Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Styr digit imit40 1910shared

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad

More Related Content

Similar to Styr digit imit40 1910shared (20)

More from Liselotte Hägertz Engstam (12)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Styr digit imit40 1910shared

 1. 1. The boards role in leading digitalisation Styrelsers roll i att leda digitalisering October 2019 Fernanda Torre, House of Innovation SSE Liselotte Engstam, Chair Digoshen & NED Mats Magnusson, Professor KTH Robin, Teigland, Professor Chalmers Oct 2019 OSIRIS, SISU Boards 4Boards.ai
 2. 2. 2 “A diverse Board and a strong corporate culture. We are well positioned to achieve our strategic goal of driving profitable growth and building shareholder value." Snabbt föränderlig & digitaliserad omvärld ökar trycket på styrelser Oct 2019 OSIRIS, SISU Boards 4Boards.ai
 3. 3. Dela insikter från • OSIRIS Styrelse Innovationsprojekt 2017-19 • SISU Boards 2018-21 • 4Boards.ai 2018-21 • Scale Global Insikter från forskningsprojekt om styrelser, med IMIT samverkan och Vinnova delfinansiering OSIRIS, SISU Boards 4Boards.aiOct 2019
 4. 4. Diskuteras djupgående/ofta Önskarspenderamertid på 50% 100% 40 % 20 % Lagreglering Extern Rapportering RiskhanteringStyrning & efterlevnad Hållbarhet Kultur, värderingar Succession, talanger Teknologipåverka n Strategi Kommersiella utmaningar, disruption Värdeskapande till ägare Ref: Ridgeway Partners 2018/ Forskningsprojektet SISU Boards/Digoshen 20194Okt 2019 Disruptiv innovation nu den största risken, det talar vi om i styrelsen Ref: Univ of North Carolina, 2018
 5. 5. Digital affärsförmåga Digital ledarskapsförmåga 2012 2018 39% 39% 2012 2018 45% 35% 5 OSIRIS, SISU Boards 4Boards.aiOct 2019 Företagens ledarskapsförmåga hänger inte med affärsförmågan Ref MIT, www.Digoshen.com/Research
 6. 6. • 62% av större företags styrelser anser sig digitalt kompetenta Ref: MIT CISR 2018 – Stephanie Woerner 3 digitalt kompetenta styrelsemedlemmar behövs för att påverka resultatet Företag med digitalt kompetenta styrelser hade 38% högre intäktstillväxt 34% högre avkastning (ROA) 34% högre marknadstillväxt • Extern detaljerad bedömning visar- endast 24% Digitalt kompetenta styrelser – Nästa konkurrensfördel! OSIRIS, SISU Boards 4Boards.aiOct 2019
 7. 7. Styrelser och ledning inte överens om vikten av AI Research; AI in Europe & Sweden by EY and Microsoft 2018 (n=267) March 2019 4Boards.ai
 8. 8. OMVÄRLDSBEVAKNING för ökad och snabbare marknadsinsikt STRATEGIOMSTÄLLNING innovationsengagemang för förnyad strategiformulering INRIKTNINGSANPASSNING beslut för resursallokering, förändring och agilitet Styrelsepraxis som bidrar till företagsförnyelse och innovation OSIRIS Ramverk med god praxis för styrelsers bidrag till företags- förnyelse och innovation OSIRIS: > Unga talanger-dilemman, ordf-omvärld/mån, budget utv > Väsentlighetsanalys, agenda, kommittéer, utvärderin > Inno horisonter, Resurs omallokering, etik vs lag Oct 2019
