Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

הדרכה מבוססת אינטרנט Wbt - Web based training

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Similar to הדרכה מבוססת אינטרנט Wbt - Web based training (20)

More from Lior Rotkovitch (18)

Advertisement

הדרכה מבוססת אינטרנט Wbt - Web based training

 1. 1. Rotkovitch.com ‫הדרכה‬ ‫לפיתוח‬ ‫קצרה‬ ‫הקדמה‬ ‫מהווה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬ ‫מקורס‬ ‫כחלק‬"‫מתוקשבת‬ ‫הדרכה‬ ‫פיתוח‬" ‫מתוקשבת‬ ‫הדרכה‬ ‫לפיתוח‬ ‫מבוא‬ Sep 2011
 2. 2. Rotkovitch.com © 2 ‫אנו‬: ‫היי‬ ‫יוצאי‬ ‫קבוצת‬-‫של‬ ‫ושיתוף‬ ‫להעברה‬ ‫חזון‬ ‫עם‬ ‫טק‬ ‫תחומים‬ ‫במגוון‬ ‫ידע‬. ‫בחיים‬ ‫להצלחה‬ ‫מהותי‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫ידע‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫בקרב‬ ‫להפצתו‬ ‫וחותרים‬ ‫המודרניים‬ ‫שונות‬. ‫ומולטימדיה‬ ‫בווידאו‬ ‫תוכן‬ ‫פיתוח‬ ‫שירותי‬ ‫מספקים‬ ‫טכניות‬ ‫למחלקות‬,‫ומכירות‬ ‫שיווק‬,‫ועסקים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬. ‫מתוקשבת‬ ‫הדרכה‬ ‫בפיתוח‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫ובאנגלית‬ ‫בעברית‬ ‫מורכבים‬ ‫ושירותים‬ ‫למוצרים‬.
 3. 3. Rotkovitch.com © 3 ‫בעזרת‬ ‫מועברת‬‫טכנולוגיות‬‫ומוצגת‬ ‫באינטרנט‬ ‫הנהוגות‬ ‫ושיטות‬ ‫ה‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתר‬‫זמין‬‫לכל‬. ‫תוכן‬ ‫מציגה‬"‫חי‬"‫מועדכן‬‫ל‬ ‫וניתן‬ ‫ביותר‬‫שינוי‬‫עת‬ ‫בכל‬. ‫מובנית‬ ‫בצורה‬ ‫מוצגת‬,‫המאפשר‬ ‫דבר‬‫אישי‬ ‫בקצב‬ ‫למידה‬‫של‬ ‫ולמידה‬ ‫הרלוונטי‬ ‫התוכן‬‫בלבד‬. ‫אינטרנט‬ ‫מבוססת‬ ‫הדרכה‬–‫מרחוק‬ ‫להוראה‬ ‫שיטה‬
 4. 4. Rotkovitch.com © 4 ‫ב‬ ‫עשירה‬‫מולטימדיה‬‫ומאפשרת‬‫תלות‬ ‫ללא‬ ‫פיתוח‬‫בתשתית‬ ‫המחשבים‬. ‫לבודדים‬ ‫הדרכה‬ ‫להעברת‬ ‫אידאלי‬ ‫כלי‬‫מקום‬ ‫בכל‬‫ובכל‬ ‫בעולם‬ ‫זמן‬. ‫אינטרנט‬ ‫מבוססת‬ ‫הדרכה‬–‫מרחוק‬ ‫להוראה‬ ‫שיטה‬
 5. 5. Rotkovitch.com © 5 ‫מאפשרים‬ ‫הדרכה‬ ‫פיתוח‬ ‫ובתוכנות‬ ‫האינטרנט‬ ‫בתשתית‬ ‫שיפורים‬ ‫ואפקטיבית‬ ‫עשירה‬ ‫בצורה‬ ‫מידע‬ ‫להעביר‬‫כגון‬:‫ווידאו‬,‫דיבוב‬, ‫מוזיקה‬,‫הנפשה‬,‫אפקטים‬,‫בוחן‬,‫ועוד‬ ‫מעבדות‬. ‫אפשר‬ ‫כיום‬ ‫הקיימים‬ ‫הכלים‬ ‫בעזרת‬‫לאוכלוסיות‬ ‫הדרכה‬ ‫ליצור‬ ‫נושא‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומגוונות‬ ‫שונות‬. ‫אינטרנט‬ ‫מבוססת‬ ‫הדרכה‬–‫מרחוק‬ ‫להוראה‬ ‫שיטה‬
