Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Læring flytter ud 24 nov 2011 symbion

1,723 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Læring flytter ud 24 nov 2011 symbion

 1. 1. Læring i sociale medier - nye roller,muligheder og udfordringer Lisbet Pals Svendsen, UFOgroup, ISV, CBS Læring flytter ud! VidenDanmark symposium Symbion, 24. november 2011 UFOgroup
 2. 2. Hvad ved vi om læring?1. Læring set fra et ‘empowerment’ perspektiv  Styrkelse af den studerendes viden og kompetencer  Lærings-loops2. Læring fra et motivationsperspektiv  Overflade læring – ydre/ekstrinsisk motivation  Dyb læring – indre/intrinsisk motivation3. Læring fra et procesperspektiv  Mads Hermansens dichotomier:  Feedback  feedforward  Habitus  refleksion  Møje  overskud  Stærk vs. svag læring UFOgroup
 3. 3. Hvad er det så de sociale medier kan?Vi ved, at IKT værktøjer kan facilitere læring, og erfaringer fraforskningen viser, at IKT er særlig effektiv i forbindelse med: Brug af Blended learning, hvor IKT kombineres med ansigt-til- ansigt interaktion At facilitere skabelse, fastholdelse og deling af viden At medvirke til at artikulere personlig og kollektiv viden gennem brug af individualiserings- og personaliseringsstrategier At indgå i tværdisciplinære tilgange til forståelse af erhvervslivets kontekster At understøtte samarbejds-, kommunikations- og læringsprocesser og den tilhørende organisatoriske læring UFOgroup
 4. 4. Læringskontekst Motivation: drivkraft Konsolidering Forhandling af betydning Internalisering UFOgroup
 5. 5. Klasseværelset som organisation –organisationen som klasseværelse• Når læring ‘flytter ud’, må den først have været ‘inde’! – Forestillinger om og forventninger til læring – ‘The way we do things around here’ – Nye roller og ny fortolkning af læringsbegrebet UFOgroup
 6. 6. Læring som transmission af information –det traditionelle klasseværelse• Modtageren skal huske information• Deponering af viden• Passiv modtager UFOgroup
 7. 7. Skift fra fysiske miljøer til personaliserede,virtuelle, globale netværk (IKT)  Informationsdeling  Praksisfællesskaber UFOgroup
 8. 8. Læring som informationsdeling Konstruktion Samarbejde Forhandling Refleksion Produktion• Ændrede underviserroller – fra mere traditionel ‘lærer’ til ‘coach’• Hvordan ses dette af modtagerne af undervisningen? Hvilke forventninger har de? UFOgroup
 9. 9. Læring i praksisfællesskaber Deltagelse Uformel interaktion Ikke planlagt Videndeling• Men hvad med de(n) studerende, der ikke deltager aktivt? UFOgroup
 10. 10. Nye underviserroller Nye studenterroller Initiator, motivator  Videnkonstruktion og Facilitator videndeling Coach/mentor/sparringpartner  Motivation, deltagelse Blogging om mulige løsninger I  “Legende” læring cases  Peer-evaluering Evaluering/forhandling af og  IKT funktionaliteterne mellem studerende og understøtter læringen for underviser af løsningsmetoder den enkelte og gruppen ”Spacekontakt” i gruppespaces  Individualisering af kollektiv intelligens UFO Group
 11. 11. Organisatorisk læring - indadtilEt velfungerende intranet (i undervisningssektoren: en velfungerendeelæringsplatform) facilterer: Organisatorisk læring Networking Intuitiv adgang for den digitale bruger Skabelse, fastholdelse og deling af viden Refleksiv tilegnelse af viden Kollaborativ læring – med et gruppeorienteret twist UFOgroup
 12. 12. Organisatorisk læring – udadtilBevidst og velfungerende brug af IKT (sociale medier) i dialog medeksterne stakeholdere rummer muligheder og udfordringer: Uhindret stakeholderdialog Skabelse, fastholdelse og deling af viden Udveksling af information, input fra eksterne stakeholdere Brugen af IKT/sociale medier rækker langt videre end virksomhedens universe som platform for demokratisering, involvering, deltagelse og gennemsigtighed … men også for manipulation, videregivelse af urigtige eller diskriminerende materialer, støtte til undergravende virksomhed m.v.  Virksomhederne må afsætte tilstrækkelige ressourcer. UFOgroup
 13. 13. Sociale medier i kontekst UFO Group
 14. 14. Hvad kan værktøjerne bruges til?• En wiki kan som udgangspunkt beskrives som et kollaborativt website, hvor flere brugere i fællesskab kan oprette, redigere, forbinde og eventuelt slette sider. – … [betyder at] wikier i dag både finder deres anvendelse som samarbejdsværktøj internt i virksomheder og organisationer, hvor sikkerhed og fortrolighed er i højsædet, og i mere åbne sammenhænge på nettet.• Mens wikien normalt benyttes som værktøj til at lagre og organisere faktuel information og viden om faglige emner, er bloggen især blevet kendt som et webbaseret medium til at udtrykke personlige kommentarer, holdninger, oplevelser, ideer og lignende. Nina Bonderup Dohn & Lars Johnsen (2009). E-læring på web 2.0 (Samfundslitteratur) UFOgroup
 15. 15. ‘Social software’ – er det ikke bare pjank? … eksempler på læringsaktiviteter, der inddrager såkaldt ‘social software’ som Facebook, Arto, MySpace og Second Life. … Det, der nemlig er karakteristisk – og fælles – for alle disse læringsaktiviteter, er, at de grundlæggende er motiverede af ønsket om at ‘gå på tværs’ og basere sig på forhold, redskaber og/eller kontekster, som er vigtige og integrerede dele af de lærendes øvrige liv. Nina Bonderup Dohn & Lars Johnsen (2009). E-læring på web 2.0 (Samfundslitteratur) UFO Group
 16. 16. Motivation & IKT• IKT’s rolle er – Katalyserende – Socialt – Videndeling – Mulighed for konsolidering – MEN: Ingen garanti for internalisering UFOgroup
 17. 17. Web 2.0 applications for learning platforms UFOgroup
 18. 18. Case-based teaching using web 2.0 tools UFOgroup
 19. 19. Konsolidering af viden? involvering affektivt filter er lavtface saving personalisering ny rolle UFOgroup
 20. 20. Lisbet Pals Svendsen, UFOgroup, ISV, CBS
 21. 21. Lisbet Pals Svendsen, UFOgroup, ISV, CBS
 22. 22. Caveat…• Det er fejlagtigt at tro, at selve introduktionen af web 2.0 værktøjer i organisationen fremmer læring og videndeling – de skal bruges i den rette kontekst.• … og det er vigtigt at have en strategi for hvad de skal bruges til – både interne i organisationen og udadtil• Det nytter ikke fx at have en blog og indgå i dialog uden at sætte ressourcer af til at pleje mediet – tilsvarende skal man som underviser/moderator også være klar til at være mere ‘på’ end sædvanligt. UFOgroup

×