Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Liutauras Ulevičius(20)

Advertisement

Moteris politikoje: įvaizdžio modeliai ir vystymo technologijos

 1. Moteris politikoje: įvaizdžio modeliai ir vystymo technologijos Liutauras Ulevičius
 2.  
 3. I dalis – kas yra įvaizdis? suskaidome į dalis suprantame atskiras dalis koreguojame atskiras dalis
 4. Šeima Draugų(-ių) ratas Laisvalaikis, pomėgiai Visuomeninė veikla Akademinė veikla ... Politinė partija Profesinės sąjungos Darbo kolegos ASMENINIAI REIKALAI (!) ... MOTERIS POLITIKĖ
 5. įvaizdžio struktūra vertybės konkurenciniai pranašumai tikslinės auditorijos komunikaciniai kanalai informaciniai paketai / žinios
 6. įvaizdžio struktūra Nustatyti pažeidimai, skirstant ES struktūrinių fondų lėšas Žemės ūkio plėtrai Konkreti informacija, kuri perduodama komunikaciniu kanalu ir apibūdina taktinio lygmens faktus Informaciniai paketai Žiniasklaidos priemonės, tiesioginiai kontaktai, vieši pareiškimai, tyrimų išvados Technologinės ir socialinės priemonės, kurios perduoda objekto informaciją tikslinei(ėms) auditorijai(oms) Komunikaciniai kanalai Valstybės tarnautojai, kontroliuojamų subjektų dalyviai, visi piliečiai Pašnekovai, kurių nuomonė veikia objektą Tikslinė(s) auditorija(os) Viešojo intereso gynyba, „švari“ asmeninė biografija Tai, kas pozityviai išskiria objektą tarp kitų tos pačios rūšies objektų Konkurenciniai pranašumai Tikslingas valstybės biudžeto vykdymas Pagrindinės komunikuojamos nuostatos Vertybės Pavyzdys (Rasa Budbergyt ė ) Objektas
 7. Komunikacinis kanalas Z Komunikacinis kanalas Y Informacinis srautas Tikslinė auditorija INFO A INFO B INFO C INFO ... Tarpininkų barjeras TURINYS A TURINYS C Konkurenciniai pranašumai (ar silpnybės), tapę galimais informaciniais paketais (INFO) gali būti aktyviai komunikuojami tiek vidaus, tiek išorės tikslinėms auditorijoms. Situacija tampa nevaldoma, kai veikiama pasyviai ir tarpininkų barjeras įveikiamas be organizacijos žinios, o informacija tampa nevaldoma Organizacijos vertybės Konkurenciniai pranašumai Komunikacijos barjeras
 8. II dalis – įvaizdžių rūšys Lietuvos moterys-politikės
 9. III dalis – keisti įvaizdį įvaizdžio kūrimo/vystymo technologijos
 10. įvaizdį formuoja: nuosekli, ilgalaikė, išskirianti komunikacija
 11. nuoseklumas vertybės konkurenciniai pranašumai tikslinės auditorijos komunikaciniai kanalai informaciniai paketai / žinios
 12. ilgalaikiškumas tyrimai poveikis grįžtamasis ryšys planavimas
 13. išskirtinumas pirmenybė lygiavertėje situacijoje Informaciniai paketai pasiekiama vertingesni vartotojai Komunikaciniai kanalai pasiūlymas ar įpročiai Tikslinė(s) auditorija(os) unikalumas Konkurenciniai pranašumai pamatiniai sprendimo argumentai Vertybės nauda
 14. ką – kaip? kiekvienam įvaizdžio struktūriniam elementui keisti taikomos skirtingos technologijos MOTERIS POLITIKĖ
 15. Ačiū! [email_address] (8~686) 08820
Advertisement