 6. 6. Rotkovitch.com © 6 ‫להצלחתם‬ ‫קריטית‬ ‫הינה‬ ‫ההדרכה‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫קהל‬ ‫הגדרת‬ •‫מקדים‬ ‫ידע‬ ‫יש‬ ‫היעד‬ ‫לקהל‬ ‫האם‬? •‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫של‬ ‫הציפיות‬ ‫מה‬? •‫לא‬ ‫ומה‬ ‫להם‬ ‫הרלוונטי‬ ‫הידע‬ ‫מה‬? •‫ההדרכה‬ ‫בסוף‬ ‫לבצע‬ ‫יוכל‬ ‫מה‬? ‫הדרכה‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬
 7. 7. Rotkovitch.com © 7 •‫המידע‬ ‫התאמת‬ ‫אי‬–‫מצב‬ ‫ייתכן‬ ‫הלומדים‬ ‫אצל‬ ‫שונות‬ ‫ידע‬ ‫רמות‬ ‫עקב‬ ‫מהלומדים‬ ‫חלק‬ ‫אצל‬ ‫קיים‬ ‫שאינו‬ ‫קודם‬ ‫ידע‬ ‫המניח‬ ‫ידע‬ ‫מציגים‬ ‫בו‬. ‫מתקדמים‬ ‫לומדים‬ ‫עבור‬ ‫מידי‬ ‫ראשוני‬ ‫ידע‬ ‫הצגת‬ ‫הוא‬ ‫הפוך‬ ‫מצב‬. •‫למציאות‬ ‫תיאוריה‬ ‫בין‬ ‫פער‬-‫תאוריה‬ ‫רק‬ ‫מציגים‬ ‫בו‬ ‫מצב‬(‫מאילוצים‬ ‫כתיכנון‬ ‫או‬)‫הפרקטי‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫חסר‬ ‫הלומד‬ ‫בו‬ ‫אשר‬.‫באנגלית‬-Best Practice ‫ידע‬ ‫בהעברת‬ ‫נכשלים‬ ‫היכן‬?
 8. 8. Rotkovitch.com © 8 •‫עניין‬ ‫חוסר‬–‫הלומד‬ ‫בחומר‬ ‫עניין‬ ‫המאבד‬ ‫משתמש‬.‫מעוניין‬ ‫אינו‬ ‫הנדון‬ ‫בחומר‬,"‫כפייה‬"‫הממונה‬ ‫של‬/‫ארגון‬, •‫שבור‬ ‫טלפון‬–‫שמעביר‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫למפתח‬ ‫שמעביר‬ ‫המומחה‬ ‫למשתמש‬( ...‫תהליך‬ ‫של‬ ‫כשל‬) •‫החומר‬ ‫איכות‬–‫מהקשר‬ ‫מנותק‬,‫בחסר‬ ‫לוקה‬ ‫הסבר‬(‫רמת‬ ‫של‬ ‫כשל‬ ‫התוכן‬ ‫ממומחה‬ ‫אצל‬ ‫הידע‬) ‫ידע‬ ‫בהעברת‬ ‫נכשלים‬ ‫היכן‬?(‫המשך‬)
 9. 9. Rotkovitch.com © 9 •‫פתרון‬ ‫ולא‬ ‫הכשלים‬ ‫מיתון‬–‫פתרון‬ ‫אחוז‬ ‫מאה‬ ‫אין‬.‫יצירת‬ ‫הכשלים‬ ‫למיתון‬ ‫שיטה‬. •‫שיטה‬(‫תהליך‬ ‫או‬)‫עיקבית‬‫כתובה‬‫וידועה‬‫הדרכה‬ ‫למפתחי‬ ‫הכשלים‬ ‫למיתון‬ ‫בסיסי‬ ‫תנאי‬ ‫הינה‬ ‫ותוכן‬. •‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫ושיפורה‬ ‫השיטה‬ ‫בדיקת‬ •‫מגבלות‬ ‫לפי‬ ‫אישית‬ ‫מותאמת‬/‫הארגון‬ ‫מבנה‬ ‫הכשלים‬ ‫למיתון‬ ‫שיטה‬ * * * * *
 10. 10. Rotkovitch.com © 10 ‫הכשלים‬ ‫למיתון‬ ‫שיטה‬-‫כלליים‬ ‫קווים‬ ‫התוכן‬ ‫קביעת‬ ‫התחברות‬Engagement – ‫למשתמש‬ ‫המידע‬ ‫הצגת‬ ‫אופן‬ ‫הדרכה‬ ‫תוצר‬ ‫בדיקות‬ ‫עיצוב‬ ‫בדיקת‬ ‫שלמות‬ ‫בדיקת‬
 11. 11. Rotkovitch.com © 11 •‫ילמדו‬ ‫שלך‬ ‫שהמשתמשים‬ ‫תרצה‬ ‫מה‬? •‫להם‬ ‫חשוב‬ ‫הזה‬ ‫המידע‬ ‫למה‬? •‫לעשות‬ ‫יוכל‬ ‫שהמשתמש‬ ‫תרצה‬ ‫מה‬? •‫הנושא‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫המשתמש‬ ‫האם‬? 1.‫התוכן‬ ‫קביעת‬
