Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Οδηγός ΔημοσίευσηςΕπιστημονικών Εργασιών  Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη    Τμήμα Χημείας
Υποθέτουμε ότι έχουμε τααποτελέσματα από μία ερευνητική  εργασία ή από μία κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση
Τι κάνουμε;• Α) Ξεκινάμε να γράφουμε το άρθρο από την αρχή ως το τέλος;• Β) Μοιράζουμε από ένα κομμάτι σε κάθε συνεργάτη...
Σχεδιάγραμμα (Outline)• Καλό είναι να φτιάξουμε ένα σχεδιάγραμμα με την ιστορία που θέλουμε να πούμε.• Ιδίως αν συνεργαζό...
1.Γενικα για τη ρύπανση                     2. Ειδικά για τη ρύπανση τωνΔομή του άρθρου, π.χ.     ...
Δομή του άρθρου• Περίληψη               Γράφονται τελευταία• Εισαγωγή• Υλικά και μέθοδοι• Ανάλυση Δεδομένων ...
ΣΧΗΜΑΤΑ• Σχήματα ονομάζουμε οτιδήποτε χρησιμοποιείται μέσα στο κείμενο για να δείξει κάτι γραφικά.• Ως σχήμα μπορεί να χ...
Σχήματα• .. μία φωτογραφία, ή ένας χάρτης
Αναφορά στο κείμενο• Τα σχήματα σε ένα τεχνικό κείμενο δεν χρησιμοποιούνται για αισθητικούς σκοπούς αλλά για να ενισχύσο...
Πως σας φαίνεται; Εντοπίζετε   κάποιο πρόβλημα;
Μορφή• Το σχήμα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο.• Αν υπάρχουν γράμματα μέσα στο σχήμα θα πρέπει να διαβάζονται.• Η λεζάντα...
Λεζάντα  Επιλέξτε τη σωστή λεζάντα     • Α) Σχήμα 1 Η μέση τιμή της      συγκέντρωσης των PCBs      (ng/...
Η λεζάντα• Η λεζάντα ενός σχήματος αναφέρει τον αριθμό του σχήματος.• Ακολουθεί περιγραφή του σχήματος, η οποία δεν είνα...
Αναφορές• Στο τέλος του τίτλου μέσα σε παρένθεση αναφέρεται η πηγή από την οποία πάρθηκε το σχήμα στην περίπτωση που το ...
ΠΙΝΑΚΕΣ• Οι πίνακες είναι σχήματα με στήλες και γραμμές που χρησιμοποιούνται μέσα στο κείμενο για να παρουσιάσουμε οργα...
Αναφορά στο κείμενο• Οι πίνακες σε ένα τεχνικό κείμενο δεν χρησιμοποιούνται για αισθητικούς σκοπούς αλλά για να ενισχύσο...
Αναφορές• Στο τέλος του τίτλου του πίνακα μέσα σε παρένθεση αναφέρεται η πηγή από την οποία πάρθηκε ο πίνακας στην περίπ...
Μια ενδιαφέρουσα συμβουλή !Αφού φτιάξουμε τα σχήματα και τους πίνακες μεόλα τα δεδομένα που περιγράφουν με σαφήνειακαι ακρ...
Βιβλιογραφία• Είναι μεγάλη «πληγή» και απαιτεί πολύ από το χρόνο μας για να γραφτεί• Έχετε κάτι να προτείνετε;
Βιβλιογραφία• Είναι μεγάλη «πληγή» και απαιτεί πολύ από το χρόνο μας για να γραφτεί• Υπάρχουν νέα λογισμικά π.χ. Mendeley...
Reference Management Softwarehttp://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
Βιβλιογραφία - Πηγές• Πηγές στο κείμενο – Επώνυμο συγγραφέα και έτος – Π.χ. (Karapanagioti, 2007) – (Karapanagioti et a...
Λίστα με Πηγές• Σε περιοδικά  – 1 συγγραφέας  – Karapanagioti, H.K., 2007 “Removal of phenanthrene from saltwater   so...
