Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspiration för dans teater musik

1,098 views

Published on

Inspiration för att jobba med sociala medier för dig som jobbar med dans, teater och musik.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inspiration för dans teater musik

 1. 1. Inspiration fördans, teater & musikisocialamedier<br />Utbudsdagarförscenkonst<br />DanscentrumVäst<br />Göteborg den 14 september 2011<br />Linnéa Sjögren<br />
 2. 2. Halva Sverigesbefolkninganvänder Facebook<br />
 3. 3. Nåut: ex. Hotel Hilton Stockholm<br />“One of Metro's journalists trying out Hilton's own homemade honey. Keep your eyes open for the upcoming article regarding our beloved bees.” (Facebook)<br />
 4. 4. Nåut: med hashtags<br />#minDrömRoll<br />?<br />
 5. 5. Musik, teater, dans – en guldgruva<br />Skapainnehålletpåblogg, YouTube, Bambuser, Spotify etc.<br />Spriddetpå Twitter och Facebook.<br />
 6. 6. Blogg<br />Varförblogga?<br /><ul><li>Spridernärvaroochkunskap. Varumärket.
 7. 7. Kanalförkommunikationomnågothänder.
 8. 8. Ni synsbättreisökmotorerna.</li></li></ul><li>Bloggsomsamlingsplats<br />
 9. 9. Bloggsommaterialbank<br />
 10. 10. Facebook<br />- en kanalförmarknadsföringochkontakt<br />
 11. 11. Filmklipp<br />KungligaFilharmonikerna<br />Koppling till Wikipedia<br />Dramaten<br />Recensioner, foto, film, evangemang<br />Metropolitan<br />
 12. 12. The Met på Facebook<br />Filmklipp<br />
 13. 13. StadsbiblioteketpåFejjan<br />Göteborg Library Style<br />MAGasinet – en mytomspunnen plats<br />
 14. 14. Bilder<br />Flickr: Dancing in the street<br />
 15. 15. Flickr: Transformator<br />“This group is dedicated to the display of any show, event or whatever might happen at Transformator, Aalborg Teater's smallest and highly independent scene.”<br />
 16. 16. Bilder: Instagram<br />Se uppför<br />hashtag hijacking <br />En hashtagspridssnabbt<br />
 17. 17. Film<br />YouTube<br />BambuserVimeo Facebook<br />
 18. 18. Musik<br />Spotify<br />Soundcloud<br />Dela till andraanvändare, Twitter, MSN, Facebook<br />
 19. 19. (snyggt blir det också)<br />
 20. 20. Audioboo<br />“SomTwitter, fast förljud. Jag använderbara iPhone-appen; dåkan jag görafältinspelningaron the fly ochpublicerademdirekt. Jag harävenkopplat den till min Tumblr, såallt jag publicerarpåAudioboosynsävendär.”<br />/magnax23<br />
 21. 21. Bakom scenen-känsla:essens:1 på Facebook<br />Pågående projekt <br />Bilder, filmklipp från rep & improvisationer<br />Spelschema<br />Ljudfiler<br />Helsingborgs konserthus drar nytta av dem!<br />Enklare att följa än på webbplats<br />Personligt<br />Lättsamt<br />Du får följa dem fram till föreställning<br />
 22. 22. Positionerings-tjänster<br />- telefonenberättarvartillfälligauppträdandensker<br />Gowalla<br />Foursquare <br />Facebook Places <br />(Google Places) <br />Brightkite<br />
 23. 23. Platstjänster<br />Så gör man!<br />Koppla till Facebook<br />
 24. 24. (För)följ med mobilen<br />Foursquare – ettbibliotekpåvift<br />Gowalla - koppla till en blogg<br />
 25. 25. Twitter<br />- förlängerföreställningen<br />Låt folk twittra in sin ansökanattfåbliofficielltwittrare<br />
 26. 26. aktivitet<br />Dialog, feedback, debattskerpå Twitter förAllsångpåSkansen<br />
 27. 27. Attskapaaktivitetochengagemang<br />Tillåt folk attladdauppbilder& film<br />Foton<br />Filmklipp<br />Frågor<br />Bjud in<br />Vilkenpjäs kommertextradenifrån?<br />
 28. 28. Attskapaaktivitetochengagemang<br />Artiklarsomgärnadiskuterasläggspå Facebook<br />
 29. 29. Attskapaaktivitetochengagemang<br />Tävla!<br />Quiz<br />
 30. 30. Framgångsfaktorer<br />Rödtråd (syftet)<br />Annattonläge<br />Varinterädd<br />Uppdatera<br />Tålamod<br />(förutom en uppmuntrande chef)<br />
 31. 31. Framgångsfaktorer<br />Bjud in<br />Tillåtande mot varandra<br />Tillåtetleka lite<br />Våga ta plats<br />LUST<br />- några till<br />
 32. 32. Start<br />Vadvillnigeisocialamedier?<br />Vadärer passion?<br />Vilkakanaler? <br />Tidattlägga?<br />Vemskagöradet? <br />Hittaeldsjälarsom driver påochärförebilder<br />
 33. 33. Tips till myndigheter<br />
 34. 34. Se upp!<br />mållöshet<br />förmångakanaler<br />perfektionskrav<br />rädsla<br />
 35. 35. Effekter<br />Image<br />Ökadsynligt<br />Uppmärksamhet<br />“Vi ärmeränhuset”<br />Ökadanvändning<br />Såhärkan policy, syfte, mätning se ut:<br />http://blog.lib.chalmers.se/2011/06/21/mitt-forsta-ar-pa-chalmers-bibliotek/<br />
 36. 36. <br />kreativitet<br />glädje!<br />nyakontakter<br />nyteknik<br />meningsfullt<br />grupp-<br />känsla<br />stolthet<br />
 37. 37. Svårasaker…<br />Tidtidtid…<br />Attsträvaåtsammahåll<br />Iblandbehöver du engagerakollegornaomochomigen<br />
 38. 38. Kompetens?<br />
 39. 39. INSPIRATION<br />- tillåterattinspirerasavheltandrasakerännitänktfrånbörjan!<br />
 40. 40. You can find inspiration in everything <br />(and if you can't, look again)<br />Paul Smith <br />
 41. 41. Linnéa Sjögren<br />E-kanaler<br />Chalmers bibliotek<br />linnea.sjogren@chalmers.se<br />slideshare.net/linneas<br />031-772 37 56<br />@linneasj<br />

×