Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uf3 aire na1 tractamen_ na2psicrometria_b

836 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uf3 aire na1 tractamen_ na2psicrometria_b

 1. 1. L’aire Composició:  Nitrogen (78%)  Oxigen (21%).  Ar, CO2, H2O(g), traces d’H2, O3, CH4, CO, He, Ne, Kr i Xe. Comportament:  Barreja de gasos ideals (aire sec + vapor d’aigua)  Densitat de l’aire sec al nivell del mar:≈1/800 ρ(H2O). Proporcional a la p i inversament proporcional a la T.  Unitat de p que podem trobar: 1 torr equival a 1 mmHg. 1
 2. 2. Ventilació i aire condicionatIntroducció Calefacció regulació de les condicions ambientals amb Ventilació propòsits industrials o confort Aire condicionat Sistemes de ventilació: controlen el subministrament i sortida d’aire. Objectiu: proporcionar l’oxigen suficient als ocupants del recinte i eliminar olors. Sistemes d’aire condicionat: controlen l’ambient de l’espai interior (temperatura, humitat, circulació i puresa de l’aire) 2
 3. 3. Ventilació i aire condicionatVentilació Objectiu: reposar O2, i reduir CO2, vapor d’aigua i altres gasos (olors, contaminants). Recinte ventilat: renovar l’aire  dispositius mecànics per  flux natural de l’aire. Dispositiu mecànic més senzill: ventilador (treu aire viciat i entra aire fresc) Es pot combinar amb altres dispositius per acabar de condicionar l’aire. Moltes vegades incorporen bescanviador de calor per aprofitar l’aire extret en un altre procés (refredar, escalfar, assecar...)   gastos i  eficàcia. 3
 4. 4. Ventilació i aire condicionatAire condicionat Sistema d’aire condicionat: conjunt d’equips que proporcionen aire i mantenen el control de la seva T, humitat i puresa. NO és l’aire refrigerat. Refredament per evaporació. Es fa passar l’aire per una cortina d’aigua. L’aigua s’evapora i l’aire surt refredat i més humit. 4
 5. 5. Ventilació i aire condicionatAire condicionat Refredament refrigerat o condicionament de l’aire. Components necessaris són:  evaporador  compressor  Condensador  Dispositiu dosificador Es combinen en dos tipus bàsics d’equips: els equips integrals i els equips de sistema dividit. 5
 6. 6. Ventilació i aire condicionatAire condicionat Equips integrals. Tots els elements es troben dins d’un mateix contenidor (equip autocontingut). A vegades també pot tenir un calefactor. Sistema dividit. Components per separat. Condensador fora, lluny de l’evaporador. 6
 7. 7. Ventilació i aire condicionatAire condicionat Evaporador.  Absorbeix la calor.  Serpentí de refrigeració de material que millori la transmissió de calor per augment de superfície.  És un bescanviador que absorbeix calor de l’aire ambient i el transmet al refrigerant, evaporant-lo. L’aigua condensada es recull i es porta al desguàs. 7
 8. 8. Ventilació i aire condicionatAire condicionat Compressor.  Bomba de vapor que impulsa el vapor de refrigerant, carregat de calor, des del costat de baixa pressió del sistema (evaporador) fins al d’altra pressió (condensador). Comprimeixen el vapor,  la pressió i la temperatura.  S’utilitzen de diferent tipus: alternatiu, rotatori, d’espiral, centrífug i de cargol. 8
 9. 9. Ventilació i aire condicionatAire condicionat Condensador.  Expulsa la calor del sistema.  La major part de l’equip es refrigera per aire i expulsa la calor cap a l’exterior.  Formats per serpentins metàl·lics per on passa l’aire que surt escalfat.  La calor que expulsa el serpentí del condensador pot ser suficient com per matar les plantes. 9
 10. 10. Ventilació i aire condicionatAire condicionat 10
 11. 11. Ventilació i aire condicionatHumitat relativa És el percentatge d’humitat que conté l’aire en comparació amb la capacitat de l’aire per retenir la humitat. La HR disminueix a l’augmentar la T. La HR recomanada està entre 40-60%. Concepte de qualitat de l’aire interior (CAI o IAQ). Si la HR supera els límits recomanats, l’activitat de microorganismes augmenta considerablement. Si l’aire és massa sec, absorbeix humitat de tot arreu (reseca nas i gola, augmenta sensació de fred). També es genera més electricitat estàtica.  HUMIDIFICACIÓ 11
 12. 12. Ventilació i aire condicionatAire condicionat Humidificadors.  Principi de funcionament: estendre la humitat sobre una superfície (suport) per on es fa passar (través o voltant) l’aire sec.  HUMIDIFICADOR DE DERIVACIÓ. Utilitza la Δp entre zona d’aire calent i aire fred (calderes). 12
