Successfully reported this slideshow.

Moteris politikoje: įvaizdžio modeliai ir vystymo technologijos

1

Share

1 of 27
1 of 27

Moteris politikoje: įvaizdžio modeliai ir vystymo technologijos

1

Share

Download to read offline

Description

2007 metų lapkritį Kauno apskrities moterų krizių centro organizuoto seminarų ciklo metu skaityto pranešimo prezentacija

Transcript

 1. 1. Moteris politikoje: įvaizdžio modeliai ir vystymo technologijos Liutauras Ulevičius
 2. 3. Turinys (moterys-politikės) <ul><li>įvaizdis </li></ul><ul><li>rūšys </li></ul><ul><li>kūrimo/vystymo technologijos </li></ul>
 3. 4. I dalis – kas yra įvaizdis? suskaidome į dalis suprantame atskiras dalis koreguojame atskiras dalis
 4. 5. Šeima Draugų(-ių) ratas Laisvalaikis, pomėgiai Visuomeninė veikla Akademinė veikla ... Politinė partija Profesinės sąjungos Darbo kolegos ASMENINIAI REIKALAI (!) ... MOTERIS POLITIKĖ
 5. 6. įvaizdžio struktūra vertybės konkurenciniai pranašumai tikslinės auditorijos komunikaciniai kanalai informaciniai paketai / žinios
 6. 7. įvaizdžio struktūra Nustatyti pažeidimai, skirstant ES struktūrinių fondų lėšas Žemės ūkio plėtrai Konkreti informacija, kuri perduodama komunikaciniu kanalu ir apibūdina taktinio lygmens faktus Informaciniai paketai Žiniasklaidos priemonės, tiesioginiai kontaktai, vieši pareiškimai, tyrimų išvados Technologinės ir socialinės priemonės, kurios perduoda objekto informaciją tikslinei(ėms) auditorijai(oms) Komunikaciniai kanalai Valstybės tarnautojai, kontroliuojamų subjektų dalyviai, visi piliečiai Pašnekovai, kurių nuomonė veikia objektą Tikslinė(s) auditorija(os) Viešojo intereso gynyba, „švari“ asmeninė biografija Tai, kas pozityviai išskiria objektą tarp kitų tos pačios rūšies objektų Konkurenciniai pranašumai Tikslingas valstybės biudžeto vykdymas Pagrindinės komunikuojamos nuostatos Vertybės Pavyzdys (Rasa Budbergyt ė ) Objektas
 7. 8. problemos ar galimybės? <ul><li>įvaizdis silpnas; </li></ul><ul><li>asmeninio ir viešo gyvenimo konfliktas; </li></ul><ul><li>moters įvaizdis kenkia politikės įvaizdžiui arba atvirkščiai; </li></ul><ul><li>partija neišnaudoja moters įvaizdžio. </li></ul>
 8. 9. Komunikacinis kanalas Z Komunikacinis kanalas Y Informacinis srautas Tikslinė auditorija INFO A INFO B INFO C INFO ... Tarpininkų barjeras TURINYS A TURINYS C Konkurenciniai pranašumai (ar silpnybės), tapę galimais informaciniais paketais (INFO) gali būti aktyviai komunikuojami tiek vidaus, tiek išorės tikslinėms auditorijoms. Situacija tampa nevaldoma, kai veikiama pasyviai ir tarpininkų barjeras įveikiamas be organizacijos žinios, o informacija tampa nevaldoma Organizacijos vertybės Konkurenciniai pranašumai Komunikacijos barjeras
 9. 10. II dalis – įvaizdžių rūšys Lietuvos moterys-politikės
 10. 11. ekspertė (akademikė) <ul><li>Dalia Grybauskaitė, eurokomisarė </li></ul><ul><li>Marija Aušrinė Pavilionienė, Seimo narė </li></ul><ul><li>Violeta Latvienė, VMI ex-viršininkė </li></ul><ul><li>Ingrida Šimonytė, FM Mokesčių departamento direktorė </li></ul>
 11. 12. žvaigždė <ul><li>Ona Valiukevičiūtė, Seimo narė </li></ul><ul><li>Roma Žakaitienė, Švietimo ir mokslo ministrė </li></ul><ul><li>Ona Juknevičienė, europarlamentarė </li></ul><ul><li>Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ex-prezidentė </li></ul><ul><li>„ Laima Paksienė“ , „Daina Randers“ – politiko žmona </li></ul>
 12. 13. „motiniška“ globėja <ul><li>Vilija Blinkevičiūtė, Socialinių ir darbo reikalų ministrė </li></ul><ul><li>Kazimira Danutė Prunskienė, Žemės ūkio ministrė </li></ul><ul><li>Rimantė Šalaševičiūtė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė </li></ul>
