Successfully reported this slideshow.

Kodėl valstybės įstaigos turėtų atrasti ąčęėį...?

0

Share

Loading in …3
×
1 of 18
1 of 18

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Kodėl valstybės įstaigos turėtų atrasti ąčęėį...?

 1. 1. ą č ę ė į .... Liutauras Ulevičius, MRU, 2009
 2. 2. 2 x 2 <ul><li>Valstybinės kalbos įstatymas (2002.06.13 redakcija) </li></ul><ul><li>2004 m. kovo 30 d. Lietuvoje pradėjo veikti IDN (angl. Internationalized Domain Names ) sistema </li></ul><ul><li>.lt domeno procedūrinis reglamentas (domreg.lt, 2007 m. kovo mėn.) iki tol galiojo „Adresų srities simbolinio pavadinimo sudarymo tvarka“ </li></ul>
 3. 3. ar yra problema?
 4. 4. pavyzdžiai <ul><li>smm.lt </li></ul><ul><li>ukmin.lt </li></ul><ul><li>zum.lt </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 5. 8. praktinės problemos <ul><li>programinė įranga </li></ul><ul><ul><li>naršyklė </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Firefox </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opera 7.20 ar naujesnė </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet Explorer 7.0 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet Explorer 5.0-6.0 su įdiegta VeriSign i-Nav programa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konqueror </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Netscape 7.1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mozilla 1.4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>elektroninis paštas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>domeno vardas ok, vardas/pavardė – neišspręsta </li></ul></ul></ul>
 6. 9. Valstybinės kalbos įstatymas
 7. 10. bendrieji VKĮ reikalavimai <ul><li>2 str. – valstybinė kalba yra lietuvių kalba </li></ul><ul><li>5 str. – <...> įmonės ir organizacijos tarp savęs susirašinėja valstybine kalba </li></ul><ul><li>7 str. – <...> vadovai turi užtikrinti, kad gyventojai būtų aptarnaujami valstybine kalba </li></ul><ul><li>12 str. – <...> mokyklos turi išmokyti valstybinės kalbos <...> </li></ul>
 8. 11. specialieji VKĮ reikalavimai <ul><li>16 str. – Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų </li></ul><ul><li>17 str. – Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba. Valstybinė kalba privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose , Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose </li></ul><ul><li>23 str. – Visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi </li></ul>
 9. 12. .lt procedūrinis reglamentas
 10. 13. .lt reglamentas <ul><li>III skirsnis „Pavadinimų sudarymas“ </li></ul><ul><li>14-15 punktai leidžia naudoti ąčęėį... </li></ul>
 11. 14. užtikrinimo priemonės
 12. 15. atsakomybė <ul><li>atsakomybės subjektai ir sąlygos? </li></ul><ul><li>VKĮ 24 str. 2 d. – už įstatymo nuostatų tiesioginį vykdymą atsakingi institucijų, įstaigų, įmonių, tarnybų bei organizacijų vadovai </li></ul>
 13. 16. rekomendacijos <ul><li>mokestiniu pagrindu skatinti taisyklingų .lt vardų naudojimą; </li></ul><ul><li>Vyriausybės nutarimu įpareigoti valstybės institucijas pakeisti naudojamus interneto svetainių adresus taisyklingais lietuviškais atitikmenimis (pavyzdžiui, vietoj www.smm.lt pradėti naudoti www.šmm.lt ); </li></ul><ul><li>viešuose pirkimų konkursuose nurodyti sąlygą, kad interneto naršyklės, el. pašto bei kita programinė įranga tenkintų IDN standarto reikalavimus ir sudarytų sąlygas vykdyti Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus; </li></ul><ul><li>sukurti .lt interneto vardų zonos įrankius, kurie automatiškai nukreiptų neteisingai surinktas užklausas į lietuviškas svetaines (arba taisyklingų vardų interneto svetainių savininkas nemokamai suteikti „šešėlines“ netaisyklingas formas); </li></ul><ul><li>ginčų atveju pirmenybę teikti taisyklingus lietuvių kalbos terminus naudojančioms interneto svetainėms. </li></ul>
 14. 17. www.ačiū.lt !!! www.ulevičius.lt , MRU, 2009

Editor's Notes

×