 13. 13. Ventilació i aire condicionatAire condicionat Humidificadors.  Suports d’humidificador: forma de disc, placa, tambor... 13
 14. 14. Ventilació i aire condicionatAire condicionat Humidificadors.  HUMIDIFICADOR ELÈCTRIC. Fa servir l’electricitat per escalfar l’aigua. L’evaporació de l’aigua des del suport és més difícil com més petita és la temperatura.  HUMIDIFICADOR D’IR. Té làmpades infraroges amb reflectors. 14
 15. 15. Ventilació i aire condicionatAire condicionat Humidificadors.  Estan controlats per un humidistat, controla el motor i els elements escalfadors de l’humidificador.  L’humidistat té un element sensible a la humitat. Està fet de pel o de cinta de niló, debanat al voltant de dos o més bobines i es dilata o es contrau en funció de la humitat relativa.  S’utilitzen altres dispositius, com components electrònics de resistència que varia en funció de la humitat. 15
 16. 16. Ventilació i aire condicionatAire condicionat Humidificadors.  HUMIDIFICADORS DE POLVORITZACIÓ.  Descarreguen petites gotetes d’aigua (boira).  No es poden fer servir amb aigües dures (8-10 graus).  Hi ha dos tipus: Tovera nebutlitzadora: la boira d’aigua és impulsada fins a la canalització d’aire. Bomba centrífuga: impulsen directament l’aigua cap a la canalització d’aire, fent que l’aigua es converteixi en un “aerosol” que s’evapora.  També podem trobar sistemes pneumàtics de polvorització. Utilitzen aire a pressió per convertir aigua en boira. 16
 17. 17. Qualitat de l’aire interior La filtració d’aire ha d’eliminar pols, brutícia, fum, etc. Si no es fa un manteniment adequat, els humidificadors amb dipòsit poden contenir fongs, bacteris, algues i virus. Els humidificadors de vapor d’aigua (l’aigua s’escalfa) disminueixen aquest problema. La pol·lució de l’aire d’interior pot ser un problema  diluir l’aire interior amb aire extern  ↓ eficiència del sistema de refrigeració o calefacció. Mètodes que ens poden ajudar a controlar la contaminació de l’aire interior: filtrar l’aire, utilitzar precipitadors electrostàtics o sistemes electrònics de purificació d’aire. 17
 18. 18. Qualitat de l’aire interiorFiltració Suport de filtre de fibra de vidre.  Es pot adquirir a granel o muntat en marcs. El gruix és de 25 mm i cada fibra està recoberta per un adhesiu no tòxic i dessecant.  Els dissenys permeten una eficàcia del 90% en retenció de la pols i del pol·len.  S’han de col·locar correctament i en la direcció apropiada, per atrapar primer les partícules més grans, millorant l’eficàcia del filtre.  S’han de canviar amb regularitat. 18
 19. 19. Qualitat de l’aire interiorFiltració Suport de filtre de fibra de vidre. 19
 20. 20. Qualitat de l’aire interiorFiltració Filtres d’aire de superfície estesa.  Algunes aplicacions no permeten l’ús de fibra de vidre o requereixen un cabal d’aire major.  Es fabriquen amb cotó en branca, amb una eficiència de neteja 3 vegades superior a la fibra de vidre, i una durada també superior. 20
 21. 21. Qualitat de l’aire interiorFiltració Filtres d’aire rentables d’acer.  Són permanents, es netegen i es tornen a col·locar. Filtres d’aire de bossa.  Utilitzen un suport de fibra de vidre de qualitat (en forma de bossa) que poden eliminar partícules microscòpiques. 21
 22. 22. Qualitat de l’aire interiorPrecipitadors electrostàtics O netejadors electrònics de l’aire. Disposen de: Una secció de filtre previ (encarregada d’eliminar les partícules de major mida). Una secció d’ionització, on l’aparell carrega les partícules amb una càrrega (+), després de la qual passen a través d’una sèrie de plaques carregades (+) i (-). Les plaques (+) repelen els contaminants i les (-) els atrauen. Una secció de carbó vegetal (opcional), que elimina les olors. 22
 23. 23. Qualitat de l’aire interiorDispositius electrònics de purificació de l’aire Dispositiu electrònic que genera ozó, que ajuda a eliminar les partícules i olors continguts a l’aire. L’ozó és un oxidant inestable, que es descompon amb facilitat en oxigen ordinari. 23
 24. 24. Qualitat de l’aire interior 24