Λίστα με Πηγές• Σε βιβλία – Ligouis, B., Kleineidam, S., Karapanagioti, H.K., Kiem, R.,  Grathwohl, P., and Niemz, C., ...
Πριν αρχίσουμε να το γράφουμε καλό είναι να επιλέγουμε το  περιοδικό στο οποίο θα    δημοσιεύσουμε.Πως θα επιλέξουμε...
Με βάση τον Impact Factor τωνπεριοδικών ή την κατάταξή τους  στο επιστημονικό πεδίο
Με βάση τη συχνότητα που   εμφανίζεται κάθε περιοδικό στη    λίστα με τις αναφορές μας• Εκεί από όπου πήραμε τις περ...
Με βάση το στόχο του κάθε      περιοδικού• Μπορεί το θέμα μας να εντάσσεται αλλά η προσέγγιση που έχουμε ακολουθήσει...
Π.χ
Π.χ.• The journals scope embraces a wide range of topics including: experimental investigations of contaminant sorption,...
Συνήθως βέβαια ρωτάμε τον   καθηγητή μας!!
Όταν επιλέξουμε περιοδικό τότε πάμεστο site του περιοδικού και βρίσκουμε  τις οδηγίες για τους συγγραφείς
Δομή του άρθρου•  Εισαγωγή•  Υλικά και μέθοδοι•  Ανάλυση Δεδομένων (θεωρεία και υπολογισμοί)•  Αποτελέσματα•  Συζήτησ...
Abstracting• Οι ακόλουθες σελίδες δίνονται χωριστά και είναι σημαντικές – για την καταχώρηση του άρθρου σε βάσεις  δεδ...
Σελίδα Τίτλου (Title page)• Ξεχωριστή σελίδα• Τίτλος – ακριβής, – είναι πολύ σημαντικός γιατί μπαίνει στις βάσεις  δεδ...
Περίληψη (Abstract)• Ακριβής• Πρέπει να αναφέρει – Το σκοπό της έρευνας της δημοσίευσης – Τα κύρια αποτελέσματα (εδώ πάσ...
Λέξεις κλειδιά (key words)• Μέχρι 6 ή 10• Από λίστα• Ελεύθερα• Καλό είναι να αποφεύγουμε να βάζουμε τις λέξεις που ήδη υπ...
Νέες απαιτήσεις• Graphical abstract• Research Highlights (Bullet points)
Η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά• Μέσω website ειδικά διαμορφωμένου για να κάνει κανείς upload πληροφορίες και αρχεία• Συν...
Πρέπει εμείς να προτείνουμε 3-5    κριτές (Reviewers)• Όπως και με τα περιοδικά κοιτάζουμε τα ονόματα που εμφανίζονται...
Το υποδέχεται ένας από τους      εκδότες• Ελέγχει αν – Τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις του  περιοδικού – Είναι...
Ο εκδότης μαζεύει τις κριτικές και τις στέλνει   πίσω στον υπεύθυνο συγγραφέα• Μαζί με την αντίστοιχη απάντηση στον υπε...
Μερικά περιοδικά• Τα τελευταία χρόνια ακολουθούν την τακτική να μην κάνουν αποδεκτά τα άρθρα με τις σημαντικές αλλαγές α...
Ο εκδότης μαζεύει τις κριτικές και τις στέλνει   πίσω στον υπεύθυνο συγγραφέα• Εμείς, οι συγγραφείς πρέπει να αντιμετωπί...
Η πιο σημαντική οδηγία!• Αντιμετωπίστε κάθε σημείο κριτικής• Αν δεν το καταλαβαίνει ο κριτής που συνήθως είναι ειδικός, δ...
Σχόλιο κριτή• Φράση στο άρθρο: «Το Α είναι μεγαλύτερο από το Β κατά μία τάξη μεγέθους»• Σχόλιο κριτή: «Εξηγήστε γιατί το ...
Ποιο είναι το σωστό και γιατί;• 1) Το Α είναι μεγαλύτερο από το Β γιατί το Α έχει πιο πολλά επίπεδα από το Β.• 2) Στην πρ...
