsts un reģionālās nozīmes ceļu seguma kvalitates nodrošināšana </li></ul><ul><li>SAKARI, E-PĀRVALDE: </li></ul><ul><li>Platjoslas pastāvīgā interneta infrastruktūras ierīkošana valstī </li></ul><ul><li>Atbalsts e-pārvaldes attīstībā (t.sk. pakalpojumu definēšanā un aprakstīšanā) </li></ul>
 23. 23. VALSTS LOMA RĪCĪBU PLĀNA IZPILDĒ <ul><li>SOCIĀLĀ SFĒRA un VESELĪBA: </li></ul><ul><li>Atbalsts sociālās infrastruktūras attīstībā, t.sk. sociālo māju būvniecībā un/vai siltināšanā </li></ul><ul><li>Stingrāki noteikumi sociālo pabalstu piešķiršanai, piem. sankcijas par nepatiesu ziņu sniegšanu (par „aplokšņu algu” u.c. ienākumiem) </li></ul><ul><li>Lielāku pilnvaru piešķirsana pašvaldībai (un sociālajam dienestam) personu (ģimenes) ienākumu izvērtēšanā un lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņemšanā </li></ul><ul><li>Palielināts atbalsts pārdomātiem veselības veicināšanas (t.sk. aktīva un veselīga dzīves veida popularizēšanas) pasākumiem </li></ul><ul><li>Paredzamība un stabilitāte veselības aprūpes finansēšanas kārtībā </li></ul><ul><li>VISPĀRĒJĀ REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA: </li></ul><ul><li>Projektu pieteikšanās ES finansējuma piesaistei procedūru un projektu atskaitīšanās procedūru vienkāršošana </li></ul>
 24. 24. AP ieviešanas uzraudzības plāns <ul><li>50 indikatori (pēc Indikatoru sistēmas) </li></ul><ul><li>1) 10 pamatrādītāji (parāda GALVENĀS attīstības tendences); </li></ul><ul><li>2) pārejie 40 AP ieviešanas sociāli ekonomiskie rādītāji) </li></ul><ul><li>Ikgadējais uzraudzības ziņojums un Pārskata ziņojums ik pēc 3 gadiem </li></ul>
 25. 25. Komentāri? Priekšlikumi? ...

×