 25. 25. Qualitat de l’aire interiorFiltres HEPA o absoluts. O filtres terminals d’alta eficàcia necessaris per a assolir qualitat de l’aire de sales blanques. Tenen el seu origen sota secret militar en els EEUU durant la 2ª guerra mundial i tenien una eficàcia mínima del 99.97% sobre l’aerosol DOP (Dyoctil phtalate). El test DOP mesura la penetració del filtre per les partícules quasi monodispersades de 0,3 μm de dimensió, considerada, per raons físiques, com la més difícil de retenir en un filtre. Actualment amb l’avanç de les fibres i els sistemes de fabricació aquesta dimensió varia entre 0,1 i 0,2 μm. Trobem diferents denominacions pels filtres absoluts segons la seva eficàcia, els mètodes d’assaigs utilitzats i els països. 25
 26. 26. Qualitat de l’aire interiorFiltres HEPA o absoluts. HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) • Denominació més coneguda internacionalment per definir “un filtre d’un sol ús, de gran superfície filtrant continguda en un marc o suport rígid, d’una eficàcia mín. del 99,97% sobre les partícules de DOP o altre aerosol semblant i d’una pèrdua de càrrega sobre un filtre nou de 2,54 cm (1 inch) de columna d’aigua per a un assaig realitzat al rendiment nominal previst”. HESPA (High Efficiency Submicrometer Particulate Air Filter) • Denominació utilitzada en Gran Bretanya pels filtres d’una eficàcia superior al 99,95% segons el test de la flama de sodi (BS 3228). 26
 27. 27. Qualitat de l’aire interiorFiltres HEPA o absoluts. ULPA • Defineix un filtre d’una eficàcia mínima del 99,999% sobre partícules d’un diàmetre entre 0,1 i 2 μm (IES-RP-CC-001.3). La norma CEN/TC 195 defineix un filtre ULPA com un filtre amb més del 99,9995% d’eficàcia en MPPS, abreviació de “most penetrating particle size”. SCHEBSTOFF Filter • Defineix en Alemanya els filtres d’alta eficàcia comprovats segons la norma DIN 2418 amb una boira d’oli de parafina. Estan classificats en tres classes: Q, R, o S. MIKROFILTER • Aquesta denominació s’empra en els països nòrdics per als filtres absoluts. 27
 28. 28. Qualitat de l’aire interiorFiltres HEPA o absoluts. VEPA • És l’abreviació de Very High Effíciency Particulate Air Filter. VLSI • És l’abreviació de Very Large Scale Integrated circuite filters (microelectrònica). Filtres sobre 0.1 o 0.05 micres • Defineix habitualment un filtre que presenta una eficàcia elevada sobre els diàmetres de partícula indicats. 28
 29. 29. Qualitat de l’aire interiorFiltres HEPA o absoluts. 29
 30. 30. Qualitat de l’aire interiorFiltres HEPA o absoluts. Classes Eurovent.  EUROVENT ha classificat els filtres de molt alta eficàcia en 5 categories, EU 10 a EU 14, basades en la seva eficàcia mesurada segons el mètode definit per EUROVENT 4/4 (flama de sodi, diàmetre mig de partícules 0,65 μm). 30
 31. 31. Qualitat de l’aire interiorFiltres HEPA o absoluts. 31
 32. 32. Qualitat de l’aire interiorFiltres HEPA o absoluts. 32
 33. 33. Qualitat de l’aire interiorFiltres HEPA o absoluts. 33
 34. 34. Distribució de l’aire Sistema de moviment forçat de l’aire. Es composa de: • impulsor (ventilador) • sistema de retorn de l’aire • sistema de subministrament de l’aire • reixetes i registres 34
 35. 35. Distribució de l’aire interiorL’impulsor Proporciona la diferència de pressió necessària. Per mesurar la pressió de les sales s’utilitza el manòmetre d’aigua que realitza la mesura em mm de columna d’aigua tenyida, per a obtenir així certa precisió. 35
 36. 36. Distribució de l’aire interiorL’impulsor Tipus de ventilador: • Ventilador d’hèlix. Grans quantitats d’aire amb ∆p reduïdes. • Ventilador centrífug. Treballa amb ∆p majors i és més silenciós. 36
 37. 37. Distribució de l’aire interiorSistema de canalització de subministrament Els conductes es poden encaixar directament a l’impulsor o a l’allotjament de l’impulsor, o es connecta a través d’un eliminador de vibracions. Pot ser: 37
 38. 38. Distribució de l’aire interiorSistema de canalització de subministrament 38
 39. 39. Distribució de l’aire interiorSistema de canalització de subministrament 39
 40. 40. Distribució de l’aire interiorSistema de canalització de subministrament Conductes flexibles: Tenen diàmetre de fins a 60 cm. Solen tenir un embolcall de vinil u altre material, amb longituds de fins a 10 m. Els sistemes de conductes es poden combinar segons les necessitats. 40
 41. 41. Distribució de l’aire interiorSistema de canalització de subministrament 41
 42. 42. Distribució de l’aire interiorSistema de canalització de subministrament 42
 43. 43. Distribució de l’aire interiorSistema de canalització de subministrament 43
 44. 44. Distribució de l’aire interiorSistema de canalització de retorn de l’aire Es construeixen de forma molt semblant al de subministració. 44
