Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

įmonės interneto svetainė naujosios žiniasklaidos šviesoje: daugiau teisių ir pareigų

Ad

įmonės interneto svetainė naujosios žiniasklaidos šviesoje: daugiau teisių ir pareigų Liutauras Ulevičius 2009-05-22

Ad

UAB „Įmonė“ www.įmonė.lt

Ad

Teisinė aplinka <ul><li>teisės aktai: </li></ul><ul><ul><li>ES e-komercijos direktyva </li></ul></ul><ul><ul><li>LR Visuom...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad
1 of 10 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Liutauras Ulevičius (20)

Advertisement

įmonės interneto svetainė naujosios žiniasklaidos šviesoje: daugiau teisių ir pareigų

  1. 1. įmonės interneto svetainė naujosios žiniasklaidos šviesoje: daugiau teisių ir pareigų Liutauras Ulevičius 2009-05-22
  2. 2. UAB „Įmonė“ www.įmonė.lt
  3. 3. Teisinė aplinka <ul><li>teisės aktai: </li></ul><ul><ul><li>ES e-komercijos direktyva </li></ul></ul><ul><ul><li>LR Visuomenės informavimo įstatymas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kiti įstatymai (nepilnamečių apsaugos, ...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>LRV nutarimai </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>turinio ribojimas, pašalinimo procedūra, ... </li></ul></ul></ul><ul><li>teismų praktika, precedentai: </li></ul><ul><ul><li>Hanula (EE), kaboom (LT), akreditacija LRS (LT), Leedo (EE) </li></ul></ul>
  4. 4. Kategorijos <ul><li>www.įmonė.lt – visuomenės informavimo priemonė (VIP), informacinės visuomenės informavimo priemonė (IVIP) </li></ul><ul><li>UAB „Įmonė“ – viešosios informacijos rengėjas </li></ul><ul><li>prieglobos paslaugų (angl. hosting ) teikėjas – viešosios informacijos skleidėjas </li></ul>
  5. 5. nauja tvarka daugiau pareigų = daugiau teisių?
  6. 6. turinio draudimas & ribojimas (I) <ul><li>LRV nutarimas – 2003 (Nr. 290) </li></ul><ul><li>draudžiamas & ribojamas turinys: </li></ul><ul><ul><li>„ leidžiama viskas, išskyrus ...“ </li></ul></ul><ul><ul><li>ideologija („istorijos įstatymai“) </li></ul></ul><ul><ul><li>valstybės paslaptys </li></ul></ul><ul><ul><li>„ know-how“ </li></ul></ul><ul><ul><li>baudžiamojo proceso informacija </li></ul></ul><ul><ul><li>nepilnamečių apsauga </li></ul></ul><ul><ul><li>neapykantos kurstymas </li></ul></ul>
  7. 7. turinio draudimas & ribojimas (II) <ul><li>LRV nutarimas – 2004 (Nr. 681) </li></ul><ul><li>žymėjimo reikalavimai: </li></ul><ul><ul><li>16. Interneto tinklalapiuose pateikiamą viešąją informaciją įvertina interneto tinklalapio valdytojas . <...> </li></ul></ul><ul><ul><li>17. Jeigu interneto tinklalapyje yra informacijos, kuri ribojama skelbti ir platinti, būtina įdiegti tokio interneto tinklalapio įžanginį puslapį (priešlapį) su įspėjamuoju užrašu (lietuvių ir anglų kalbomis): <...> </li></ul></ul>
  8. 8. turinio draudimas & ribojimas (III) <ul><li>LRV nutarimas – 2008 (Nr. 881) </li></ul><ul><li>prieigos panaikinimo reikalavimai: </li></ul><ul><ul><li>„ notice-and-take-down “ procedūra </li></ul></ul><ul><ul><li>Neteisėtu būdu įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama informacija (neteisėta informacija) – neteisėta kopija, pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą draudžiama skelbti, platinti ar skleisti informacija ir informacija, atsiradusi dėl neteisėtos paslaugos gavėjo veiklos ar tiesiogiai su ja susijusi, kurią paslaugos gavėjo prašymu saugo paslaugos teikėjas. </li></ul></ul>
  9. 9. teisės <ul><li>informacijos šaltinio apsauga </li></ul><ul><ul><li><...> turi teisę išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį, neatskleisti informacijos šaltinio </li></ul></ul><ul><li>akreditacija </li></ul><ul><ul><li><...> turi teisę akredituoti savo žurnalistus prie valstybės institucijų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų, taip pat kitų institucijų šalių susitarimu </li></ul></ul><ul><li>... </li></ul>
  10. 10. atsakomybė <ul><li>ŽEI – blogas.lt/kaboom </li></ul><ul><li>IVIP tenka ta pati teisinė atsakomybė, kaip ir visoms VIP, išskyrus, kiek išimtis numato ES e-komercijos direktyva ir atitinkamai LR Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas </li></ul>

×