Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-handel case: Mogens Daarbak

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

E-handel case: Mogens Daarbak

  1. 1. Mogens Daarbak A/S"•  Kontormaskiner, 1968 i Aalborg"•  Full service leverandør til kontorhold"•  95 ansatte, +150 mill."•  8 forretningsområder: Kontorartikler, møbler, maskiner, emballage, service, beplantning, tryksager, lager / logistik"•  Web 1.0 i 2001, web 2.0 i 2009"
  2. 2. Større salg!Nyt PIM"
  3. 3. Fra clips til designermøbler.!Den nysgerrige, den gode og den virkelig troløse"
  4. 4. SOHO i dag!
  5. 5. E-handel anno 2013+! Integrationer! GA + Datamining" Data is king! Stabilisering" Personalisering! Stamdata! Optimering" Stamdata! Social Intelligence!Strategiske initiativer" Mobil app! Indretningsværktøj! Internationalisering"
  6. 6. Tak for denne gang! René M. Balslev! rene.balslev@valtech.dk!

×