 45. 45. Distribució de l’aire interior 45
 46. 46. Distribució de l’aire interiorNeteja dels conductes i de l’equip Manteniment de les instal·lacions. A vegades pot ser necessària una neteja completa (equips de manipulació de l’aire, dels serpentins, concentradors d’aire i conduccions). S’han d’instal·lar safates de condensació, preparades per a que drenin completament l’aigua condensada cap a algun tipus de desguàs. 46
 47. 47. Valors generals de les especificacions de l’aireen la indústria farmacèutica 47
 48. 48. Sistemes de tractament d’aire en la indústriafarmacèutica. Introducció L’aplicació de les GMP implica considerar l’aire i aigua com matèries primes fonamentals i imprescindibles. Fabricació de medicaments no estèrils: regulada per GMP dels EEUU (USP 23) i en Europa per Normes de Correcta Fabricació europees (edició 1992). En NCF, els articles 3.3, 3.6 i 3.12 descriuen les exigències en relació a locals i zones de producció. Article 3.3: “La il·luminació, temperatura, humitat i ventilació han de ser adequades de forma que no afectin negativament, de manera directa o indirecta, als productes farmacèutics durant la seva fabricació i emmagatzematge ni a la precisió del funcionament de l’equip”. Article 3.12: “Les zones de producció s’han de ventilar de forma eficaç, amb instal·lacions de control de l’aire (temperatura i en cas necessari humitat i filtració) adequades als productes manipulats, a les operacions realitzades i al medi ambient exterior”. 48
 49. 49. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm.Introducció No trobem especificacions de com s’ha de fer el control ni el tipus de qualitat d’aire necessari per a la fabricació. Fabricació de medicaments estèrils: normes molt rigoroses i explícites. En NCF (1992, Annex 1) descriu les característiques de l’aire en zona d’elaboració i condicionament. En NCF (1996, Annex) s’amplia i clarifica. La qualitat de l’aire dóna lloc a la classificació de les sales. Sales netes: sales d’elaboració i condicionament primari (contacte amb aire) de medicaments no estèrils. Sales blanques: sales destinades a la fabricació de medicaments estèrils. 49
 50. 50. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Aplicació de lesGMP al disseny de locals i equips d’una planta farmacèutica: consideracionsgenerals Premisses bàsiques de la qualitat segons les GMP • Disseny de la planta (sistemes tractament aire i aigua) • Formació del personal • Validacions i posterior control del procés • Documents escrits El disseny de la planta implica una sèrie de requeriments tecnològics i condicions de treball del personal, per tal de reduir riscos, minimitzar error i evitar problemes de contaminació creuada. 50
 51. 51. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Aplicació de lesGMP al disseny de locals i equips d’una planta farmacèutica: consideracionsgenerals 51
 52. 52. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny i requisitsambientals en la fabricació de medicaments no estèrils Factors crítics. En sales d’elaboració i condicionament primari ha d’haver un flux d’aire de les zones més netes a les menys netes  gradient de p cap a l’exterior. 52
 53. 53. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Disseny de les instal·lacions Objectius de disseny de sales netes:•Aïllament de l’ambient de les sales netes amb sales o passadissos adjacents de categoria inferior.• de la contaminació resultant del procés de fabricació.• contaminació aportada pel personal que treballa en aquesta zona.•Contenció dels perills deguts a la naturalesa del producte.•Control i prevenció de la contaminació creuada entre productes.•Protecció del personal.•Òptima distribució i configuració  obtenir control i gestió del flux de material pels diferents estadis del procés.•Control i gestió del moviment del personal optimitzant la disposició i la connexió de les sales individuals.•Condicions de “confort” per al personal.•Condicions ambientals especials per al producte (per exemple, una baixa humitat relativa per l’ompliment de pols).•Disposició de la planta de procés i de l’equip que garanteixi seguretat i facilitat d’ús, així com un bon accés per al seu manteniment.•Monitorització eficaç de les condicions de la sala, especialment per zones estèrils. 53