Μετά την αποδοχή, στέλνονται τα       proofs• Σε μορφή pdf• Συνήθως έχουμε μόνο λίγες ώρες για να απαντήσουμε• Πρέπ...
Ξεκάθαρες Διορθώσεις
Συγχαρητήρια το άρθρο σας έχει     εκδοθεί!
Τώρα περιμένουμε να δούμε τι   απήχηση θα έχει,δηλαδή πόσα άλλα άρθρα θα  αναφερθούν σε αυτό!! www.isiknowledge.com
Σειρά σας τώρα!Ομαδική Δραστηριότητα:• Σκεφτείτε ένα θέμα για ένα άρθρο που θα θέλατε να γράψετε ως ομάδα σε σχέση με την...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Οδηγός Δημοσίευσης Επιστημονικών Εργασιών 2013

991 views

Published on

Παρουσίαση συνόδου εκπαιδευτικού προγράμματος "Αποτελέσματα Έρευνας - Συγγραφή, Δημοσίευση & Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών"

Διδάσκουσα: Χρυσή Καραπαναγιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν. Πατρών

Ανοικτό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Πατρών 2012-13

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://tinyurl.com/owil20-publish

Published in: Education
 • Be the first to comment

Οδηγός Δημοσίευσης Επιστημονικών Εργασιών 2013

 1. 1. Οδηγός ΔημοσίευσηςΕπιστημονικών Εργασιών Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας
 2. 2. Υποθέτουμε ότι έχουμε τααποτελέσματα από μία ερευνητική εργασία ή από μία κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση
 3. 3. Τι κάνουμε;• Α) Ξεκινάμε να γράφουμε το άρθρο από την αρχή ως το τέλος;• Β) Μοιράζουμε από ένα κομμάτι σε κάθε συνεργάτη (π.χ. άλλος την εισαγωγή, άλλος τη μεθοδολογία) και τα ενώνουμε στο τέλος;• Γ) Περιγράφει ο καθένας το κομμάτι που έχει κάνει και τα ενώνουμε;• Δ) Φτιάχνουμε ένα σχεδιάγραμμα για συζήτηση;
 4. 4. Σχεδιάγραμμα (Outline)• Καλό είναι να φτιάξουμε ένα σχεδιάγραμμα με την ιστορία που θέλουμε να πούμε.• Ιδίως αν συνεργαζόμαστε με άλλους θα μας βοηθήσει να δούμε αν όλοι βλέπουμε και συμφωνούμε με την ίδια ιστορία• Το σχεδιάγραμμα θα είναι η δομή του άρθρου και που θα μπει η κάθε πληροφορία (το κάθε αποτέλεσμα με οργανωμένο τρόπο ώστε η μετάδοση της πληροφορίας να είναι αποδοτική)• Το σχεδιάγραμμα μπορεί να επαναπροσδιοριστεί αργότερα πολλές φορές
 5. 5. 1.Γενικα για τη ρύπανση 2. Ειδικά για τη ρύπανση τωνΔομή του άρθρου, π.χ. υπογείων νερών 3. Από οργανικούς ρύπους 4. Σκοπός και στόχοι της παρούσας μελέτης/Πρωτοτυπία• Περίληψη• Εισαγωγή 1. Πειράματα σε αντιδραστήρες• Υλικά και μέθοδοι 2. Πειράματα σε κλίνες• Ανάλυση Δεδομένων(θεωρεία και υπολογισμοί) 1. Μοντέλο ισορροπίας 2. Μοντέλο διάχυσης• Αποτελέσματα• Συζήτηση 1. Αποτελέσματα από τα πειράματα σε αντιδραστήρες• Συμπεράσματα Σχήμα 1 Κατανομή ρύπου• Λεξιλόγιο Σχήμα 2 Κινητική κατανομής ρύπων Πίνακας 1 Σταθερές κατανομής• Βιβλιογραφία 2. Αποτελέσματα από τα πειράματα σε κλίνες Πίνακας 2 Παράμετροι μεταφοράς σε κλίνες• Παραρτήματα Σχήμα 3 Καμπύλες στην έξοδο των κλινών