 9. 9. 4Boards.ai forskningsprojekt Objective To identify, codify and disseminate a set of best practices to enable corporate boards to more successfully govern and leverage AI and other exponential technologies in their innovation and sustainability efforts Prof Robin Teigland Chair NED Liselotte Engstam Fernanda Torre, House of Innovation SSE Maria Kandaurov, Chalmers 4Boards.ai &Oct 2019
 10. 10. October 2019 4Boards.ai &
 11. 11. 4Boards.ai &Oct 2019
 12. 12. Guidning av: Insamlande, nyttjande & analys av Big Data Styrelsers guidning av AI Operationell förmåga - insikter 4Boards.ai &Oct 2019 Utveckling av Digitalt Affärsekosystem AI baserad Innovation
 13. 13. Guidning av: Insamlande, nyttjande & analys av Big Data Styrelsers guidning av AI Operationell förmåga - insikter 4Boards.ai &Oct 2019 Utveckling av Digitalt Affärsekosystem AI baserad Innovation Source: BCG (2019) “The Most Innovative Companies 2019”Source: Accenture (2018) “The Momentum Mindset” $60 trillion in revenues by 2025, or >30% global corporate revenues Source: McKinsey (2018) ”Why Digital Strategies Fail”
 14. 14. 4Boards.ai &Oct 2019
 15. 15. Övervakning av: Datahantering, Etik & Black Box Beslutfattande Styrelsers övervakning av AI Styrningsförmåga 4Boards.ai &Oct 2019 Ledarskap I Digitalt Affärsekosystem AI Cyber Säkerhet
 16. 16. Övervakning av: Datahantering, Etik & Black Box Beslutfattande Styrelsers övervakning av AI Styrningsförmåga 4Boards.ai &Oct 2019 Ledarskap I Digitalt Affärsekosystem AI Cyber Säkerhet Source: Szegedy, C., et all.(2013) Intriguing Properties of Neural Networks Source: Accenture (2018) “Data Veracity” COMPAS algorithm and black bias. Shift in Boards’ Focus Apply all aspects of Governance + Risk management… … to partners & stakeholders of the ecosystem Ref. Forskningprojektet 4Boards.ai
 17. 17. Ref. Forskningprojektet 4Boards.ai Boards 4 AI Leadership Matrix 4Boards.ai &Oct 2019 Guidning av AI Operationellförmåga Insamlande, nyttjande & analys av Big Data AI baserad Innovation Utveckling av Digitalt Affärsekosystem Övervakning av AI styrningsförmåga Datahantering, Etik & Black Box Beslutfattande AI Säkerhet Ledarskap I Digitalt Affärsekosystem
 18. 18. Ref. Forskningprojekten Osiris, SISUBoards, 4Boards.ai I samarbete med IMIT & Vinnova Innovate your leadership & boardroom for the digital era OSIIRIS, SISUBoards, 4Boards.ai &Oct 2019 OMVÄRLDSBEVAKNING för ökad och snabbare marknadsinsikt STRATEGIOMSTÄLLNING innovationsengagemang för förnyad strategiformulering INRIKTNINGSANPASSNIN G beslut för resursallokering, förändring och agilitet Publications: IMIT MGMT Magazine June-19 Routledge Publication “The Digital Transformation of Labor. AI Leadership & the future of Corporate Governance ” (coming out Nov/Dec -19)
 19. 19. Kontakter Robin.Teigland@chalmers.se Fernanda.Torre@hhs.se Liselotte.Engstam@digoshen.com Matsmag@kth.se Vilket område tycker ni behöver förbättras? Tack för uppmärksamheten! SISUBoards, 4Boards.ai & Hemsida Forskning 4Boards.ai 4Boards.ai Osiris, SISUBoards, 4Boards.ai, Chairmen Osiris, SISUBoards