 54. 54. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Disseny de les instal·lacions Metodologia de disseny: •Analitzar les fases de producció. •Preparar diagrames de flux del procés. •Definir activitats associades amb les sales. •Definir requisits de qualitat ambiental. •Quantificar la producció, el procés i les necessitats d’espai. •Preparar diagrames d’associació de sales. •Definir les necessitats d’emmagatzematge. •Desenvolupar distribucions i esquemes. •Preparar dissenys i especificacions. •Emprendre el disseny detallat i el procés de construcció. 54
 55. 55. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Requisits ambientals de les sales Principals factors i paràmetres ambientals a considerar en sales netes: •Número de partícules •Control de la humitat i temperatura •Nivells d’il·luminació •Nivells de soroll 55
 56. 56. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrilsI) NÚMERO DE PARTÍCULES La neteja (requisit + difícil d’aconseguir) està determinada per la quantitat de contaminació alliberada en la sala. El seu origen pot ser: • El personal. Efectivitat de la vestimenta (influirà en la càrrega de refrigeració). • L’equip de procés. Intentar eliminar partícules en la seva font, així en sales d’elaboració i condicionament primari, la maquinària es troba a la zona tècnica (fora de la sala). • Les superfícies. S’ha d’assegurar la seva neteja i durabilitat. • Instal·lació de filtres. Aplicar prova segellat DIN 1946 i aplicació de fluids de segellat per a assegurar eficàcia de les juntes. 56
 57. 57. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrilsI) NÚMERO DE PARTÍCULES Volum i mètode de subministrament d’aire: ventilació turbulenta o flux unidireccional. • Flux unidireccional: on el medicament està exposat directament a la contaminació (recipient obert) i per realitzar separacions entre ambients i evitar contaminació creuada. • La resta, turbulent o combinació dels dos tipus (separació). • Per calcular el volum d’aire subministrat s’ha de considerar: ‒ Les freqüències mínimes de canvi d’aire per a complir les normes de sala neta amb l’objectiu d’eliminar la contaminació interna. ‒ El guany intern de calor. ‒ El volum d’aire necessari per a pressuritzar la sèrie de sales. 57
 58. 58. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrilsI) NÚMERO DE PARTÍCULES Volum i mètode de subministrament d’aire: ventilació turbulenta o flux unidireccional. • Flux unidireccional: on el medicament està exposat directament a la contaminació (recipient obert) i per realitzar separacions entre ambients i evitar contaminació creuada. • La resta, turbulent o combinació dels dos tipus (separació). • Per calcular el volum d’aire subministrat s’ha de considerar: ‒ Les freqüències mínimes de canvi d’aire per a complir les normes de sala neta amb l’objectiu d’eliminar la contaminació interna. ‒ El guany intern de calor. ‒ El volum d’aire necessari per a pressuritzar la sèrie de sales. 58
 59. 59. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrilsI) NÚMERO DE PARTÍCULES Quantitat de contaminació d’àrees adjacents • Contaminació deguda a mal segellat o vestuaris i/o cambres mal dissenyats. • Un cop el medicament està segellat no necessita condicions ambientals tant rigoroses. • Per garantir aquestes condicions diferents en cada sala neta es requereix que aquestes sales es mantinguin a diferents pressions. • Així s’evita un flux indesitjable d’aire d’una àrea de menor grau a una altra de major grau, evitant així la possibilitat de transferència de contaminació. • el diferencial de pressió ambiental entre sales netes ha de ser d’un mínim de 10 Pa. S’assoleix ràpidament, es monitoritza fàcilment i preveu la transferència de contaminació. En sales blanques de 15 Pa. 59
 60. 60. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrilsII) CONTROL DE LA HUMITAT I TEMPERATURA Nivells objectius: 22 ± 2 ºC amb HR 50 ± 5%. Si material sensible a humitat, s’ha de reduir HR. Cada producte tindrà les seves especificacions.III) NIVELLS D’IL·LUMINACIÓ Normalment il·luminació artificial permanent. Nivells entre 500 i 700 lux. Fonts de llum que proporcionin un color semblant a llum diürna.IV) NIVELLS DE SOROLL Es recomanar no passar de 60dBA en una sala neta. Hi haurà especificacions en cada cas. 60