 6. 6. Δομή του άρθρου• Περίληψη Γράφονται τελευταία• Εισαγωγή• Υλικά και μέθοδοι• Ανάλυση Δεδομένων Γράφονται πρώτα(θεωρεία και υπολογισμοί)• Αποτελέσματα• Συζήτηση• Συμπεράσματα• Λεξιλόγιο• Βιβλιογραφία Γράφεται παράλληλα με το υπόλοιπο για να μην ξεχαστεί κάποια πηγή• Παραρτήματα
 7. 7. ΣΧΗΜΑΤΑ• Σχήματα ονομάζουμε οτιδήποτε χρησιμοποιείται μέσα στο κείμενο για να δείξει κάτι γραφικά.• Ως σχήμα μπορεί να χαρακτηρισθεί ένα διάγραμμα, ένα διάγραμμα ροής,…
 8. 8. Σχήματα• .. μία φωτογραφία, ή ένας χάρτης
 9. 9. Αναφορά στο κείμενο• Τα σχήματα σε ένα τεχνικό κείμενο δεν χρησιμοποιούνται για αισθητικούς σκοπούς αλλά για να ενισχύσουν ή να βοηθήσουν κάτι που παρουσιάζει το κείμενο.• Έτσι θα πρέπει μέσα στο κείμενο να υπάρχει αναφορά σε όλα τα σχήματα.• Ένα σχήμα που δεν αναφέρεται μέσα στο κείμενο είναι περιττό.
 10. 10. Πως σας φαίνεται; Εντοπίζετε κάποιο πρόβλημα;
 11. 11. Μορφή• Το σχήμα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο.• Αν υπάρχουν γράμματα μέσα στο σχήμα θα πρέπει να διαβάζονται.• Η λεζάντα του σχήματος μπαίνει στο κάτω μέρος και κατά προτίμηση στην ίδια σελίδα με το σχήμα.• Αν υπάρχουν σύμβολα στο σχήμα, θα πρέπει να εξηγούνται στη λεζάντα.• Όταν παρουσιάζονται δεδομένα τότε θα πρέπει κάπου να αναφέρονται οι μονάδες μέτρησης.
 12. 12. Λεζάντα Επιλέξτε τη σωστή λεζάντα • Α) Σχήμα 1 Η μέση τιμή της συγκέντρωσης των PCBs (ng/g) σε 4 παραλίες στην Ελλάδα • Β) Σχήμα 1 Η μέση τιμή της συγκέντρωσης των PCBs (ng/g) στο Σαρωνικό είναι μεγαλύτερη από ότι σε άλλες παραλίες στην Ελλάδα • Γ) Σχήμα 1 Η μέση τιμή της συγκέντρωσης (ng/g) των πολυχλωριωμένων διφαινιλίων (PCBs) σε 4 παραλίες στην Ελλάδα
 13. 13. Η λεζάντα• Η λεζάντα ενός σχήματος αναφέρει τον αριθμό του σχήματος.• Ακολουθεί περιγραφή του σχήματος, η οποία δεν είναι πρόταση αλλά περιγραφή των πληροφοριών που παρουσιάζονται.• Π.χ. Σχήμα 1 Ο υδρολογικός κύκλος, Σχήμα 2.1 Ισόθερμες καμπύλες ρόφησης του φαινανθρενίου σε δείγματα ενεργού άνθρακα.
 14. 14. Αναφορές• Στο τέλος του τίτλου μέσα σε παρένθεση αναφέρεται η πηγή από την οποία πάρθηκε το σχήμα στην περίπτωση που το σχήμα δεν είναι πρωτότυπο.• Είναι προτιμότερο αν «αντιγραφεί» κάποιο σχήμα από κάποια πηγή να ξαναφτιαχτεί το σχήμα.• Σε αυτή την περίπτωση στην παρένθεση γράφουμε ότι το σχήμα έχει προσαρμοστεί από την τάδε πηγή π.χ. (προσαρμοσμένο από Karapanagioti et al., 2000).
