Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Žiniatinklio turinio naudojimas

678 views

Published on

2013.06.17 MRU HMI seminare "Žiniatinklio tekstualumas" skaitytas pranešimas

Published in: Devices & Hardware
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Žiniatinklio turinio naudojimas

  1. 1. Žiniatinklio turinio naudojimas Liutauras Ulevičius, 2013.06.17
  2. 2. Bandymai apibrėžti problemą • Ar turime ginčų? • ATGTĮ – ar senos taisyklės sėkmingai taikomos naujoje erdvėje? • Mokslo tyrimai? • Alternatyvos? Visgi: – mokslinis naujumas? – mokslo lygis?
  3. 3. ATGTĮ • 4 straipsnis. Autorių teisių objektai 2. Autorių teisių objektai: – knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia forma, įskaitant elektroninę, taip pat kompiuterių programos; – kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai; – rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai); – dramos, muzikiniai dramos, pantomimos, choreografijos ir kiti scenoje atlikti skirti kūriniai ir režisuoti spektakliai, taip pat scenarijai ir scenarijų planai; – muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto; – audiovizualiniai kūriniai (kino filmai, televizijos filmai, televizijos laidos, videofilmai, diafilmai ir kiti kinematografinėmis priemonėmis išreikšti kūriniai), radijo laidos; – skulptūros, tapybos bei grafikos kūriniai, monumentalioji dekoratyvinė dailė, kiti dailės kūriniai, taip pat scenografijos kūriniai; – fotografijos kūriniai ir kiti fotografijai analogiškais būdais sukurti kūriniai; – architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai); – taikomosios dailės kūriniai; – iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su geografijos, topografijos ar tiksliųjų mokslų sritimis; – kiti kūriniai.
  4. 4. ATGTĮ • 5 straipsnis. Autorių teisės nesaugomi objektai Autorių teisių objektais nelaikomi: – idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys; – teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai; – oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai; – oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai; – įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius; – folkloro kūriniai.
  5. 5. Mokslo tyrimai - Aleknonis, G. Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai. Socialinių mokslų studijos. 2010, 2(6):7-21. - Špokienė, I. Informacijos apie vaistinius preparatus sklaida pacientams: teisinių apibrėžimų turinys, ribojimų teisėtumas ir atsakomybės už pažeidimus klausimas. Socialinių mokslų studijos. 2011, 3(1):271- 292. - Pasvenskienė, A. Azartinių lošimų reglamentavimo internete problema Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Socialinių mokslų studijos. 2010, 4(8):295-315. - Arasimavičius, M. Internetinių azartinių lošimų teisinio reguliavimo problemos. Socialinių mokslų studijos. 2009, 2(2):299-320.
  6. 6. Alternatyvos?
  7. 7. Bandymai apibrėžti problemą • tekstas keičiasi (keičiasi tikrovė) • teksto naudojimas keičiasi (keičiasi tikrovė) • teksto naudojimo reglamentavimas LR kol kas išlieka stabilus – prieštaravimai auga
  8. 8. Bandymai apibrėžti problemą • tekstas keičiasi (keičiasi tikrovė) • teksto naudojimas keičiasi (keičiasi tikrovė) • teksto naudojimo reglamentavimas LR kol kas išlieka stabilus – prieštaravimai auga

×