Editor's Notes

 • BILD –intro
  Fernanda forskare, konsult och lärare på School of Innovation here hr på Handels
  Liselotte professional styrelseledamot i 3 noterade och 2 privata företag,
  Rådgivare till eukommissionen i bolagsstyrning o digitalisering, forskare i tre styrelseprojekt.
  Osäkerheterna i omvärlden ökar allt mer och styrelsearbete har inte anpassats till den nya verkligheten där digitalisering alltmer påverkar våra arbeten och samhällen, det har inte heller forskningen om styrelsearbete, vilket vi nu ägnar oss åt
  De projekt vi kommer att referera till leds av prof Mats Magnusson, KTH och Prof Robin Teigland Chalmers
   
   
   


  Körschema 25 min + 5 min for questions
  - óne min intro
  - five minutes for context of business and boards
  0,5 thomas cook,
  2 disruption & I styrelserummet
  1 digital affärsförmåga o affärsledarförmåga
  0,5 digitala styrelser
  0,5 Ai uppfattning
  three minutes for other research
  omvärldsbevakning, strategi omställning, inriktningsanpassning
  one minute 4boards.ai
  0,5 boards 4ai
  0,5 clarity where to apply
  - three minutes for the first set of questions for our framework
  3 min menti – big data, ai inno, dig ecosystems
  - four minutes to present guiding with examples
  - Two minutes for a question supervising
  2 min menti – etik black box, cybersäkerhet, leda digital ecosystem
  - four minutes for supervising with examples
  two minutes for call for action with the other research - What to improve and all three? Connections to research.
  Ramverk
  Summering o artikel o bok
  fråga vilket område tycker ni behöver förbättras?
 • 0,5/5-five minutes for context of business and boards
  BILD –thomas cook,
  Ser ni vem detta är? Frank Meysman – Styrordf på det 178 år gamla resebolaget Thomas Cook, hade 20k anställda, omsatte förra året 96 Miljarder – ”vi har mångfald i styrelsen, välpositionerad för att driva lönsam tillväxt och värde för ägarna”. … den 23 september gick de i konkurs...
   
 • 0
  BILD –projekten
  Förutom praktiskt och rådgivande erfarenhet så bygger vi på insikter från tre projekt som alla handlar om styrelser och företagsförnyelse, där IMIT ingpr och är alla delsponsrade av Vinnova.
  *Osiris, som är avslutat och SISU boards som pågår, handlar om styrelser strategi och innovation och leds prof Mats Magnusson, KTH och där jag också deltar.
  *4Boards.ai handlar om hur styrelser påverkas av och påverkar AI och leds av Prof Robin Teigland Chalmers, där Både Fernanda och jag deltar. ,5/5-five minutes for context of business and boards 
 • 2/5-five minutes for context of business and boards 
  BILD –högsta risken & Styrelseagendan
  Högsta risken för företag är enlig forskning från Univ of North Carolina hasigheten på den disruption som ny digitala innovation innebär
  Det är en komplex och snabb värd vi lever i och vår forskning kring styrelser visar att de har mycket på sin agenda, de diskuterar …och behöver diskutera mer.. Världen kommer aldrig att vara så enkel och långsam som den är idag!
   

  2- 270 board professionals , primarely Europe
 • 1/5-five minutes for context of business and boards
  BILD –digital affärsförmåga o ledarskapsförmåga
  I en forskning som bådegenomförts av MIT och på Digosehn där jag är ordförande så ser vi vikten av att Digital Affärsförmåga går hand i hand med den digitala Ledarskapsförmågan,
  Och från en jämförelse mellan åren 2012 och 2018 kan vi se att vi uppfattar att vi har 39% av den digitala affärsförmåga jämfört med ledande,
  - beror på hasigheten i omvärlden
  Vi kan dock se att ledarskapsförmågan – den till och med backar, eller så får vi insikt i hur komplext och utmanande det faktiskt är
   
   
 • 0.5/5-five minutes for context of business and boards 

  2 Digitally savvy directors change the risk conversation from evaluating the project risk of a particular initiative to the business model risk of not doing something new

  Source: MIT CISR 2018 Board Study, 1122 companies, based on coding of public proxy data.
 • 0.5/5-five minutes for context of business and boards 
 • 4 - Three minutes for other research
 • 30 sek

  Mer än 25 intervjuer m styrelseproffs, styrelse & AI experter i Sverige & Int
  Intervjuer med tre bolag & en bolagssfär
  Flertal större workshops med styrelseledamöter
  Analys forskningsresultat & forskningsläge – ak & rådgivningsbaserat
  Utveckling ramverk, sammanställning god praxis
  Författande akademiskt bokkapitel
  Identifikation djupdykningsområde – Cyber Security
  Utveckling av styrelseutvärdering
  Samarbete internationell forskning
 • 30 sek
 • - three minutes to share and fill in menti
 • three minutes to present guiding with examples

  Ex Husqvarna - big data och ny affär och affärsmodell med sensorer, spårning och app.
  https://www.linkedin.com/pulse/interview-peltarions-ceo-how-bring-ai-operational-hemming-svensson/
   Big Data: Accenture suggested in a report that the fi rm’s reluctance of investing in AI is largely driven by data concerns, as 48% of surveyed companies reported data quality issues, while 36% reported a lack of suffi cient data for training and 35% reported data existing in silos (Sinclair, Brashear and Shacklady, 2018). Thus, boards need to develop an understanding of not only the gathering but also of the harvesting and analyzing of data.

  -There is a strong correlation between companies that consider themselves strong innovators and those that see themselves as being strong at AI (Ringel et al., 2019). One would expect this to be primarily true for technology firms; however, a closer look at a BCG report reveals that the most innovative firms are not all technology firms.