 15. 15. ΠΙΝΑΚΕΣ• Οι πίνακες είναι σχήματα με στήλες και γραμμές που χρησιμοποιούνται μέσα στο κείμενο για να παρουσιάσουμε οργανωμένα δεδομένα ή άλλες πληροφορίες.
 16. 16. Αναφορά στο κείμενο• Οι πίνακες σε ένα τεχνικό κείμενο δεν χρησιμοποιούνται για αισθητικούς σκοπούς αλλά για να ενισχύσουν ή να βοηθήσουν κάτι που παρουσιάζει το κείμενο.• Έτσι θα πρέπει μέσα στο κείμενο να υπάρχει αναφορά σε όλους τους πίνακες.• Ένας πίνακας που δεν αναφέρετε μέσα στο κείμενο ή που τα δεδομένα που παρουσιάζει παρουσιάζονται σε ένα από τα σχήματα του κειμένου είναι περιττός και καλύτερα να μεταφερθεί σε ένα παράρτημα.
 17. 17. Αναφορές• Στο τέλος του τίτλου του πίνακα μέσα σε παρένθεση αναφέρεται η πηγή από την οποία πάρθηκε ο πίνακας στην περίπτωση που ο πίνακας δεν είναι πρωτότυπος.• Είναι προτιμότερο να μην αντιγράφονται πίνακες αλλά να δημιουργούνται νέοι οι οποίοι να συνοψίζουν τα δεδομένα που παρουσιάζουν οι αυθεντικοί πίνακες παρουσιάζοντας είτε αθροίσματα ή μέσους όρους.• Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει αναφορά από ποια πηγή προέρχονται τα δεδομένα.• Αυτό μπορεί να γίνει με υποσημείωση στο κάτω μέρος του πίνακα ή με αναφορά της πηγής σε μία από τις στήλες του πίνακα δίπλα από τα αντίστοιχα δεδομένα.
 18. 18. Μια ενδιαφέρουσα συμβουλή !Αφού φτιάξουμε τα σχήματα και τους πίνακες μεόλα τα δεδομένα που περιγράφουν με σαφήνειακαι ακρίβεια την ιστορία που θέλουμε να πούμεμε το άρθρο μας, τα αφήνουμε στην άκρη καιγράφουμε το άρθρο χωρίς να τα ξαναδούμε.Έτσι είμαστε σίγουροι ότι θα εστιάσουμε στακύρια και αδιάσειστα σημεία της έρευνάς μας καιδεν αναλωνόμαστε σε λεπτομέρειες που ίσωςδεν έχουν σημασία ή δεν έχουμε αρκετά στοιχείανα τις υποστηρίξουμε.
 19. 19. Βιβλιογραφία• Είναι μεγάλη «πληγή» και απαιτεί πολύ από το χρόνο μας για να γραφτεί• Έχετε κάτι να προτείνετε;
 20. 20. Βιβλιογραφία• Είναι μεγάλη «πληγή» και απαιτεί πολύ από το χρόνο μας για να γραφτεί• Υπάρχουν νέα λογισμικά π.χ. Mendeley• Αξίζει κανείς να επενδύσει το χρόνο του για να το μάθει• Σίγουρα θα του αποδώσει στο μέλλον
 21. 21. Reference Management Softwarehttp://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
 22. 22. Βιβλιογραφία - Πηγές• Πηγές στο κείμενο – Επώνυμο συγγραφέα και έτος – Π.χ. (Karapanagioti, 2007) – (Karapanagioti et al. 2000) – (Karapanagioti and Sabatini, 2000)• Στο τέλος Αλφαβητική Λίστα με τις αναφορές (ή αριθμητικά με βάση τη σειρά εμφάνισής τους, εξαρτάται από το περιοδικό και την επιστήμη)
 23. 23. Λίστα με Πηγές• Σε περιοδικά – 1 συγγραφέας – Karapanagioti, H.K., 2007 “Removal of phenanthrene from saltwater solutions using activated carbon” Desalination, V. 210, p. 274-280. – 2 συγγραφείς – Karapanagioti, H.K. and Sabatini, D.A., 2000 “Impact of Heterogeneous Organic Matter on Phenanthrene Sorption: Different Aquifer Depths”, Environmental Science and Technology, V. 34, No 12, p. 2453-2460. – 3 συγγραφείς – Karapanagioti, H.K., Gaganis, P., and Burganos, V.N., 2003 “Modeling Attenuation of Volatile Organic Mixtures in the Unsaturated Zone: Codes and Usage”, Environmental Modeling and Software, V. 18, No 4, p. 329- 337.