 13. 14. „ pilkoji kardinolė“ <ul><li>Milda Petrauskienė, Seimo narė </li></ul><ul><li>Kristina Brazauskienė, Vilniaus savivaldybės tarybos narė </li></ul><ul><li>Loreta Graužinienė, Seimo narė </li></ul><ul><li>„ dešinioji ranka“ , (pvz., Irena Šiaulienė) </li></ul>
 14. 15. „blogas policininkas“ <ul><li>Rasa Budbergytė, Valstybės kontrolierė </li></ul><ul><li>Rasa Juknevičienė, Seimo narė </li></ul><ul><li>Laima Mogenienė, Seimo narė </li></ul><ul><li>„ megztoji beretė“ </li></ul>
 15. 16. III dalis – keisti įvaizdį įvaizdžio kūrimo/vystymo technologijos
 16. 17. įvaizdį formuoja: nuosekli, ilgalaikė, išskirianti komunikacija
 17. 18. nuoseklumas vertybės konkurenciniai pranašumai tikslinės auditorijos komunikaciniai kanalai informaciniai paketai / žinios
 18. 19. ilgalaikiškumas tyrimai poveikis grįžtamasis ryšys planavimas
 19. 20. išskirtinumas pirmenybė lygiavertėje situacijoje Informaciniai paketai pasiekiama vertingesni vartotojai Komunikaciniai kanalai pasiūlymas ar įpročiai Tikslinė(s) auditorija(os) unikalumas Konkurenciniai pranašumai pamatiniai sprendimo argumentai Vertybės nauda
 20. 21. ką – kaip? kiekvienam įvaizdžio struktūriniam elementui keisti taikomos skirtingos technologijos MOTERIS POLITIKĖ
 21. 22. vertybių diegimas <ul><li>ar vertybės apibrėžtos ir patvirtintos? </li></ul><ul><li>partijos/asmeninių vertybių dominavimas; </li></ul><ul><li>asmeninių interesų ribojimas: </li></ul><ul><ul><li>nesutampančių vertybių ignoravimas; </li></ul></ul><ul><ul><li>vadovų grupės formavimas ir vertybių paskirstymas; </li></ul></ul><ul><li>vertybių perkėlimas iš strateginio į taktinį lygį. </li></ul>
 22. 23. konkurencinių pranašumų išskyrimas <ul><li>konkurenciniai pranašumai – asmeniniai ar partijos? </li></ul><ul><li>naudojami tik tie asmeniniai konkurenciniai pranašumai, kurie: </li></ul><ul><ul><li>išryškina partijos pranašumus; </li></ul></ul><ul><ul><li>suteikia taktinį pranašumą kovose prieš organizacijos oponentus; </li></ul></ul><ul><li>stebimas vertybių (jų konkurencinių pranašumų), politikių ir tikslinių auditorijų ryšys. </li></ul>
 23. 24. pozicionavimas tikslinėms auditorijoms <ul><li>tikslinės(ių) auditorijos(ų) apibrėžimas, jų hierarchija; </li></ul><ul><li>politikės(-ių), vertybių ir tikslinių grupių tarpusavio santykio matrica; </li></ul><ul><li>nuoseklus matricos duomenų naudojimas: </li></ul><ul><ul><li>didinant politikės žinomumą parinktoje tikslinėje auditorijoje; </li></ul></ul><ul><ul><li>tikslinei auditorijai perteikiant parinktą vertybę. </li></ul></ul>
 24. 25. prioritetų komunikaciniams kanalams nustatymas <ul><li>politikės komunikavimo kompetencijos analizė skirtingiems kanalams (vaizdas, garsas, raštas, jų junginiai ir pan.); </li></ul><ul><li>komunikaciniuose kanaluose tikslinėms auditorijoms tinkamų politikių ir jų pateikiamų konkurencinių pranašumų nustatymas; </li></ul><ul><li>galima vadovų komunikaciniuose kanaluose rotacija. </li></ul>
 25. 26. informacinių paketų kūrimas <ul><li>politikių/konkurencinių pranašumų atranka; </li></ul><ul><li>galimas politikių ignoravimas ir nuasmenintos partijos naudojimas; </li></ul><ul><li>strateginių elementų taikymas: </li></ul><ul><ul><li>partijos vertybių/ konkurencinių pranašumų kartojimas; </li></ul></ul><ul><ul><li>partijos tikslinių auditorijų/komunikacinių kanalų formos reikalavimai. </li></ul></ul>
 26. 27. Ačiū! [email_address] (8~686) 08820

