Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klassificering

classification in Swedish

 • Be the first to comment

Klassificering

 1. 1. Klassificering Att sortera organismerna
 2. 2. Carl von Linné 1707-1778 <ul><li>Botaniker, läkare, geolog, pedagog och zoolog </li></ul><ul><li>Växternas sexualsystem (ståndare, pistiller) </li></ul><ul><li>Binomenklatur </li></ul>
 3. 3. Organismvärlden Arkéer Bakterier Eukaryoter Protister mfl Svampar Växter Djur
 4. 4. Arkéer <ul><li>DNA skiljer sig lika mycket från prokaryoter som eukaryoter. </li></ul><ul><li>Extrema miljöer Varma källor, Döda havet </li></ul><ul><li>Indelning </li></ul><ul><li>Metanogena, Halofila, Termoacidofila </li></ul>
 5. 5. Bakterier <ul><li>10 gånger fler bakterier än människoceller i en människa </li></ul><ul><li>Kocker Baciller Spiriller </li></ul>Sjukhussjukan Salmonella Borelia
 6. 6. Bakteriecell Celler utan cellkärna eller organeller <ul><li>Kromosom Plasmider </li></ul><ul><li>Energiomsättning </li></ul><ul><li>Flagell/Pili </li></ul><ul><li>Cellvägg </li></ul>
 7. 7. Energi/Näring <ul><li>Heterotrofa * Absorberar färdig näring </li></ul><ul><li>Autotrofa * Bildar egen näring * Fotoautotrofa – fotosyntetiserande klorofyll löst i cytoplasman </li></ul>Anabaena
 8. 8. Cellväggen <ul><li>Grampositiv </li></ul><ul><li>Gramnegativ </li></ul>
 9. 9. Sporbildning <ul><li>Ogynnsamma förhållanden </li></ul><ul><li>DNA omsluts </li></ul><ul><li>Spor Film: Sporbildning </li></ul><ul><li>Groning </li></ul>
 10. 10. Eukaryoter <ul><li>Större </li></ul><ul><li>Cellkärna </li></ul><ul><li>Organeller </li></ul>
 11. 11. Protister <ul><li>Olikformiga </li></ul><ul><li>Flagellater </li></ul><ul><li>Ciliater </li></ul><ul><li>Alger brun-, röd-, grön </li></ul><ul><li>Film: Amöba Flageller /cilier </li></ul>
 12. 12. Sjukdomar <ul><li>Malaria </li></ul><ul><li>Sömnsjuka </li></ul>Trypanosomiasis Plasmodium malariae
 13. 13. Växter Mossor Kärlkryptogamer Fröväxter
 14. 14. Mossor <ul><li>Gröna landväxter </li></ul><ul><li>Sporer från sporhus </li></ul><ul><li>Två generationer - gametofyt - sporofyt </li></ul>
 15. 15. Mossornas indelning Mossor Levermossor Nålfruktsmossor Bladmossor
 16. 16. Levermossor <ul><li>Bållevermossor - bål, saknar stam och blad </li></ul><ul><li>Bladlevermossor - stam och blad som saknar nerv, sporhusen är små, svarta och äggformade. </li></ul>
 17. 17. Nålfruktsmossor <ul><li>Nålfruktsmossor - liknar bållevermossor men har annan typ av förökningsorgan. </li></ul>
 18. 18. Bladmossor <ul><li>Bladmossorna har alltid stam och blad. Vanligt med nerv i bladet </li></ul><ul><li>Avancerade sporhus * tänder i öppningen * sporhuslock * skyddande mössa </li></ul>
 19. 19. Mossornas livscykel
 20. 20. Kärlkryptogamer <ul><li>Kärlsträngar Xylem - vatten/mineraler Floem – socker </li></ul><ul><li>Sporer </li></ul><ul><li>Ormbunkar Fräkenväxter Lummerväxter </li></ul>
 21. 21. Ormbunksväxter <ul><li>Ihoprullade i knoppläget </li></ul><ul><li>Underjordisk jordstam - allt ovanför jord är blad </li></ul><ul><li>Svepefjäll </li></ul>Polypodium vulgare
 22. 22. Fräkenväxter <ul><li>Klorofyllfritt vårskott </li></ul><ul><li>Blad i krans </li></ul><ul><li>Luftkanaler </li></ul><ul><li>Hapterer hakar samman sporer </li></ul>Equisetum arvense
 23. 23. Lummerväxter <ul><li>Markskott med uppåtriktade skott </li></ul><ul><li>Vintergröna (oftast) </li></ul><ul><li>Nikt </li></ul><ul><li>Fridlysta </li></ul>
