Successfully reported this slideshow.

Btj Sthlm Personas

1,372 views

Published on

Föreläsning och workshop i personasmetoden på Btj bokhandel, Göteborg och Stockholm 2008

Published in: Business
 • Be the first to comment

Btj Sthlm Personas

 1. 1. Viveca & Linnéa : The Story <ul><li>  </li></ul>Varför står vi här?
 2. 2. Vad är nytto- värdering? Genererar vår verksamhet en ”avkastning” och ett värde som är acceptabelt i förhållande till dess kostnader? Utvärdering av måluppfyllelse
 3. 3. Personasmetoden – en målgruppsanalys   <ul><li>Verktyg för marknadsföring, test, utvärdering </li></ul><ul><li>Kunskap om användargrupper, marknadssegment. Köpbeteende, medievanor </li></ul><ul><li>Användare man har/vill ha </li></ul><ul><li>Användarnas behov i fokus </li></ul><ul><li>Bra för vissa vs halvbra för alla </li></ul><ul><li>Scenarioplanering, processer, livssituationer </li></ul><ul><li>Varierande livssitutation = varierande biblioteksbehov </li></ul><ul><li>90-talet </li></ul>
 4. 4. Personasmetodens svårigheter <ul><li>Svårt täcka in alla målgrupper </li></ul><ul><li>Verifiera! Känner du denna person? </li></ul><ul><li>Trovärdigheten? Koppling till data! </li></ul><ul><li>Personalen acceptera personas. Väv in! </li></ul><ul><li>Ha inte övertro till personas! Fortsätt kommunicera med användarna. </li></ul><ul><li>Stereotyper, vissa grupper uppfattas som viktigare – koppla till verksamhetsmålen! </li></ul>
 5. 5. Personasmetodens styrkor <ul><li>+ Kreativt </li></ul><ul><li>+ Roligt </li></ul><ul><li>+ Engagerande </li></ul><ul><li>+ Bättre än att gissa </li></ul><ul><li>+ Lättare att komma ihåg än siffror </li></ul><ul><li>+ Funkar som diskussionsunderlag </li></ul><ul><li>+ Tillgång till ”användarna” med kort varsel och till låg kostnad </li></ul><ul><li>+ Uppslag till manualer & marknadsföring </li></ul>
 6. 6. Steg 1: Bakgrundsfakta   <ul><li>  Ev. förstudie </li></ul><ul><li>Observationer </li></ul><ul><li>Intervjuer </li></ul><ul><li>Fokusgrupper </li></ul><ul><li>Nöjd kund-enkäter (NKI) </li></ul><ul><li>Image: attitydundersökningar, SOM-inst. </li></ul><ul><li>SCB statistik </li></ul><ul><li>Kultur- och medievanor </li></ul><ul><li>Marknadsanalyser </li></ul>
 7. 7. Steg 2 <ul><li>Studera materialet </li></ul><ul><li>Urskilj grupper </li></ul><ul><li>Identifiera beteendemönster </li></ul><ul><li>Mål? Drivkrafter? </li></ul><ul><li>  Kort beskrivning av varje grupp </li></ul>
 8. 8. Steg 3: Vaska fram personas ur varje grupp <ul><li>Ett beteendemönster = en persona. En samling individer med samma beteenden bildar grund för en persona. </li></ul><ul><li>Leta efter gemensamma drag i: användningsstil, bakgrund/personliga egenskaper, attityder/mål, mål med biblioteksanvändningen, kunskapsnivå i att använda viss tjänst. </li></ul>
 9. 9. Steg 4: Beskriv personas <ul><li>Namn </li></ul><ul><li>Citat - hämta från intervju eller undersökning av målgruppen </li></ul><ul><li>Bild - hämta ev. bild från kostnadsfri databas på webben (Stock.xchng, Creative Commons) </li></ul>
 10. 10. Steg 5: Validera <ul><li>Känner du den här personen? </li></ul><ul><li>Kan du eller en expert på målgruppen relatera till en verklig person? </li></ul>
 11. 11. Basdokument  <ul><li>Översikt Lenas (lär känna Lena och hennes jobb och familj) </li></ul><ul><li>En arbetsdag i Lenas liv (följ Lena en typisk dag) </li></ul><ul><li>Fritidsaktiviteter och hemförhållanden </li></ul><ul><li>Mål i arbetet och privat </li></ul><ul><li>Lenas biblioteksanvändning </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>6. Demografiska data om Lena och hennes familj </li></ul><ul><li>7. Lenas attityd till bibliotek </li></ul><ul><li>8. Hur Lena kommunicerar med andra människor </li></ul><ul><li>9. Citat </li></ul><ul><li>10. Källor för dokumentet om Lena </li></ul>
 12. 12. Ex Typer av användarprofiler (kan bli personas) specialbibliotek <ul><li>” Boklånaren” – lånar enbart böcker; både för privat och fackbruk </li></ul><ul><li>Informationssökaren – stort informationsbehov i arbetet. Använder en bredare del av utbudet och har hög egen kunskap – ex jurist, informatör, utredare (ofta yngre) </li></ul><ul><li>Informationsmottagaren – som informationssökaren men lägre kunskap om möjligheter och mindre behov. Ex personalchef (ofta äldre) </li></ul><ul><li>Sporadiske – använder tjänsterna sällan. Låg kunskap </li></ul>
 13. 14. Familien Grønnedahl Mikkelsen i Gadstrup
 14. 15. Mads Olsen <ul><li>Mads Olsen, bor i lägenhet i Ågerup </li></ul><ul><li>Mads är 35 år. Han är just nu arbetssökande. Han har ett läshandikapp. Mads bor i en liten lägenhet i Ågerup och känner sig av och till lite ensam. Han har inte något stort socialt nätverk, men har iallafall hunden Bisse, 1 år, som är en vanlig gatukorsning. Han vill gå på dressyrkurs med henne men tycker inte att han har råd med det. Mads dejtar på nätet och vill träffa en käraste. </li></ul>
 15. 16. Övning: Skapa personas <ul><li>Skissa upp 2 ”arketyper” (användare och icke-användare): </li></ul><ul><ul><li>Personliga mål med biblioteksanvändning (behov) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ålder, ekonomi, utbildning, fritidsintressen, ”överförd statistik” </li></ul></ul>
 16. 17. Utvärdering av personas <ul><li>Anpassa tjänsteutbudet </li></ul><ul><li>Hur ser personas på nyttoaspekter av biblioteket? </li></ul><ul><li>Mätbara mål? </li></ul><ul><li>Kvantitativa eller kvalitativa? </li></ul><ul><li>” Hårda” eller ”mjuka” faktorer? </li></ul><ul><li>Metoder? </li></ul><ul><li>Marknadsföring? </li></ul>
 17. 18. Scenarioplanering <ul><li>Vad händer OM…? </li></ul><ul><li>Vilken tjänst passar till vem? </li></ul>
 18. 19. http://biblioteksnytta.wordpress.com

×