Editor's Notes

Description

2007 metų lapkritį Kauno apskrities moterų krizių centro organizuoto seminarų ciklo metu skaityto pranešimo prezentacija

Transcript

 1. 1. Moteris politikoje: įvaizdžio modeliai ir vystymo technologijos Liutauras Ulevičius
 2. 3. Turinys (moterys-politikės) <ul><li>įvaizdis </li></ul><ul><li>rūšys </li></ul><ul><li>kūrimo/vystymo technologijos </li></ul>
 3. 4. I dalis – kas yra įvaizdis? suskaidome į dalis suprantame atskiras dalis koreguojame atskiras dalis
 4. 5. Šeima Draugų(-ių) ratas Laisvalaikis, pomėgiai Visuomeninė veikla Akademinė veikla ... Politinė partija Profesinės sąjungos Darbo kolegos ASMENINIAI REIKALAI (!) ... MOTERIS POLITIKĖ
 5. 6. įvaizdžio struktūra vertybės konkurenciniai pranašumai tikslinės auditorijos komunikaciniai kanalai informaciniai paketai / žinios
 6. 7. įvaizdžio struktūra Nustatyti pažeidimai, skirstant ES struktūrinių fondų lėšas Žemės ūkio plėtrai Konkreti informacija, kuri perduodama komunikaciniu kanalu ir apibūdina taktinio lygmens faktus Informaciniai paketai Žiniasklaidos priemonės, tiesioginiai kontaktai, vieši pareiškimai, tyrimų išvados Technologinės ir socialinės priemonės, kurios perduoda objekto informaciją tikslinei(ėms) auditorijai(oms) Komunikaciniai kanalai Valstybės tarnautojai, kontroliuojamų subjektų dalyviai, visi piliečiai Pašnekovai, kurių nuomonė veikia objektą Tikslinė(s) auditorija(os) Viešojo intereso gynyba, „švari“ asmeninė biografija Tai, kas pozityviai išskiria objektą tarp kitų tos pačios rūšies objektų Konkurenciniai pranašumai Tikslingas valstybės biudžeto vykdymas Pagrindinės komunikuojamos nuostatos Vertybės Pavyzdys (Rasa Budbergyt ė ) Objektas
 7. 8. problemos ar galimybės? <ul><li>įvaizdis silpnas; </li></ul><ul><li>asmeninio ir viešo gyvenimo konfliktas; </li></ul><ul><li>moters įvaizdis kenkia politikės įvaizdžiui arba atvirkščiai; </li></ul><ul><li>partija neišnaudoja moters įvaizdžio. </li></ul>
 8. 9. Komunikacinis kanalas Z Komunikacinis kanalas Y Informacinis srautas Tikslinė auditorija INFO A INFO B INFO C INFO ... Tarpininkų barjeras TURINYS A TURINYS C Konkurenciniai pranašumai (ar silpnybės), tapę galimais informaciniais paketais (INFO) gali būti aktyviai komunikuojami tiek vidaus, tiek išorės tikslinėms auditorijoms. Situacija tampa nevaldoma, kai veikiama pasyviai ir tarpininkų barjeras įveikiamas be organizacijos žinios, o informacija tampa nevaldoma Organizacijos vertybės Konkurenciniai pranašumai Komunikacijos barjeras
 9. 10. II dalis – įvaizdžių rūšys Lietuvos moterys-politikės
 10. 11. ekspertė (akademikė) <ul><li>Dalia Grybauskaitė, eurokomisarė </li></ul><ul><li>Marija Aušrinė Pavilionienė, Seimo narė </li></ul><ul><li>Violeta Latvienė, VMI ex-viršininkė </li></ul><ul><li>Ingrida Šimonytė, FM Mokesčių departamento direktorė </li></ul>
 11. 12. žvaigždė <ul><li>Ona Valiukevičiūtė, Seimo narė </li></ul><ul><li>Roma Žakaitienė, Švietimo ir mokslo ministrė </li></ul><ul><li>Ona Juknevičienė, europarlamentarė </li></ul><ul><li>Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ex-prezidentė </li></ul><ul><li>„ Laima Paksienė“ , „Daina Randers“ – politiko žmona </li></ul>
 12. 13. „motiniška“ globėja <ul><li>Vilija Blinkevičiūtė, Socialinių ir darbo reikalų ministrė </li></ul><ul><li>Kazimira Danutė Prunskienė, Žemės ūkio ministrė </li></ul><ul><li>Rimantė Šalaševičiūtė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė </li></ul>
