Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

tinklaraštis ir teisinė atsakomybė: ko saugotis?

1,512 views

Published on

Paskaita, skaityta tinklaraštininkų (ne)konferencijoje T*NKLAS, 2009.10.15

Published in: Business
 • Be the first to comment

tinklaraštis ir teisinė atsakomybė: ko saugotis?

 1. 1. tinklaraštis ir teisinė atsakomybė ko saugotis? t*nklas.lt Vilnius, 2009
 2. 3. kas paminėtas?
 3. 4. tinklaraštis – kas tai? <ul><li>tinklaraščiai – interneto svetainių rūšis </li></ul><ul><li>interneto svetainė – informacinės visuomenės informavimo priemonė </li></ul><ul><li>informacinės visuomenės informavimo priemonė (2 str. 16 p.) – visuomenės informavimo priemonė (2 str. 67 p.) </li></ul><ul><li>Visuomenės informavimo įstatymas (09.07.28) </li></ul>
 4. 5. tinklaraščio autorius – kas tai? (I) <ul><li>tinklaraščio (IVIP) valdytojas (2 str. 17 p.) – asmuo, faktiškai valdantis IVIP, kurioje rengiama ir (ar) skleidžiama viešoji informacija, arba rengiantis ir (ar) skleidžiantis tokios priemonės turinį </li></ul><ul><li>viešoji informacija (2 str. 61 p.) – informacija, skirta viešai skleisti, išskyrus šio straipsnio 39 dalyje nurodytą informaciją , taip pat informaciją, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti viešai skleidžiama. </li></ul>
 5. 6. tinklaraščio autorius – kas tai? (II) <ul><li>viešosios informacijos rengėjas (2 str. 62 p.) – <...> informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, rengiantis ar pateikiantis skleisti viešąją informaciją </li></ul><ul><li>viešosios informacijos skleidėjas (2 str. 63 p.) – <...> informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, parduodantis ar kitais būdais skleidžiantis viešąją informaciją visuomenei ir atsakantis už tos informacijos teisėtumą. </li></ul><ul><li>žurnalistas (2 str. 72 p.) – fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys. </li></ul>
 6. 7. tinklaraščio autorius – kas tai? (III) <ul><li>Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, administracinė byla Nr. A 444 -70/2009, 2009.04.20 nutartis: </li></ul><ul><ul><li><...> pakanka nustatyti, ar fizinis asmuo profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą, kurią pats panaudoja veikdamas kaip viešosios informacijos rengėjas </li></ul></ul><ul><li>kitais atvejais: </li></ul><ul><ul><li>visi tinklaraščių autoriai, skelbiantys įrašus, yra viešosios informacijos rengėjai </li></ul></ul><ul><ul><li>visi tinklaraščių autoriai, valdantys (administruojantys) tinklaraštį, yra IVIP valdytojai ir skleidėjai </li></ul></ul><ul><ul><li>viešosios informacijos skleidėjai yra interneto paslaugų tiekėjai (IPT), teikiantys prieigos prie interneto svetainės paslaugas </li></ul></ul>
 7. 8. problemos
 8. 9. teisinės problemos <ul><li>elektroninė nuosavybė (domenas, ...) </li></ul><ul><li>draudžiamas/ribojamas turinys (erotika, ...) </li></ul><ul><li>intelektinė nuosavybė (autorių teisės, ...) </li></ul>
 9. 11. <ul><li>bajorukalvos.lt – gyventojai vs. UAB „Hanner“ </li></ul><ul><li>teismų sprendimai: </li></ul><ul><ul><li>I instancija </li></ul></ul><ul><ul><li>II instancija </li></ul></ul><ul><ul><li>taikos sutartis </li></ul></ul><ul><li>.lt domeno techninis reglamentas </li></ul><ul><li>ES reglamentas .eu (precedentai – pienozvaigzdes.lt, švyturys.lt, burgerking.lt, ...) </li></ul>
 10. 13. draudžiama vs. ribojama <ul><li>draudžiama informacija – visais atvejais tokia informacija negali būti skelbiama viešai </li></ul><ul><li>ribojama informacija – dėl skirtingų priežasčių (nepilnamečių apsauga, privatūs ar valstybės interesai, etc.) ši informacija viešai gali būti skelbiama tik aiškiai numatytais atvejais ir atitinkamai laikantis nustatytų ribojimų </li></ul><ul><li>Gali migruoti (pavyzdžiui, priima sprendimą dėl pripažinimo paslaptimi/know-how ) </li></ul>