 24. 24. Λίστα με Πηγές• Σε βιβλία – Ligouis, B., Kleineidam, S., Karapanagioti, H.K., Kiem, R., Grathwohl, P., and Niemz, C., 2005 “Organic petrology: a new tool to study contaminants in soils and sediments” In: E. Lichtfouse, J. Schwarzbauer, D. Robert (Eds.), Environmental chemistry, Green Chemistry and Pollutants in Ecosystems. Springer-Verlag, Berlin, p. 89-98. – Karapanagioti H.K. 1999 “Impacts of Heterogeneous Sedimentary Organic Matter on Phenanthrene Sorption and Fate Processes”, PhD Dissertation, University of Oklahoma, Norman, OK.• Σε συνέδρια – Karapanagioti, H.K., and Atalay, A., “Adsorption of Acid Mine Drainage Metals on Fly Ash”, Annual Meeting for the American Society of Surface Mining and Reclamation, May 1996, Knoxville, Tennessee, 659- 670.• Σε ιστοσελίδες – http://www.pelletwatch.org/ (19/1/2012)
 25. 25. Πριν αρχίσουμε να το γράφουμε καλό είναι να επιλέγουμε το περιοδικό στο οποίο θα δημοσιεύσουμε.Πως θα επιλέξουμε το περιοδικό στο οποίο θα δημοσιεύσουμε; ??????
 26. 26. Με βάση τον Impact Factor τωνπεριοδικών ή την κατάταξή τους στο επιστημονικό πεδίο
 27. 27. Με βάση τη συχνότητα που εμφανίζεται κάθε περιοδικό στη λίστα με τις αναφορές μας• Εκεί από όπου πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες, εκεί μπορούμε να δημοσιεύσουμε και εμείς τα δικά μας αποτελέσματα• Θα τους ενδιαφέρει το θέμα μας περισσότερο
 28. 28. Με βάση το στόχο του κάθε περιοδικού• Μπορεί το θέμα μας να εντάσσεται αλλά η προσέγγιση που έχουμε ακολουθήσει να μην είναι μέσα στους στόχους του περιοδικού.
 29. 29. Π.χ
 30. 30. Π.χ.• The journals scope embraces a wide range of topics including: experimental investigations of contaminant sorption, diffusion, transformation, volatilization and transport in the unsaturated and saturated zones; characterization of soil and aquifer properties only as they influence contaminant behaviour; development and testing of mathematical models of contaminant behaviour; innovative techniques for restoration of contaminated sites; and development of new tools or techniques for monitoring the extent of soil and groundwater contamination.
 31. 31. Συνήθως βέβαια ρωτάμε τον καθηγητή μας!!