 13. 14. „ pilkoji kardinolė“ <ul><li>Milda Petrauskienė, Seimo narė </li></ul><ul><li>Kristina Brazauskienė, Vilniaus savivaldybės tarybos narė </li></ul><ul><li>Loreta Graužinienė, Seimo narė </li></ul><ul><li>„ dešinioji ranka“ , (pvz., Irena Šiaulienė) </li></ul>
 14. 15. „blogas policininkas“ <ul><li>Rasa Budbergytė, Valstybės kontrolierė </li></ul><ul><li>Rasa Juknevičienė, Seimo narė </li></ul><ul><li>Laima Mogenienė, Seimo narė </li></ul><ul><li>„ megztoji beretė“ </li></ul>
 15. 16. III dalis – keisti įvaizdį įvaizdžio kūrimo/vystymo technologijos
 16. 17. įvaizdį formuoja: nuosekli, ilgalaikė, išskirianti komunikacija
 17. 18. nuoseklumas vertybės konkurenciniai pranašumai tikslinės auditorijos komunikaciniai kanalai informaciniai paketai / žinios
 18. 19. ilgalaikiškumas tyrimai poveikis grįžtamasis ryšys planavimas
 19. 20. išskirtinumas pirmenybė lygiavertėje situacijoje Informaciniai paketai pasiekiama vertingesni vartotojai Komunikaciniai kanalai pasiūlymas ar įpročiai Tikslinė(s) auditorija(os) unikalumas Konkurenciniai pranašumai pamatiniai sprendimo argumentai Vertybės nauda
 20. 21. ką – kaip? kiekvienam įvaizdžio struktūriniam elementui keisti taikomos skirtingos technologijos MOTERIS POLITIKĖ
 21. 22. vertybių diegimas <ul><li>ar vertybės apibrėžtos ir patvirtintos? </li></ul><ul><li>partijos/asmeninių vertybių dominavimas; </li></ul><ul><li>asmeninių interesų ribojimas: </li></ul><ul><ul><li>nesutampančių vertybių ignoravimas; </li></ul></ul><ul><ul><li>vadovų grupės formavimas ir vertybių paskirstymas; </li></ul></ul><ul><li>vertybių perkėlimas iš strateginio į taktinį lygį. </li></ul>
 22. 23. konkurencinių pranašumų išskyrimas <ul><li>konkurenciniai pranašumai – asmeniniai ar partijos? </li></ul><ul><li>naudojami tik tie asmeniniai konkurenciniai pranašumai, kurie: </li></ul><ul><ul><li>išryškina partijos pranašumus; </li></ul></ul><ul><ul><li>suteikia taktinį pranašumą kovose prieš organizacijos oponentus; </li></ul></ul><ul><li>stebimas vertybių (jų konkurencinių pranašumų), politikių ir tikslinių auditorijų ryšys. </li></ul>
 23. 24. pozicionavimas tikslinėms auditorijoms <ul><li>tikslinės(ių) auditorijos(ų) apibrėžimas, jų hierarchija; </li></ul><ul><li>politikės(-ių), vertybių ir tikslinių grupių tarpusavio santykio matrica; </li></ul><ul><li>nuoseklus matricos duomenų naudojimas: </li></ul><ul><ul><li>didinant politikės žinomumą parinktoje tikslinėje auditorijoje; </li></ul></ul><ul><ul><li>tikslinei auditorijai perteikiant parinktą vertybę. </li></ul></ul>
 24. 25. prioritetų komunikaciniams kanalams nustatymas <ul><li>politikės komunikavimo kompetencijos analizė skirtingiems kanalams (vaizdas, garsas, raštas, jų junginiai ir pan.); </li></ul><ul><li>komunikaciniuose kanaluose tikslinėms auditorijoms tinkamų politikių ir jų pateikiamų konkurencinių pranašumų nustatymas; </li></ul><ul><li>galima vadovų komunikaciniuose kanaluose rotacija. </li></ul>
 25. 26. informacinių paketų kūrimas <ul><li>politikių/konkurencinių pranašumų atranka; </li></ul><ul><li>galimas politikių ignoravimas ir nuasmenintos partijos naudojimas; </li></ul><ul><li>strateginių elementų taikymas: </li></ul><ul><ul><li>partijos vertybių/ konkurencinių pranašumų kartojimas; </li></ul></ul><ul><ul><li>partijos tikslinių auditorijų/komunikacinių kanalų formos reikalavimai. </li></ul></ul>
 26. 27. Ačiū! [email_address] (8~686) 08820

Editor's Notes

More Related Content

More from Liutauras Ulevičius

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×