  - Ex Spotify samarbete med släktforsningsföretaget Ancestry där man med DNA analys kan spåra sitt ursprung, och vid import till Spotify med AI får musik som matchar ens bakgrund, ökar värdet för bägge företagen
  Rather the most innovative fi rms are those that develop not only AI but also platforms and ecosystems across their industry regardless of industry (Ringel et al., 2019).

  Case ideas
  ØInsamlande, nyttjande & analys av Big Data
  * ex Netflix , Husqvarnas Fleet services med chip som ser data hur produkten mår o körstil hos förare 

  ØAI baserad Innovation
  Epiroc automotive machines in mines,
  Peltarion and Billerud Korsnäs https://peltarion.com/solutions/cases/ai-and-paper-production
  ØUtveckling av Digitalt Affärsekosystem
  * Stora Enso Startup Collaboration, Robot råd till kunder av SEB,
  Electrolux 5 partners open innovation 
  https://www.electroluxgroup.com/en/electrolux-innovation-factory-announces-five-new-partners-for-its-open-innovation-program-30178/

  ØDatahantering, Etik & Black Box Beslutfattande
  * FB/cambridge analytica 7the great hack, amazon AI biased recruitment tool , forbes 99/100 male innoleders 

  ØAI Cyber Säkerhet
  * Kone Cyber Hub (https://www.youtube.com/watch?v=uLv9aiLDtc8) 

  ØLedarskap I Digitalt Affärsekosystem
  * Combient  • three minutes to present guiding with examples

  Ex Husqvarna - big data och ny affär och affärsmodell med sensorer, spårning och app.
  https://www.linkedin.com/pulse/interview-peltarions-ceo-how-bring-ai-operational-hemming-svensson/
   Big Data: Accenture suggested in a report that the fi rm’s reluctance of investing in AI is largely driven by data concerns, as 48% of surveyed companies reported data quality issues, while 36% reported a lack of suffi cient data for training and 35% reported data existing in silos (Sinclair, Brashear and Shacklady, 2018). Thus, boards need to develop an understanding of not only the gathering but also of the harvesting and analyzing of data.

  -There is a strong correlation between companies that consider themselves strong innovators and those that see themselves as being strong at AI (Ringel et al., 2019). One would expect this to be primarily true for technology firms; however, a closer look at a BCG report reveals that the most innovative firms are not all technology firms.

  - Ex Spotify samarbete med släktforsningsföretaget Ancestry där man med DNA analys kan spåra sitt ursprung, och vid import till Spotify med AI får musik som matchar ens bakgrund, ökar värdet för bägge företagen
  Rather the most innovative fi rms are those that develop not only AI but also platforms and ecosystems across their industry regardless of industry (Ringel et al., 2019).

  Case ideas
  ØInsamlande, nyttjande & analys av Big Data
  * ex Netflix , Husqvarnas Fleet services med chip som ser data hur produkten mår o körstil hos förare 

  ØAI baserad Innovation
  Epiroc automotive machines in mines,
  Peltarion and Billerud Korsnäs https://peltarion.com/solutions/cases/ai-and-paper-production
  ØUtveckling av Digitalt Affärsekosystem
  * Stora Enso Startup Collaboration, Robot råd till kunder av SEB,
  Electrolux 5 partners open innovation 
  https://www.electroluxgroup.com/en/electrolux-innovation-factory-announces-five-new-partners-for-its-open-innovation-program-30178/

  ØDatahantering, Etik & Black Box Beslutfattande
  * FB/cambridge analytica 7the great hack, amazon AI biased recruitment tool , forbes 99/100 male innoleders 

  ØAI Cyber Säkerhet
  * Kone Cyber Hub (https://www.youtube.com/watch?v=uLv9aiLDtc8) 

