Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Generació del 27

704 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Generació del 27

 1. 1. GENERACIÓ DEL 27
 2. 2. Què és?• És un grup d’autors espanyols del segle XX, que es van donar a conèixer al voltant de l’any 1927 i tenien alguns trets característics en comú: – Naixement en anys propers. – Formació intel·lectual semblant. – Relacions personals entre ells. – Participació en actes col·lectius propis. – Trets comuns de l’estil (vanguardisme).
 3. 3. Qui són?• Rafael Alberti• Vicente Aleixandre• Dámaso Alonso• Gerardo Diego• Federico G. Lorca• Jorge Guillén• Miguel Hernández• Pedro Salinas
 4. 4. Autors més importants• Rafael Alberti (1902-1999) – És considerat un del grans poetes espanyols de l’anomenada Edad de Plata
 5. 5. • Vicente Aleixandre (1898-1984) – Algunes de les seves obres són: • Espadas como labios, M., Espasa-Calpe, 1932. • Pasión de la tierra, México, Fábula, 1935. • Sombra del Paraíso, M., Adán, 1944.
 6. 6. • Dámaso Alonso (1898 – 1990)-Va destacar com a eminent crític,De fama mundial, pels seus estudisEstilístics.
 7. 7. • Gerardo Diego (1896-1987)-Va elaborar les dues versions dela famosa Antologia de poesiaque va donar a conèixer als autorsde la Generació del 27.
 8. 8. • Federico García Lorca(1898-1936)-Adscrit a la anomenadaGeneració del 27, és el poetade major influènciai popularitat de la literaturaespanyola del segle XX.
 9. 9. • Jorge Guillén (1893-1984)-Va ser poeta i crític literariEspanyol de gran fama i tambéva integrar la Generació del 27.
 10. 10. • Miguel Hernández (1910-1942)-Va ser poeta i dramaturg dela literatura del segle XX. Encaraque normalment quadrava en laGeneració del 36 va mantenir major proximitatamb la del 27.
 11. 11. • Pedro Salinas (1891-1951)-Va ser un conegut escriptorEspanyol conegut per la sevapoesia i els seus assajos.
 12. 12. Influència de Jorge Guillén• L’obra de Bartomeu Rosselló-Pòrcel que té més influència de Jorge Guillén és Imitació del Foc.• La utilització de la poesia pura, derivada del simbolisme.• Bartomeu va escriure un text crític sobre Cántico, una obra de Guillén en el qual reflexiona sobre aquest poeta.
 13. 13. • Nùria Morraja• Irene Briongos• Irina López

×