Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Styr digit imit40 1910shared

The boards role in leading digitalisation

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Styr digit imit40 1910shared

 1. 1. The boards role in leading digitalisation Styrelsers roll i att leda digitalisering October 2019 Fernanda Torre, House of Innovation SSE Liselotte Engstam, Chair Digoshen & NED Mats Magnusson, Professor KTH Robin, Teigland, Professor Chalmers Oct 2019 OSIRIS, SISU Boards 4Boards.ai
 2. 2. 2 “A diverse Board and a strong corporate culture. We are well positioned to achieve our strategic goal of driving profitable growth and building shareholder value." Snabbt föränderlig & digitaliserad omvärld ökar trycket på styrelser Oct 2019 OSIRIS, SISU Boards 4Boards.ai
 3. 3. Dela insikter från • OSIRIS Styrelse Innovationsprojekt 2017-19 • SISU Boards 2018-21 • 4Boards.ai 2018-21 • Scale Global Insikter från forskningsprojekt om styrelser, med IMIT samverkan och Vinnova delfinansiering OSIRIS, SISU Boards 4Boards.aiOct 2019
 4. 4. Diskuteras djupgående/ofta Önskarspenderamertid på 50% 100% 40 % 20 % Lagreglering Extern Rapportering RiskhanteringStyrning & efterlevnad Hållbarhet Kultur, värderingar Succession, talanger Teknologipåverka n Strategi Kommersiella utmaningar, disruption Värdeskapande till ägare Ref: Ridgeway Partners 2018/ Forskningsprojektet SISU Boards/Digoshen 20194Okt 2019 Disruptiv innovation nu den största risken, det talar vi om i styrelsen Ref: Univ of North Carolina, 2018
 5. 5. Digital affärsförmåga Digital ledarskapsförmåga 2012 2018 39% 39% 2012 2018 45% 35% 5 OSIRIS, SISU Boards 4Boards.aiOct 2019 Företagens ledarskapsförmåga hänger inte med affärsförmågan Ref MIT, www.Digoshen.com/Research
 6. 6. • 62% av större företags styrelser anser sig digitalt kompetenta Ref: MIT CISR 2018 – Stephanie Woerner 3 digitalt kompetenta styrelsemedlemmar behövs för att påverka resultatet Företag med digitalt kompetenta styrelser hade 38% högre intäktstillväxt 34% högre avkastning (ROA) 34% högre marknadstillväxt • Extern detaljerad bedömning visar- endast 24% Digitalt kompetenta styrelser – Nästa konkurrensfördel! OSIRIS, SISU Boards 4Boards.aiOct 2019
 7. 7. Styrelser och ledning inte överens om vikten av AI Research; AI in Europe & Sweden by EY and Microsoft 2018 (n=267) March 2019 4Boards.ai
 8. 8. OMVÄRLDSBEVAKNING för ökad och snabbare marknadsinsikt STRATEGIOMSTÄLLNING innovationsengagemang för förnyad strategiformulering INRIKTNINGSANPASSNING beslut för resursallokering, förändring och agilitet Styrelsepraxis som bidrar till företagsförnyelse och innovation OSIRIS Ramverk med god praxis för styrelsers bidrag till företags- förnyelse och innovation OSIRIS: > Unga talanger-dilemman, ordf-omvärld/mån, budget utv > Väsentlighetsanalys, agenda, kommittéer, utvärderin > Inno horisonter, Resurs omallokering, etik vs lag Oct 2019
 9. 9. 4Boards.ai forskningsprojekt Objective To identify, codify and disseminate a set of best practices to enable corporate boards to more successfully govern and leverage AI and other exponential technologies in their innovation and sustainability efforts Prof Robin Teigland Chair NED Liselotte Engstam Fernanda Torre, House of Innovation SSE Maria Kandaurov, Chalmers 4Boards.ai &Oct 2019
 10. 10. October 2019 4Boards.ai &
 11. 11. 4Boards.ai &Oct 2019
 12. 12. Guidning av: Insamlande, nyttjande & analys av Big Data Styrelsers guidning av AI Operationell förmåga - insikter 4Boards.ai &Oct 2019 Utveckling av Digitalt Affärsekosystem AI baserad Innovation
 13. 13. Guidning av: Insamlande, nyttjande & analys av Big Data Styrelsers guidning av AI Operationell förmåga - insikter 4Boards.ai &Oct 2019 Utveckling av Digitalt Affärsekosystem AI baserad Innovation Source: BCG (2019) “The Most Innovative Companies 2019”Source: Accenture (2018) “The Momentum Mindset” $60 trillion in revenues by 2025, or >30% global corporate revenues Source: McKinsey (2018) ”Why Digital Strategies Fail”
 14. 14. 4Boards.ai &Oct 2019
 15. 15. Övervakning av: Datahantering, Etik & Black Box Beslutfattande Styrelsers övervakning av AI Styrningsförmåga 4Boards.ai &Oct 2019 Ledarskap I Digitalt Affärsekosystem AI Cyber Säkerhet
 16. 16. Övervakning av: Datahantering, Etik & Black Box Beslutfattande Styrelsers övervakning av AI Styrningsförmåga 4Boards.ai &Oct 2019 Ledarskap I Digitalt Affärsekosystem AI Cyber Säkerhet Source: Szegedy, C., et all.(2013) Intriguing Properties of Neural Networks Source: Accenture (2018) “Data Veracity” COMPAS algorithm and black bias. Shift in Boards’ Focus Apply all aspects of Governance + Risk management… … to partners & stakeholders of the ecosystem Ref. Forskningprojektet 4Boards.ai
 17. 17. Ref. Forskningprojektet 4Boards.ai Boards 4 AI Leadership Matrix 4Boards.ai &Oct 2019 Guidning av AI Operationellförmåga Insamlande, nyttjande & analys av Big Data AI baserad Innovation Utveckling av Digitalt Affärsekosystem Övervakning av AI styrningsförmåga Datahantering, Etik & Black Box Beslutfattande AI Säkerhet Ledarskap I Digitalt Affärsekosystem
 18. 18. Ref. Forskningprojekten Osiris, SISUBoards, 4Boards.ai I samarbete med IMIT & Vinnova Innovate your leadership & boardroom for the digital era OSIIRIS, SISUBoards, 4Boards.ai &Oct 2019 OMVÄRLDSBEVAKNING för ökad och snabbare marknadsinsikt STRATEGIOMSTÄLLNING innovationsengagemang för förnyad strategiformulering INRIKTNINGSANPASSNIN G beslut för resursallokering, förändring och agilitet Publications: IMIT MGMT Magazine June-19 Routledge Publication “The Digital Transformation of Labor. AI Leadership & the future of Corporate Governance ” (coming out Nov/Dec -19)
 19. 19. Kontakter Robin.Teigland@chalmers.se Fernanda.Torre@hhs.se Liselotte.Engstam@digoshen.com Matsmag@kth.se Vilket område tycker ni behöver förbättras? Tack för uppmärksamheten! SISUBoards, 4Boards.ai & Hemsida Forskning 4Boards.ai 4Boards.ai Osiris, SISUBoards, 4Boards.ai, Chairmen Osiris, SISUBoards

×