  ØLedarskap I Digitalt Affärsekosystem
  * Combient  • - three minutes to share and fill in menti
 • -three minutes for supervising with examples
  Amazon recruiting algorith biased against women https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
  Black Box & Ethics: Accenture found that 79% of executives responded that their organizations were basing their most critical systems and strategies on data, yet many had not invested in the capabilities to verify the truth within (Accenture, 2018). This is a basis for concern for boards because if an AI system is based on incomplete or poor data quality, it could lead to the wrong  training of the algorithms, opening concerns for the trustworthiness of the AI decisions
  ProPublica compared COMPAS’s risk assessments for 7,000 people arrested in a Florida county with how often they reoffended (Angwin et al; 2016; Garber, 2016; Liptak, 2017). It was discovered that the COMPAS algorithm was able to predict the particular tendency of a convicted criminal to reoffend. However, when the algorithm was wrong in its predicting, the results was displayed differently for black and white offenders. Through COMPAS, black offenders were seen almost twice as likely as white offenders to be labeled a higher risk but not actually re-offend. While, the COMPAS software produced the opposite results with whites offenders: they were identified to be labeled as lower risk more likely than black offenders despite their criminal history displaying higher probabilities to reoffend (examples of results are shown in fig. 2–5).

  Maersk Cybersecutiry incident https://safety4sea.com/cm-maersk-line-surviving-from-a-cyber-attack/
  HackerOne ethical hackers
  https://www.hackerone.com/press-release/hackers-report-first-security-vulnerability-77-customers-within-24-hours-hackerone
  https://www.hackerone.com/resources/the-2019-hacker-report
  https://www.hackerone.com/resources/forrester-total-economic-impact-study-hackerone

  Cybersecurity: AI systems are particularly susceptible to attacks (Mitchell, 2019) for two main reasons: 1) machines are being used to train other machines – which scales the exposure of compromised pieces of code, and 2) machines can be fooled by adversarial examples, i.e., inputs optimized by an adversary to produce an incorrect model classifi cation

  Case ideas
  ØDatahantering, Etik & Black Box Beslutfattande
  * FB/cambridge analytica 7the great hack, amazon AI biased recruitment tool , forbes 99/100 male innoleders 

  ØAI Cyber Säkerhet
  * Kone Cyber Hub (https://www.youtube.com/watch?v=uLv9aiLDtc8) 

  ØLedarskap I Digitalt Affärsekosystem
  * Combient 

 • -three minutes for supervising with examples
  Amazon recruiting algorith biased against women https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
  Black Box & Ethics: Accenture found that 79% of executives responded that their organizations were basing their most critical systems and strategies on data, yet many had not invested in the capabilities to verify the truth within (Accenture, 2018). This is a basis for concern for boards because if an AI system is based on incomplete or poor data quality, it could lead to the wrong  training of the algorithms, opening concerns for the trustworthiness of the AI decisions
  ProPublica compared COMPAS’s risk assessments for 7,000 people arrested in a Florida county with how often they reoffended (Angwin et al; 2016; Garber, 2016; Liptak, 2017). It was discovered that the COMPAS algorithm was able to predict the particular tendency of a convicted criminal to reoffend. However, when the algorithm was wrong in its predicting, the results was displayed differently for black and white offenders. Through COMPAS, black offenders were seen almost twice as likely as white offenders to be labeled a higher risk but not actually re-offend. While, the COMPAS software produced the opposite results with whites offenders: they were identified to be labeled as lower risk more likely than black offenders despite their criminal history displaying higher probabilities to reoffend (examples of results are shown in fig. 2–5).

  Maersk Cybersecutiry incident https://safety4sea.com/cm-maersk-line-surviving-from-a-cyber-attack/
  HackerOne ethical hackers
  https://www.hackerone.com/press-release/hackers-report-first-security-vulnerability-77-customers-within-24-hours-hackerone
  https://www.hackerone.com/resources/the-2019-hacker-report
  https://www.hackerone.com/resources/forrester-total-economic-impact-study-hackerone

  Cybersecurity: AI systems are particularly susceptible to attacks (Mitchell, 2019) for two main reasons: 1) machines are being used to train other machines – which scales the exposure of compromised pieces of code, and 2) machines can be fooled by adversarial examples, i.e., inputs optimized by an adversary to produce an incorrect model classifi cation

  Case ideas
  ØDatahantering, Etik & Black Box Beslutfattande
  * FB/cambridge analytica 7the great hack, amazon AI biased recruitment tool , forbes 99/100 male innoleders 

  ØAI Cyber Säkerhet
  * Kone Cyber Hub (https://www.youtube.com/watch?v=uLv9aiLDtc8) 

  ØLedarskap I Digitalt Affärsekosystem
  * Combient 

 • -1 of two minutes for supervising with examples
 • - 1 of two minutes for call for action with the other research - What to improve and all three? Connections to research.
 • 10 sek


×