 24. 24. Fröväxter <ul><li>Inre befruktning </li></ul><ul><li>Välutvecklad ledningsvävnad </li></ul><ul><li>Nakenfröiga </li></ul><ul><li>Gömfröiga </li></ul>
 25. 25. Nakenfröiga växter <ul><li>Hankottar mikrosporangier nedre grenarna </li></ul><ul><li>Honkottar megasporangier övre grenarna </li></ul><ul><li>Flerhjärtbladiga </li></ul>Hankotte Honkotte Omogna och mogna kottar
 26. 26. Gömfröiga växter ca 235 000 arter <ul><li>Har blommor </li></ul><ul><li>Enhjärtbladiga </li></ul><ul><li>Tvåhjärtbladiga </li></ul>
 27. 27. Blombyggnad Vindblomma Insektsblomma
 28. 28. Fotosyntesen 6 CO 2 + 6 H 2 O + solljus -> C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 <ul><li>Ljusprocessen - omvandla ljusenergi till kemisk energi </li></ul><ul><li>Mörkerprocessen - koldioxidfixering </li></ul>
 29. 29. Svampar <ul><li>Saknar klorofyll </li></ul><ul><li>Heterotrofa </li></ul><ul><li>Absorberar föda </li></ul>
 30. 30. Mögelsvampar <ul><li>Nedbrytare </li></ul><ul><li>Penicillin </li></ul><ul><li>Ost </li></ul>
 31. 31. Jästsvampar <ul><li>Bakning </li></ul><ul><li>Alkoholhaltiga drycker </li></ul><ul><li>Sjukdomar </li></ul>
 32. 32. Hattsvampar <ul><li>Fot/Hatt </li></ul><ul><li>Mycel </li></ul><ul><li>Mykorrhiza </li></ul>
 33. 33. Djur <ul><li>12 undergrupper </li></ul><ul><li>Flercelliga </li></ul><ul><li>Heterotrofer </li></ul>
 34. 34. Svampdjur <ul><li>Vattenlevande </li></ul><ul><li>Poröst skelett - porer, gisselceller - utströmningsöppning </li></ul><ul><li>Tvättsvampar </li></ul>
 35. 35. Nässeldjur <ul><li>Vattenlevande </li></ul><ul><li>Nässelceller </li></ul><ul><li>Medusa/Polyp </li></ul><ul><li>Maneter </li></ul><ul><li>Koraller Film: Korallrev </li></ul>
 36. 36. Kammaneter <ul><li>Klibbceller - ej nässelceller </li></ul><ul><li>Havskrusbär </li></ul><ul><li>Östersjön -ballastvatten </li></ul>
 37. 37. Plattmaskar <ul><li>Platta - bara mun </li></ul><ul><li>Binnikemask </li></ul><ul><li>Snäckfeber </li></ul>Tenia solium Hane och hona av Schistosoma haematobium
 38. 38. Hjuldjur <ul><li>Vattenlevande - mångformig grupp - osegmenterade - mun och anus </li></ul><ul><li>Hjulorgan </li></ul><ul><li>Film: Hjuldjur </li></ul>
 39. 39. Rundmaskar <ul><li>Tråd-/spolformiga - ej segmenterade - mun och anus </li></ul><ul><li>Flera parasitiska på människa - Elefantiasis - Springmask - Spolmask - Hakmaskar - Trikiner </li></ul>
 40. 40. Ringmaskar <ul><li>Daggmaskar Havsborstmaskar Iglar </li></ul>
 41. 41. Blötdjur <ul><li>Mest vattenlevande - larverna rörliga - radula </li></ul><ul><li>Musslor Snäckor, sniglar Bläckfiskar </li></ul><ul><li>Film: </li></ul>Spanish dancer
 42. 42. Leddjur <ul><li>Först på land och upp i luften </li></ul><ul><li>Ledade </li></ul><ul><li>Exoskelett - kitin </li></ul><ul><li>Trakéer </li></ul><ul><li>Film: Spindelnät Dödlig spindel Myror </li></ul>
 43. 43. Tagghudingar <ul><li>Vattenlevande </li></ul><ul><li>Exoskelett av kalkplattor - ofta taggar </li></ul><ul><li>Sjöstjärnor Sjöliljor Ormstjärnor Sjöborrar Sjögurkor </li></ul><ul><li>Film: Sjögurkor </li></ul>
 44. 44. Ryggsträngsdjur <ul><li>Ryggsträng </li></ul><ul><li>Lansettfiskar Manteldjur Ryggradsdjur </li></ul>
 45. 45. Ryggradsdjur <ul><li>Skyddande hölje runt ryggsträngen </li></ul><ul><li>Endoskelett </li></ul><ul><li>Käklösa fiskar Broskfiskar Benfiskar Kräldjur Fåglar Groddjur Däggdjur </li></ul>
 46. 46. Käklösa fiskar - rundmunnar <ul><li>Nejonöga </li></ul><ul><li>Pirål </li></ul><ul><li>Blodsugande Asätande </li></ul><ul><li>Saknar pariga fenor </li></ul>