 12. 12. Rotkovitch.com © 12 •‫את‬ ‫להציג‬ ‫כיצד‬ ‫לחשוב‬ ‫יש‬ ‫הלמידה‬ ‫מטרות‬ ‫הגדרת‬ ‫לאחר‬ ‫למשתמש‬ ‫הלימוד‬ ‫חומר‬. •‫אליו‬ ‫להתחבר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬engage-‫משיכת‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬. •‫על‬ ‫שמירה‬"‫קשר‬"‫הדרכה‬ ‫לאורך‬ ‫המשתמש‬ ‫עם‬ 2.‫התחברות‬Engaging -
 13. 13. Rotkovitch.com © 13 •‫הוא‬ ‫המקוונות‬ ‫להדרכה‬ ‫ומרותק‬ ‫קשוב‬ ‫המשתמש‬ ‫השארת‬ ‫וקשה‬ ‫גדול‬ ‫אתגר‬. •‫של‬ ‫ליבו‬ ‫תשומת‬ ‫להשגת‬ ‫אפשרויות‬ ‫במגוון‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫המשתמש‬:‫ואיורים‬ ‫תמונות‬,‫דיאגרמות‬,‫וידאו‬ ‫הדגמות‬, ‫לאתרים‬ ‫קישורים‬,‫למידה‬ ‫משחקי‬ ‫מצורפים‬ ‫מסמכים‬, ‫ועוד‬ ‫לימודית‬ ‫אינטראקציה‬... •‫נוספות‬ ‫טכניקות‬:‫קול‬,‫צבעים‬,‫טיפים‬,‫ועוד‬ ‫הומור‬... 2.‫התחברות‬Engagement -(‫המשך‬)
 14. 14. Rotkovitch.com © 14 • Tell them what you’re going to tell them • Tell them • Tell them what you told them 3.‫למשתמש‬ ‫המידע‬ ‫הצגת‬ ‫אופן‬ •‫להם‬ ‫לומר‬ ‫מתכוון‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ‫להם‬ ‫אמור‬ •‫להם‬ ‫אמור‬ •‫להם‬ ‫שאמרת‬ ‫מה‬ ‫להם‬ ‫אמור‬
 15. 15. Rotkovitch.com © 15 •‫האם‬‫החומרים‬‫מדויקים‬? •‫האם‬‫החומר‬‫מספק‬‫רקע‬‫או‬‫הפניה‬‫לדרישות‬‫מקדימות‬‫על‬‫מנת‬‫ל‬"‫פגוע‬"‫בכל‬‫הטווח‬‫של‬‫סוגי‬ ‫הלומדים‬? •‫האם‬‫החומר‬‫מלמד‬‫את‬‫המשתמש‬‫איך‬‫התכונה‬‫עובדת‬‫וכיצד‬‫לגשת‬‫לטיפול‬‫בתקלות‬? •‫האם‬‫המצגת‬‫פוגשת‬‫את‬‫מטרות‬‫הלמידה‬? •‫האם‬‫המצגת‬‫כוללת‬‫את‬‫מרכיבי‬‫המפתח‬:‫פתיח‬,‫תוכן‬,‫סיום‬,‫מעבדה‬,‫מבחן‬? •‫האם‬‫המצגת‬‫כוללת‬‫דוגמאות‬‫מתאימות‬? 4.‫הדרכה‬ ‫תוצר‬ ‫בדיקות‬
 16. 16. Rotkovitch.com © 16 •‫הלומד‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫שתופסת‬ ‫בצורה‬ ‫כתובה‬ ‫המצגת‬ ‫האם‬? •‫בה‬ ‫עניין‬ ‫להביע‬ ‫ללומד‬ ‫וגורמת‬ ‫להבנה‬ ‫קלה‬ ‫בצורה‬ ‫כתובה‬ ‫היא‬ ‫האם‬? •‫קונספט‬ ‫על‬ ‫בנויה‬ ‫ואשר‬ ‫שלב‬ ‫אחר‬ ‫שלב‬ ‫לוגית‬ ‫בצורה‬ ‫כתוב‬ ‫החומר‬ ‫האם‬? •‫תבליטים‬ ‫והכולל‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫החוזר‬ ‫כבד‬ ‫מטקסט‬ ‫נמנעת‬ ‫המצגת‬ ‫האם‬? •‫החומר‬ ‫מוצג‬ ‫שבה‬ ‫בצורה‬ ‫שונות‬ ‫יש‬ ‫האם‬? •‫טקסט‬ ‫במקום‬ ‫איור‬ ‫תמונות‬ ‫כגון‬ ‫ויזואלס‬ ‫של‬ ‫הגיוני‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ ‫המצגת‬ ‫האם‬? •‫טוב‬ ‫בתזמון‬ ‫מוצגות‬ ‫ההנפשות‬ ‫האם‬? 5.‫עיצוב‬ ‫בדיקת‬
