Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T1 mov activitats

434 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

T1 mov activitats

  1. 1. TEMA 1. EL MOVIMENT ACTIVITATS1. Quina és la velocitat mitjana d’un tren que surt d’una estació a dos quarts d’onze i arriba al seu destí a les onze? La distància entre les dues estacions és de 40 km. Expressa el resultat en km/h i en m/s.2. Dues noies surten al mateix moment de les seves cases, que estan situades a 500 m de distància, per trobar-se. Una d’elles va a 1,2 m/s i a l’altra, a 1,5 m/s. a) Escriu l’equació del moviment de cada noia. b) On i quan es trobaran?3. Un cos està aturat en l’instant zero i la seva acceleració és sempre constant, amb un valor de 0,5 m/s2. Escriu les equacions del seu moviment i calcula la velocitat i la posició en l’instant 10 s.4. Llancem verticalment i cap enlaire una pedra amb una velocitat inicial de 80 m/s, i torna a terra 16 s després. A quina altura màxima ha arribat?5. Interpreta les diverses parts del gràfic velocitat-temps de la figura. 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 -4

×