 47. 47. Broskfiskar <ul><li>Skelett av brosk Plakoidfjäll 5 par gälspringor </li></ul><ul><li>Hajar Rockor Helhuvudsfiskar Film: Vithaj , Havsmus </li></ul>
 48. 48. Benfiskar <ul><li>Skelett av ben </li></ul><ul><li>Växelvarma </li></ul><ul><li>Gälar </li></ul><ul><li>Simblåsa/lunga </li></ul><ul><li>Kvastfeningar Lungfiskar Äkta benfiskar (95%) Film: Blåsfisk , Djuphavsfisk </li></ul>
 49. 49. Fiskens uppbyggnad <ul><li>1) gällock, 2) sidolinje, 3) ryggfena, 4) fettfena 5) stjärtspole, 6) stjärtfena, 7) analfena, 8) ljusorgan (fotofor), 9) bukfenor (parvis), 10) bröstfenor (parvis). Bilden visar en Hector-prickfisk , Lampanyctodes hectoris . </li></ul>
 50. 50. Fiskens uppbyggnad
 51. 51. Fiskens respiration <ul><li>Gälar 4 par gälar -varje gäle har 2 rader av gälblad på gälbågen </li></ul>
 52. 52. Fiskens cirkulation <ul><li>Tvårummigt hjärta -blodet går via vensäcken, förmaket, kammaren, aortan ut till gälarna för syresättning. </li></ul>
 53. 53. Anpassning för landliv <ul><li>Kraftigt, lätt skelett </li></ul><ul><li>Kraftiga muskler </li></ul><ul><li>Inre befruktning </li></ul><ul><li>Skydd mot uttorkning/temperaturväxlingar </li></ul>
 54. 54. Groddjur <ul><li>Inte helt anpassade för landliv </li></ul><ul><li>Beroende av vattenmiljö för fortplantningen </li></ul><ul><li>Stjärtgroddjur Egentliga groddjur Film: Grodor </li></ul>
 55. 55. Groddjurens cirkulation <ul><li>Tunn hud -hudandning, -slemkörtlar (behåller fukt) </li></ul><ul><li>Trerummigt hjärta -2 förmak + kammare </li></ul>
 56. 56. Grodans fortplantning <ul><li>Yttre befruktning </li></ul><ul><li>Ägg –geléaktigt skydd </li></ul><ul><li>Larv -svans, yttre gälar -tillbakabildas -lungor utvecklas </li></ul><ul><li>Groda </li></ul>
 57. 57. Kräldjur <ul><li>Helt anpassade till landliv -hud av hornplåtar -fortplantning på land, ägg med skal vissa inre kläckning </li></ul><ul><li>Sköldpaddor Bryggödlor Ödlor/ ormar Krokodiler </li></ul>
 58. 58. Fåglar <ul><li>Jämnvarma </li></ul><ul><li>Fjädrar -för flygning -isolerande -ruggning </li></ul><ul><li>Näbb </li></ul><ul><li>Ägg </li></ul>
 59. 59. Fåglars uppbyggnad <ul><li>Ihåligt skelett </li></ul><ul><li>Lungor -5 par lungsäckar -luften utnyttjas 2 ggr </li></ul><ul><li>4-rummigt hjärta -syresatt/syrefritt helt åtskilda </li></ul>
 60. 60. Jämförelse cirkulation
 61. 61. Däggdjur <ul><li>Jämnvarma </li></ul><ul><li>Päls </li></ul><ul><li>Mjölk </li></ul><ul><li>Omvårdnad av ungarna </li></ul><ul><li>Kloakdjur Pungdjur Moderkaksdjur </li></ul>
 62. 62. Kloakdjur <ul><li>Kloak -ändtarm, urinledare, könsmynning </li></ul><ul><li>Lägger ägg -ruvas -äggtand </li></ul><ul><li>Ungarna dias -saknar spenar </li></ul><ul><li>Näbbdjur Myrpiggsvin </li></ul>
 63. 63. Pungdjur <ul><li>Ungar föds outvecklade (larver) kryper upp i pungen Film: Kängurufödsel </li></ul><ul><li>Pungen -hudveck över spenarna </li></ul><ul><li>Diar via spenar </li></ul><ul><li>Känguru Koala Opossum </li></ul>
 64. 64. Högre däggdjur (Moderkaksdjur) <ul><li>Inre befruktning -livmoder, navelsträng, moderkaka </li></ul><ul><li>Ungarna föds mer utvecklade (Vissa helt utvecklade, andra hjälplösa) </li></ul><ul><li>Föds upp på mjölk </li></ul>
 65. 65. <ul><li>Blåval </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • roybredberg

  Jan. 9, 2014
 • elchacal50

  Feb. 21, 2015
 • mallamallo

  Mar. 22, 2015
 • MargarethaJonssonWid

  Oct. 8, 2018

classification in Swedish

Views

Total views

11,586

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

34

Actions

Downloads

84

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×