 61. 61. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Construcció, serveis i equip Tècniques de construcció convencionals i sistemes prefabricats especials. Evitar pèrdues d’aire ca a dins o fora de la sala (segellat, juntes). Evitar esquerdes (acumular contaminació) Assegurar col·locació dels filtres HEPA i facilitar neteja dels conductes. Canvis de producció poden comportar canvis en els equips i distribució. S’ha de minimitzar l’impacte. 61
 62. 62. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Filtració de l’aireI) CLASSIFICACIÓ DE LES PARTÍCULES (que formen la “pols”)  per la seva mida: ‒ El 98,5% són partícules menor de 1,5 μm. ‒ El 1,25% són partícules entre 1,5 i 5 μm. ‒ El 0,25% són partícules entre 5 i 30 μm.  Per la seva massa i pes: ‒ El 3% correspon a les partícules menor de 1,5 μm. ‒ El 17% del pes correspon a les de mida entre 1,5 i 5 μm. ‒ El 80% del correspon a les partícules de mida entre 5 i 30 μm.  El major número de partícules representen el menor pes i pel contrari, el menor número de partícules representen el major pes. 62
 63. 63. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Filtració de l’aireII)LA FILTRACIÓ  Prefiltració. Retenir partícules més gruixudes (2 i 80 μm). Protecció dels equips.  Filtració d’alta eficàcia. Retenir 100% de les partícules gruixudes i entre el 20-90% de les <2 μm. Sales netes.  Filtració absoluta. Retenir les partícules més petites (99,99995% de 0,12 μm). Sales blanques (estèrils). 63
 64. 64. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Filtració de l’aireIII)MECANISMES DE FILTRACIÓ. Efecte tamís. Trama que reté partícules gruixudes, passen petites. Sedimentació. Partícules amb massa precipiten degut a inèrcia i pes. Retenció per impacte. Partícules xoquen contra filtre i són retingudes. Retenció per intercepció. Filtre amb adhesiu que reté les partícules. Retenció per difusió. Basat en moviment Brownià (aleatori) de les partícules dins del flux laminar. Precipitació electrostàtica. Carregar elèctricament les partícules que són atretes per superfície elèctrica de pol contrari. Es pot donar una combinació d’aquests mecanismes 64
 65. 65. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Filtració de l’aireIV)PREFILTRES I FILTRES D’ALTA EFICÀCIA PARÀMETRES: ‒ Eficàcia: capacitat del filtre per retenir la pols, (%) i ↑ a mesura que es carrega de pols. ‒ Pèrdua de càrrega: resistència que oposa el filtre al pas de l’aire, (Pa o mm columna aigua, 10 Pa=1 mm c.a.) ↑ a mesura que es carrega de pols. Dos valors: inicial i col·lapsat. ‒ Capacitat d’acumulació de pols: quantitat de pols capaç de retenir el filtre, (g). La capacitat d’acumulació i la pèrdua de càrrega determinen la vida útil del filtre, la freqüència de canvi i el cost de la instal·lació. Comparant aquests 3 paràmetres es decideix el tipus de filtre i fabricant. 65
 66. 66. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Filtració de l’aireV) MÈTODES DE MESURA DE L’EFICÀCIA Norma ASHRAE (americana) defineix 2 procediments: ‒ Rendiment gravimètric o eficàcia en pes. ‒ Rendiment de la taca de pols o DUST-SPOT. Millor per determinar eficàcia amb partícules <1,5 µm (+ abundants però + lleugeres) 66
 67. 67. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Filtració de l’aireVI)FILTRES ABSOLUTS. Dóna l’eficàcia més alta per a partícules més petites. Mètodes normalitzats per mesurar eficàcia: ‒ Mètode D.O.P. Es fa passar aire carregat amb partícules de DOP (0,3 μm) i un comptador làser compta les partícules que deixa passar el filtre (1 de 10.000, eficàcia 99,99%). Norma US Federal Standard 282. ‒ Mètode flama de sodi. Mètode actual basat norma EUROVENT 4/4 (BS 3928). Es fa passar boira de cristalls de NaCl (0,4 μm) i es determina la [NaCl] que passa el filtre mitjançant un fotòmetre (flama de sodi). Classificació. Ja s’ha comentat anteriorment. A la següent taula es resumeix el més important. La classificació UNE EN 779 està desplaçant a la d’Eurovent. 67
 68. 68. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Filtració de l’aireVI)FILTRES ABSOLUTS. Classificació:actual mètode flama 0,4 μm. 68
 69. 69. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Climatització Per assolir els requisits (T, HR, Nº partícules, psala) d’una sala neta es fan servir els climatitzadors.I) CLIMATITZADORS ESTÀNDARD. Normalment climatitzadors aire-aigua a quatre tubs: ‒ Aigua recircula per acció d’electrobombes (joc de 2, 1 de reserva). ‒ Filtres corresponents. ‒ Ventilador d’impulsió (2 velocitats) i ventilador de retorn (v variable, per ajustar la ∆p desitjada). ‒ Conductes circulars o rectangular de xapa galvanitzada. ‒ Retorns normalment a nivells baixos. 69