 32. 32. Όταν επιλέξουμε περιοδικό τότε πάμεστο site του περιοδικού και βρίσκουμε τις οδηγίες για τους συγγραφείς
 33. 33. Δομή του άρθρου• Εισαγωγή• Υλικά και μέθοδοι• Ανάλυση Δεδομένων (θεωρεία και υπολογισμοί)• Αποτελέσματα• Συζήτηση• Συμπεράσματα• Λεξιλόγιο• Βιβλιογραφία• Παραρτήματα
 34. 34. Abstracting• Οι ακόλουθες σελίδες δίνονται χωριστά και είναι σημαντικές – για την καταχώρηση του άρθρου σε βάσεις δεδομένων – για την εύρεσή του από το κατάλληλο κοινό
 35. 35. Σελίδα Τίτλου (Title page)• Ξεχωριστή σελίδα• Τίτλος – ακριβής, – είναι πολύ σημαντικός γιατί μπαίνει στις βάσεις δεδομένων, – με βάση αυτόν επιλέγει ο αναγνώστης αν θα διαβάσει το άρθρο• Ονόματα συγγραφέων και διευθύνσεις• Υπεύθυνος συγγραφέας με τον οποίο θα επικοινωνεί το περιοδικό και οι αναγνώστες αν τυχόν έχουν απορίες
 36. 36. Περίληψη (Abstract)• Ακριβής• Πρέπει να αναφέρει – Το σκοπό της έρευνας της δημοσίευσης – Τα κύρια αποτελέσματα (εδώ πάσχουν οι περισσότεροι φοιτητές) – Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα• Πολλές φορές εμφανίζεται μόνη της οπότε καλό είναι να στέκεται μόνη της, ανεξάρτητο κείμενο• Χωρίς αναφορές και χωρίς συντομογραφίες
 37. 37. Λέξεις κλειδιά (key words)• Μέχρι 6 ή 10• Από λίστα• Ελεύθερα• Καλό είναι να αποφεύγουμε να βάζουμε τις λέξεις που ήδη υπάρχουν στον τίτλο• Οι νέες μηχανές αναζήτησης κάνουν λέξεις κλειδιά τις λέξεις των τίτλων και έτσι οι επιπλέον λέξεις κλειδιά καλό είναι να μην είναι ίδιες αλλά επιπλέον
 38. 38. Νέες απαιτήσεις• Graphical abstract• Research Highlights (Bullet points)
 39. 39. Η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά• Μέσω website ειδικά διαμορφωμένου για να κάνει κανείς upload πληροφορίες και αρχεία• Συνήθως το άρθρο συνοδεύεται με ένα γράμμα προς τον εκδότη όπου πολύ σύντομα του εξηγούμε γιατί πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι κατάλληλο για το περιοδικό και ποια είναι η καινοτομία του άρθρου.
 40. 40. Πρέπει εμείς να προτείνουμε 3-5 κριτές (Reviewers)• Όπως και με τα περιοδικά κοιτάζουμε τα ονόματα που εμφανίζονται συχνότερα στη λίστα μας με τις αναφορές• Άνθρωποι που έχουμε γνωρίσει σε συνέδρια και ενδιαφέρθηκαν για τη δουλειά μας• Επιστήμονες που θαυμάζουμε τη δουλειά τους – πάντα σχετική με τη δική μας
 41. 41. Το υποδέχεται ένας από τους εκδότες• Ελέγχει αν – Τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις του περιοδικού – Είναι μέσα στα ενδιαφέροντα του περιοδικού – Αν είναι καλογραμμένο το άρθρο στα αγγλικά• Αν ναι, τα στέλνει σε 2-3 κριτές με βάση – τις προτάσεις των συγγραφέων – τις λέξεις κλειδιά του άρθρου και των κριτών
 42. 42. Ο εκδότης μαζεύει τις κριτικές και τις στέλνει πίσω στον υπεύθυνο συγγραφέα• Μαζί με την αντίστοιχη απάντηση στον υπεύθυνο συγγραφέα• Αποδεκτό ως έχει (σπάνιο)• Αποδεκτό μετά από μικρές αλλαγές• Αποδεκτό μετά από μέτριες αλλαγές• Αποδεκτό μετά από σημαντικές αλλαγές (θα το ξαναδούν όλοι ή μερικοί από τους κριτές)• Δεν είναι αποδεκτό
 43. 43. Μερικά περιοδικά• Τα τελευταία χρόνια ακολουθούν την τακτική να μην κάνουν αποδεκτά τα άρθρα με τις σημαντικές αλλαγές αλλά ταυτόχρονα να τους ζητούν να ξαναυποβάλλουν το άρθρο μετά τις διορθώσεις• Έτσι και αποκαρδιώνουν αυτούς που δεν είναι αποφασισμένοι να βελτιώσουν το άρθρο τους και φαίνεται ότι έχουν μικρό χρόνο μεταξύ κατάθεσης άρθρου και δημοσίευσής του.