 11. 14. draudžiama informacija <ul><li>valstybės paslaptys (VTPĮ) </li></ul><ul><li>komercinės paslaptys (know-how) (CK) </li></ul><ul><li>pramoninė nuosavybė (PŽĮ) </li></ul><ul><li>baudžiamojo proceso informacija (BPK) </li></ul><ul><li>privatumas (CK) </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 12. 15. ribojama informacija (I) <ul><li>Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas </li></ul><ul><li>Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo , garso ir vaizdo priemonių sistema </li></ul><ul><li>Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarka </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 13. 16. ribojama informacija (II) <ul><li>Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas </li></ul><ul><ul><li>4 str. – 13 punktų (smurtas, erotika, mityba, homoseksualumas, ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>5 str. – 5 punktai ( sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi , ...) </li></ul></ul>
 14. 17. ribojama informacija (III) <ul><li>Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo, garso ir vaizdo priemonių sistemos aprašas (LRV nutarimas Nr. 681, 2004) </li></ul><ul><ul><li>punktai 15-18 </li></ul></ul><ul><ul><li>neaiškumai: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>įspėjimo puslapis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>amžiaus nustatymas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„gilios nuorodos“ </li></ul></ul></ul>
 15. 18. ribojama informacija (IV) <ul><li>Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarka (LRV nutarimas Nr. 881, 2007) </li></ul><ul><li>Neteisėtu būdu įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama informacija – neteisėta kopija, pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą draudžiama skelbti, platinti ar skleisti informacija ir informacija, atsiradusi dėl neteisėtos paslaugos gavėjo veiklos ar tiesiogiai su ja susijusi, kurią paslaugos gavėjo prašymu saugo paslaugos teikėjas. </li></ul>
 16. 20. intelektinė nuosavybė <ul><li>Sigitos Purytės tinklaraščių autorių apklausos rezultatų įdomiausios išvados: </li></ul><ul><ul><li>„ idėja“ nėra IN ( klysta 47% ) </li></ul></ul><ul><ul><li>21% teigia nenaudoją jokių intelektinės nuosavybės produktų, tačiau 90% pripažįsta naudoją nuotraukas... </li></ul></ul><ul><ul><li>71% turi aukštąjį išsilavinimą, o 31% yra studentai/moksleiviai, visi kiti – ...? </li></ul></ul><ul><li>Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (2008.03.27 redakcija) </li></ul>
 17. 21. 22.89% 12. Žemėlapis 84.88% 11. Vaizdo klipas 15.85% 10. Teisės aktas 29.27% 9. Folkloro kūrinys 53.57% 8. Radijo laida 48.81% 7. Paskaita 88.51% 6. Kompiuterio programa 19.51% 5. Informacinis pranešimas apie įvykį 85.06% 4. Straipsnis 48.15% 3. Herbas 85.06% 2. Fotografijos kūrinys 47.67% 1. Idėja Priskirčiau
 18. 22. intelektinė nuosavybė <ul><li>neapčiuopiama, bet dažnai >80% rinkos vertės </li></ul><ul><li>patentai </li></ul><ul><li>prekių ženklai </li></ul><ul><li>autorių ir gretutinės teisės </li></ul><ul><li>komercinės paslaptys </li></ul><ul><li>išradimai </li></ul><ul><li>know-how , show-how , prototipai </li></ul><ul><li>klientų sąrašai, verslo instrukcijos, pristatymai </li></ul>
 19. 23. ačiū! © Liutauras Ulevičius (t*nklas.lt, Vilnius, 2009) www.ulevičius.lt cituoto/naudoto turinio šaltiniai : www.cfsarasota.org nuotrauka, www.ignou.ac.in schema, www.nopride.lt iliustracija, laidos „Dar pažiūrėsim“ (TV3) ištrauka, Sigitos Purytės tinklraščių autorių apklausos rezultatai.

×