Medier i Barnehagen

218 views

Published on

Dette er en presentasjon jeg laget i forbindelse med ett arbeidskrav i medier og mediekommunikasjon.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Medier i Barnehagen

  1. 1. ARBEIDSKRAV 3 /ITL114MEDIERS ROLLE I FORHOLD TILUNDERVISNING OG LÆRINGLinn Cecilie Jonsdatter – Høgskolen i Nesna
  2. 2. MEDIEPEDAGOGIKKENSMÅL Øke elevenes mediebevissthet. Hjelpe dem til å utvikle forståelsen for det moderne samfunnets mediekultur som helhet. Gi dem innsikt i den sosiale, økonomiske og historiske sammenhengen i medietekstene.(Vettenranta, 2007)
  3. 3. DIALOGISK, DELTAGENDEMEDIEPEDAGOGIKK Det er viktig å skape miljøer der mediepedagogikk kan praktiseres. Der forskjellige generasjoner og kulturer møtes og lærer av hverandre. I mediepedagogikk er utprøving og samarbeid nøkkelordene for en utvikling.(Kotilainen, S & Suorata, J, 2007)
  4. 4. MEDIER I BARNEHAGEN- BLOGG Dynamisk dokumentasjon. Formidle faglig innhold. Dele bilder, tekst og aktiviteter. Informasjonskanal. Barna kan være delaktige i å velge ut bilder, skrive inn tekst og velge hvordan dette skal bli presentert.
  5. 5. MEDIER I BARNEHAGEN- FACEBOOK Informasjonskanal til foreldrene. Dokumentasjon. Bedre og tettere foreldre kontakt. Deling av bilder og aktiviteter som skjer i barnehagen.
  6. 6. MEDIER I BARNEHAGEN- YOUTUBE Pedagogisk verktøy Markedsføring Dynamisk dokumentasjon Informasjonskanal
  7. 7. MEDIER I BARNEHAGEN-HVA MÅ MAN HUSKE PÅ? God dialog med foreldrene. Personvern. Anonymisering. Lukkede blogger / grupper. Respektere foreldrenes ønsker.
  8. 8. HVORFOR MEDIER IBARNEHAGEN? Tidlig møte med den digitale og mediestyrte verden. Tidlig lære dem hvordan man kan dra nytte av media og teknologi. Utvikle seg i møte med internett og medier. Pedagogisk hjelpemiddel. Dynamisk dokumentasjon. Informasjonskanal som når ut til mange på samme tid.

×