 70. 70. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils 70Esquema general de climatitzador segons SAR LaborTecnic
 71. 71. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils 71Esquema general de climatitzador d’aire-aigua a quatre tubs
 72. 72. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Climatitzador classe 10.000 ‒ Comporta de retorn ‒ Filtre EU4 ‒ Filtre EU9 ‒ Bateria de fred ‒ Ventilació de retorn amb ‒ Bateria de calor variador de velocitat ‒ Ventilador d’impulsió amb ‒ Comporta free-cooling dues velocitats ‒ Comporta aire exterior mínim ‒ Filtre EU9  Retorn amb reixetes d’acer inoxidable situades a nivell baix. 72
 73. 73. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils 73Climatitzador Classe 10.000
 74. 74. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Climatitzador classe 100.000 ‒ Comporta de retorn ‒ Bateria de fred ‒ Ventilació de retorn amb ‒ Bateria de calor variador de velocitat ‒ Ventilador d’impulsió amb ‒ Comporta free-cooling dues velocitats ‒ Comporta aire exterior mínim ‒ Filtre EU9 ‒ Filtre EU4  Retorn amb reixetes situades horitzontalment a nivell del sostre. 74
 75. 75. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils 75Climatitzador Classe 100.000
 76. 76. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils 76Climatitzador Classe 100.000 amb deshumidificador
 77. 77. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils ClimatitzacióII)EQUIPS AUXILIARS. Equip deshumidificador. Ja comentats anteriorment. Ventiladors d’extracció d’aire. En sales on es treballi amb aigua i es pugui augmentar la HR de l’aire, els ventiladors hauran d’estar en funcionament per extreure aquest aire. Captadors de pols. Situats en llocs on es pugui acumular pols (mescla, granulació, encapsulació i compressió). Filtren l’aire abans d’expulsar-lo a l’exterior. 77
 78. 78. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils ClimatitzacióIII)CLASSIFICACIÓ DE LES SALES SEGONS EL TRACTAMENT D’AIRE.Classes de sala en repòs (segons Fed. Standard 209 E / ISO 14644-1) 78
 79. 79. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils ClimatitzacióIII)CLASSIFICACIÓ DE LES SALES SEGONS EL TRACT. D’AIRE. Es defineixen 3 estats d’ocupació per a una sala neta:‒ as built: instal·lació “bruta” entregada pel constructor - completa i llesta per a funcionar, amb totes les connexions, sense equip de producció ni personal.‒ at rest: instal·lació “en repòs” -llesta per a funcionar, amb els equips de producció “sota tensió i en operació”, però sense personal.‒ operational: instal·lació en funcionament, amb els equips de producció i el personal treballant normalment. 79
 80. 80. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils ClimatitzacióIII)CLASSIFICACIÓ DE LES SALES SEGONS EL TRACT. D’AIRE. Diferent classificació segons la norma i el país 80
 81. 81. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils 81
 82. 82. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny i requisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Sistemes de climatització en indústria farmacèuticaI) Climatització mijançant “CLIMATITZADOR PER SALA” Per a cada sala existeix un sistema independent de tractament d’aire, amb climatitzadors i conductes independents:a) Fabricació discontínua amb passadís net central. • ∆p: passadís net central (+30Pa) > elaboració (+20Pa) , condic. primari (+20Pa)> condic. secundari (+10Pa) > passadís zona gris (0Pa) • Punts remarcables d’aquest disseny són: ‒ passadís (zona gris): circumval·la tot (producció, condic. primari i secundari. Permet distribució de materials directament a condic. secundari i indirectament a través de dues rescloses (SAS1 i SAS2) a condic. primari i elaboració respectivament. ‒ passadís net central: divideix la planta en 2 parts (vestuaris i elaboració-condic. primari i secundari. Evitar contaminacions creuades, té sobrepressió. ‒ 2 rescloses (SAS) amb sobrepressió (+30Pa) respecte a les sales adjuntes. Cada SAS té 3 comportes, que permeten connectar 3 sales. 82
 83. 83. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils 83