 44. 44. Ο εκδότης μαζεύει τις κριτικές και τις στέλνει πίσω στον υπεύθυνο συγγραφέα• Εμείς, οι συγγραφείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε σημείο και κάθε κριτή• Πρέπει κατόπιν να στείλουμε το ανανεωμένο άρθρο σε δύο αρχεία – Ένα να δείχνει τα σημεία που έχουν γίνει αλλαγές και – Ένα με την τελική μορφή του άρθρου• Επίσης, μία επιστολή που να περιγράφουμε πως αντιμετωπίσαμε το κάθε σημείο από τον κάθε κριτή (Response to reviewers).
 45. 45. Η πιο σημαντική οδηγία!• Αντιμετωπίστε κάθε σημείο κριτικής• Αν δεν το καταλαβαίνει ο κριτής που συνήθως είναι ειδικός, δεν σημαίνει ότι ο κριτής είναι χαζός, άσχετος, ή προκατειλημμένος• Το πιο πιθανό είναι το εν λόγω σημείο να μην είναι ξεκάθαρο, το λιγότερο που θα πρέπει να κάνετε είναι να το γράψετε με άλλα λόγια.
 46. 46. Σχόλιο κριτή• Φράση στο άρθρο: «Το Α είναι μεγαλύτερο από το Β κατά μία τάξη μεγέθους»• Σχόλιο κριτή: «Εξηγήστε γιατί το Α είναι μεγαλύτερο από το Β»• Τι θα απαντούσατε;
 47. 47. Ποιο είναι το σωστό και γιατί;• 1) Το Α είναι μεγαλύτερο από το Β γιατί το Α έχει πιο πολλά επίπεδα από το Β.• 2) Στην πρόταση που σχολιάστηκε προστέθηκε η φράση «γιατί το Α έχει πιο πολλά επίπεδα από το Β».• 3) Η εξήγηση δόθηκε αμέσως μετά την πρόταση που σχολιάστηκε.
 48. 48. Μετά την αποδοχή, στέλνονται τα proofs• Σε μορφή pdf• Συνήθως έχουμε μόνο λίγες ώρες για να απαντήσουμε• Πρέπει να συγκρίνουμε τα proofs με το αρχικό κείμενο πολύ προσεκτικά, – Κυρίως τις εξισώσεις, τα νούμερα, τους εκθέτες – Τα σχήματα αν φαίνονται σωστά, κλπ.
 49. 49. Ξεκάθαρες Διορθώσεις
 50. 50. Συγχαρητήρια το άρθρο σας έχει εκδοθεί!
 51. 51. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι απήχηση θα έχει,δηλαδή πόσα άλλα άρθρα θα αναφερθούν σε αυτό!! www.isiknowledge.com
 52. 52. Σειρά σας τώρα!Ομαδική Δραστηριότητα:• Σκεφτείτε ένα θέμα για ένα άρθρο που θα θέλατε να γράψετε ως ομάδα σε σχέση με την επιστήμη σας και το open workshop που παρακολουθούμε• Δουλέψτε ομαδικά με συναντήσεις και στον φάκελο «Απαντήσεις για δημοσιεύσεις» – γράψτε τον τίτλο, – φτιάξτε το σχεδιάγραμμα του άρθρου, – κάντε μία λίστα με τα περιοδικά στα οποία πιστεύετε ότι θα ταίριαζε, – επιλέξτε το περιοδικό στο οποίο θα το καταθέσετε και εξηγήστε γιατί τελικά επιλέξατε το συγκεκριμένο – γράψτε ένα cover letter προς τον εκδότη και εξηγήστε γιατί πιστεύετε ότι το άρθρο σας ταιριάζει στο περιοδικό του• Σχολιάστε εποικοδομητικά τις εργασίες των άλλων ομάδων ως αξιολογητές• Γράψτε τυχόν απορίες που σας δημιουργήθηκαν από αυτή τη διαδικασία στο Wiki της συνόδου

×