Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modning af den digitale forretning

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Modning af den digitale forretning

  1. 1. Modning af den digitaleforretning!
  2. 2. Den digitale forretning ! Medarbejdere, organisation, kultur Forretning, teknologi, processer Kanal-integration Metrikker & Måling
  3. 3. Rollemodellen!•  + 15 år’s erfaring med commerce•  Stærk ledelse af rendyrket specialist team•  Fuld udnyttelse af den velimplementerede og velintegrerede dynamiske platform•  Gennemsyret af data-drevenhed og konstant anvendelse af avancerede KPI’er til definition af succes *Forrester research, 2012
  4. 4. Fra start-up til etableret digitalforretning! •  Ofte early adopters •  Robust, fleksibel og skalerbar platform er etableret •  Etableret samarbejde med salg, kundeservice, etc •  Etableret team af e-handelsspecialister •  Anvender data ifht optimering, personalisering & fremtidige investeringer •  Etablering af E-handelsstrategi •  Kompetence opbygges i dedikeret team •  Udskiftning af platform påbegyndes •  Skal forsat ”bevise sig” internt•  Overbevise om at E-handel er ikke er en trussel•  Opnå accept af at kunderne ønsker e-handel•  Business casen skal etableres•  Organisering, ledelse og rekrutteringsplan etableres
  5. 5. Gradvis introduktion af dataopsamling og targeting!En model for organisationens udvikling og løbende styrkelse afkompetencer for arbejdet med data
  6. 6. Kort sagt!•  Find en form og proces for løbende evaluering af infrastrukturen – Mennesker, kultur og teknologi.•  Se i øjnene der er høje forventninger og lille fejl-margin•  Den teknologiske platform skal nødvendigvis være robust, fleksibel og skalerbar•  Intet slår erfaring, den er nødvendig – men den koster

×