 17. 17. Rotkovitch.com © 17 •‫שקופית‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ההערות‬ ‫באזור‬ ‫התסריט‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫המצגת‬ ‫האם‬? •‫קטיב‬ ‫שגיאות‬ ‫וללא‬ ‫תחבירית‬ ‫נכון‬ ‫כתוב‬ ‫התסריט‬ ‫האם‬? •‫המבחן‬ ‫האם‬,‫מצורפים‬ ‫קבצים‬,‫כמצופה‬ ‫עובדים‬ ‫והדגמות‬ ‫קישורים‬? •‫לקריאה‬ ‫וקלות‬ ‫ברורות‬ ‫התמונות‬ ‫האם‬? •‫טובה‬ ‫ובאיכות‬ ‫משגיאות‬ ‫נקייה‬ ‫הקול‬ ‫הקלטת‬ ‫האם‬?(‫נשימות‬,‫נכונה‬ ‫הגיה‬,‫וכו‬ ‫טעויות‬) •‫המעבדות‬ ‫האם‬/‫מבחן‬/‫ומובנת‬ ‫ברורה‬ ‫בצורה‬ ‫כתובים‬ ‫בוחן‬? 6.‫שלמות‬ ‫בדיקת‬
 18. 18. Rotkovitch.com © 18 •‫ושאלות‬ ‫קשר‬ ‫ליצירת‬ ‫המציג‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ‫התחלה‬ ‫דף‬ ‫של‬ ‫הוספה‬. •‫לתאם‬ ‫ונועד‬ ‫ההדרכה‬ ‫של‬ ‫והנושאים‬ ‫המטרות‬ ‫מה‬ ‫המספר‬ ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫הוספת‬ ‫הלומד‬ ‫עם‬ ‫ציפיות‬. •‫ב‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫המיצגים‬ ‫ומקרים‬ ‫דוגמאות‬ ‫להציג‬ ‫יש‬ ‫המצגת‬ ‫במהלך‬"‫עולם‬ ‫האמיתי‬." •‫ניסיון‬ ‫לצבור‬ ‫למשתמש‬ ‫מאפשרת‬ ‫ההדרכה‬ ‫במהלך‬ ‫תרגילים‬ ‫הוספת‬Hands on. ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫המועדפת‬ ‫כדרך‬ ‫משמש‬ ‫תרגול‬. ‫טיפים‬
 19. 19. Rotkovitch.com © 19 •‫שהוצג‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫בעצמו‬ ‫לבחון‬ ‫למשתמש‬ ‫אפשרות‬ ‫מספק‬ ‫מעבדה‬ ‫תרגיל‬.‫צריכה‬ ‫טובה‬ ‫מעבדה‬ ‫לביצוע‬ ‫הנדרשות‬ ‫הפעולות‬ ‫של‬ ‫מדויק‬ ‫פירוט‬ ‫לכלול‬(‫שלב‬ ‫אחר‬ ‫שלב‬,‫מורכבות‬ ‫בפעולות‬ ‫ביחוד‬) •‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫הלמידה‬ ‫להערכת‬ ‫משמש‬ ‫בוחן‬ ‫גם‬.‫וכן‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫מודד‬ ‫בוחן‬ ‫ומבלבלות‬ ‫בעייתיות‬ ‫נקודות‬ ‫להדגיש‬ ‫נועד‬. •‫הנושאים‬ ‫את‬ ‫מהתחלה‬ ‫לסקור‬ ‫המאפשר‬ ‫בנקודות‬ ‫סיכום‬ ‫דף‬ ‫לכלול‬ ‫צריכה‬ ‫המצגת‬ ‫לבסוף‬ ‫שהוצגו‬ ‫טיפים‬‫המשך‬
 20. 20. Rotkovitch.com © 20 ‫עכשיו‬ ‫ההדרכה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫זמן‬ ‫לך‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫שוב‬ ‫ההדרכה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫זמן‬ ‫לך‬ ‫יהיה‬ ‫איך‬?
 21. 21. Rotkovitch.com © 21 ‫נוסף‬ ‫למידע‬ rotkovitch.com/hebrew info@rotkovitch.com •‫ועסקים‬ ‫לארגונים‬ ‫תוכן‬ ‫פיתוח‬ ‫שירותי‬ •‫מתוקשבת‬ ‫הדרכה‬ ‫פיתוח‬ ‫קורס‬

×