 84. 84. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny i requisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Sistemes de climatització en indústria farmacèuticaI) Climatització mijançant “CLIMATITZADOR PER SALA”b) Línies paral·leles de fabricació contínua a partir de passadís net. • ∆p: passadís net (+30Pa) > elaboració (+20Pa) > condic. prim. (+10Pa) > condic. sec. (+5Pa) > passadís central zona gris (0Pa) • Punts remarcables d’aquest disseny són: ‒ Fabricació contínua a partir d’un passadís net. Ha d’haver un valor intermedi més de pressió comprés en el gradient de pressió (condic. sec. +5 Pa). ‒ Sala de mesclat/granulació/secat: A partir d’aquí es passa a dos sales de compressió independents. Existeix la possibilitat de connexió directa entre la sala de mesclat/granulació/secat i les 2 sales de compressió (s’elabora el mateix producte). En el cas contrari, la connexió es realitza a través d’un SAS. ‒ SAS: un SAS en cadascuna de les línies de fabricació que queda comprés entre les sales de: mesclat/granulació/secat–les 2 sales de compressió–condic. primari. Té una p de +30Pa i es troba en sobrepressió respecte a cadascuna de les sales adjacents. 84
 85. 85. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils 85
 86. 86. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny i requisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Sistemes de climatització en indústria farmacèuticaII)Climatització mijançant “CLIMATITZADOR PER A VÀRIES SALES” Si existeix perill, contaminació creuada, productes tòxics... S’ha d’instal·lar un climatitzador autònom per a aquesta sala i fins i tot sigui en zona separades de fabricació. Si no és el cas, es pot instal·lar un climatitzador que subministri diferents sales. Com a màxim un climatitzador controlarà 4 sales netes.III) Climatització per a vàries sales sense recirculació de l’aire. ‒ No existeix recirculació de l’aire, aquest és expulsat a l’interior. ‒ Avantatge: no hi pot haver contaminació creuada, però sala per sala seria caríssim. 86
 87. 87. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils 87
 88. 88. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny i requisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Sistemes de climatització en indústria farmacèuticaIV)Climatització mijançant “CLIMATITZADOR PER ZONA” Existeix una distribució de climatitzadors a la planta, s’estableix un sistema independent de tractament d’aire per cada zona. Zona d’elaboració: dos equips de climatització, un per zona Est i altre per la zona Oest, amb diferents cabals d’aire, segons les sales que assoleixen. Permet un control de temperatura individual de l’aire a cada sala. Passadís central net en sobrepressió respecte totes les sales adjacents. Els rentadors estan en depressió. Zona de condicionament: equipada amb 2 equips, zona est i oest. La temperatura de la sala es controla segons dispositiu en conducte de retorn. Existeixen 8 linies paral·leles de condicionament (condic. prim. té flux laminar per aconseguir classe 10.000) 88
 89. 89. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils 89
 90. 90. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny irequisits amb. en la fabr. de med. no estèrils 90
 91. 91. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny i requisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Sistemes de climatització en indústria farmacèuticaIV)Climatització mijançant “CLIMATITZADOR PER ZONA”Esquema de ClimatitzadorsEsquema de climatitzadors de Zona d’Elaboració (CL1 i CL2)• Filtre EU/4• Bateria de calor• Bateria de fred• Ventilador d’impulsió• Filtre EU/11• Bateria de calor• Bateria de fredL’aire passa a través d’un refiltra EU-4 i després per un filtre absolut EU-11, abans de ser impulsat a les sales. L’aire que retorna de les sales, esfiltra per un filtre d’alta eficàcia EU-8. Aquest aire es llença parcialment al’exterior i una altra part es recircula. 91
 92. 92. Sist. de tract. d’aire en la ind. farm. Disseny i requisits amb. en la fabr. de med. no estèrils Sistemes de climatització en indústria farmacèuticaIV)Climatització mijançant “CLIMATITZADOR PER ZONA”Esquema de ClimatitzadorsEsquema de climatitzadors de Zona de Condicionament (CL3 i CL4)• Ventilador d’impulsió• Filtre EU-4• Bateria de fred• Bateria de calor• Ventilador d’impulsió• Filtre EU-8L’aire de la zona de condicionament, passa primer a través d’un prefiltre EU-4 iposteriorment a través d’un filtre d’alta eficàcia EU-8. Part de l’aire de retorns’aprofita com a aire d’impulsió, tal i com mostra el diagrama. 92

×