Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kodėl valstybės įstaigos turėtų atrasti ąčęėį...?

1,451 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kodėl valstybės įstaigos turėtų atrasti ąčęėį...?

 1. 1. ą č ę ė į .... Liutauras Ulevičius, MRU, 2009
 2. 2. 2 x 2 <ul><li>Valstybinės kalbos įstatymas (2002.06.13 redakcija) </li></ul><ul><li>2004 m. kovo 30 d. Lietuvoje pradėjo veikti IDN (angl. Internationalized Domain Names ) sistema </li></ul><ul><li>.lt domeno procedūrinis reglamentas (domreg.lt, 2007 m. kovo mėn.) iki tol galiojo „Adresų srities simbolinio pavadinimo sudarymo tvarka“ </li></ul>
 3. 3. ar yra problema?
 4. 4. pavyzdžiai <ul><li>smm.lt </li></ul><ul><li>ukmin.lt </li></ul><ul><li>zum.lt </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 5. 8. praktinės problemos <ul><li>programinė įranga </li></ul><ul><ul><li>naršyklė </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Firefox </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opera 7.20 ar naujesnė </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet Explorer 7.0 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet Explorer 5.0-6.0 su įdiegta VeriSign i-Nav programa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konqueror </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Netscape 7.1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mozilla 1.4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>elektroninis paštas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>domeno vardas ok, vardas/pavardė – neišspręsta </li></ul></ul></ul>
 6. 9. Valstybinės kalbos įstatymas
 7. 10. bendrieji VKĮ reikalavimai <ul><li>2 str. – valstybinė kalba yra lietuvių kalba </li></ul><ul><li>5 str. – <...> įmonės ir organizacijos tarp savęs susirašinėja valstybine kalba </li></ul><ul><li>7 str. – <...> vadovai turi užtikrinti, kad gyventojai būtų aptarnaujami valstybine kalba </li></ul><ul><li>12 str. – <...> mokyklos turi išmokyti valstybinės kalbos <...> </li></ul>
 8. 11. specialieji VKĮ reikalavimai <ul><li>16 str. – Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų </li></ul><ul><li>17 str. – Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba. Valstybinė kalba privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose , Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose </li></ul><ul><li>23 str. – Visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi </li></ul>
 9. 12. .lt procedūrinis reglamentas
 10. 13. .lt reglamentas <ul><li>III skirsnis „Pavadinimų sudarymas“ </li></ul><ul><li>14-15 punktai leidžia naudoti ąčęėį... </li></ul>
 11. 14. užtikrinimo priemonės
 12. 15. atsakomybė <ul><li>atsakomybės subjektai ir sąlygos? </li></ul><ul><li>VKĮ 24 str. 2 d. – už įstatymo nuostatų tiesioginį vykdymą atsakingi institucijų, įstaigų, įmonių, tarnybų bei organizacijų vadovai </li></ul>
 13. 16. rekomendacijos <ul><li>mokestiniu pagrindu skatinti taisyklingų .lt vardų naudojimą; </li></ul><ul><li>Vyriausybės nutarimu įpareigoti valstybės institucijas pakeisti naudojamus interneto svetainių adresus taisyklingais lietuviškais atitikmenimis (pavyzdžiui, vietoj www.smm.lt pradėti naudoti www.šmm.lt ); </li></ul><ul><li>viešuose pirkimų konkursuose nurodyti sąlygą, kad interneto naršyklės, el. pašto bei kita programinė įranga tenkintų IDN standarto reikalavimus ir sudarytų sąlygas vykdyti Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus; </li></ul><ul><li>sukurti .lt interneto vardų zonos įrankius, kurie automatiškai nukreiptų neteisingai surinktas užklausas į lietuviškas svetaines (arba taisyklingų vardų interneto svetainių savininkas nemokamai suteikti „šešėlines“ netaisyklingas formas); </li></ul><ul><li>ginčų atveju pirmenybę teikti taisyklingus lietuvių kalbos terminus naudojančioms interneto svetainėms. </li></ul>
 14. 17. www.ačiū.lt !!! www.ulevičius.lt , MRU, 2009

×